Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

αγαπάτε αλλήλους 3

ήταν πάντοτε τρείς καί πάντοτε ερχόντουσαν με εντολή του θεού
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ:
(Ιωάν. 13:33-35) "τεκνια ετι μικρον μεθ υμων ειμι ζητησετε με και καθως ειπον τοις ιουδαιοις οτι οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν και υμιν λεγω αρτι εντολην καινην διδωμι υμιν ινα αγαπατε αλληλους καθως ηγαπησα υμας ινα και υμεις αγαπατε αλληλους εν τουτω γνωσονται παντες οτι εμοι μαθηται εστε εαν αγαπην εχητε εν αλληλοις" .
ο ιησούς χριστός αποκαλεί τούς μαθητές του: ΤΕΚΝΙΑ που σημαίνει παιδιά μου(τέκνα)-παιδάκια μου(τεκνία) . μα αφού ο ίδιος ήταν στα τριάντα του χρόνια ανύπαντρος και κάποιοι μαθητές του ήταν κατα πολύ μεγαλείτεροι του, όπως ο πέτρος,γιατί λοιπόν τους αποκαλεί "τεκνία"-παιδιά του; ο ιησούς χριστός αποκαλεί τους μαθητές του τεκνία διότι ήταν α) ο θεός-λόγος και αυτοί τα δημιουργήματα-λόγοι του λόγου δηλαδή τα πνευματικά τέκνα του β) αυτός ήταν ο πνευματικός διδάσκαλος-ο χριστός ιησούς καί αυτοί οι μαθητές-πνευματικά τέκνα του γ) αυτός ήταν απο τότε που τον γνώρισαν και μέχρι την σταύρωση του ο υλικός πατέρας και μητέρα τους αφού ζούσαν μαζί 3 χρόνια μέρα και νύκτα έτρωγαν μαζί κοιμόντουσαν μαζί καί όλα αυτά γιατί είχαν εγκαταλείψει τις οικογένειες τους και τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε-συνεπώς ήταν τέκνα-παιδιά του .(έκαναν πάντα αυτό που τούς έλεγε όπως κάνουν τα τέκνα-παιδιά σε μια οικογένεια όταν ο πατέρας λέει ή εντέλλει κάτι) .
ο ιησούς χριστός μιλάει στους μαθητές του αναφερόμενος για τούς ιουδαίους: (εσείς οι μαθητές μου) "ζητησετε με και καθως ειπον τοις ιουδαιοις (που είναι οι άνθρωποι της φυλής μας) οτι οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν". δηλαδή, ούτε εσείς που είστε μαθητές μου-ουράνιοι εντεταλμένοι, ούτε αυτοί που είναι της φυλής μας-γήϊνοι άνθρωποι, μπορείτε να έλθετε στο μέρος όπου εγώ πρόκειται να πάω-στον θεό, και τούτο διότι στον θεό εισέρχονται πνεύματα θεού, θεοποιημένα καί όχι άνθρωποι ή πνεύματα ατελή ή ελαττωματικά ή έχοντα μέσα τους οποιαδήποτε ποσότητα ή μέρος κακού .(όπως ατελείς είστε τόσον εσεις-οι μαθητές μου ως ανθρώπινα όντα, όσον και οι ιουδαίοι άνθρωποι της φυλής μας) .(1εων-2ουρανός-3κόσμος : 1θεός-2ουράνια πνεύματα-3κοσμικά πνεύματα) .(στον κύκλο του θεού εισέρχεται μόνον ο θεός-"οι θεοί")
ο ιησούς χριστός εντέλλει τους μαθητές του και διαυτών όλο τον κόσμο (αφού αυτός ήταν ο μεσσίας-ερχόμενος χριστός του θεού στον κόσμο): "και υμιν λεγω αρτι εντολην καινην διδωμι υμιν ινα αγαπατε αλληλους": σας δίνω για αποδώ και στο εξής που δεν θα είμαι ανάμεσα σας υλικά, την εντολή να έχετε αγάπη καί αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλο καί όλοι μεταξύ σας.
ο ιησούς χριστός συνεχίζει να επεξηγεί-διευκρινίζει τόσο την εντολή όσο και τις συνέπειες-αποτελέσματα της τήρησης της: "καθως ηγαπησα υμας ινα και υμεις αγαπατε αλληλους εν τουτω γνωσονται παντες οτι εμοι μαθηται εστε εαν αγαπην εχητε εν αλληλοις" . να αγαπάτε αλλήλους, διότι όπως εγώ με τον τρόπο που σας αγάπησα βεβαίωσα έμπρακτα την αξία της αγάπης, έτσι και εσείς οφείλετε να αγάπατε αλλήλους-να αποδείξετε την αγάπη στη ζωή σας, μάλιστα δε καταυτόν τον τρόπο όλοι οι υπόλοιποι και ο κόσμος θα γνωρίσουν ότι όντως υπήρξατε αληθινοί μαθητές μου-δηλαδή θα γνωρίσουν βιωματικά τί είναι η αγάπη καί η εντολή μου αγαπάτε αλλήλους και ποιός ήταν αυτός που μίλησε-αποκάλυψε την αγάπη, εαν όντως εσείς έχετε αγάπη μεταξύ σας-εάν αγαπάτε αλλήλους .
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ:
Α-γαπάτ-Ε
αρχίζει απο το Α =1=μονάς
τελειώνει με το Ε=5=πεντάς
ως πρός τα γράμματα= Ε-ψιλον Α-λφα= 5 Αλφα-μονάδες
Αγιος

Αγαθός                    Αγνός
Αγαπάτε                    Αλλήλους
θεός-πνεύμα= ΑΑΑ
εντολή ιησ.χρισ=ΑΑ
Α-λλήλου-Σ
αρχίζει απο Α=1=ένα
τελειώνει με το Σ=18=δεκαοκτώ
Α=Αγάπη
Σ=Σωφία
σά= "τα ιδικά σου" 
Α=1 + Σ=18=19=Τ
(Α-γάπη+ Σ-ωφία=Τ-έλειον)
αγάπη+σωφία=αλήθεια=θεός=ΗΝ-ΩΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
(πατήρ θεός-ΗΝ=λόγος-αγάπη-ων + πνεύμα-σωφία-ερχόμενος)
άνθρωποι της γης:
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ
με Λόγο ΑγάπηΣ και Πνεύμα ΑλληλεγγύηΣ
καί τότε θα καταστήσετε το δισύνθετο πνεύμα σας
Τέλειο=όμοιο με το πνεύμα μου
Αγιο-Αγαθό-Αγνό
ΚΑΙ
Α γαπάτ Ε                Α λλήλου Σ
Α=αλήθεια
Ε=έων-εκλεκτός (ισ-χρ)
Α=αγάπη
Σ=σοφία
(αλήθεια=αγάπη-σοφία=ο έων-υπάρχων θεός=κατήλθε ως ΙΣ.ΧΡ)
Α+Ε=1+5=6=Ζ=Ζ-ωή
Α+Σ=1+18=19=Τ=Τ-ελεία
ΚΑΙ
Α γαπάτ Ε                Α λλήλου Σ 
Α=1
Ε=5
Α=1
Σ=18
(οι αριθμοί αυτοί συνδυαζόμενοι συνδημιουργούν τούς αριθμητικούς λόγους 115 καί 118 καί φυσικά άπειρο άλλο πλήθος αριθμητικών λόγων καί λογοσοφικών αριθμών)
ΧΡΙΣΤΟΣ=118
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=115
(σύστημα 24 γραμμάτων-ομηρικό)
ο χριστός είναι ο λόγος του θεού και ο παράκλητος η σωφία-πνεύμα του. αλλά όμως καί ο λόγος "ελλάς"=
Ε=5
Λ=11
Λ=11
Α=1
Σ=18
 ΕΛ=5-11=115=παράκλητος
ΑΣ=1-18=118=χριστός
καί το Λ=11=διπολική μονάς=1-1 του θεού (Λ=απο ένα κέντρο εκπορεύονται πρός τα κατω 1+1=2 ακτίνες =χριστός-παράκλητος (αγάπη-σοφία) . "εν αρχή ΗΝ ο Λόγος"..) (τα αρχικά με τα τελικά (α-ω) στοιχεία-του "ΑγαπάτΕ ΑλλήλουΣ" όπως και το όνομα "ελλάς" αποδίδουν-δημιουργούν τούς δύο λόγους-ονόματα των "χριστός-παράκλητος" του θεού. είναι τα δώρα του θεού πρός την ελλάδα και τούς έλληνες και διαυτών πρός όλο τον κόσμο: θεός=46 ελλάς=46 δώρα=46 άγιος=46 αγαθός=46 κλπ ).
ΚΑΙ
Α-Γ-Α-Π-Α-Τ-Ε   Α-Λ-Λ-Η-Λ-Ο-Υ-Σ =
ανακυλιόμενα-ανακυκλησμένα-αναγραμματιζόμενα τα γράμματα-στοιχεία των δύο λόγων: αγαπάτε αλλήλους αποδίδουν-επαναδημιουργούν τις λέξεις-φράσεις-λόγους:
ΕΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗ ΛΑΟΥ Τ
Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΛΑΟΥ Τ=ΤΕΛΕΙΟΥ
ΑΓΑΠΗ ΛΑΟΥ Τ ΕΛΛΑΣ
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
ΑΓΑΠΗ ΑΛΤΟΥ ΕΛΛΑΣ
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΛΤΟΥ=αθλητή ύψους ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
(ύψος=σωφία και βάθος=αγάπη)
ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ .
ο ιησούς χριστός μία εβδομάδα πρίν το εβραϊκό πασχα και την κατάφωρα άδικη, παράλογα προδοτική και τραγική σταύρωση του, δέχθηκε ΕΠΙΣΚΕΨΗ από όμιλο ΕΛΛΗΝΩΝ ιερέων-μυστών, μεμυημένων στην αλήθεια της έλευσης του ως σωτήρα του κόσμου (ελευσίνιοι ιερείς) καί συνομίλησαν μαζί του . το απόσπασμα αυτό (βέβαια) το παραθέτει ο ευαγγελιστής του πνεύματος ιωάννης :Ιωάν. (12:20-26) "ησαν δε ελληνες τινες εκ των αναβαινοντων ινα προσκυνησωσιν εν τη εορτη ουτοι ουν προσηλθον φιλιππω τω απο βηθσαιδα της γαλιλαιας και ηρωτων αυτον λεγοντες κυριε θελομεν τον ιησουν ιδειν ερχεται ο φιλιππος και λεγει τω ανδρεα και παλιν ανδρεας και φιλιππος λεγουσιν τω ιησου ο δε ιησους απεκρινατο αυτοις λεγων εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη ο υιος του ανθρωπου αμην αμην λεγω υμιν εαν μη ο κοκκος του σιτου πεσων εις την γην αποθανη αυτος μονος μενει εαν δε αποθανη πολυν καρπον φερει ο φιλων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο μισων την ψυχην αυτου εν τω κοσμω τουτω εις ζωην αιωνιον φυλαξει αυτην εαν εμοι τις διακονη εμοι ακολουθειτω και οπου ειμι εγω εκει και ο διακονος ο εμος εσται και εαν τις εμοι διακονη τιμησει αυτον ο πατηρ".(ανδρέας και φίλιππος είναι ελληνικά ονόματα-δεν μεταφράσθηκαν απο τα εβραϊκά. το ότι οι έλληνες ιερομύστες πήγανε κατευθείαν στούς δυο μαθητές με ελληνικά ονόματα βεβαιώνει ότι και οι δύο είχαν ελληνικές ρίζες και κυρίως ομιλούσαν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα η οποία βέβαια ήταν και η διεθνής γλώσσα της εποχής του χριστού παρότι κυριαρχούσαν ήδη οι ρωμαίοι) .
ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ υπήρξε και είναι ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δηλαδή ο φορέας της ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ . Η ΕΛΛΑΣ  ανέκαθεν υπήρξε (εκλέκτηκε απο τον θεό-ουρανό-αθηνά) Ο ΧΩΡΟΣ-Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΗΣ ΣΩΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ καί οι κάτοικοι της έλάμβαναν πάντοτε την χάρη και τα ευεργετήματα της θεού σωφίας (έλληνες-λαός και έλληνες εκλεκτοί ουράνιοι: γιαυτό στην ελλάδα είχαμε απο σοφούς έως σοφιστές καί απο πατριώτες έως εφιάλτες αναφερόμενος πάντοτε σε θέματα πνεύματος και αρετών και πνευματικού πολιτισμού) . ο ιησούς χριστός ΑΝΕΜΕΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΤΟΥ να λάβουν την εντολή ως έθνος-λαός και να εκφράσουν-εκδηλώσουν-αποκαλύψουν στον κόσμο την εντολή και τον Β' νόμο της αγάπης το "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" όχι ως έρως-φιλία-αγάπη συγγενών αλλά ως ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΘΕΟΥ καί της Β' διαθήκης του θεού πρός την ανθρωπότητα μας .(σημ:εδώ είναι που οι περισσότεροι "έλληνες-ελληνιστές-εθνικοί-εκλεκτοί ελ" καί λοιπά μαρουλόφυλλα, μπερδέυονται και θεωρούν την ΧΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ως κάτι εβραϊκό ή ξένο πρός τούς έλληνες-ας όψονται οι παπάδες!). οι εβραίοι εντέλει τον αρνήθηκαν καί βέβαια ο θεός (που δεν βιάζει κανένα να κάνει το θέλημα του, αλλά καί ούτε και παίζεται ή περιπαίζεται) τούς πήρε την χάρη και ως εξαυτού την εντολή της Β' διαθήκης καί την έδωσε στούς έλληνες-οι οποίοι ειδοποιήθηκαν εγκαίρως (βυζάντιο-κυρίως ελλάδα καί απο εκεί σε όλο τον κόσμο) . 
τί σημαίνει αυτό ;
ιησούς χριστός=η αγάπη του θεού=εντολή-χάρις της Β' διαθήκης η οποία ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ να την παραλάβουν και να την εκτελέσουν . η επίσκεψη των ελλήνων στον ιησού προκάλεσε την κατηγορηματική δήλωση του ότι : εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη ο υιος του ανθρωπου
τι σημαίνει αυτό ;
ότι τώρα μπορώ να φύγω ήσυχος ότι η εντολή και συνεπώς και το έργο μου, η Β' διαθήκη είναι σε καλά χέρια, τα χέρια των ελλήνων. ότι τώρα που ήρθαν οι εκλεκτοί μου-έλληνες θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν το έργο μου, τώρα ήρθε η ώρα να δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου ΑΔΑΜ, δηλαδή ήρθε η ώρα μέσα απο την ανθρώπινη αυτοτελείωση εν αγάπη, να δοξασθεί ο θεός-λόγος διαμέσω του έργου του τελείου ανθρώπου-ανθρωπότητας (παραδειγματικό πρότυπο του οποίου υπήρξε και είναι και θα είναι εις τούς αιώνες ο ιησούς χριστός υιός του θεού και υιός του ανθρώπου) .
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΛΟΓΟΣ=ΕΛΛΑΣ-ΣΟΦΙΑ
(η Αγάπη του Λόγου έγινε αποδεκτή-παρελήφθη απο τον έλληνα λαό της (ανθρώπινης) σοφίας-ηθικής γνώσης-λόγου και τιουτοτρόπως αυτοκατέστη λαός της Τελείας Αγάπης καί της Τελείας ανθρώπινης καί θείας σοφίας-ηθικής-λόγου ακριβώς γιατί η διανοητική-φιλοσοφική γνώση-σοφία=λόγος τους εμπλουτίσθηκε-εμβαπτίσθηκε-αναβαθμίστηκε-αναγεννήθηκε απο την παρουσία και ενέργεια και χάρη της θείας Αγάπης του Λόγου του Θεού)(η αγάπη-εντολή του θεού-αγαπάτε αλλήλους δεν μετριάζει ή περιορίζει-αναστέλλει τις συνέπειες του κακού αλλά τις καταργεί εντελώς αφού με την συγχωρητικότητα και την μετάνοια εξαλείφεται-καθαίρεται κάθε λάθος-κακόν  ή πρόβλημα κακού με την έννοια των κακών επηρρειών-κόμβων μίσους και εχθρότητος-διαίρεσης-πολέμου)
ΑΝΩΘΕΝ-ΘΕΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ
1=ΑΛΗΘΕΙΑ
2=ΑΓΑΠΗ-ΛΟΓΟΣ
3=ΣΩΦΙΑ
κάτωθεν-άνθρωπος-εγώ
4=ανθρώπινη ηθική-σοφία-διανοητική λογική-λόγος καί μέτρον-συμμετρία (προ χριστού έλληνες=ανθρώπινος λόγος-σοφία καί ανθρώπινη ηθική-έρως-φιλία καί μετα χριστον έλληνες= ΑΓΑΠΗ-ΧΑΡΙΣ ΘΕΟΥ-γνώση αλήθειας-ηθική τελείωση εν αγάπη θεού-αδελφοσύνη-αλληλεγγύη-συγχωρητικότητα-εγκράτεια χάριν της αγάπης καί μόνον αυτής) .
(σημ1:η αγάπη την οποία οι έλληνες βίωναν και εξέφραζαν ήταν σε επίπεδο ηθικής-φιλίας-έρωτα-σεβασμού στην ανθρωπινη ύπαρξη. η χριστική αγάπη υπήρξε και είναι πάνω απόλα ΧΑΡΙΣ ΘΕΟΥ-ΛΟΓΟΥ, αδελφοσύνη οικουμενική απροσωπόληπτη και η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΘΕΟΥ. υπάρχει λοιπόν διαφορά μεγάλη γιατί η αγάπη(με μικρό) είναι προπομπός-προετοιμασία (κάτωθεν ανερχόμενη) σε επίπεδο κανόνων-νόμου που περιορίζει το κακόν και υποβοηθά τις ανθρώπινες σχέσεις διαβίωσης, ενώ η ΑΓΑΠΗ (με κεφαλαία) είναι η τελειωτική-τελειοποιούσα-ηθικοποιούσα εν αγάπη θεού την ανθρώπινη ψυχή (αγάπη-αδελφοσύνη-αλληλεγγύη-συγχωρητικότητα-εγκράτεια-ειρήνη-γαλήνη) δηλαδή η αγάπη του ιησού χριστού ως θεία-θεώνει τον άνθρωπο δεν τον βοηθά μόνο να επιβιώσει και να αναγνωρίζει το καλόν-ωραίον αλλά να γίνεται αγαθός-αγαπών-ειρηνικός. αυτό σημαίνει ότι η θεία αγάπη ενεργεί ώστε το κακόν να εξαλείφεται-μηδενίζεται-μετουσιώνεται απο κακόν-πόλεμος σε καλόν-ειρήνη καί τιουτοτρόπως επιπροστίθεται-πολλαπλασιάζεται και η δύναμις του καλού. το ότι έχουν περάσει 2000 χρόνια απο την εποχή του λόγου-αγάπης (ιχθύς) καί οι άνθρωποι είμαστε απο πλευράς αγάπης θεού σε αρνητικό σημείο-οικουμενικά και πανανθρώπινα δεν σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα ευεργετήματα-καλά που έγιναν καθόλη την εποχή αυτή της αγάπης. ακόμη θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιος ότι αφενός ο άνθρωπος έστω και σε θέση μή αγαπώντος εντούτοις γνωρίζει την αγάπη και διανοητικά και ψυχικά είναι περισσότερο "ώριμος" εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις να κάνει το μεγάλο βήμα προς την αγάπη βιωματικά, αφετέρου δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος είναι διφυής-αμιγώς δισύνθετος καλού και κακού πνεύματος και όταν δεν κανει το καλό έρχεται αυτόκλητο το κακό και τον "γεμίζει με το κενό που είναι το κακό του"!! (σημ2: ασφαλώς και οι σοφοί-μεμυημένοι μύστες-ιερείς-φιλόσοφοι (σωκράτης-πυθαγόρας-ηράκλειτος-αισχύλος-απολλώνιος κλπ. γνώριζαν-βίωναν-εξέφραζαν την (για την εποχή εκείνη) όντως αλήθεια αλλά υπήρχε μία μυστικότητα-πέπλος σιωπής γύρω απο την αλήθεια σε σχέση με την κατεστημένη θρησκεία-φιλοσοφία-νοοτροπία.(έκαναν το έργο τους αφανώς-σιωπηλά καί προετοίμαζαν συνειδητά το δρόμο εκείνου ο οποίος θα ερχόταν ως μεσσίας χριστός αλλά και μετά τον χριστό εκείνου ο οποίος θα συμπληρώσει το έργο του θείου λόγου, ο θείος παράκλητος-η σωφία του θεού)(κυρίως οι ελευσίνιοι και οι δελφοί) μάλιστα όσοι γινόντουσαν παραβάτες το πλήρωναν ακόμα και με την ζωή τους όπως ο σωκράτης ή ο πυθαγόρας αλλά και ο αισχύλος ο οποίος την γλύτωσε στο παρα πέντε, καί πολλοί άλλοι) .(ας μην διαφεύγει της αντίληψης μας οι προφητείες της ΣΙΒΥΛΛΑΣ και του προφητάνακτα ΑΠΟΛΛΩΝΑ για την έλευση του ερχόμενου σωτήρα στην ανθρωπότητα :«Οψέποτέ τις επί την πολυσχιδή ταύτην ελάσειε γην, και δίχα σφάλματος γενήσεται Σαρξ, ακαμάτοις δε Θεότητος όροις ανιάτων παθών λύσει φθοράν και τούτω φθόνος γενήσεται εξ απίστου λαού και εις ύψος κρεμασθήσεται και πάντα πράως πείσεται (θα πάθη) εκών φέρων Σταυρόν, ύβριν, ταφήν» (σίβυλλα). καί ακόμη :«Είς με, φησί, βιάζηται Ουράνιος, ος έστι φως Τριλαμπές, ο δε παθών Θεός έστι και ου θεότης παθέν αυτή, άμφω γαρ βροτόσωμος και άμβροτος αυτός ήδη Θεός και πάντα φέρων εκ θνητής, Σταυρόν, ύβριν, ταφήν και τα εξής…» (απόλλων). τις προφητείες αυτές μάλιστα τις χρησιμοποίησε η αγία αικατερίνα στην προσπάθεια της να πείσει τους σοφούς λόγιους της χώρας της ότι ο ιησούς χριστός είναι ο ερχόμενος σωτήρας στην ανθρωπότητα). τέλος, ο παράκλητος το άγιο πνεύμα πού είναι ερχόμενος και "ήδη ελθών" θα μας διδάξει την αλήθεια του θεού εν σωφία δηλαδή θα μας εξηγήσει "το γιατί" οφείλουμε να γνωρίσουμε, γιατί οφείλουμε να αγαπάμε αλλήλους, γιατί υπάρχει το καλό και το κακό καί πως ο άνθρωπος μπορεί να το καταργήσει κλπ. (γνωρίσαμε τον λόγο του θεού στο πρόσωπο του ιησού χριστού καί τώρα θα γνωρίσουμε το πνεύμα του στο "απρόσωπο" του θεού με την έννοια του πνευματικού-απροσωπόληπτου-αλτρουϊστικού δηλαδή ο άνθρωπος-ανθρωπότητα θα καταστή ένα πνεύμα-ον οικουμενικό (παγκόσμιο) μία απρόσωπη (πνεύμα) προσωπικότητα (αρετές) μία αξία καί ένας χαρακτήρας ενάρετος πνευματικός καί αιθέριος δηλαδή ένα ισαγγελικό ον-πνεύμα στην νέα γη που θα είναι ο κόσμος και στην γήϊνη βασιλεία του θεού κατα το πρότυπο τουρανού) .
Α-Γ-Α-Π-Α-Τ-Ε   Α-Λ-Λ-Η-Λ-Ο-Υ-Σ =
(ΑΓΑΠΑ-να αγαπάς όχι μόνο τον εαυτό σου  
ΤΕ  ΑΛΛΗΛΟΥΣ-αλλά καί τούς άλλους ανθρώπους-συνανθρώπους)
ο θείος λόγος παρελήφθη απο τούς έλληνες, (εξού και η εντολή εσω-τερικά το αποκαλύπτει) οι οποίοι ήταν οι μόνοι καί κύριοι εκφραστές στον τότε κόσμο-ανθρωπότητα της ανθρώπινης σοφίας και του ανθρώπινου λόγου και έλλογου-σύμμετρου πολιτισμού σοφίας καί ηθικής γνώσης. εν συνεχεία η θεία ΑΓΑΠΗ ανύψωσε την ελληνική ηθική-γνώση-σοφία και λόγο σε ΑΓΑΠΗ-ΓΝΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ καί ΛΟΓΟ-ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ η οποία διαμέσου της βυζαντινής αυτοκρατορίας διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο (απο εδώ μπορεί να κατανοήσει κανείς τι σήμανε τότε και σήμερα ακόμη για το έργο αυτό η πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας)
Α-Γ-Α-Π-Α-Τ-Ε   Α-Λ-Λ-Η-Λ-Ο-Υ-Σ =
ΕΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗ ΛΑΟΥ Τ
ελλάς=χωρα του πνεύματος-παρακλήτου
αγάπη=φύση-τάξη του λόγου-χριστού
λαός=(εκ του ελληνικού λας=λίθος)=λίθινος λαός=κάτοικοι έλληνες
(λαός) Τ =λαός Τέλειος (αγάπης-σοφίας)
Τ=Τάξη χριστού=ιεραρχία
1
2Τ3
4
1=άρχων
2-3=συνοδοί
4=ακόλουθοι
Τ= τελείωση-τέλος όλων εν αληθεία-αγάπη-σοφία
Τ=τετέλεσται=Ω
σημ:
τι αποκαλύπτει η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; έξω-τερικά: εξουσιάζει το χάος 
καί όμως η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι εσω-τερικά: κυριαρχεί η Τάξη!
Αλέξανδρος Μέγας

Δεν υπάρχουν σχόλια: