Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

το πνεύμα του ΝΩΕ 3

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 (δες καί)
ο ΝΩΕ
(8ος απο τον ΑΔΑΜ) 

υπήρξε ο γεννήτορας 3 παιδιών :
α) ΧΑΜ=ΧΑΜΙΤΕΣ-ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ
β) ΙΑΦΕΘ=ΙΑΠΕΤΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ
γ) ΣΗΜ=ΣΗΜΙΤΕΣ=ΕΒΡΑΙΟΙ
και στούς τρείς αδελφούς λαούς υπήρξε και υπάρχει ένα κοινό "στοιχείο":
 Η ΑΛΗΘΕΙΑ
αρχαία ΕΛΛΑΣ-ΙΑΠΕΤΙΑ
1
ΠΥΡ

ΗΛΙΟΣ
Ι
Ι
4-ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ΓΗ--12Θ5ΕΟΝ--ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ-ΑΗΡ-3
ΑΙΘΗΡ
Ι
Ι
ΣΕΛΗΝΗ
ΥΔΩΡ
χριστού ΕΛΛΑΣ-ΙΑΠΕΤΙΑ
1
ΠΥΡ

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
(ο θεός-σωτήρας της ανθρωπότητος)
Ι
Ι
ΠΑΡΘΕΝΩΝ---------ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ5ΘΕΟΣ-------ΑΡΧΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
4--
ΓΗ-(ακαδημία επιστημών) ΑΙΘΗΡ  (αριστοκρατία υπηρετών)-ΑΗΡ-3
(αλήθεια-αγάπη-σοφία)
Ι
Ι
ΝΑΟΣ ΘΕΟΥ ΣΩΦΙΑΣ
(βυζάντιον-κωνταντίνουπολις)
 ΥΔΩΡ
1=ο θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος ιησούς χριστός=η οδός η αλήθεια και η ζωή των ανθρώπων, η χάρις-τού λόγου και η αλήθεια του θεού-πατρός (το αιώνιο πρότυπο και ο παραδειγματικός τύπος της ανθρώπινης πόρευσης-τελειότητος-θέωσης) .
2=ο ναός της θεού σωφίας κτίσθηκε με εντολή του θεού-πατρός για να αποτελεί αιώνιο κέντρο λατρείας της (αγάπης-)σοφίας του θεού δηλαδή του λόγου και του αγίου πνεύματος, της αλήθειας του θεού. είναι ο παραδειγματικός τύπος του ουράνιου θεουργικού ναού στην γη-πιστή αναπαράσταση και ανακεφαλαίωση των πνευματικών δρώμενων εντός αυτού .(σημ: ο ναός αυτός υλικά μόνον βρίσκεται σήμερα εκεί στην κων/πολη, πνευματικά είναι στον ουρανό και εδώ στην γη βρίσκεται στην ψυχή-πνεύμα των προσκυνητών της θεού αλήθειας)
3=ο άρχων της πολιτείας (της δημοκρατικής αριστοκρατίας των υπηρετών-υπηρετούντων τον λαό και το έργο του θεού στην γη), αντιπροσωπεύει τόσο την χώρα-πόλη όσο και τον λαό-έθνος .(πόλις-πολίτες-πολιτισμός)
4=ο παρθενώνας ο οποίος ακόμη καί στην εποχή του περικλή εμφανιζόταν ως κέντρο λατρείας της θεάς αθηνάς (παρθενών των παρθένων ιερειών), εντούτοις ανέκαθεν υπήρξε και θα είναι κέντρο της παγκόσμιας οικουμενικής-συμπαντικής επιστήμης (ακαδημία επιστημών=αστρονομία-ιατρική-χημεία-εφευρέσεις-τεχνολογία κλπ τα οποία είναι προϊόντα-αποτελέσματα της ανθρώπινης σοφίας εμπνεομένης απο την θεία σωφία)(η θεά αθηνά-σωφία υπήρξε δημιουργός-προστάτης των τεχνών-τεχνολογίας-επιστημών καί όλων των σοφών ανθρώπων) .
5=ο τριαδικός θεός (άγιος-αγαθός-αγνός)=πατήρ-υιός-άγιον πνεύμα=αλήθεια (ισχύς=ήλιος)-σοφία (φαντασία=πύρ) -αγάπη (θέληση=φώς), έδωσε εντολή : "πνεύμα ο θεός και τούς προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν (ιωα:4-24)(πνεύμα=ισχύς-θέληση-φαντασία και αλήθεια=αλήθεια-αγάπη-σοφία)
αρχαία ΕΛΛΑΣ-ΙΑΠΕΤΙΑ
1
ΗΛΙΟΣ-ελλοί
(μύηση-πνεύμα)
Ι
Ι
4-ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ύλη--επιστήμη--12Θ5ΕΟΝ--ΑΡΧΩΝ-διάνοια-φιλοσοφία-3
(χάρις-αλήθεια-τέχνη)
Ι
Ι
ΣΕΛΗΝΗ-σελλοί
(ψυχή-θρησκεία)
2
  χριστού ΕΛΛΑΣ-ΙΑΠΕΤΙΑ

(Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ)
ΣΩΦΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ
(φορέας-σκήνωμα του λόγου-αγίου πνεύματος)
(Γ' διαθήκη=α+β+γ διαθήκες του θεού)
 (μύηση-πνεύμα)
Ι
Ι
4-ΠΑΡΘΕΝΩΝ----ύλη--ΤΡΙΑΔΙ5ΚΟΣ ΘΕΟΣ----ΑΡΧΩΝ-διάνοια-3
(επιστήμη-εφευρέτες) (τέχνη-χάρις-αλήθεια) (φιλοσοφία-πολίτες)
Ι
Ι
ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΕΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΟΥ
 (ναός της ιδέας-αλήθειας του θεού) 
 (ψυχή-βίωση=πανθρησκεία)
(ΝΕΑ ΓΗ-ΕΛΛΑΣ)
2

Δεν υπάρχουν σχόλια: