Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ο υιός του Τέκτονος 3

 η Δελφική Θόλος-σημείο συνάντησης των εκλεκτών
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες καί)
 τα Α του αγαπώντος ανθρώπου-αδελφού
 ο Ναός της Θεού ΣωΦίας-Κωνσταντινούπολις βυζάντιον
(Ματθ. 13:54-57) και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσης(ιωσήφ) και σιμων και ιουδας και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου.
 τέκτων=σημαίνει ο δημιουργός=εκ του τεύχω=φτιάχνω, κατασκευάζω οικοδομώ,κτίζω και από το οποίο ρήμα "τεύχω", προκύπτει ως τευκτός-τευκταίνω-τεύκτων, και ο τέκτων ("εκ Διός πάντα τέτυκται") ακόμα ο όρος-λόγος αυτός συνδέεται με : ῥ. ΤΕΚ, τέκ-ος, τέκ-νον, τίκ-τω, τοκ-εύς, τόκ-ος, τεκ-μαίρομαι, τέχ-νη, τέκ-των, τέκ-μαρ, καὶ (ἐν σχέσει πρὸς τὴν τελευταίαν λέξιν) τόξ-ον, τόσσ-αις | ΙΙ. ῥ. ΤΥΚΤΥΧ, τύκ-ος, τυγχ-άνω, ἔ-τυχ-ον, τύχ-η, τεύχ-ω·(γεννώ-φέρνω εις ύπαρξιν-δημιουργώ ως γεννήτωρ)
Τ-ΕΚΤΩΝ
η Τέχνη του Τέκτονος είναι η Τεκτονική =
ΗΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
η τεκτονική-δομική-οικοδομική-τεχνοδομική είναι η δημιουργία, στο επίπεδο των όγκων-της πράξεως και του πραγματικού,ενός οικοδομήματος φυσικού ή ηθικού ή πνευματικού γιαυτό και χρησιμοποιεί την μηχανική-την δομική-την ποιητική-την κλίμακα των αριθμών-την γεωμετρική-τα ανώτερα μαθηματικά-την ιεραρχία-την τεχνική-την ηθική-την αισθητική και την τάξη . 
 σπερματικές ιδέες-εικόνες-μορφές της τέχνης του Τέκτονος:
κλίμακα αριθμών(τελείων και υπερβατικών)
1     6    7
2    5    8
        3    4    9    10
1=ΜΟΝΑΣ-ΜΕΝΕΙ ΑΙΩΝΙΩΣ=ΜΟΝΟΣ
2=ΔΥΑΣ-ΔΥΕΙ=ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ=ΒΑΣΙΛΙΑΣ
3=ΤΡΙΑΣ-ΤΡΕΙΝ=ΤΡΕΠΕΙ=ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ
ΚΛΠ
1=ΕΝΟΤΗΣ-ΑΡΧΗ-ΚΟΡΥΦΗ
4-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΥΛΗ
7=ΝΟΜΟΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ=ΣΟΦΙΑ
ΚΛΠ
Ε=2,718
Π=3,14
Φ=1,618
Ε=ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Π=ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Φ=ΧΡΥΣΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
κλίμακα γραμμάτων(λόγων καί μέτρων)
Α       Μ.......Ν       Ω
Β       Λ       Ξ       Ψ
Γ       Κ       Ο       Χ
Δ       Ι         Π        Φ
Ε       Θ       Ρ       Υ
Ζ       Η        Σ        Τ
 Α + Σ = Τ
Α=αγάπη
Σ=σωφία
Τ=Τέλειον=Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Τ=Τέλειον=Τέκτων=ΙΗΣ. ΧΡ
(ο Τέκτων=δημιουργός-Τεχνουργός των Τεχνών=δημιουργημάτων)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΜΜΑΔΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΖΩΗΣ-ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΟΣ
ΣΩΦΙ Α ΓΑΠΗ
Λ
Η

Θ
Ε
Α
                              

                              Φ      
                   ΣΩΦΙ Α         Ι                
                     Λ          Λ       
              Η           Ι 
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
           Λ            Ε                       
Π             Ι             
Ι             Α ΓΑΠΗ 
 Σ                            

                                 Χ     
                      ΣΩΦΙ Α          Ρ                
                     Λ          Ε       
              Η           Ι 
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
           Λ           Ε                       
Ε            Ι             
Ο            Α ΓΑΠΗ  
Σ                           
   

Α
Λ

Λ         Η         Α
Ο         Θ         Ρ
Γ         Ε         Ε
Ο          Ι          Τ
ΣΩΦΙ    Α  ΓΑΠΗ
      Ι          Λ         Θ     
Ω         Η          Ι 
Π         Θ         Κ
Η         Ε         Η
Ι
Α

ΣΩΦΙ  Α ΓΑΠΗ
Λ
Η
ΕΛΕΥ Θ  ΕΡΙΑ
Ε
Ι
 ΘΥΣΙ  Α ΡΕΤΗ
ΚΛΠ
 ακροστιχίς-αρετών
Α-γάπη
 Λ-ογική 
 Η-θική   
Θ-υσία 
      Ε-λευθερία
Ι-σχύς 
         Α-λληλεγγύη
ΚΛΠ.ΚΛΠ.ΚΛΠ
αριθμοσοφία
θεός=46
αγάπη-σοφία=92=46+46
α   ζ  η
β   ε   θ
γ   δ    ι
α+ε+ι=1+5+9=15-Ο-μικρον
αεί=αιωνίως-αιώνιον
Ο=κύκλος=άπειρον (ον)
κλπ.
λογοσοφία
αλήθεια=ΑΛ η Θεία =η θεία-θεά=θεότης αλία-αλήθεια
(άλ-ήλ-έλ=θεία-ηλιακή-εκλεκτή)
αγάπη=άγαν+πα=η περιβάλλουσα-το παν υπερβολικά
(αγκαλιάζει-περιβάλλει ως μήτηρ σε υπερθετικό βαθμό)
σωφία=σιώ+φώς-φαίνει=η φαίνουσα καί δισώζουσα το φώς του θεού
(σιώ=θεώ και σάω=σώζω)
κλπ .
κλίμακα των σχημάτων(καί μετασχηματισμών)
http://2.bp.blogspot.com/_PRc99xI5LEc/TCC69WIOSQI/AAAAAAAAEAQ/x8CpN29HuKs/s1600/circle.png
http://users.sch.gr/thafounar/classA/Tangram/images/tetragono1.jpg
(ο κύκλος δημιουργεί το τρίγωνο και το τρίγωνο το τετράγωνο με τους 9 αριθμούς της μονάδος και οι 9 αριθμοί το άπειρο σύνολο των αριθμών-δεκάδων εις την αιωνιότητα) .
στην ΥΛΗ:
τεχνίτης-Τέκτων υλικών-αισθητικών μορφών(συμμετρία-σοφία-διάνοια)
στην ΨΥΧΗ:
ΚαλλιΤέχνης Ηθικών λόγων-εικόνων(ηθική-αγάπη)
στο ΠΝΕΥΜΑ:
Δημιουργός πνευματικών ιδεών αλήθειας (φαντασία-σωφία)
(ο ήλιος-Τέκτων αναλογεί τόσο στην αισθητική όσο και την ηθική 
και πνευματική προσωπικότητα του ΤΕΚΤΟΝΑ)
ΗΧΟΣ
κλίμακα μουσικής-ποιητικής-χορού
Είδη ρυθμών.
Δάκτυλος: - υυ Λεγόταν «γένος ίσον» και ήταν τετράσημοι.
Ανάπαιστος: υυ -
Σπονδείος: - -
Τροχαίος: - υ Λεγόταν «γένος διπλάσιον» και ήταν τρίσημοι.
Ίαμβος: υ -
Κρητικός ή παίων: - υ - Λεγόταν «γένος ημιόλου» και ήταν πεντάσημος.
Τρίβραχυς υυυ
σύχρονο σύστημα 7 τόνων μουσικής
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/T_H_music.jpg
βυζαντινές νότες-τόνοι
Α Βου2 Γα3 Δι4 5κΕ Ζω6 7νΗ
αρχαία αναλογία τόνων-πλανητών (θεών)
1-Κρόνος - Υπάτη
2-Δίας - Παρυπάτη
3-Άρης - Λιχανός ή Υπερμέση
4-Ήλιος - Μέση
5-Ερμής - Παραμέση
6-Αφροδίτη - Παρανήτη
7-Σελήνη - Νήτη
ΦΩΣ
κλίμακα χρωμάτων
http://www.alyzia.gr/getattachment/Technical-Support/Color-Basics/clr-whl.gif.aspx 
1-Ερυθρό-κόκκινο
2-Πορτοκαλί
3-Κίτρινο
4-Πράσινο-χλωρό
5-Κυανούν-γαλάζιο
6-Βαθύ Κυανούν-μπλέ
7-Ιώδες-μώβ
--------------------------------
1 ή 8-λευκό
2 ή 9-μαύρο
3 ή 10-χρυσό
4 ή 11-αργυρό
5 ή 12-άχρωμο
(νερό-αέρας)
(το φώς αποτελεί σύνθεση των 7 χρωμάτων (τα 7 γράμματα του λόγου ΑΛΗΘΕΙΑ) τα οποία φαίνονται όταν το ουράνιο τόξο διαθλάται-αναλύεται αλλά και ο ήλιος κατα την 24ωρη περιφορά (της γης) του καί ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, μπορεί κανείς να δει όλο το φάσμα των χρωμάτων και χρωματικών αποχρώσεων του ήλιου-αρχι-τέκτονα της ζωής του κόσμου και των ανθρώπων) .(7 ημέρες της εβδομάδος και 7 ήμερη δημιουργία από τον αρχί-Τέκτονα: Λόγος-Αγάπη και δημιουργό του σύμπαντος Πνεύμα-Σωφία)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Romswastika.jpg/800px-Romswastika.jpg 
ρωμαϊκό ψηφηδωτό με διακόσμηση Γαμμαδίου=
περιστρεφόμενου σταυρού (σβάστικα αριστερόστροφη)
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΡΧΙ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
 ΙΩΝΙΚΟΣ-η χάρις
ΔΩΡΙΚΟΣ-η απλότης
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ-οι διανθήσεις
ΙΩΝΙΚΟΣ-Αγάπη
ΔΩΡΙΚΟΣ-Σωφία
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ-Αρετές
(Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ-ναός της Σωφίας Αθηνάς κατασκευάσθηκε με συνδυασμό των 2 ρυθμών Δωρικού και Ιωνικού και ο ναός του Απόλλωνα στούς Δελφούς ήταν Δωρικού ρυθμού)
 ΤΕΚΤΩΝ
ο Μέγας Τέκτων του ηλιακού μας συστήματος είναι Ο ΗΕΛΙΟΣ
(ταρώ-αρκάνα 19η=Ηλιος)(19=γράμμα Τ)
ο Μέγας Αρχι-Τέκτων του σύμπαντος-Κόσμου είναι ο Πνευμα-τικός Ηλιος-Λόγος καί αυτός εκδηλώθηκε στην γή-κόσμο μας στο πρόσωπο(διαμέσου) του ΙΗΣού ΧΡιστού-ο υιός του θεού και ο υιός του ανθρώπου, το φώς το αληθινό το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο γεννώμενο-ερχόμενο στον κόσμο, ο αρχι-τέκτονας της σωτηρίας-ζωής των ανθρώπων, ο αληθινός πνευματικός ήλιος της δικαιοσύνης-της αγάπης και της σωφίας του θεού .
 ορφέας-ο κύριος της μουσικής και της αστρονομίας
Ο ΤΕΚΤΩΝ-ΗΕΛΙΟΣ 
  Ο-ν (ουράνιον)
      Τ-έλιον (πνεύμα )
               Ε-κλεκτός (ερχόμενος) 
     Κ-ύριος (κυρίων)
               Τ-ιτάν (ταρώς βασιλιάς)
                Ω-κεανός (ων-αλήθειας)
              Ν-ικητής (νόμος-θέτης)


1
2Τ3
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΛΟΓΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ
 ΤΕΚΤΩΝ-ΗΛΙΟΣ-ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ο ναός του σολομώντα-βασιλιά και αρχιτέκτονα του ναού

Δεν υπάρχουν σχόλια: