Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ο Αιωνίως Ερχόμενος Β'

 
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
( δες καί ) 
Ο Ε-ΡΧ-Ο-ΜΕΝΟΣ Είναι-θα Εχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Ο Ε=Ο Ε-κλεκτός Ε-ρχόμενος (Ελευσις)
ΡΧ= ΧΡ=που θα έχει το ΧΡίσμα-ΧΡ (ιστός)
Ο=Ο (ό=αυτό το ΟΝ) (ός=αυτός ο)
Μ=(θα είναι ο) Μεσσίας
ΕΝΟΣ=(εκ-του) Ενός (θεού)
σημ:η μετοχή/κατάληξη:-όμενος-ομένη-όμενον προσδιορίζει το ρήμα το οποίο εν προκειμένω είναι το εγώ ΕΡΧΟΜΑΙ που γίνεται ο ΕΡΧΟΜΕ-ΝΟΣ/ΕΡΧΟ-ΜΕΝΟΣ (λύω-λυό-μενος)
Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
Ο = ο ένας (ο ένας και μοναδικός)
Ε=Εί (έψιλον) =είναι ο Ε=είναι ο ερχόμενος εκλεκτός-έλιος
(εμμανουήλ=αυτός ο οποίος θα είναι μαζί του- και μεθ,ημών- ο θεός)
ΡΧ=του οποίου το όνομα του θα σφραγίζεται απο το ΧΡίσμα ΧΡ=θα είναι ο κεχρισμένος την ΧάΡη του θεού γιαυτό και θα λέγεται ΧΡιστός
Ο= αυτό το Ον
Μ= είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας-ερχόμενος λυτρωτής-σωτήρας
ΕΝΟΣ=ο οποίος προέρχεται-αποστέλλεται-κατέρχεται με εντολή του Ενός θεού
Ο Ε-ΡΧΟΜΕΝΟΣ :
το πρώτο σημείο-χαρακτηριστικό του ΕΩΝΟΣ (προ-αιώνιου) ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ (εσσόμενου) ΕΚΛΕΚΤΟΥ (οικουμενικού αβατάρα-μεσσία-σωτήρα-λυτρωτή-ελευθερωτή) είναι το Ε
Α) ο Ε
ο Ε-ψιλον
Ε=Εί
εἰμί-εἶ-ἐστίν-ἐσμέν-ἐστέ-εἰσίν
Ε
(ο αστήρ ο πρωϊνός-της αυγής=Ηώς-Εως=πρωϊνό φώς)
Εβραίοι-Ερχόμενος-Εμμανουήλ
Εμμανουήλ=σημαίνει "ο θεός είναι μεθ'ημών"
Ματθ. 1:23 ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσουσιν το ονομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θεος .
Ε
Ε=Ελλάς
Ε=Ε εν Δελφοίς
Ε=Ελευσίς
Ε=Ελληνες Ελευσις Εκλεκτού
(τόσο στους Δελφούς=Απόλλων υπερ-Βόρειος)
βορράς=πνεύμα
νότος=ψυχή
ανατολή=διάνοια
δύση=ύλη
(όσο και στην Ελευσίνα=έλευσις του εκλεκτού παιδίου)
Ε=Εων Ερχόμενος Εκλεκτός=Ελλην
(Εων=ο ών=ο υπάρχων-ζων αιωνίως=ο θεός)
ο "έλλην"=είναι "πνεύμα-λόγος"και όχι κατ'ανάγκη πρόσωπο-άνθρωπος .είναι η εν-συνείδηση-πνεύμα-παρακαταθήκη αλήθειας ενός λαού-έθνους που εν συνόλω συναποτελεί την κιβωτό-μία κιβωτό αλήθειας-πνεύματος-λόγου .αυτός είναι α) ο "ασυνείδητος-μη ενεργοποιημένος πνευματικά "ελληνικός λαός β) ο ενσυνείδητος ελληνικός λαός-οι ολίγοι/ελάχιστοι και γ) οι "ελληνιστές"-φιλέλληνες/ έλληνες κατα το πνεύμα και όχι κατα σάρκα . ο " ΕΛΛΗΝ" είναι :
ΕΛ=εκλεκτός-έλιος=εκλεκτόν πνεύμα-απεσταλμένος ηλιακής τάξεως
Λ=Λόγος-Λόγου θεού ή λόγιος-λόγου σοφού ανθρώπου
ΗΝ=αυτού ο οποίος ήτο-είναι-θα είναι ΘΕΟΣ ή εκ του θεού
"αυτός" όμως ο "έλλην"δεν είναι το έργον του θεού αλλά ο φορέας του έργου του θεού-δηλαδή της αλήθειας. το όμοιο-ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με ένα λαό-έθνος το οποίο στο παρελθόν ή το παρόν ή και το μέλλον εξέφρασε-εκφράζει ή θα εκφράσει ένα θεικό έργο-αλήθεια. δεν είναι ο άνθρωπος το έργον αλλά εκτελεί το έργον της αλήθειας .(εξαίρεση αποτελεί ο ιησούς χριστός ο οποίος είναι ταυτισμένος με την αλήθεια-βασιλεία του θεού-τον θεό, γιαυτό και ως όν-πνεύμα του ΛΟΓΟΥ αλλά και ως πρόσωπο-μορφή-άνθρωπος-ο ιησούς χριστός, είναι αυτή αύτη η οδός και η αλήθεια και η ζωή των ανθρώπων, είναι δηλαδή το πρόσωπο του απροσώπου θεού και το απρόσωπον της αλήθειας και της χάριτος του θεού οικουμενικά και ανεξαιρέτως προς καθε ζωντανό ον-πνεύμα, είναι ο θεός της ανθρωπότητος μας (και όλων των ανθρωποτήτων στο τριπλό τριαδικό σύμπαν) .
το Ε εν Δελφοίς :
(Ε=Μέτρον-μέση οδός= Ε=α-β-γ-δ-ε = 1-2-3-4-5)

1 Α     4 Δ      7 Η

2 Β      5 Ε     8 Θ

3 Γ      6 Ζ      9 Ι

Το Ε είναι το Επίκεντρον του Εαυτού μας, το Εγώ 
η Εντολή του θεού (απόλλωνος) για κάθε αιτούντα-ζητούντα-κρούοντα :
(περιληπτικά)
εγώ ειμί ο ερχόμενος
εσύ είσαι εκλεκτός μου
ετούτο-αυτό είναι το έργο-εντολή μου
 Ε=5=είναι ο Ε=εγώ-άνθρωπος=γνώθι σ'αυτόν καί γίνε 
κύριος εαυτού άνθρωπος, γίνε ο δικός μου, ο άνθρωπος μου
Ε=5=είναι οι Ε=5 κόσμοι-επίπεδα ανόμοιας-παρόμοιας υπάρξεως 
της ζωής-έργου-αλήθειας =γνώρισε-βίωσε-χώρησε-συνειδητοποίησε τους
Ε=5=είναι η Ε=πενταπλή αλήθεια μου=γνώρισε-βίωσε-τήρησε την
οοοοο
 άνθρωπος 5δικός=το Εγώ-Εαυτός του
(1πνεύμα2ψυχή3διάνοια4ύλη5εγώ)
κόσμοιπίπεδα= 5-Ε κύκλοι εικόνες του παντός
Ε=πενταπλή αλήθεια= α-β-γ-δ-ε
α=ανάτεινε πνευματικά με πίστη στον θεό
β=βίωσε ψυχικά την συγχώρεση πρός τους εχθρούς
γ=γνώρισε διανοητικά τα λάθη σου και μετανόησε
δ=διάκρινε το κακό στον κόσμο και υπόμεινε
ε=εργάζου ταπεινοφρονητικά και θα ελευθερωθείς απο το έσωτερικό και εξωτερικό κακό αλλά και θα ενωθείς με το έσωτερικό και εξωτερικό καλό-τον θεό (εργασία-ελευθερία-ένωσις) .
 Ο Ε-ΡΧ-ΟΜΕΝΟΣ :
το δεύτερο σημείο-χαρακτηριστικό του ΕΩΝΟΣ (προ-αιώνιου) ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ (εσσόμενου) ΕΚΛΕΚΤΟΥ (οικουμενικού αβατάρα-μεσσία-σωτήρα-λυτρωτή-ελευθερωτή) είναι το ΧΡ
ΒΡΧ=ΧΡ=
θεός = πατήρ-υιός-πνεύμα
θεός=Η ΑΛΗΘΕΙΑ
υιός-λόγος=αγάπη-ΧάΡις
άγιον πνεύμα=σοφία-πνεύμα της αληθείας
«Ο νόμος διά Μωϋσέως εδόθη, η ΧαΡις και η αλήθεια διά Ιησού ΧΡιστού εγένετο» (ιωά: 1-17)
ΧΑΡΙΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΜΑ=ΧΡΕΟΣ
ΧάΡις=η Αγάπη-Αρετή του Θεού
ΧΡιστός=ο φορέας της Χάριτος=της Αγάπης=Λόγος Θεού
ΧΡίσμα=τριπλό χρίσμα: 1-πνευματικό=Αλήθεια 2-ψυχικό=Αγάπη 3-υλοδιανοητικό=Σοφία . το πνευματικό χρίσμα=η αλήθεια είναι η νέα αλήθεια που ο κάθε φορέας λαμβάνει αποκάλυψη και δύναμη και εντολή απο τον θεό να αποκαλύψει στην ανθρωπότητα. το ψυχικό χρίσμα= η αγάπη είναι η χάρις-ευλογία-δύναμη της συγχωρήσεως του κακού που συνοδεύει τον κεχρισμένο-ευλογημένο απεσταλμένο-εντεταλμένο (και που καταντάει καταραμένος στον κόσμο των ανθρώπων λόγω του κακού και των φορέων του κακού ανθρώπων) και το υλοδιανοητικό χρίσμα= η σοφία η θεία η οποία εμπνευματώνει την ανθρώπινη σοφία του απεσταλμένου με υψηλή νοημοσύνη-πρωτοπόρα επιστήμη-γνώση εσωτερική των νόμων και του ουρανού-σύλληψη-συνείδηση-κατανόηση-διδαχή της θείας σοφίας και της θείας αλήθειας-πνευματική ισχύ και αγνότητα-αγιότητα-αγαθότητα ζωής-συμπεριφοράς.
ΧΡέος=είναι η συνείδηση του δέοντος χρέους-οφειλής της εντολής-θελήματος του θεού, το οποίο πρέπει-είναι ανάγκη επιτακτική να εξωφληθεί-υπηρετηθεί με τον πλέον αξιόπιστο και καλύτερο και σοφώτερο τρόπο . είναι η εσωτέρα δύναμις-κίνητρον που ωθεί-κινεί-κατευθύνει έναν εκ του θεού απεσταλμένο-εντεταλμένο κε-χρισμένο την αλήθεια και την χάρη του πνεύματος, της αγάπης-σοφίας-αλήθειας, να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο-χρέος του.
ο ιησούς ΧΡιστός (που ως παιδίον αναφέρεται με το όνομα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ακριβώς για να δηλωθεί ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ Ε (εψιλον=υποδηλώνει τον Εωνα τον αιώνο=αυτός τούτος ο θεός-τάξις θεού και όχι κάποια εκδήλωση του ή του ουρανού κλπ.) έφερε αυτό το ΧΡίσμα και κατάφερε να το μεταδώσει και το μεταδίδει σε καθε έναν ακόλουθο της αγάπης και της θυσίας του . (Ε-σταυρώ-μένος)
ο Οσιρις-(ίσις)-Ωρος ομοίως έφερε το χρίσμα αυτό ως προάγγελος-εξάγγελος (ερμής-αγγελιοφόρος) του εΡΧόμενου μεσσία ΧΡιστού .
ο Απόλλων-(αθηνά)-Ζεύς ομοίως έφερε το χρίσμα αυτό ως προάγγελος-εξάγγελος του ερχόμενου σωτήρα θεανθρώπου ιησού χριστού . (ομοίως και ο Βούδας-Κρίσνα στούς Ινδούς-Κινέζους κλπ, κλπ) .
σημ: όλη η ελληνική μυθολογία (η αυθεντική και όχι μεταγενέστερες προσμείξεις-πλάνες) σχεδόν στο σύνολο της, αποκαλύπτει κωδικοποιημένα-εξαγγέλλει-προαναγγέλλει-προφητεύει άχρονα επεισόδια της ζωής του επ-Ερχόμενου μεσσία-σωτήρα της ανθρωπότητος . (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ=εσταυρωμένος ιησούς, ΗΡΑΚΛΗΣ=νικητής αθλητής-θαυματουργός ιησούς, ΟΙΔΙΠΟΥΣ= τραγικός ουράνιος άνθρωπος-βασιλεύς στο βασίλειο του κόσμου-ύλης, αλλά και όλοι οι ΗΡΩΕΣ :θησέας-περσέας κλπ απεικονίζουν-προβάλλουν κωδικοποιημένα-συμβολικά το τιτάνειο ανθρώπινο έργο, το οποίο όταν ήρθε ο ιησούς αποκάλυψε και ονομάτισε και παραδειγμάτισε. (πχ. η πολυκέφαλη λερναία ύδρα τι άλλο είναι απο αυτό που ο ιησούς περιγράφει τόσο παραστατικά για το έσωθεν-εντός του ανθρώπου-ποτηρίου που εξέρχεται απο το στόμα και τις πράξεις του και μολύνει-κάνει κακό στους συνανθρώπους του : (Μάρκ. 7:18-22) Και λέγει προς αυτούς· Ούτω και σεις ασύνετοι είσθε; δεν καταλαμβάνετε ότι παν το έξωθεν εισερχόμενον εις τον άνθρωπον δεν δύναται να μολύνη αυτόν, διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν αυτού, αλλ' εις την κοιλίαν, και εξέρχεται εις τον αφεδρώνα, καθαρίζον πάντα τα φαγητά.Έλεγε δε ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπον.Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείαι, πορνείαι, φόνοι, κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρόν· βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη· (κάθε ελάττωμα-πάθος κακό αντιστοιχεί και σε μία απο τις κεφαλές τού τέρατος "λερναία ύδρα" η οποία είναι μία μεγάλη παραφυάδα εκβλαστημένου κακού) τέλος εκτός των 12 άθλων του ηρακλή που τόσο παραστατικά προβάλλουν τον οικουμενικό ζωδιακό κύκλο των 12 αρετών του ουρανού και οι 12 ΘΕΟΙ συναποτελούν την ουράνια συνοδεία του ιησού (ΖΕΥΣ) με τους 12 μαθητές του . (μα τι άλλο αποτελούσαν οι ερωμένες του Δία απο την εμπράγματη απόδειξη του πατέρα θεού-ουρανού προς την ανθρωπότητα μας, με το να καθίσταται έγκυος το "θεϊκό σπέρμα" μια ανθρώπινη γυναικεία ύπαρξη και να γεννά ένα ημί-θεο θεάνθρωπο ; δεν είναι αυτό εμπλουτισμός θείος-θεϊκός του ανθρώπινου γένους ; δεν είναι αυτό αγάπη του θεού προς τα ανθρώπινα πλάσματα του ;
Ε-ΡΧ-Ο-Μ-ΕΝΟΣ
τέλος Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: