Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

αγαπάτε αλλήλους

ΕΡΜΗΣ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΡΩΣ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η αγάπη στον θεό είναι η "εκ δεξιών" θέση-ο λόγος, με κορυφή-κέντρο θέση την αλήθεια-ο πατήρ και "εξ αριστερών" θέση την σωφία-το πνεύμα . (3σωφία-1αλήθεια-2αγάπη)(2λόγος-1πατήρ-3πνεύμα) .
η αγάπη και η σωφία του θεού είναι η αλήθεια του θεού, είναι αυτές που δημιουργούν στούς τρείς κόσμους του παντός, πνευματικός κόσμος, ψυχικός ή αιθερικός κόσμος και υλικός ή φυσικός κόσμος, που αφορούν τον άνθρωπο και το επι της γης έργο του.  (σημ:ο μεταφυσικός κόσμος είναι ο πλασματικός αλλά καί πραγματικός κόσμος της φιλοσοφίας και ο κόσμος των ιδεών αφορά-προσεγγίζει τον υπερβατικό κόσμο του θεού και τέλος ο όρος "υπερφυσικό"αφορά ανώτερα ή και κατώτερα ψυχικά βιώματα-εικονικές εντυπώσεις-φαινόμενα φαντάσματα)
η αγάπη του θεού είναι η δημιουργός φύση-θέληση του θεού . αυτή η αγάπη είναι αυτή που συγκρότησε διπολικά το ανθρώπινο ον-εγώ-δισύνθετο πνεύμα καί του χορήγησε-παραχώρησε-έδωσε, κατα χάριν, τις αρετές καί την ίδια της την ύπαρξη(κατώτερη βαθμίδα δημιουργημένου όντος-πνεύματος, μία κατεξαίρεση τρίτη θέση-τάξη πνεύματος-πνευματικού όντος-υπάρξεως, ενδογενώς πνευματικώς δισύνθετη καλού και κακού ύπαρξιακή κατάσταση) . ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί υπο προϋποθέσεις να ομοιωθεί εντελώς με τον δημιουργό του (εν απλούν Πνεύμα-Ον-Ο ΩΝ) . 
οι προυποθέσεις αυτές είναι τρείς : α) ηθική εν αγάπη αυτοτελείωση καί παροχή αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο(10λογος αγάπης) β) πνευματική εν σωφία αυτοτελείωση και προσέγγιση του πνευματικού θεού(10λογος σωφίας) και γ) μυητική εν αληθεία αυτοτελείωση και εντολή εκ μέρους του θεού, του ουρανού γιά εκτέλεση του έργου του θεού (χρέους-αποστολής) στην γη-στον κόσμο υπέρ των ανθρώπων-κοινωνίας-ανθρωπότητος-κόσμου(10λογος μυήσεως). (έργο Αδελφοποιϊας-4-Ελεημοσύνης-3-Προετοιμασίας της ανθρωπότητος για έλευση σωτήρα-2 καί Αποκάλυψης της αλήθειας-1, όπως στην περίπτωση του Βούδα ή του Ιησού Χριστού-καί τέλος Προσευχή πνεύματος-λόγου-5) .
ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
Α=ΑΓΑΠΗ
Γ=ΓΗ=κόσμος-ΥΛΗ
Α=ΑΙΘΗΡ=ΨΥΧΗ
Π=ΠΝΕΥΜΑ
Η=ΗΘΙΚΗ τελείωση
Γή=ύλη καί Αιθήρ=ψυχή καί Πνεύμα= ΤΡΙΠΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ=ΤΟ ΠΑΝ
Αγάπη=η αγάπη στούς 3 κόσμους-κύκλους του παντός=υλικό-ψυχικό-πνευματικό
Ηθική=το έργο της αγάπης=η ηθική αυτό-τελείωση του κάθε ανθρώπου ο οποίος επιλέγει την οδό της αγάπης (και όχι της βίας-αδικίας-μίσους), την οδό-εντολή του αγαπάτε αλλήλους .
ΑΓΑΠΗ=Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ
Α=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ (η αλήθεια-ο πατήρ της αγάπης-του λόγου)
Γ=ΓΝΩΣΗ(καί γνώσεσθε την αλήθεια-αγάπη καί η αλήθεια ελευθερώσει υμάς)
Α=ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ("αγαπάτε αλλήλους"=κοινωνία ανθρώπων αδελφών)
Π=ΠΙΣΤΙΣ(πίστις στον θεό=αλήθεια-αγάπη-σοφία)
Η=ΗΘΙΚΗ=(ηθική-βιωματική ομοίωση-τελείωση με τον δημιουργό-θεό)
ΑΓΑΠΗ=Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α-ΑΓΑΠΗ=ΦΥΣΗ-ΘΕΣΗ-ΤΑΞΗ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΕΟΥ=ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ
Γ-ΓΝΩΣΗ=ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ"ΑΓΑΠΗ"ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Α-ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ=ΒΙΩΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Π-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ=ΣωΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
Η-ΗΘΙΚΗ=ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Η ΑΓΑΠΗ ΩΣ ΦΥΣΗ-ΘΕΣΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ:
Α=ΑΛΗΘΕΙΑ (η αλήθεια της αγάπης)
Γ=ΓΕΝΝΗΤΩΡ (ο γεννήτωρ-δημιουργός λόγος όλων των όντων-πνευμάτων)
Α=ΑΓΑΠΗ ( η αγάπη-πηγή και άλυσος όλων των υπάρξεων-ζώντων)
Π=ΠΝΕΥΜΑ (το πνεύμα της θελήσεως-λόγου του πατρός- "Πνεύμα ο θεός")
Η= ΗΝ (αυτή η φύση-θέση-τάξη ΑΓΑΠΗ ήν=ήτο δηλαδή υπήρχε προαιωνίως, ήτο αυτός τούτος ο θεός και όχι ένα "μεταγενέστερο" δημιούργημα: εν αρχή ην ο λόγος...ήν προς τον θεόν και θεός ην ο λόγος ....καί βέβαια (είναι) ΗΝ=Ο ΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΡ=Ο ΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ που είναι ων και ερχόμενος για μας τούς ανθρώπους και όχι για τον εαυτό του ο οποίος ΗΤΟ ΗΤΟ ΗΤΟ  ΗΝ ΗΝ ΗΝ . (ούτως ή άλλως στον κύκλο του θεού δεν υπάρχει χρόνος ή χώρος ή ύλη ή αιθήρ ή κάτι χειροπιαστό ή διανοητικό, και βέβαια δεν υπάρχει ούτε το κακο) .
Η Α-Γ-Α-Π-Η =(ανακυκλιζόμενη= μετατοπιζόμενα τα στοιχεία-γράμματα που την συναποτελούν σε άλλη σειρά= αναγραμματισμός) γίνεται-αποδίδει τον εσωτερικό λογο: Η ΠΗΓΑ-ΠΑΓΗ=(δωρικά) Η ΠΗΓΗ και συνεπώς αφού η αγάπη γίνεται η πηγή αυτό σημαίνει ότι Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ (καί ότι η αγάπη είναι πηγή των αρετών, διότι η πηγή=αίτιον απο όπου απορρέουν-εκρέουν αρετές ζώντος ύδατος-ζωής) (Ο ΘΕΟΣ =ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ) .
τέλος του Α' μέλους
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-αντρέϊ ρουμπλιώφ

Δεν υπάρχουν σχόλια: