Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ο υιός του Τέκτονος 2

 πυραμίς-σφίγξ : η υλοποιημένη γνώση-δύναμη 
της φωτιάς του τροχού και της γραφής
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ο
( Τ )
( δες καί )
 (Ματθ. 13:54-57) και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσης(ιωσήφ) και σιμων και ιουδας και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου.
ο λόγος-λέξη Τέκτων αρχίζει απο Τ
το Τ είναι το σχήμα του Τελείου σταυρού-του σταυρού Τ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 http://3.bp.blogspot.com/_6XUWK_b3tkI/TDca_s3vMnI/AAAAAAAAAVs/EJDYQk4mA0k/s200/greek-cross-small-.png
ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΥ
Τ
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2rcKF6CHywaH9JIs18Od2y5DxgukIfTZn_EF62ztq_yudUZBQRQ&t=1
Τ
η μεταμόρφωση του ΤΑΥ
+ ---------- Τ
 1ος----------2ος-----------3ος 
(τετράγωνος-αρμονικός-ταύ)
 Ο
3 ---------- Ι ---------Π 
2 ------------ Ι-----------Ψ  
1 ------------ Ι-------------Υ
Ι
Ι
Ι
(ένωση των 3 σταυρών=τρίσταυρος)
(Υλη καί διάνοια-Ψυχή-Πνεύμα)
ο τρίσταυρος αυτός (εικόνα του δένδρου της γνώσης σε ένωση με το δένδρο της ζωής) δείχνει την οδό-πόρευση του Τελειούμενου καί εξακολουθητικά βιωματικά αυτοπνευματούμενου ανθρώπου. η οριζόντια κεραία ανυψούται σταθερά απο κάτω προς τα πάνω την στιγμή κατα την οποία η κάθετη κεραία βυθίζεται-εισδύει απο πάνω προς τα κάτω συντελώντας έτσι στην ανύψωση της οριζόντιας κεραίας καί επομένως το ΕΓΩ διαρκώς αναβαθμίζεται-ανυψούται μετουσιούμενο απο κακό-εγωϊστικό άτομο εγώ-ον (+)σε καλό-ταπεινό σύνολο πνεύμα-ον(Τ).
1ος βαθμός Τελείωσης=γνώση-λογική διανοητική (ανθρώπινη σοφία-φιλοσοφία και επιστήμη καί εμπειρική γνώση-διανόηση)(ύλη-νόηση-υλοδιανοητική συμπεριφορά-πράξεις)(+) .
2ος βαθμός Τελείωσης=βίωση-ηθική αγάπη (θεία αγάπη)(ανθρώπινη επί-κοινωνία στην αγάπη-καί αλληλεγγυος αδελφοσύνη, θρησκεία-βιωματική λατρεία-πίστις καί αγάπη θεού και ανθρώπου)(ψυχή-ψυχικά συναισθήματα-ενέργειες-επήρρειες (†).
3ος βαθμός Τελείωσης=πνευμάτωση-πνευματική σοφία (θεία σοφία)(υπαγωγή του ανθρώπινου νου-διάνοιας-γνώσης-σοφίας στο εν τω ανθρώπω πνεύμα του θεού-της θείας σωφίας και πνευματική πόρευση-προσέγγιση του θεού)(πνεύμα-πνευματικές προαιρέσεις-σκέψεις-συλλήψεις)(Τ).(ο Τ απο μόνος του ανακεφαλαιώνει τον τρίσταυρο καθώς το μείζον (πνεύμα) εμπεριέχει και συμπεριλαμβάνει το έλασσον (ύλη-διάνοια καί ψυχή)
ύλη και νόηση=υλονοητικός-εξωτερικός άνθρωπος (προσωπικότητα) λογική γνώση-επιστήμη-φιλοσοφία=ισότης-μέτρον-συμμετρία=ισορροπία-νομιμότης-νόμος και ψυχή-πνεύμα=ψυχο-πνευματικός εσωτερικός άνθρωπος (απρόσωπος) ηθική βίωση-θρησκεία-λατρεία=αρμονία-δικαιοσύνη-αδελφότης-ηθική αγάπη καί πνευματική ομοίωση-απλοποίηση=μύηση στην αλήθεια=πνευμάτωση-ομοιότης-εν παντί ενότης-ολότης-πνευματική σοφία-αλήθεια .
Ο
 7----------- -1-- -----------6
 8------------ 2-------------5
9------------ 3-------------4
Ι
Ι
10
(το τέλειον ανθρώπινον εγώ-πνεύμα-ον)
(δένδρο-ξύλο γνώσεως και ζωής ενωμένα=δένδρο αλήθειας)
123=πνεύμα αληθείας=αγάπης+σωφίας θεού-ανθρώπου
456=ηθική τελείωση του ανθρώπου εν αγάπη
789=πνευματική τελείωση του ανθρώπου εν σωφία
349=το υλο-διανοητικό ον σε έκφραση σύμμετρης-έλλογης
δημιουργικής ισχύος-υλοποίησης
258=το ψυχικό όν σε εκδήλωση θεληματικής αρμονικής
ισότιμης συζυγίας-ενεργοποίησης
167=το πνευματικόν ον σε εν αγάπη-σωφία τελεία ένωση-σύνταξη
πνευματικής πυροφωτεινής συσπείρωσης
10=τέλειον ον-εγώ-πνεύμα βιωματικά αυτοπνευματούμενου ανθρώπου
(σημ:η τελειότητα του ανθρώπινου οντός-εγώ-πνεύματος εξαρτάται-καθορίζεται-είναι το σύνολον των θετικών ανθρώπινων πράξεων-έργων, οι δε αρνητικές του πράξεις είναι αυτές που εαν υπερισχύσουν θα τον οδηγήσουν στον δεύτερο οριστικό πνευματικό θάνατο) .
ΚΑΙ
Τ
(Αλήθεια=Σωφία+Αλήθεια=Τελειότης)
ΑΓΑΠΗ=θυσία-υπομονή=ύλη
ΣΩΦΙΑ=θυσία=σιωπή=ψυχή
ΑΛΗΘΕΙΑ=θυσία=ταπεινότης=πνεύμα
Ανθρωπος Τέλειος= ένας ζωντανός-αναστημένος σταυρός Τ
πρότυπο-παραδειγματικός Τύπος για τον  άνθρωπο-ανθρωπότητα=ιησούς χριστός
1
3ΣΩΦΙ  Α ΓΑΠΗ2
Λ
Η
Θ
Ε
Ι
Α
τα γράμματα των 3 λόγων αλήθεια-αγάπη-σωφία=17=Ρ
αλλά με την συγκεκριμένη διάταξη γίνονται 15 =Ο
_____ Ο______
ΣΩΦΙ  Α ΓΑΠΗ
Λ
Η
Θ
Ε
Ι
Α
Τ-έκτων:
ιησούς χριστός
Αρχων
1
συνοδός-3---- Ο---- 2-συνοδός
Ι
Ι
4
Ακόλουθοι
Τ-έκτων
Τ=τελειότης
Τέκτ-ΩΝ=ο ων
Τ=Αλήθεια=Σωφία+Αγάπη
ΩΝ=ήν-ων-ερχόμενος
Τέκτων=σταυρός-ξύλον-δένδρο της ζωής(ίσις)
Τέκτων=ιεραρχική Τάξις του ιησού χριστού (Τ)
Τέκτων=19+5+10+19+24+13=90
90
90Τ90
90
4χ90=360=κύκλος 360 μοιρών =
http://2.bp.blogspot.com/_PRc99xI5LEc/TCC69WIOSQI/AAAAAAAAEAQ/x8CpN29HuKs/s1600/circle.png

Τ-έ-κ-τ-ω-ν=Εων + Τ Τ + Κ (έων=ο υπάρχων-θεός καί διπλούν Τ Τ=διπολική Τελειότης=Τ αγάπη  Καί Τ σωφία τα οποία ενούμενα σχηματίζουν το γράμμα:ΤΤ =Π =Πνεύμα (καί το Κ μπορεί να εκληφθεί ως το Καλόν)(Καλόν=αγάπη και σωφία=Πνεύμα=διπλούν Τ Τ)
ΤέκΤων=ο εκών=(εκούσια)=ο θεληματικός-ο ποιών το θέλημα του θεού-έων=αυτή είναι η διπολικότης αγάπη=Τ Καί σοφία=Τ (πνεύμα Τελείας σωφίας και πνεύμα Τελειώσεως του ατελούς σε Καλόν ).

 διαβήτης και γνώμων: 
τα βασικά εργαλεία του (αρχι)Τέκτονος
(σημ: η παράδοση λέγει ότι το "Τάγμα των Τεκτόνων"δημιουργήθηκε απο τους μεμυημένους-με εντολή του θεού, τέκτονες-κτίστες-οικοδόμους-τεχνίτες που ανέλαβαν το κτίσιμο του ναού του (θεού) σολομώντα. ομοίως καί το ίδιο-όμοιο αυτό τάγμα υπήρχε στην ελλάδα και το βυζάντιο όταν κτίσθηκε ο παρθενώνας και ο ναός της θεού σωφίας . η ιεραρχία του ουρανού εκ της οποίας απορρέουν οι εντολές αυτές, δεν είναι ούτε έλληνες ούτε εβραίοι ούτε ευρωπαίοι κλπ αλλά είναι πνευματικά όντα-πνεύματα-ισχύες-δυνάμεις ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ καί που εκτελούν το θέλημα του θεού και των γεννητόρων τους) .(διευκρίνηση: δεν γνωρίζω καθόλου το έργο των σημερινών λεγόμενων "τεκτόνων" καί κατα πόσο το νήμα (πνεύμα-εντολή) που τούς συνδέει με τον ουρανό είναι ακόμη υπαρκτό-υφιστάμενο-ζωντανό και πνευματικό) .
ποιός είναι ο Τέκτων ;
είναι ο ιησούς χριστός
ποιός είναι ο ιησούς χριστός ;
είναι αποκάλυψη-προβολή του θεού-ο έων: Αλήθεια-Σωφία-Αγάπη
ποιός είναι ο έων ;
είναι Ο ΗΝ-ΩΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ (θεός)
ποιός είναι ο Τέκτων ;
είναι ο Τέλειος Ανθρωπος=ιησούς-Τέκτων καί ο Τέλειος θεός-έων ο οποίος υπήρξε ο μεσσίας-ερχόμενος-εκλεκτός του θεού στον κόσμο και ο οποίος εξέφρασε την δυαδική-διπολική φύση καί θέση-τάξη αγάπη-σωφία του θεού .
Τ-έ-κ-τ-ω-ν =(Τάξεως Ηλιακής=πνευματικός ήλιος)
ΕΚ= ο ΕΚλεκτός (λεκτός=εκ τού λέγω=λόγος)
ΩΝ= ο ΘΕΟΣ-λόγος (ην-ων-ερχόμενος)(πατήρ-λόγος-πνεύμα)
Τ Τ=(ΤΤ=Π=πνεύμα αγάπης-σωφίας=Τ Τ)=διπολική φύση-θέση-Τάξη του (έργου) εκλεκτού του θεού (πνεύμα ο θεός) (=Αγάπη-Τ και σωφία-Τ) ιησού χριστού (Τέλειος θεός και Τέλειος άνθρωπος =θεάθρωπος-ανθρωπόθεος) .
τέλος Β' μέλους
http://static.photaki.com/Sickle-of-communism-simple-vector-illustration-224506.jpg
η σφύρα και το δρέπανον
εργαλεία τού δημιουργού-τεχνίτη ανθρώπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: