Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

το Εργοστάσιο Ανθρωπος

η προσευχή :πάτερ ημών
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΚΕΦΑΛΗ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ  :
ο άνθρωπος είναι ένα εργοστάσιο (μηχανών=οργάνων) μεταποίησης-ανακύκλωσης "σκουπιδιών" σε χρήσιμα και λειτουργικά προϊόντα, πλήρως εξοπλισμένο και αυτόνομο στην (αυτό) λειτουργία και παραγωγή και εξέλιξη του. (όπως ακριβώς και στην φύση ένα σύστημα δάσους με τα δένδρα-καί όλη την χλωρίδα πανίδα αλλά και επιμέρους το ζωϊκό βασίλειο που υπάρχει και ζη σε αυτό ή ακόμα και μία πόλις με όλα τα συστήματα-υποδομές της όπως πχ. αρδευτικό σύστημα-αποχετευτικό-κυκλοφοριακό-χωροταξικό-διοικητικό κλπ) .
ο ανθρώπινος εγκέφαλος =το όργανο-ο νούς του, μπορεί να αναλογισθεί ως ένας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ο οποίος διευθύνει-ρυθμίζει και προγραμματίζει τα πάντα στον ανθρώπινο οργανισμό-σώμα .(που είναι το εργοστάσιο μας) .
ειδικώτερα:
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ= το ΟΡΓΑΝΟ το οποίο ως παρουσία και σύνθεση δίνει την εντύπωση μιάς οντότητας, ενός ζωντανού οργανισμού, μιάς υπερ-μηχανής-ενός εργοστασίου αυτοματοποιημένου και τελείου, τον οποίο αποκαλούμε: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ καί ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΝΟΥΣ. καί είναι όντως αφού είναι το όργανο-οργανισμός διαμέσου του οποίου γίνεται η πρόσ-λήψη και προώθηση πρός το εγώ όλων των πληροφοριών-γνώσεων . (υλικό όργανο)
ΝΟΥΣ  με την ονομασία ΝΟΥΣ-τον οποίο δικαίως ταυτίζουμε με τον εγκέφαλο μας, θα πρέπει να εννοούμε ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΥ- Η/Υ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΕΣ που όταν τίθενται σε λειτουργία (με εντολή του εγώ-όντος) αρχίζει 1ον) να λογίζεται-διαλογίζεται-υπολογίζει-μετρά (η αρετή του λόγου-λογισμού) 2ον) να αντιλαμβάνεται-κρίνει-διακρίνει-διαχωρίζει (η αρετή της κρίσης-ελέγχου) και 3ον) να μνημονεύει-συγκρατεί-θυμάται-αναμιμνήσκει-ται (η αρετή της μνήμης-θησαυροφυλάκιο) . όπως δε ένας υπολογιστής χρειάζεται να εξελίσσεται-αναβαθμίζεται και να ενημερώνεται-τελειοποιείται, έτσι και ο άνθρωπος προοδεύει=εξελίσσεται υλικά-ανελίσσεται ψυχικά-πνευματώνεται-πνευματικά όταν οι επιλογές του είναι ορθές καί η προσπάθεια-αγώνας του για ηθικοποίηση και πνευματοποίηση σε αλήθεια-αγάπη-σωφία θεού, είναι ειλικρινείς και υπεύθυνες και ενσυνείδητες .(νευρική ουσία-πλέγμα-σύστημα) .
ΝΟΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΑ = είναι η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ βάσει ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ως εξαυτού ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (οι οποίες κάθε φορά μεταβάλλονται ανάλογα με την γνώση-παιδεία-εμπειρία-επιστήμη-ιδεολογία κλπ του ανθρώπου) το αποτέλεσμα των οποίων λαμβάνει το ανθρώπινον εγώ-ον, αφενός ως πληροφόρηση-εμπειρία απο τον εξωτερικό κόσμο και τις πράξεις του, αφετέρου απο την αξιοποίηση των εμπειριών-εντυπώσεων-πληροφοριών-γνώσεων αυτών, παράγοντας αυτόνομες και ιδιαίτερες-ανόμοιες νοητικές-διανοητικές σκέψεις που εν τέλει τις καταλήγει και καταχωρεί ως δικά της  συμπεράσματα-αποδείξεις δηλαδή τις φυλάσσει-διατηρεί διαμέσου της μνήμης και του εγώ, ως νοητική-διανοητική συνείδηση δηλαδή αντίληψη-γνώση της πραγματικότητας-του κόσμου-βίου-ζωής. (διανοητική κατάσταση-ρυθμιστικός παράγων του όντος) .σημ: η διάνοια του ανθρώπου παρότι δεν αποτελεί συστατικό  στοιχείο του τρισύνθετου ανθρώπου (ύλη-ψυχή-πνεύμα) εντούτοις προκύπτει ως εκ της παρουσίας του τρισυνθέτου ως μία ουσιαστική διάχυτη υπόσταση-κατάσταση η οποία διατρέχει και ευρίσκεται σε όλο τον οργανισμό-σώμα-ον (ευμεταβλητη-ρέουσα διανοητική ουσία δύο δυνατοτήτων) δια μέσου της οποίας το ανθρώπινον ον-εγώ εκφράζεται τετραδικά (υλικά-διανοητικά-ψυχικά-πνευματικά) και μάλιστα η διάνοια με την πάροδο του χρόνου (και αναλόγως της γνώσης-επιστήμης-εμπειρίας κλπ) γίνεται ο (απόλυτος) ρυθμιστής της ζωής του όντος παραπλανώντας και υποκαθιστώντας το εγώ (είναι ως ένα εκκρεμές-ωρολόγιον, ο νούς-νόηση-διανόηση, το οποίο μετρά-ελέγχει και υπολογίζει τα πάντα δυαδικά-κριτικά ή διακριτικά-διαχωριστικά του καλού και του κακού) . ο λόγος είναι ότι ο άνθρωπος-ανθρώπινος νούς-ανθρώπινη διάνοια, μπορεί να κάνει σκέψεις-διανοητικές όπως ακριβώς και το πνεύμα-σκέψεις πνευματικές καί εδώ ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο παρεμβαίνει το κακό και παραπλανά το ανθρώπινο εγώ,συγχέοντας στην αντίληψη του ανθρώπου τις διανοητικές σκέψεις-του κόσμου με τις πνευματικές σκέψεις-του εν ημίν θεού-πνεύματος (η διάνοια προσδίδει θετική ή αρνητική ΚΟΣΜΙΚΗ_ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ συνείδηση-αντίληψη της ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και το πνεύμα-εγώ προσλαμβάνει-εκ της διανοίας θετική ή αρνητική σύλληψη-αντίληψη-επίγνωση της αλήθειας-του καλού ή της αναλήθειας-του κακού). η διάνοια όμως αφορά τον εξωτερικό κόσμο και την εμπειρία καί όχι την εσωτερικότητα και τον θεό,(ο οποίος προσεγγίζεται μόνον δια του αγνού πνεύματος-πνευματικά) έτσι και καθώς ο κόσμος και ο ίδιος ο άνθρωπος εφόσον είναι δισύνθετες καταστάσεις-σφραγίζονται απο την δισυνθετότητα (καλού-κακού), πάρα πολύ εύκολα ο νούς-η διάνοια παραπλανάται απο το κακό (το οποίο είναι ο άρχων του κόσμου τούτου-της ύλης) και διαμέσου αυτής παραπλανάται και το εγώ-ον με αποτέλεσμα να οδηγείται σε παραπλανητική-αναληθή ζωή-βίο-επιλογές-πράξεις.(να γιατί προκύπτει η ανάγκη-χρεία-οφειλή, στο δισύνθετο ανθρώπινο εγώ-ον-πνεύμα, της ηθικής και πνευματικής αυτοτελειοποίησης, κλειδί της οποίας είναι και η ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΟΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΕΟΥ-δηλαδή η απλοποίηση της διανοίας και κατεπέκταση και του δισύνθετου πνεύματος-εγώ).
ποιός λοιπόν είναι ο δρόμος ;
ο ιησούς χριστός! η οδός-η αλήθεια-η αληθινή ζωή :( Ματθ. 11:28)  δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω αναπαυσω υμας αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι πραος ειμι και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων ο γαρ ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν (Σ' εμένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε βαριά φορτωμένοι, κι εγώ θα σας αναπαύσω.Βάλτε το ζυγό μου πάνω σας και διδαχτείτε από μένα, που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». )
ποίος είναι ο νόμος-εντολή (ο ζυγός-το φορτίον) για κάθε άνθρωπο;
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ (-καί τους εχθρούς υμών).
αγαπώ-πιστεύω (θεόν)
αγαπώ-συγχωρώ (συνάνθρωπο)
αγαπώ-μετανοώ (διάνοια-νου)
αγαπώ-υπομένω (κακό-κόσμο)
αγαπώ-ταπεινοφρονώ (εαυτό-πρός παντας)
ΔΙΣΥΝΘΕΤΟ ΠΝΕΥΜΑ=ΕΓΩ-ΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ =εντοπίζεται-επικεντρώνεται στον χώρο της κεφαλής και του ανθρώπινου νου-διανοίας (παρότι τα δύο πνεύματα που συναποτελούν ΑΜΙΓΩΣ-ΕΝΔΟΓΕΝΩΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ -άμεικτα-εσωτερικά-άϋλα- ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΩ είναι-ευρίσκονται και στα τρία επίπεδα της δημιουργίας, κυρίως πνευματικό-ψυχικό και υλικό) . ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ-μπορεί να αναλογισθεί με την ΘΕΛΗΣΗ-ΣΚΕΨΗ-ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗ (προθέσεις-προαιρέσεις-φιλοδοξίες κλπ) για την εν γένει παραγωγή-τον τρόπο λειτουργίας και την ποιότητα-αξία των προϊόντων του εργοστασίου του (κύτταρα=εργάτες, εξωτερικά και εσωτερικά όργανα=διευθυντές κλπ) .
ΣΧΕΣΗ ΝΟΥ-ΝΟΗΣΕΩΣ(ΔΙΑΝΟΙΑ) ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΓΩ:
η τρίτη διαθήκη-αποκάλυψη του θεού ορίζει την αληθινή σχέση του νου-νοήσεως με το πνεύμα τόσο του καλού όσο και του κακού (δισύνθετον πνεύμα-εγώ). η θετική θέση-ο τρίτος νόμος εν σωφία λέγει: "ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΟΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ" δηλαδή άνθρωπε να υπάγης τον νου-διάνοια σου υπο τις εντολές του πνεύματος-του θεού (να υπαχθείς ως άνθρωπος-νούς στον βασιλέα πνεύμα-σωφία θεού ). η αρνητική θέση είναι : "ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΟΪ" δηλαδή η υπαγωγή του πνεύματος στίς εντολές του νου καί που αυτό σημαίνει περιφρόνηση του θεού-πνεύματος (του καλού) και του έργου του με ταυτόχρονη υπηρέτηση του έργου του πνεύματος του κακού το οποίο γίνεται διαμέσου της διανοίας, την οποία έχει καταλάβει το πνεύμα του κακού (αφού αυτή δεν κατάφερε-δεν ηθέλησε να υπαχθεί στο πνευμα του θεού έμεινε εκτεθειμένη στις επήρρειες του κακού με αποτέλεσμα σταδιακά να καταληφθεί απο το πνεύμα του κακού και να γίνει όργανο-φερέφωνο του). στην πρώτη περίπτωση της υπαγωγής του νου-ανθρώπου πνεύματος-εγώ στο πνεύμα του θεού έχουμε ως αποτέλεσμα αφενός την ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΗΜΙΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εις τρόπον ώστε ο νους του ανθρώπου να καθίσταται ΝΟΥΣ ΕΧΩΝ ΣΟΦΙΑΝ-ΣΟΦΟΣ καί αφετέρου το ανθρώπινο εγώ να ΑΥΤΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΥΤΑΙ ΣΕ ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ ΘΕΟΥ (αναβαθμίζεται-ανορθώνεται-ανίσταται-αναγεννάται) (ο νούς γίνεται υπασπιστής του βασιλιά-πνεύματος καί το εγώ-δισύνθετο πνεύμα χρίεται βασιλιάς-ξανακερδίζει την έκπτωτη-χαμένη του βασιλεία που έχασε προηγουμένως λόγω της αλαζονείας-επάρσεως του ) καί στην δεύτερη περίπτωση της μη υπαγωγής του νου-διανοίας στο θείον πνεύμα και της υπαγωγής της στο πνεύμα του κακου, αυτή σταδιακά καταλαμβάνεται και πλέον γίνεται όργανο και οπλοστάσιο του κακού πρός κατάληψη-παραπλάνηση και καταστροφή του εγώ-ανθρώπινου όντος-υπάρξεως. το αποτέλεσμα είναι τραγικό καθώς το ανθρώπινον ον αυτό οοδηγείται στην ΑΥΤΟκαταστροφή-εξαφάνιση του με τον δεύτερο θάνατο μετά τον υλικό του θάνατο ( κρίση-κατάκριση). (εδώ απεικονίζονται τόσο η πτώση-έκπτωση του ασώτου υιού-πνεύματος (καί του αδάμ-ανθρώπου) καί εν συνεχεία η επιστροφή-υποδοχή του απο τον πατέρα όσον και η πτώση-έκπτωση του βασιλέα Δαβίδ και η επιστροφή-αποκατάσταση του μετα την εν μετανοία ταπεινοφροσύνη του) .
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΕΓΩ (επι-ΚΕΦΑΛΗΣ)-ΕΡΓΟΝ :
ποιον σκοπό εξυπηρετεί το εργοστάσιο άνθρωπος ;
την ηθική και πνευματική μετουσίωση (πνευματικά)-μεταμόρφωση (ψυχικά)-μεταλλαγή (υλικά) του πνεύματος του κακού (χώμα-υλιστικότητα) σε πνεύμα καλού (χρυσός-πνευματικότητα) !
ποιά είναι τα θετικά έργα (προϊόντα) του ανθρώπου-εγώ (εργοστασίου) ;
είναι τα ηθικά και πνευματικά έργα αγάπης-πίστεως-σωφίας-δικαιοσύνης-αλήθειας-ελευθερίας τα οποία φέρουν την σφραγίδα του τελείου και τα οποία είναι ικανά να εξασφαλίσουν στον συγκεκριμένο εργάτη-εργαζόμενο την αιώνια ζωή στον θεό . (σε αντίθετη περίπτωση τα αρνητικά του έργα θα τον οδηγήσουν στον πνευματικό θάνατο-αφανισμό) .
τι θα κερδίσει ο (εργοστασιάρχης) ο εργάτης-συνεργάτης του θεού ;
θα κερδίσει την πλήρη ιεραρχική ενταξη του στον θεό-την θέωση !
ποιός σκοπός θάχει επιτευχθεί μέσα απο το έργο αυτό ;
η εν (τω) παντί ενότης (αφού θάχει καταργηθεί η αστάθεια-αμφιβολία-άγνοια -φόβος- του κακού δηλαδή το κακό το ίδιο που είναι άρνηση-διαίρεση-βία-αδικία-θάνατος) και η αποκατάσταση της τάξεως παντού και εν τέλει η αποκατάσταση όλων στον θεό. (το κακό-πνεύμα μετουσιούται σε πνεύμα καλού και το εγώ-δισύνθετο πνεύμα άνθρωπος απλοποιείται-γίνεται απλούν πνεύμα καλού και τιουτοτρόπως μετά τον υλικό θάνατο του επιβεβαιώνεται και επικυρώνεται η αιώνια ζωή του στον θεο-θεούται καί αφωμοιούται στο όλον πνεύμα "θεός")
ΥΓ: μήπως και το Δένδρο σε φυσικό επίπεδο δεν λαμβάνει εκ του χώματος-γης-κοπριάς τα στοιχεία που χρειάζεται και τα οποία μετατρέπει σε ζωή και καρπούς ; μήπως και ο όφις με το δηλητήριο του δεν αποτελεί-προξενεί Θάνατο (δηλητήριο) ή και ζωή ; (μετατροπή του δηλητηρίου σε φάρμακα ίασης και σωτηρίας) .
αυτός, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος : το εργοστάσιο μετουσίωσης του κακού σε καλό δια μέσου πράξεων-συνολικών έργων καλού και ταυτοχρόνως μετανοητικών του κακού (λαθών-κακών επλογών-ζημιών κλπ) .(είναι σε συμβολικό-αποσυμβολιστικό (αλχημικό) παράδειγμα η μεταστοιχείωση του μόλυβου-άνθρακα σε χρυσό-πολύτιμο υλικό).(ύλη-πνεύμα).

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ο υιός του Τέκτονος 3

 η Δελφική Θόλος-σημείο συνάντησης των εκλεκτών
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες καί)
 τα Α του αγαπώντος ανθρώπου-αδελφού
 ο Ναός της Θεού ΣωΦίας-Κωνσταντινούπολις βυζάντιον
(Ματθ. 13:54-57) και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσης(ιωσήφ) και σιμων και ιουδας και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου.
 τέκτων=σημαίνει ο δημιουργός=εκ του τεύχω=φτιάχνω, κατασκευάζω οικοδομώ,κτίζω και από το οποίο ρήμα "τεύχω", προκύπτει ως τευκτός-τευκταίνω-τεύκτων, και ο τέκτων ("εκ Διός πάντα τέτυκται") ακόμα ο όρος-λόγος αυτός συνδέεται με : ῥ. ΤΕΚ, τέκ-ος, τέκ-νον, τίκ-τω, τοκ-εύς, τόκ-ος, τεκ-μαίρομαι, τέχ-νη, τέκ-των, τέκ-μαρ, καὶ (ἐν σχέσει πρὸς τὴν τελευταίαν λέξιν) τόξ-ον, τόσσ-αις | ΙΙ. ῥ. ΤΥΚΤΥΧ, τύκ-ος, τυγχ-άνω, ἔ-τυχ-ον, τύχ-η, τεύχ-ω·(γεννώ-φέρνω εις ύπαρξιν-δημιουργώ ως γεννήτωρ)
Τ-ΕΚΤΩΝ
η Τέχνη του Τέκτονος είναι η Τεκτονική =
ΗΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
η τεκτονική-δομική-οικοδομική-τεχνοδομική είναι η δημιουργία, στο επίπεδο των όγκων-της πράξεως και του πραγματικού,ενός οικοδομήματος φυσικού ή ηθικού ή πνευματικού γιαυτό και χρησιμοποιεί την μηχανική-την δομική-την ποιητική-την κλίμακα των αριθμών-την γεωμετρική-τα ανώτερα μαθηματικά-την ιεραρχία-την τεχνική-την ηθική-την αισθητική και την τάξη . 
 σπερματικές ιδέες-εικόνες-μορφές της τέχνης του Τέκτονος:
κλίμακα αριθμών(τελείων και υπερβατικών)
1     6    7
2    5    8
        3    4    9    10
1=ΜΟΝΑΣ-ΜΕΝΕΙ ΑΙΩΝΙΩΣ=ΜΟΝΟΣ
2=ΔΥΑΣ-ΔΥΕΙ=ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ=ΒΑΣΙΛΙΑΣ
3=ΤΡΙΑΣ-ΤΡΕΙΝ=ΤΡΕΠΕΙ=ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ
ΚΛΠ
1=ΕΝΟΤΗΣ-ΑΡΧΗ-ΚΟΡΥΦΗ
4-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΥΛΗ
7=ΝΟΜΟΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ=ΣΟΦΙΑ
ΚΛΠ
Ε=2,718
Π=3,14
Φ=1,618
Ε=ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Π=ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Φ=ΧΡΥΣΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
κλίμακα γραμμάτων(λόγων καί μέτρων)
Α       Μ.......Ν       Ω
Β       Λ       Ξ       Ψ
Γ       Κ       Ο       Χ
Δ       Ι         Π        Φ
Ε       Θ       Ρ       Υ
Ζ       Η        Σ        Τ
 Α + Σ = Τ
Α=αγάπη
Σ=σωφία
Τ=Τέλειον=Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Τ=Τέλειον=Τέκτων=ΙΗΣ. ΧΡ
(ο Τέκτων=δημιουργός-Τεχνουργός των Τεχνών=δημιουργημάτων)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΜΜΑΔΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΖΩΗΣ-ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΟΣ
ΣΩΦΙ Α ΓΑΠΗ
Λ
Η

Θ
Ε
Α
                              

                              Φ      
                   ΣΩΦΙ Α         Ι                
                     Λ          Λ       
              Η           Ι 
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
           Λ            Ε                       
Π             Ι             
Ι             Α ΓΑΠΗ 
 Σ                            

                                 Χ     
                      ΣΩΦΙ Α          Ρ                
                     Λ          Ε       
              Η           Ι 
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
           Λ           Ε                       
Ε            Ι             
Ο            Α ΓΑΠΗ  
Σ                           
   

Α
Λ

Λ         Η         Α
Ο         Θ         Ρ
Γ         Ε         Ε
Ο          Ι          Τ
ΣΩΦΙ    Α  ΓΑΠΗ
      Ι          Λ         Θ     
Ω         Η          Ι 
Π         Θ         Κ
Η         Ε         Η
Ι
Α

ΣΩΦΙ  Α ΓΑΠΗ
Λ
Η
ΕΛΕΥ Θ  ΕΡΙΑ
Ε
Ι
 ΘΥΣΙ  Α ΡΕΤΗ
ΚΛΠ
 ακροστιχίς-αρετών
Α-γάπη
 Λ-ογική 
 Η-θική   
Θ-υσία 
      Ε-λευθερία
Ι-σχύς 
         Α-λληλεγγύη
ΚΛΠ.ΚΛΠ.ΚΛΠ
αριθμοσοφία
θεός=46
αγάπη-σοφία=92=46+46
α   ζ  η
β   ε   θ
γ   δ    ι
α+ε+ι=1+5+9=15-Ο-μικρον
αεί=αιωνίως-αιώνιον
Ο=κύκλος=άπειρον (ον)
κλπ.
λογοσοφία
αλήθεια=ΑΛ η Θεία =η θεία-θεά=θεότης αλία-αλήθεια
(άλ-ήλ-έλ=θεία-ηλιακή-εκλεκτή)
αγάπη=άγαν+πα=η περιβάλλουσα-το παν υπερβολικά
(αγκαλιάζει-περιβάλλει ως μήτηρ σε υπερθετικό βαθμό)
σωφία=σιώ+φώς-φαίνει=η φαίνουσα καί δισώζουσα το φώς του θεού
(σιώ=θεώ και σάω=σώζω)
κλπ .
κλίμακα των σχημάτων(καί μετασχηματισμών)
http://2.bp.blogspot.com/_PRc99xI5LEc/TCC69WIOSQI/AAAAAAAAEAQ/x8CpN29HuKs/s1600/circle.png
http://users.sch.gr/thafounar/classA/Tangram/images/tetragono1.jpg
(ο κύκλος δημιουργεί το τρίγωνο και το τρίγωνο το τετράγωνο με τους 9 αριθμούς της μονάδος και οι 9 αριθμοί το άπειρο σύνολο των αριθμών-δεκάδων εις την αιωνιότητα) .
στην ΥΛΗ:
τεχνίτης-Τέκτων υλικών-αισθητικών μορφών(συμμετρία-σοφία-διάνοια)
στην ΨΥΧΗ:
ΚαλλιΤέχνης Ηθικών λόγων-εικόνων(ηθική-αγάπη)
στο ΠΝΕΥΜΑ:
Δημιουργός πνευματικών ιδεών αλήθειας (φαντασία-σωφία)
(ο ήλιος-Τέκτων αναλογεί τόσο στην αισθητική όσο και την ηθική 
και πνευματική προσωπικότητα του ΤΕΚΤΟΝΑ)
ΗΧΟΣ
κλίμακα μουσικής-ποιητικής-χορού
Είδη ρυθμών.
Δάκτυλος: - υυ Λεγόταν «γένος ίσον» και ήταν τετράσημοι.
Ανάπαιστος: υυ -
Σπονδείος: - -
Τροχαίος: - υ Λεγόταν «γένος διπλάσιον» και ήταν τρίσημοι.
Ίαμβος: υ -
Κρητικός ή παίων: - υ - Λεγόταν «γένος ημιόλου» και ήταν πεντάσημος.
Τρίβραχυς υυυ
σύχρονο σύστημα 7 τόνων μουσικής
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/T_H_music.jpg
βυζαντινές νότες-τόνοι
Α Βου2 Γα3 Δι4 5κΕ Ζω6 7νΗ
αρχαία αναλογία τόνων-πλανητών (θεών)
1-Κρόνος - Υπάτη
2-Δίας - Παρυπάτη
3-Άρης - Λιχανός ή Υπερμέση
4-Ήλιος - Μέση
5-Ερμής - Παραμέση
6-Αφροδίτη - Παρανήτη
7-Σελήνη - Νήτη
ΦΩΣ
κλίμακα χρωμάτων
http://www.alyzia.gr/getattachment/Technical-Support/Color-Basics/clr-whl.gif.aspx 
1-Ερυθρό-κόκκινο
2-Πορτοκαλί
3-Κίτρινο
4-Πράσινο-χλωρό
5-Κυανούν-γαλάζιο
6-Βαθύ Κυανούν-μπλέ
7-Ιώδες-μώβ
--------------------------------
1 ή 8-λευκό
2 ή 9-μαύρο
3 ή 10-χρυσό
4 ή 11-αργυρό
5 ή 12-άχρωμο
(νερό-αέρας)
(το φώς αποτελεί σύνθεση των 7 χρωμάτων (τα 7 γράμματα του λόγου ΑΛΗΘΕΙΑ) τα οποία φαίνονται όταν το ουράνιο τόξο διαθλάται-αναλύεται αλλά και ο ήλιος κατα την 24ωρη περιφορά (της γης) του καί ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, μπορεί κανείς να δει όλο το φάσμα των χρωμάτων και χρωματικών αποχρώσεων του ήλιου-αρχι-τέκτονα της ζωής του κόσμου και των ανθρώπων) .(7 ημέρες της εβδομάδος και 7 ήμερη δημιουργία από τον αρχί-Τέκτονα: Λόγος-Αγάπη και δημιουργό του σύμπαντος Πνεύμα-Σωφία)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Romswastika.jpg/800px-Romswastika.jpg 
ρωμαϊκό ψηφηδωτό με διακόσμηση Γαμμαδίου=
περιστρεφόμενου σταυρού (σβάστικα αριστερόστροφη)
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΡΧΙ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
 ΙΩΝΙΚΟΣ-η χάρις
ΔΩΡΙΚΟΣ-η απλότης
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ-οι διανθήσεις
ΙΩΝΙΚΟΣ-Αγάπη
ΔΩΡΙΚΟΣ-Σωφία
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ-Αρετές
(Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ-ναός της Σωφίας Αθηνάς κατασκευάσθηκε με συνδυασμό των 2 ρυθμών Δωρικού και Ιωνικού και ο ναός του Απόλλωνα στούς Δελφούς ήταν Δωρικού ρυθμού)
 ΤΕΚΤΩΝ
ο Μέγας Τέκτων του ηλιακού μας συστήματος είναι Ο ΗΕΛΙΟΣ
(ταρώ-αρκάνα 19η=Ηλιος)(19=γράμμα Τ)
ο Μέγας Αρχι-Τέκτων του σύμπαντος-Κόσμου είναι ο Πνευμα-τικός Ηλιος-Λόγος καί αυτός εκδηλώθηκε στην γή-κόσμο μας στο πρόσωπο(διαμέσου) του ΙΗΣού ΧΡιστού-ο υιός του θεού και ο υιός του ανθρώπου, το φώς το αληθινό το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο γεννώμενο-ερχόμενο στον κόσμο, ο αρχι-τέκτονας της σωτηρίας-ζωής των ανθρώπων, ο αληθινός πνευματικός ήλιος της δικαιοσύνης-της αγάπης και της σωφίας του θεού .
 ορφέας-ο κύριος της μουσικής και της αστρονομίας
Ο ΤΕΚΤΩΝ-ΗΕΛΙΟΣ 
  Ο-ν (ουράνιον)
      Τ-έλιον (πνεύμα )
               Ε-κλεκτός (ερχόμενος) 
     Κ-ύριος (κυρίων)
               Τ-ιτάν (ταρώς βασιλιάς)
                Ω-κεανός (ων-αλήθειας)
              Ν-ικητής (νόμος-θέτης)


1
2Τ3
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΛΟΓΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ
 ΤΕΚΤΩΝ-ΗΛΙΟΣ-ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ο ναός του σολομώντα-βασιλιά και αρχιτέκτονα του ναού

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ο υιός του Τέκτονος 2

 πυραμίς-σφίγξ : η υλοποιημένη γνώση-δύναμη 
της φωτιάς του τροχού και της γραφής
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ο
( Τ )
( δες καί )
 (Ματθ. 13:54-57) και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσης(ιωσήφ) και σιμων και ιουδας και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου.
ο λόγος-λέξη Τέκτων αρχίζει απο Τ
το Τ είναι το σχήμα του Τελείου σταυρού-του σταυρού Τ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 http://3.bp.blogspot.com/_6XUWK_b3tkI/TDca_s3vMnI/AAAAAAAAAVs/EJDYQk4mA0k/s200/greek-cross-small-.png
ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΥ
Τ
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2rcKF6CHywaH9JIs18Od2y5DxgukIfTZn_EF62ztq_yudUZBQRQ&t=1
Τ
η μεταμόρφωση του ΤΑΥ
+ ---------- Τ
 1ος----------2ος-----------3ος 
(τετράγωνος-αρμονικός-ταύ)
 Ο
3 ---------- Ι ---------Π 
2 ------------ Ι-----------Ψ  
1 ------------ Ι-------------Υ
Ι
Ι
Ι
(ένωση των 3 σταυρών=τρίσταυρος)
(Υλη καί διάνοια-Ψυχή-Πνεύμα)
ο τρίσταυρος αυτός (εικόνα του δένδρου της γνώσης σε ένωση με το δένδρο της ζωής) δείχνει την οδό-πόρευση του Τελειούμενου καί εξακολουθητικά βιωματικά αυτοπνευματούμενου ανθρώπου. η οριζόντια κεραία ανυψούται σταθερά απο κάτω προς τα πάνω την στιγμή κατα την οποία η κάθετη κεραία βυθίζεται-εισδύει απο πάνω προς τα κάτω συντελώντας έτσι στην ανύψωση της οριζόντιας κεραίας καί επομένως το ΕΓΩ διαρκώς αναβαθμίζεται-ανυψούται μετουσιούμενο απο κακό-εγωϊστικό άτομο εγώ-ον (+)σε καλό-ταπεινό σύνολο πνεύμα-ον(Τ).
1ος βαθμός Τελείωσης=γνώση-λογική διανοητική (ανθρώπινη σοφία-φιλοσοφία και επιστήμη καί εμπειρική γνώση-διανόηση)(ύλη-νόηση-υλοδιανοητική συμπεριφορά-πράξεις)(+) .
2ος βαθμός Τελείωσης=βίωση-ηθική αγάπη (θεία αγάπη)(ανθρώπινη επί-κοινωνία στην αγάπη-καί αλληλεγγυος αδελφοσύνη, θρησκεία-βιωματική λατρεία-πίστις καί αγάπη θεού και ανθρώπου)(ψυχή-ψυχικά συναισθήματα-ενέργειες-επήρρειες (†).
3ος βαθμός Τελείωσης=πνευμάτωση-πνευματική σοφία (θεία σοφία)(υπαγωγή του ανθρώπινου νου-διάνοιας-γνώσης-σοφίας στο εν τω ανθρώπω πνεύμα του θεού-της θείας σωφίας και πνευματική πόρευση-προσέγγιση του θεού)(πνεύμα-πνευματικές προαιρέσεις-σκέψεις-συλλήψεις)(Τ).(ο Τ απο μόνος του ανακεφαλαιώνει τον τρίσταυρο καθώς το μείζον (πνεύμα) εμπεριέχει και συμπεριλαμβάνει το έλασσον (ύλη-διάνοια καί ψυχή)
ύλη και νόηση=υλονοητικός-εξωτερικός άνθρωπος (προσωπικότητα) λογική γνώση-επιστήμη-φιλοσοφία=ισότης-μέτρον-συμμετρία=ισορροπία-νομιμότης-νόμος και ψυχή-πνεύμα=ψυχο-πνευματικός εσωτερικός άνθρωπος (απρόσωπος) ηθική βίωση-θρησκεία-λατρεία=αρμονία-δικαιοσύνη-αδελφότης-ηθική αγάπη καί πνευματική ομοίωση-απλοποίηση=μύηση στην αλήθεια=πνευμάτωση-ομοιότης-εν παντί ενότης-ολότης-πνευματική σοφία-αλήθεια .
Ο
 7----------- -1-- -----------6
 8------------ 2-------------5
9------------ 3-------------4
Ι
Ι
10
(το τέλειον ανθρώπινον εγώ-πνεύμα-ον)
(δένδρο-ξύλο γνώσεως και ζωής ενωμένα=δένδρο αλήθειας)
123=πνεύμα αληθείας=αγάπης+σωφίας θεού-ανθρώπου
456=ηθική τελείωση του ανθρώπου εν αγάπη
789=πνευματική τελείωση του ανθρώπου εν σωφία
349=το υλο-διανοητικό ον σε έκφραση σύμμετρης-έλλογης
δημιουργικής ισχύος-υλοποίησης
258=το ψυχικό όν σε εκδήλωση θεληματικής αρμονικής
ισότιμης συζυγίας-ενεργοποίησης
167=το πνευματικόν ον σε εν αγάπη-σωφία τελεία ένωση-σύνταξη
πνευματικής πυροφωτεινής συσπείρωσης
10=τέλειον ον-εγώ-πνεύμα βιωματικά αυτοπνευματούμενου ανθρώπου
(σημ:η τελειότητα του ανθρώπινου οντός-εγώ-πνεύματος εξαρτάται-καθορίζεται-είναι το σύνολον των θετικών ανθρώπινων πράξεων-έργων, οι δε αρνητικές του πράξεις είναι αυτές που εαν υπερισχύσουν θα τον οδηγήσουν στον δεύτερο οριστικό πνευματικό θάνατο) .
ΚΑΙ
Τ
(Αλήθεια=Σωφία+Αλήθεια=Τελειότης)
ΑΓΑΠΗ=θυσία-υπομονή=ύλη
ΣΩΦΙΑ=θυσία=σιωπή=ψυχή
ΑΛΗΘΕΙΑ=θυσία=ταπεινότης=πνεύμα
Ανθρωπος Τέλειος= ένας ζωντανός-αναστημένος σταυρός Τ
πρότυπο-παραδειγματικός Τύπος για τον  άνθρωπο-ανθρωπότητα=ιησούς χριστός
1
3ΣΩΦΙ  Α ΓΑΠΗ2
Λ
Η
Θ
Ε
Ι
Α
τα γράμματα των 3 λόγων αλήθεια-αγάπη-σωφία=17=Ρ
αλλά με την συγκεκριμένη διάταξη γίνονται 15 =Ο
_____ Ο______
ΣΩΦΙ  Α ΓΑΠΗ
Λ
Η
Θ
Ε
Ι
Α
Τ-έκτων:
ιησούς χριστός
Αρχων
1
συνοδός-3---- Ο---- 2-συνοδός
Ι
Ι
4
Ακόλουθοι
Τ-έκτων
Τ=τελειότης
Τέκτ-ΩΝ=ο ων
Τ=Αλήθεια=Σωφία+Αγάπη
ΩΝ=ήν-ων-ερχόμενος
Τέκτων=σταυρός-ξύλον-δένδρο της ζωής(ίσις)
Τέκτων=ιεραρχική Τάξις του ιησού χριστού (Τ)
Τέκτων=19+5+10+19+24+13=90
90
90Τ90
90
4χ90=360=κύκλος 360 μοιρών =
http://2.bp.blogspot.com/_PRc99xI5LEc/TCC69WIOSQI/AAAAAAAAEAQ/x8CpN29HuKs/s1600/circle.png

Τ-έ-κ-τ-ω-ν=Εων + Τ Τ + Κ (έων=ο υπάρχων-θεός καί διπλούν Τ Τ=διπολική Τελειότης=Τ αγάπη  Καί Τ σωφία τα οποία ενούμενα σχηματίζουν το γράμμα:ΤΤ =Π =Πνεύμα (καί το Κ μπορεί να εκληφθεί ως το Καλόν)(Καλόν=αγάπη και σωφία=Πνεύμα=διπλούν Τ Τ)
ΤέκΤων=ο εκών=(εκούσια)=ο θεληματικός-ο ποιών το θέλημα του θεού-έων=αυτή είναι η διπολικότης αγάπη=Τ Καί σοφία=Τ (πνεύμα Τελείας σωφίας και πνεύμα Τελειώσεως του ατελούς σε Καλόν ).

 διαβήτης και γνώμων: 
τα βασικά εργαλεία του (αρχι)Τέκτονος
(σημ: η παράδοση λέγει ότι το "Τάγμα των Τεκτόνων"δημιουργήθηκε απο τους μεμυημένους-με εντολή του θεού, τέκτονες-κτίστες-οικοδόμους-τεχνίτες που ανέλαβαν το κτίσιμο του ναού του (θεού) σολομώντα. ομοίως καί το ίδιο-όμοιο αυτό τάγμα υπήρχε στην ελλάδα και το βυζάντιο όταν κτίσθηκε ο παρθενώνας και ο ναός της θεού σωφίας . η ιεραρχία του ουρανού εκ της οποίας απορρέουν οι εντολές αυτές, δεν είναι ούτε έλληνες ούτε εβραίοι ούτε ευρωπαίοι κλπ αλλά είναι πνευματικά όντα-πνεύματα-ισχύες-δυνάμεις ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ καί που εκτελούν το θέλημα του θεού και των γεννητόρων τους) .(διευκρίνηση: δεν γνωρίζω καθόλου το έργο των σημερινών λεγόμενων "τεκτόνων" καί κατα πόσο το νήμα (πνεύμα-εντολή) που τούς συνδέει με τον ουρανό είναι ακόμη υπαρκτό-υφιστάμενο-ζωντανό και πνευματικό) .
ποιός είναι ο Τέκτων ;
είναι ο ιησούς χριστός
ποιός είναι ο ιησούς χριστός ;
είναι αποκάλυψη-προβολή του θεού-ο έων: Αλήθεια-Σωφία-Αγάπη
ποιός είναι ο έων ;
είναι Ο ΗΝ-ΩΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ (θεός)
ποιός είναι ο Τέκτων ;
είναι ο Τέλειος Ανθρωπος=ιησούς-Τέκτων καί ο Τέλειος θεός-έων ο οποίος υπήρξε ο μεσσίας-ερχόμενος-εκλεκτός του θεού στον κόσμο και ο οποίος εξέφρασε την δυαδική-διπολική φύση καί θέση-τάξη αγάπη-σωφία του θεού .
Τ-έ-κ-τ-ω-ν =(Τάξεως Ηλιακής=πνευματικός ήλιος)
ΕΚ= ο ΕΚλεκτός (λεκτός=εκ τού λέγω=λόγος)
ΩΝ= ο ΘΕΟΣ-λόγος (ην-ων-ερχόμενος)(πατήρ-λόγος-πνεύμα)
Τ Τ=(ΤΤ=Π=πνεύμα αγάπης-σωφίας=Τ Τ)=διπολική φύση-θέση-Τάξη του (έργου) εκλεκτού του θεού (πνεύμα ο θεός) (=Αγάπη-Τ και σωφία-Τ) ιησού χριστού (Τέλειος θεός και Τέλειος άνθρωπος =θεάθρωπος-ανθρωπόθεος) .
τέλος Β' μέλους
http://static.photaki.com/Sickle-of-communism-simple-vector-illustration-224506.jpg
η σφύρα και το δρέπανον
εργαλεία τού δημιουργού-τεχνίτη ανθρώπου

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ο υιός του Τέκτονος

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες καί)
(Ματθ. 13:54-57) και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσης(ιωσήφ) και σιμων και ιουδας και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου.
ΤΕΚΤΩΝ=μαραγκός-ξυλουργός αλλά και κτίστης-οικοδόμος όχι όμως ως απλός εργάτης αλλά ως ΤΕΧΝΗΤΗΣ καί τεχνουργός-επιστάτης.( σπίτια, παλάτια, ναοί, τείχη πόλεων, φρούρια, μύλοι, υδραγωγεία, δρόμοι,δεξαμενές, αλώνια, στάβλοι,πηγάδια αλλά και δοκάρια σπιτιών,παράθυρα και πόρτες,τραπέζια και γενικά έπιπλα σπιτιού,κρεβάτια,καρέκλες κ.α). ο τέκτων την εποχή του χριστού είχε την σημερινή έννοια-ιδιότητα (αναλογικά) του δικού μας αρχί-ΤΕΚΤΟΝΟΣ-μηχανικού (γνωρίζοντος την τέχνη-επιστήμη τόσο του σχεδιάζειν-κατασκευάζειν όσο και οικοδομείν-κτίζειν στατικά και σταθερά). ποιά είναι όμως η πνευματική αξία του ΤΕΚΤΟΝΟΣ-υιού του τέκτονος την οποία κατείχε ο ιησούς υλικά (διότι δεν ήταν μόνο ο πατέρας του τέκτονας αλλά και ο υιός του ο ιησούς, ο οποίος όπως όλα τα παιδιά στις οικογένειες τότε, έμαθε και ο ίδιος την τέχνη αυτή απο τον πατέρα του ιωσήφ σε μικρή ηλικία).
ας εξετάσουμε τον όρο-λόγο αυτό :
"ΤΕΚΤΩΝ"
τέκτων=σημαίνει ο δημιουργός=εκ του τεύχω=φτιάχνω, κατασκευάζω οικοδομώ,κτίζω και από το οποίο ρήμα "τεύχω", προκύπτει ως τευκτός-τευκταίνω-τεύκτων, και ο τέκτων ("εκ Διός πάντα τέτυκται") ακόμα ο όρος-λόγος αυτός συνδέεται με : ῥ. ΤΕΚ, τέκ-ος, τέκ-νον, τίκ-τω, τοκ-εύς, τόκ-ος, τεκ-μαίρομαι, τέχ-νη, τέκ-των, τέκ-μαρ, καὶ (ἐν σχέσει πρὸς τὴν τελευταίαν λέξιν) τόξ-ον, τόσσ-αις | ΙΙ. ῥ. ΤΥΚΤΥΧ, τύκ-ος, τυγχ-άνω, ἔ-τυχ-ον, τύχ-η, τεύχ-ω·(γεννώ-φέρνω εις ύπαρξιν-δημιουργώ ως γεννήτωρ)(θα χρειαζόντουσαν 7 ζωές για διερεύνηση του όλου θέματος).
Τέκτων: αρχίζει απο το γράμμα Τ =ταύ
τελειώνει στον υπαρξιακό λόγο ΩΝ=ο υπάρχων αιωνίως
ολόκληρη η λέξη-λόγος Τέκτων: αποτλείται απο 6 γράμματα-στοιχεία
2 φωνήεντα : Ε-Ω
4 σύμφωνα : Τ-Κ-Τ-Ν
2-4=24=Ω=ωμέγα4-2=42=αλήθεια
(αλήθεια=1+11+7+8+5+9+1=42)
ΤΕΚΤΩΝ=Ω ΑΛΗΘΕΙΑ
ο αριθμός 6 σημαίνει-αναπαριστά την Τελειότητα
1χ2χ3=6
1+2+3=6
2+2+2=6
3+3=6
6=εξάγραμμον ή εξάλφα=
είναι η ένωση των δύο τριγώνων-πνευμάτων 
του θεού-άνω και του ανθρώπου-κάτω
ο θεός είναι η Αλήθεια=1 η οποία εκδηλώνεται ως Αγάπη-Σωφία=2
Α=1
Α+Σ=1+18=19
19=Τ
δηλαδή 
Α=Α+Σ=Τ
Τ=ταύ=γράμμα-σταυρός Τ
Τ-ελειότης θεού
Τ-τελείωση ανθρώπου
Τ=τέλος-τετέλεσται το έργον θεού ανθρώπου
ΚΑΙ
θεός=1-Αλήθεια=Αγάπη-2+Σωφία-3
(τα ονόματα του Τριαδικού Θεού: Αλήθεια-Αγάπη-Σωφία σχηματοποιούν το γράμμα Τ που είναι προσωποποιημένη-σχηματοποιημένη η ιδέα-αρετή-κατάσταση της Τελειότητος στο τριαδικά δημιουργημένο σύμπαν (υλικό-ψυχικό-πνευματικό)
1
3ΣΩΦΙ  Α ΓΑΠΗ2
Λ
Η
Θ
Ε
Ι
Α
τα γράμματα των 3 λόγων αλήθεια-αγάπη-σωφία=17=Ρ
αλλά με την συγκεκριμένη διάταξη γίνονται 15 =Ο
_____ Ο______
ΣΩΦΙ  Α ΓΑΠΗ
Λ
Η
Θ
Ε
Ι
Α
το Ο-μικρον είναι το ΟΝ (Ρήμα-Ρητόν) το οποίο δημιουργεί την ΤΕΛΕΙΑ ΖΩΗ καί Ταυτόχρονα την ιεραρχική ΤΑΞΗ-ΟΔΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΥΤΗΣ για τον άνθρωπο και τον κόσμο (άγγελοι=έχουν τέλεια ζωή και άνθρωποι ατελή η οποία δύναται να τελειοποιηθεί και να γίνη τελεία-ισαγγελική)
τέλος Α' μέλους

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

αγαπάτε αλλήλους 3

ήταν πάντοτε τρείς καί πάντοτε ερχόντουσαν με εντολή του θεού
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ:
(Ιωάν. 13:33-35) "τεκνια ετι μικρον μεθ υμων ειμι ζητησετε με και καθως ειπον τοις ιουδαιοις οτι οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν και υμιν λεγω αρτι εντολην καινην διδωμι υμιν ινα αγαπατε αλληλους καθως ηγαπησα υμας ινα και υμεις αγαπατε αλληλους εν τουτω γνωσονται παντες οτι εμοι μαθηται εστε εαν αγαπην εχητε εν αλληλοις" .
ο ιησούς χριστός αποκαλεί τούς μαθητές του: ΤΕΚΝΙΑ που σημαίνει παιδιά μου(τέκνα)-παιδάκια μου(τεκνία) . μα αφού ο ίδιος ήταν στα τριάντα του χρόνια ανύπαντρος και κάποιοι μαθητές του ήταν κατα πολύ μεγαλείτεροι του, όπως ο πέτρος,γιατί λοιπόν τους αποκαλεί "τεκνία"-παιδιά του; ο ιησούς χριστός αποκαλεί τους μαθητές του τεκνία διότι ήταν α) ο θεός-λόγος και αυτοί τα δημιουργήματα-λόγοι του λόγου δηλαδή τα πνευματικά τέκνα του β) αυτός ήταν ο πνευματικός διδάσκαλος-ο χριστός ιησούς καί αυτοί οι μαθητές-πνευματικά τέκνα του γ) αυτός ήταν απο τότε που τον γνώρισαν και μέχρι την σταύρωση του ο υλικός πατέρας και μητέρα τους αφού ζούσαν μαζί 3 χρόνια μέρα και νύκτα έτρωγαν μαζί κοιμόντουσαν μαζί καί όλα αυτά γιατί είχαν εγκαταλείψει τις οικογένειες τους και τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε-συνεπώς ήταν τέκνα-παιδιά του .(έκαναν πάντα αυτό που τούς έλεγε όπως κάνουν τα τέκνα-παιδιά σε μια οικογένεια όταν ο πατέρας λέει ή εντέλλει κάτι) .
ο ιησούς χριστός μιλάει στους μαθητές του αναφερόμενος για τούς ιουδαίους: (εσείς οι μαθητές μου) "ζητησετε με και καθως ειπον τοις ιουδαιοις (που είναι οι άνθρωποι της φυλής μας) οτι οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν". δηλαδή, ούτε εσείς που είστε μαθητές μου-ουράνιοι εντεταλμένοι, ούτε αυτοί που είναι της φυλής μας-γήϊνοι άνθρωποι, μπορείτε να έλθετε στο μέρος όπου εγώ πρόκειται να πάω-στον θεό, και τούτο διότι στον θεό εισέρχονται πνεύματα θεού, θεοποιημένα καί όχι άνθρωποι ή πνεύματα ατελή ή ελαττωματικά ή έχοντα μέσα τους οποιαδήποτε ποσότητα ή μέρος κακού .(όπως ατελείς είστε τόσον εσεις-οι μαθητές μου ως ανθρώπινα όντα, όσον και οι ιουδαίοι άνθρωποι της φυλής μας) .(1εων-2ουρανός-3κόσμος : 1θεός-2ουράνια πνεύματα-3κοσμικά πνεύματα) .(στον κύκλο του θεού εισέρχεται μόνον ο θεός-"οι θεοί")
ο ιησούς χριστός εντέλλει τους μαθητές του και διαυτών όλο τον κόσμο (αφού αυτός ήταν ο μεσσίας-ερχόμενος χριστός του θεού στον κόσμο): "και υμιν λεγω αρτι εντολην καινην διδωμι υμιν ινα αγαπατε αλληλους": σας δίνω για αποδώ και στο εξής που δεν θα είμαι ανάμεσα σας υλικά, την εντολή να έχετε αγάπη καί αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλο καί όλοι μεταξύ σας.
ο ιησούς χριστός συνεχίζει να επεξηγεί-διευκρινίζει τόσο την εντολή όσο και τις συνέπειες-αποτελέσματα της τήρησης της: "καθως ηγαπησα υμας ινα και υμεις αγαπατε αλληλους εν τουτω γνωσονται παντες οτι εμοι μαθηται εστε εαν αγαπην εχητε εν αλληλοις" . να αγαπάτε αλλήλους, διότι όπως εγώ με τον τρόπο που σας αγάπησα βεβαίωσα έμπρακτα την αξία της αγάπης, έτσι και εσείς οφείλετε να αγάπατε αλλήλους-να αποδείξετε την αγάπη στη ζωή σας, μάλιστα δε καταυτόν τον τρόπο όλοι οι υπόλοιποι και ο κόσμος θα γνωρίσουν ότι όντως υπήρξατε αληθινοί μαθητές μου-δηλαδή θα γνωρίσουν βιωματικά τί είναι η αγάπη καί η εντολή μου αγαπάτε αλλήλους και ποιός ήταν αυτός που μίλησε-αποκάλυψε την αγάπη, εαν όντως εσείς έχετε αγάπη μεταξύ σας-εάν αγαπάτε αλλήλους .
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ:
Α-γαπάτ-Ε
αρχίζει απο το Α =1=μονάς
τελειώνει με το Ε=5=πεντάς
ως πρός τα γράμματα= Ε-ψιλον Α-λφα= 5 Αλφα-μονάδες
Αγιος

Αγαθός                    Αγνός
Αγαπάτε                    Αλλήλους
θεός-πνεύμα= ΑΑΑ
εντολή ιησ.χρισ=ΑΑ
Α-λλήλου-Σ
αρχίζει απο Α=1=ένα
τελειώνει με το Σ=18=δεκαοκτώ
Α=Αγάπη
Σ=Σωφία
σά= "τα ιδικά σου" 
Α=1 + Σ=18=19=Τ
(Α-γάπη+ Σ-ωφία=Τ-έλειον)
αγάπη+σωφία=αλήθεια=θεός=ΗΝ-ΩΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
(πατήρ θεός-ΗΝ=λόγος-αγάπη-ων + πνεύμα-σωφία-ερχόμενος)
άνθρωποι της γης:
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ
με Λόγο ΑγάπηΣ και Πνεύμα ΑλληλεγγύηΣ
καί τότε θα καταστήσετε το δισύνθετο πνεύμα σας
Τέλειο=όμοιο με το πνεύμα μου
Αγιο-Αγαθό-Αγνό
ΚΑΙ
Α γαπάτ Ε                Α λλήλου Σ
Α=αλήθεια
Ε=έων-εκλεκτός (ισ-χρ)
Α=αγάπη
Σ=σοφία
(αλήθεια=αγάπη-σοφία=ο έων-υπάρχων θεός=κατήλθε ως ΙΣ.ΧΡ)
Α+Ε=1+5=6=Ζ=Ζ-ωή
Α+Σ=1+18=19=Τ=Τ-ελεία
ΚΑΙ
Α γαπάτ Ε                Α λλήλου Σ 
Α=1
Ε=5
Α=1
Σ=18
(οι αριθμοί αυτοί συνδυαζόμενοι συνδημιουργούν τούς αριθμητικούς λόγους 115 καί 118 καί φυσικά άπειρο άλλο πλήθος αριθμητικών λόγων καί λογοσοφικών αριθμών)
ΧΡΙΣΤΟΣ=118
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=115
(σύστημα 24 γραμμάτων-ομηρικό)
ο χριστός είναι ο λόγος του θεού και ο παράκλητος η σωφία-πνεύμα του. αλλά όμως καί ο λόγος "ελλάς"=
Ε=5
Λ=11
Λ=11
Α=1
Σ=18
 ΕΛ=5-11=115=παράκλητος
ΑΣ=1-18=118=χριστός
καί το Λ=11=διπολική μονάς=1-1 του θεού (Λ=απο ένα κέντρο εκπορεύονται πρός τα κατω 1+1=2 ακτίνες =χριστός-παράκλητος (αγάπη-σοφία) . "εν αρχή ΗΝ ο Λόγος"..) (τα αρχικά με τα τελικά (α-ω) στοιχεία-του "ΑγαπάτΕ ΑλλήλουΣ" όπως και το όνομα "ελλάς" αποδίδουν-δημιουργούν τούς δύο λόγους-ονόματα των "χριστός-παράκλητος" του θεού. είναι τα δώρα του θεού πρός την ελλάδα και τούς έλληνες και διαυτών πρός όλο τον κόσμο: θεός=46 ελλάς=46 δώρα=46 άγιος=46 αγαθός=46 κλπ ).
ΚΑΙ
Α-Γ-Α-Π-Α-Τ-Ε   Α-Λ-Λ-Η-Λ-Ο-Υ-Σ =
ανακυλιόμενα-ανακυκλησμένα-αναγραμματιζόμενα τα γράμματα-στοιχεία των δύο λόγων: αγαπάτε αλλήλους αποδίδουν-επαναδημιουργούν τις λέξεις-φράσεις-λόγους:
ΕΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗ ΛΑΟΥ Τ
Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΛΑΟΥ Τ=ΤΕΛΕΙΟΥ
ΑΓΑΠΗ ΛΑΟΥ Τ ΕΛΛΑΣ
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
ΑΓΑΠΗ ΑΛΤΟΥ ΕΛΛΑΣ
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΛΤΟΥ=αθλητή ύψους ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
(ύψος=σωφία και βάθος=αγάπη)
ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ .
ο ιησούς χριστός μία εβδομάδα πρίν το εβραϊκό πασχα και την κατάφωρα άδικη, παράλογα προδοτική και τραγική σταύρωση του, δέχθηκε ΕΠΙΣΚΕΨΗ από όμιλο ΕΛΛΗΝΩΝ ιερέων-μυστών, μεμυημένων στην αλήθεια της έλευσης του ως σωτήρα του κόσμου (ελευσίνιοι ιερείς) καί συνομίλησαν μαζί του . το απόσπασμα αυτό (βέβαια) το παραθέτει ο ευαγγελιστής του πνεύματος ιωάννης :Ιωάν. (12:20-26) "ησαν δε ελληνες τινες εκ των αναβαινοντων ινα προσκυνησωσιν εν τη εορτη ουτοι ουν προσηλθον φιλιππω τω απο βηθσαιδα της γαλιλαιας και ηρωτων αυτον λεγοντες κυριε θελομεν τον ιησουν ιδειν ερχεται ο φιλιππος και λεγει τω ανδρεα και παλιν ανδρεας και φιλιππος λεγουσιν τω ιησου ο δε ιησους απεκρινατο αυτοις λεγων εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη ο υιος του ανθρωπου αμην αμην λεγω υμιν εαν μη ο κοκκος του σιτου πεσων εις την γην αποθανη αυτος μονος μενει εαν δε αποθανη πολυν καρπον φερει ο φιλων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο μισων την ψυχην αυτου εν τω κοσμω τουτω εις ζωην αιωνιον φυλαξει αυτην εαν εμοι τις διακονη εμοι ακολουθειτω και οπου ειμι εγω εκει και ο διακονος ο εμος εσται και εαν τις εμοι διακονη τιμησει αυτον ο πατηρ".(ανδρέας και φίλιππος είναι ελληνικά ονόματα-δεν μεταφράσθηκαν απο τα εβραϊκά. το ότι οι έλληνες ιερομύστες πήγανε κατευθείαν στούς δυο μαθητές με ελληνικά ονόματα βεβαιώνει ότι και οι δύο είχαν ελληνικές ρίζες και κυρίως ομιλούσαν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα η οποία βέβαια ήταν και η διεθνής γλώσσα της εποχής του χριστού παρότι κυριαρχούσαν ήδη οι ρωμαίοι) .
ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ υπήρξε και είναι ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δηλαδή ο φορέας της ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ . Η ΕΛΛΑΣ  ανέκαθεν υπήρξε (εκλέκτηκε απο τον θεό-ουρανό-αθηνά) Ο ΧΩΡΟΣ-Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΗΣ ΣΩΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ καί οι κάτοικοι της έλάμβαναν πάντοτε την χάρη και τα ευεργετήματα της θεού σωφίας (έλληνες-λαός και έλληνες εκλεκτοί ουράνιοι: γιαυτό στην ελλάδα είχαμε απο σοφούς έως σοφιστές καί απο πατριώτες έως εφιάλτες αναφερόμενος πάντοτε σε θέματα πνεύματος και αρετών και πνευματικού πολιτισμού) . ο ιησούς χριστός ΑΝΕΜΕΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΤΟΥ να λάβουν την εντολή ως έθνος-λαός και να εκφράσουν-εκδηλώσουν-αποκαλύψουν στον κόσμο την εντολή και τον Β' νόμο της αγάπης το "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" όχι ως έρως-φιλία-αγάπη συγγενών αλλά ως ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΘΕΟΥ καί της Β' διαθήκης του θεού πρός την ανθρωπότητα μας .(σημ:εδώ είναι που οι περισσότεροι "έλληνες-ελληνιστές-εθνικοί-εκλεκτοί ελ" καί λοιπά μαρουλόφυλλα, μπερδέυονται και θεωρούν την ΧΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ως κάτι εβραϊκό ή ξένο πρός τούς έλληνες-ας όψονται οι παπάδες!). οι εβραίοι εντέλει τον αρνήθηκαν καί βέβαια ο θεός (που δεν βιάζει κανένα να κάνει το θέλημα του, αλλά καί ούτε και παίζεται ή περιπαίζεται) τούς πήρε την χάρη και ως εξαυτού την εντολή της Β' διαθήκης καί την έδωσε στούς έλληνες-οι οποίοι ειδοποιήθηκαν εγκαίρως (βυζάντιο-κυρίως ελλάδα καί απο εκεί σε όλο τον κόσμο) . 
τί σημαίνει αυτό ;
ιησούς χριστός=η αγάπη του θεού=εντολή-χάρις της Β' διαθήκης η οποία ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ να την παραλάβουν και να την εκτελέσουν . η επίσκεψη των ελλήνων στον ιησού προκάλεσε την κατηγορηματική δήλωση του ότι : εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη ο υιος του ανθρωπου
τι σημαίνει αυτό ;
ότι τώρα μπορώ να φύγω ήσυχος ότι η εντολή και συνεπώς και το έργο μου, η Β' διαθήκη είναι σε καλά χέρια, τα χέρια των ελλήνων. ότι τώρα που ήρθαν οι εκλεκτοί μου-έλληνες θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν το έργο μου, τώρα ήρθε η ώρα να δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου ΑΔΑΜ, δηλαδή ήρθε η ώρα μέσα απο την ανθρώπινη αυτοτελείωση εν αγάπη, να δοξασθεί ο θεός-λόγος διαμέσω του έργου του τελείου ανθρώπου-ανθρωπότητας (παραδειγματικό πρότυπο του οποίου υπήρξε και είναι και θα είναι εις τούς αιώνες ο ιησούς χριστός υιός του θεού και υιός του ανθρώπου) .
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΛΟΓΟΣ=ΕΛΛΑΣ-ΣΟΦΙΑ
(η Αγάπη του Λόγου έγινε αποδεκτή-παρελήφθη απο τον έλληνα λαό της (ανθρώπινης) σοφίας-ηθικής γνώσης-λόγου και τιουτοτρόπως αυτοκατέστη λαός της Τελείας Αγάπης καί της Τελείας ανθρώπινης καί θείας σοφίας-ηθικής-λόγου ακριβώς γιατί η διανοητική-φιλοσοφική γνώση-σοφία=λόγος τους εμπλουτίσθηκε-εμβαπτίσθηκε-αναβαθμίστηκε-αναγεννήθηκε απο την παρουσία και ενέργεια και χάρη της θείας Αγάπης του Λόγου του Θεού)(η αγάπη-εντολή του θεού-αγαπάτε αλλήλους δεν μετριάζει ή περιορίζει-αναστέλλει τις συνέπειες του κακού αλλά τις καταργεί εντελώς αφού με την συγχωρητικότητα και την μετάνοια εξαλείφεται-καθαίρεται κάθε λάθος-κακόν  ή πρόβλημα κακού με την έννοια των κακών επηρρειών-κόμβων μίσους και εχθρότητος-διαίρεσης-πολέμου)
ΑΝΩΘΕΝ-ΘΕΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ
1=ΑΛΗΘΕΙΑ
2=ΑΓΑΠΗ-ΛΟΓΟΣ
3=ΣΩΦΙΑ
κάτωθεν-άνθρωπος-εγώ
4=ανθρώπινη ηθική-σοφία-διανοητική λογική-λόγος καί μέτρον-συμμετρία (προ χριστού έλληνες=ανθρώπινος λόγος-σοφία καί ανθρώπινη ηθική-έρως-φιλία καί μετα χριστον έλληνες= ΑΓΑΠΗ-ΧΑΡΙΣ ΘΕΟΥ-γνώση αλήθειας-ηθική τελείωση εν αγάπη θεού-αδελφοσύνη-αλληλεγγύη-συγχωρητικότητα-εγκράτεια χάριν της αγάπης καί μόνον αυτής) .
(σημ1:η αγάπη την οποία οι έλληνες βίωναν και εξέφραζαν ήταν σε επίπεδο ηθικής-φιλίας-έρωτα-σεβασμού στην ανθρωπινη ύπαρξη. η χριστική αγάπη υπήρξε και είναι πάνω απόλα ΧΑΡΙΣ ΘΕΟΥ-ΛΟΓΟΥ, αδελφοσύνη οικουμενική απροσωπόληπτη και η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΘΕΟΥ. υπάρχει λοιπόν διαφορά μεγάλη γιατί η αγάπη(με μικρό) είναι προπομπός-προετοιμασία (κάτωθεν ανερχόμενη) σε επίπεδο κανόνων-νόμου που περιορίζει το κακόν και υποβοηθά τις ανθρώπινες σχέσεις διαβίωσης, ενώ η ΑΓΑΠΗ (με κεφαλαία) είναι η τελειωτική-τελειοποιούσα-ηθικοποιούσα εν αγάπη θεού την ανθρώπινη ψυχή (αγάπη-αδελφοσύνη-αλληλεγγύη-συγχωρητικότητα-εγκράτεια-ειρήνη-γαλήνη) δηλαδή η αγάπη του ιησού χριστού ως θεία-θεώνει τον άνθρωπο δεν τον βοηθά μόνο να επιβιώσει και να αναγνωρίζει το καλόν-ωραίον αλλά να γίνεται αγαθός-αγαπών-ειρηνικός. αυτό σημαίνει ότι η θεία αγάπη ενεργεί ώστε το κακόν να εξαλείφεται-μηδενίζεται-μετουσιώνεται απο κακόν-πόλεμος σε καλόν-ειρήνη καί τιουτοτρόπως επιπροστίθεται-πολλαπλασιάζεται και η δύναμις του καλού. το ότι έχουν περάσει 2000 χρόνια απο την εποχή του λόγου-αγάπης (ιχθύς) καί οι άνθρωποι είμαστε απο πλευράς αγάπης θεού σε αρνητικό σημείο-οικουμενικά και πανανθρώπινα δεν σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα ευεργετήματα-καλά που έγιναν καθόλη την εποχή αυτή της αγάπης. ακόμη θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιος ότι αφενός ο άνθρωπος έστω και σε θέση μή αγαπώντος εντούτοις γνωρίζει την αγάπη και διανοητικά και ψυχικά είναι περισσότερο "ώριμος" εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις να κάνει το μεγάλο βήμα προς την αγάπη βιωματικά, αφετέρου δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος είναι διφυής-αμιγώς δισύνθετος καλού και κακού πνεύματος και όταν δεν κανει το καλό έρχεται αυτόκλητο το κακό και τον "γεμίζει με το κενό που είναι το κακό του"!! (σημ2: ασφαλώς και οι σοφοί-μεμυημένοι μύστες-ιερείς-φιλόσοφοι (σωκράτης-πυθαγόρας-ηράκλειτος-αισχύλος-απολλώνιος κλπ. γνώριζαν-βίωναν-εξέφραζαν την (για την εποχή εκείνη) όντως αλήθεια αλλά υπήρχε μία μυστικότητα-πέπλος σιωπής γύρω απο την αλήθεια σε σχέση με την κατεστημένη θρησκεία-φιλοσοφία-νοοτροπία.(έκαναν το έργο τους αφανώς-σιωπηλά καί προετοίμαζαν συνειδητά το δρόμο εκείνου ο οποίος θα ερχόταν ως μεσσίας χριστός αλλά και μετά τον χριστό εκείνου ο οποίος θα συμπληρώσει το έργο του θείου λόγου, ο θείος παράκλητος-η σωφία του θεού)(κυρίως οι ελευσίνιοι και οι δελφοί) μάλιστα όσοι γινόντουσαν παραβάτες το πλήρωναν ακόμα και με την ζωή τους όπως ο σωκράτης ή ο πυθαγόρας αλλά και ο αισχύλος ο οποίος την γλύτωσε στο παρα πέντε, καί πολλοί άλλοι) .(ας μην διαφεύγει της αντίληψης μας οι προφητείες της ΣΙΒΥΛΛΑΣ και του προφητάνακτα ΑΠΟΛΛΩΝΑ για την έλευση του ερχόμενου σωτήρα στην ανθρωπότητα :«Οψέποτέ τις επί την πολυσχιδή ταύτην ελάσειε γην, και δίχα σφάλματος γενήσεται Σαρξ, ακαμάτοις δε Θεότητος όροις ανιάτων παθών λύσει φθοράν και τούτω φθόνος γενήσεται εξ απίστου λαού και εις ύψος κρεμασθήσεται και πάντα πράως πείσεται (θα πάθη) εκών φέρων Σταυρόν, ύβριν, ταφήν» (σίβυλλα). καί ακόμη :«Είς με, φησί, βιάζηται Ουράνιος, ος έστι φως Τριλαμπές, ο δε παθών Θεός έστι και ου θεότης παθέν αυτή, άμφω γαρ βροτόσωμος και άμβροτος αυτός ήδη Θεός και πάντα φέρων εκ θνητής, Σταυρόν, ύβριν, ταφήν και τα εξής…» (απόλλων). τις προφητείες αυτές μάλιστα τις χρησιμοποίησε η αγία αικατερίνα στην προσπάθεια της να πείσει τους σοφούς λόγιους της χώρας της ότι ο ιησούς χριστός είναι ο ερχόμενος σωτήρας στην ανθρωπότητα). τέλος, ο παράκλητος το άγιο πνεύμα πού είναι ερχόμενος και "ήδη ελθών" θα μας διδάξει την αλήθεια του θεού εν σωφία δηλαδή θα μας εξηγήσει "το γιατί" οφείλουμε να γνωρίσουμε, γιατί οφείλουμε να αγαπάμε αλλήλους, γιατί υπάρχει το καλό και το κακό καί πως ο άνθρωπος μπορεί να το καταργήσει κλπ. (γνωρίσαμε τον λόγο του θεού στο πρόσωπο του ιησού χριστού καί τώρα θα γνωρίσουμε το πνεύμα του στο "απρόσωπο" του θεού με την έννοια του πνευματικού-απροσωπόληπτου-αλτρουϊστικού δηλαδή ο άνθρωπος-ανθρωπότητα θα καταστή ένα πνεύμα-ον οικουμενικό (παγκόσμιο) μία απρόσωπη (πνεύμα) προσωπικότητα (αρετές) μία αξία καί ένας χαρακτήρας ενάρετος πνευματικός καί αιθέριος δηλαδή ένα ισαγγελικό ον-πνεύμα στην νέα γη που θα είναι ο κόσμος και στην γήϊνη βασιλεία του θεού κατα το πρότυπο τουρανού) .
Α-Γ-Α-Π-Α-Τ-Ε   Α-Λ-Λ-Η-Λ-Ο-Υ-Σ =
(ΑΓΑΠΑ-να αγαπάς όχι μόνο τον εαυτό σου  
ΤΕ  ΑΛΛΗΛΟΥΣ-αλλά καί τούς άλλους ανθρώπους-συνανθρώπους)
ο θείος λόγος παρελήφθη απο τούς έλληνες, (εξού και η εντολή εσω-τερικά το αποκαλύπτει) οι οποίοι ήταν οι μόνοι καί κύριοι εκφραστές στον τότε κόσμο-ανθρωπότητα της ανθρώπινης σοφίας και του ανθρώπινου λόγου και έλλογου-σύμμετρου πολιτισμού σοφίας καί ηθικής γνώσης. εν συνεχεία η θεία ΑΓΑΠΗ ανύψωσε την ελληνική ηθική-γνώση-σοφία και λόγο σε ΑΓΑΠΗ-ΓΝΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ καί ΛΟΓΟ-ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ η οποία διαμέσου της βυζαντινής αυτοκρατορίας διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο (απο εδώ μπορεί να κατανοήσει κανείς τι σήμανε τότε και σήμερα ακόμη για το έργο αυτό η πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας)
Α-Γ-Α-Π-Α-Τ-Ε   Α-Λ-Λ-Η-Λ-Ο-Υ-Σ =
ΕΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗ ΛΑΟΥ Τ
ελλάς=χωρα του πνεύματος-παρακλήτου
αγάπη=φύση-τάξη του λόγου-χριστού
λαός=(εκ του ελληνικού λας=λίθος)=λίθινος λαός=κάτοικοι έλληνες
(λαός) Τ =λαός Τέλειος (αγάπης-σοφίας)
Τ=Τάξη χριστού=ιεραρχία
1
2Τ3
4
1=άρχων
2-3=συνοδοί
4=ακόλουθοι
Τ= τελείωση-τέλος όλων εν αληθεία-αγάπη-σοφία
Τ=τετέλεσται=Ω
σημ:
τι αποκαλύπτει η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; έξω-τερικά: εξουσιάζει το χάος 
καί όμως η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι εσω-τερικά: κυριαρχεί η Τάξη!
Αλέξανδρος Μέγας