Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

αλήθεια 4

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(Η)
Η     Σ
Π       Ο
Α            Φ
Γ                Ι
Α Λ Η Θ Ε Ι Α
5-5-5
ΑΛΗΘΕΙΑ=ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ (σοφία)

ΑΓ-άπη
αλήθε- ΙΑ
-------------
ΑΓΙΑ (η αγία πάφος=ε-παφία αφροδίτη)(αγία=γαία αλλά και αίγα=αμάθλεια-η αγία τροφός του πατέρα Δία με ΓΑΛΑ (αγ-άπη +αλ-ήθεια=ΓΑΛΑ) στην γαία=γη

ΑΓ-απη
ΑΛ -ήθε- ΙΑ
--------------
ΑΓΛΑΪΑ-αγάλει (η αγία-θεά αγλαϊα=λαμπρή-ένδοξη-τιμημένη)

ΑΛ-ήθεια
Σ-οφία
-------------
ΑΛΣ ( η θεία άλς=η θεία-θεϊκή θάλασσα ΟΦΙΑ (θεά των όφεων)=απέραντη-απεριόριστη θάλασσα-ωκεανός .

ΑΛ-ήθεια
ΣΟ-φία
------------
ΑΛΟΣ-ΛΑΟΣ (θαλασσινός λαός αλλα και άλιος λαός θεία αφή=ε-π-αφή) (λαός σελός=έλληνες σελλοί-σελαν-ο-λάτρεις)

ΑΛ-ήθεια
ΑΓ-άπη
ΣΟ-φία
------------
ΑΓΛΑΟΣ (ο λαμπρός-ένδοξος αλλά και η θεία Π-αφαίη-Παφίη (η φαία=φωτίζουσα-φωτεινή και Παφία-η =η επαφή-άγγιγμα της αγλαής αλήθειας-αγάπης-σοφίας=που αφυπνίζει-ανασταίνει) .

ΑΛΗΘΕΙΑ= η Θ ελαία (δένδρο=γαία-γη) (της ΑΘΗΝΑΣ)
ΑΓΑΠΗ= η παγά=πηγή (ύδωρ) της ΣΤΥΓΟΣ (ορκος θεών=ΖΕΥΣ)
ΣΩΦΙΑ= φώς ια(σω) (ΦΩΣ=ΠΥΡ=ΗΛΙΟΣ=ΑΠΟΛΛΩΝ)
ΕΛΑΙΑ-ΠΑΓΑ-ΦΩΣ=ΑΘΗΝΑ-σοφία ΖΕΥΣ-αλήθεια ΑΠΟΛΛΩΝ-αγάπη
ΕΛΑΙΑ-ΠΑΓΑ-ΦΩΣ=ΥΛΗ-ΨΥΧΗ-ΠΝΕΥΜΑ
ΕΛΑΙΑ=δένδρο σοφίας-αλήθειας
ΠΑΓΑ=πηγή ύδατος ζώντος-αληθείας (αγάπης-σοφίας)
ΦΩΣ=ηλιακόν (πυρ)φώς=αγάπης (σοφίας-αλήθειας)
(παγά-πηγή πνεύματος σοφίας και φώς υπερβόριον-υπερβατικόν και Θ (ε ί α) ελαία =το δένδρο των αρετών της ζωής-γνώσεως-αλήθειας (Α_Ε_Ι ων)
ελαία=27
παγά=21
φως=63
---------------
111 =τριαδική μονάς-ον
ων=37 χ 3 = 111
ο ων=52 + μονάς=59 = 111
κλπ.
ΑΛΗΘΕΙΑ (λέγει) :
 Εν Αρχή Ην ο Λόγος,
 και ο Λόγος Ην προς τον Θεόν,
 και Θεός Ην ο Λόγος (ιωά:α-1)
Α=αρχή (εν αρχή)
Λ=λόγος
Η=ην
Θ=θεός
Ε=έων (εν αρχή αλλά και έν=1)
Ι=ισχύς ( Ι-ησούς)
Α=αληθείας( Αγάπης=λόγος θεού).
Α Λ Η Θ Ε Ι Α = Ε-Α-Η-Λ-Θ-Ι-Α=
Εν Αρχή Ην (ο) Λόγος-Θεός=Ισχύς Αληθείας (έων)
( και Εν Αρχή Ην Θεός(θεού) Αλήθεια=Λόγος- Αγάπη-  Ιησούς  .
αλήθεια-αγάπη-σοφία=ισχύς=θέληση-φαντασία
αλήθεια=πατήρ αγάπη=λόγος σωφία=πνεύμα=Ην-Ων-Ερχόμενος
ΑΛΗΘΕΙΑ:ιησούς χριστός
λόγος-ιησούς χριστός= "εγω ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή"(πατήρ-υιός-άγιον πνεύμα).
Λόγος=εν αρχή Ην ο λόγος...Ην προς τον θεό...και θεός Ην ο λόγος...Ην εν αρχή πρός τον θεό : δηλαδή Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ γιατί Ο ΛΟΓΟΣ ΗΤΟ-είναι Ο ΘΕΟΣ ο προ πάσης αρχής-έναρξης της δημιουργίας, άνάρχως προυπάρχων (άναρχη αρχή) (Ιωάν. 1:18 θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος (ή θεός) ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο (εφανέρωσε-αποκάλυψε) και εν αρχή υπάρχων άνευ αρχής και τέλους και εν τέλει ερχόμενος αιωνίως-εσαεί και ευρισκόμενος πανταχού, παρών και πληρών τα σύμπαντα, όντων-πνευμάτων-δημιουργιών .

ΑΛ-ΗΘΕΙΑ:
σύμφωνα=Α-Η-Ε-Ι-Α
φωνήεντα=Λ-Θ
Λ=λόγος Θ=Θεός-Θεά (θείος-θεία)
Α-Α=Αγαπάτε Αλλήλους (εντολή) Η=ηθική (ιστός Η) Ισότης-Απλότης-Ενότης (αεί-απειραιώνιος κύκλος-ήλιος=η οδός των ακόλουθων του ήλιου) (σημείον-ακτίς-περιφέρεια) .
Α-Λ=άλ (άλς-άλας-άλιος ήλιος-αλία θάλασσα) .
Η-Λ=ήλ (ήλιος-ηλίας-ηλύσια πεδία)
Ε-Λ=έλ (ελλάς-ελαία-ελευθερία-ελπίς)(σΕΛας-σΕΛήνη-σΕΛλοί)
Ι-Λ=ίλ (ίλεος-ιλίσια-ίλιον)
Α-Θ=αθάνατος-αθηνά/ Η-Θ=ηθική /Ε-Θ=εθος-θεός-θέω /Ι-Θ=ιθύνων κλπ) .
άλ-ηλ-σέλ-έλ
αλήθεια=ήλιος-σελήνη=ελλάς-έλληνες (άλιοι και σελλοί-σαλλοί)
ελ-λάς=έλιος λας-λίθος=ηλιακό σημείο-λίθος που δείχνει(σήμα) την εγκατάσταση στην γη του θείου πνεύματος=του θεού(δελφοί-ελευσίς-δήλος-δωδώνη-αθήνα-θήβα-κρήτη κλπ) .
ήλιος-ηέλιος-ηλιολατρεία
σέλας-σελήνη-σεληνολατρεία
(όχι ειδωλολατρεία αλλά μυητική των ιδεών-αρετών του αγαθού θεού-θεών)
(Αποκ. 12:1-3 και σημειον μεγα ωφθη εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτης και επι της κεφαλης αυτης στεφανος αστερων δωδεκα και εν γαστρι εχουσα και εκραζε ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν) .( η γυνή είναι η ελλάς = η σοφία-αθηνά και το τέκνο της η (εν σοφία-αγάπη) αλήθεια (Αποκ. 12:5 και ετεκεν υιον αρρενα ος μελλει ποιμαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα) γιαυτό και στην γέννα της παρουσιάζεται: με την μορφή δράκοντος το ίδιο το πνεύμα του κακού-ο σατανάς-διάβολος. (Αποκ. 12:3-4 και ωφθη αλλο σημειον εν τω ουρανω και ιδου δρακων πυρρος-πυρός- μεγας εχων κεφαλας επτα και κερατα δεκα και επι τας κεφαλας αυτου διαδηματα επτα και η ουρα αυτου συρει το τριτον των αστερων του ουρανου και εβαλεν αυτους εις την γην και ο δρακων εστηκεν ενωπιον της γυναικος της μελλουσης τεκειν ινα οταν τεκη το τεκνον αυτης καταφαγη) . (σημ:ας είναι καλά οι "φίλοι-αλληλέγγυοι" μας οι αμερικάνοι-ευρωπέη-χριστιανοί : αυτοί είναι ο πυρρός δράκων με τα εντός της χώρας μας δρακουλίνια του, και για την αλήθεια: ένας λαός προσκυνητής της εξουσίας του δράκου=ιδιοτελές συμφέρον-χρήμα-αυτοπροβολή, δηλαδή οτι έκαναν-και έπαθαν οι εβραίοι με τον χριστό που έχασαν την εντολή του ΛΟΓΟΥ ) .
αλήθεια=ιαπετός-προμηθεύς-δευκαλίων-δώρος-ίων-έλλην-ορφέας-όμηρος-ησίοδος-εμπεδοκής-σωκράτης κλπ (οι γεννήτορες-ηγήτορες-αρχηγοί της δωρίας-ιωνικής φυλής των ελλήνων (της λευκής φυλής) και αποκαλυπτές της αλήθειας του ουρανού και του θεού .
αλήθεια=ήλιος-σελήνη=ελλάς=η αποκάλυψη του θεού-απο καταβολής κόσμου στην ανθρωπότητα του ηλιακού φυσικού-αιθέριου-πνευματικού πυροφωτός της αλήθειας του λόγου (ήλιος-αγάπη-χριστός) και του αγίου πνεύματος (σελήνη=σοφία-πνεύμα-παράκλητος αλλά και ουράνια μήτηρ πνεύματος=Θεά Θείων Δώρων)
θεός=46=ελλάς=46=δώρα=46 (τα δώρα του ήλιου και της σελήνης)
ήλιος=60=πατήρ=60
σελήνη=61=ο θεός=61
αλήθεια=42=έων=42 (ο ων)
ο έων θεός πατήρ=η ελλάς-μήτηρ του πνεύματος (=αλήθεια-ήλιος-σελήνη=πύρ-φως πηγή ζωής-γνώσεως-σοφίας-αγάπης-αλήθειας για όλα τα όντα) .
 (Η)
ΑΛΗΘΕΙΑ
Γ----------------Ι
Α-------------------Φ
Π-----------------------Ο
Η---------------------------Σ
πέρας  του  4ου  μέλους

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

αλήθεια 3

ΑΣΤΡΑΙΑ: Κόρη του Δία και της Θέμιδας -ή της Ηούς-
(προσωποποίηση της θείας δικαιοσύνης του πατέρα ήλιου)
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
Κάθε λέξη-λόγος ενέχει (εκτός των άλλων) μίαν σχέση με την αλήθεια-ιδέα-αίτιον-αιτία-πηγή εκπόρευσης-δημιουργίας της. φαντασθείτε τώρα την ίδια την ΛΕΞΗ-ΛΟΓΟ "ΑΛΗΘΕΙΑ" ποιές και πόσες και σε τι ύψος-βάθος-πλάτος έν-χρονες και ά-χρονες αλήθειες εμπεριέχει.
άπειρες ; ! το άπειρον είναι ένα ελάχιστο μόριο του "σώματος αλήθεια" η οποία πάντοτε θα μας αποκαλύπτει την φύση-θέση-ύπαρξη-ζωή του εώνιου θεού και του υιού του ανθρώπου .
ΑΛΗΘΕΙΑ-εξωτερικά=ετυμολογικά-γνωσιολογικά και ΑΛΗΘΕΙΑ-εσώτερικά-βιωματικά:(ιησούς χριστός: «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. γ΄ 21).) (πνευματική σκέψη-σύλληψη καί ψυχική βίωση-χώρηση αλλά και διανοητική γνώση-κατανόηση-αντίληψη αποδεικνύονται στην ομοιότητα-ομοιογένεια-συνέπεια=συνεπής συμπεριφορά-εφαρμογή-τήρηση της αλήθειας) .
Α(στερητικό)+ΛΗΘΗ=στερείται της λήθης=δεν υποπίπτει στην λήθη=είναι ΜΝΗΜΗ-μνημοσύνη αλλά και Α(στερητικό)+λήθω=στερείται λάθους(α+λάθεια)=δεν υποπίπτει σε λάθος-δεν λανθάνει=ΑΛΑΘΕΙΑ-ΑΛΑΘΗΤΗ=ΟΡΘΟΤΗΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ(είναι όρθια-ίσταται-είναι ο ιστός των αρετών) .
ΑΛ- Η  ΘΕΙΑ
ΑΛ=ΑΛΙΑ-ΗΛΙΑΚΗ-(ΣΕΛΑΣ-ΣΕΛΗΝΗ) ΕΚΛΕΚΤΗ-ΘΕΪΚΗ-ΘΕΑ= ΑΛ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΑΛ-Η-ΘΕΙΑ=αλ ή θεία =η θεά άλ-αλήθεια
ΑΛΗΘΕΙΑ=άλ ήθεια =η θεία ήθεια=ηθική (αγάπη)
ΑΛΗΘΕΙΑ=θεά ηλία =η θεία ηλία=η θεά ήλιος-ηλιακή (Ηώ=αυγή)
ΑΛΗΘΕΙΑ=η θεά άλι-αλία-η αλιθεά= η θεά αλία, η αλιθέα κλπ =η θεά (μαρίνα) της θάλασσας (Αμφιτρύτη)
ΑΛΗΘΕΙΑ= ηλεία αθ =η (θεά) ηλεία αθηνά
ΑΛΗΘΕΙΑς= η θεία αλς=η θεία θάλασσα / /άλα θείης =το άλας της θείας αλήθειας
ΑΛΣ(άλας)=θάλασσα (μεγάλη ψυχή-μεγάλο πνεύμα)
ΑΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ=(αναδύεται(αλλά και βασιλεύει) απο την άλς-θάλασσα=ωκεανός ζωής)
ΑΛΗΘΕΙΑ=άλη θεία=κίνησις θεία(πλάτων). ο άνθρωπος της αλήθειας μιμείται τον θεό στο δημιουργείν κινούμενος κατα θείον τρόπο .
ΑΛΗΘΕΙΑ= η θάλεια =η θάλλουσα-θαλερή/ η αλθεία-αλθαία-ιαθέα=η θεραπεύουσα / αείθαλή-ς = η πάντοτε αυξάνουσα-θάλλουσα
ΑΛΗΘΕΙΑ=η Θ ελαία= η Θ-εία ελαία(το δένδρο της σωφίας-αλήθειας)
ΑΛΗΘΕΙΑ=η θεία λήα-λεία=η θεία λεία (η μερίδα του λέοντος στον αναζητητή)
ΑΛΗΘΕΙΑ=αθήλεια =δεν είναι θηλεία=συνεπώς είναι άρρεν ή και απρόσωπη=πνεύμα/ θηλεία Α=είναι η Α' θηλεία (Α' θήλυ=Αγάπη)
ΑΛΗΘΕΙΑ=η αθλεία=η αθλούσα-αθλητής-αθλοφόρος / είη άθλα= παρέχουσα τα άθλα=
δώρα-βραβεία των αγώνων-άθλων / άθλη αεί =οι άθλοι της αλήθειας είναι παντοτινοί
ΑΛΗΘΕΙΑ=αλάθειη =η αλάθητη (α-λάθεια)
ΑΛΗΘΕΙΑ=ά λήθεια = η μη υποπίπτουσα στην λήθη=η μνημοσύνη
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοκλπ
ΑΛΗΘΕΙΑ=αλάθητη-μνημοσυνη-αθλητής-αθλοφόρος-παρέχουσα άθλα-βραβεία-θηλυκή και αθήλεία-η θεία λεία των αναζητητών-η θεία ελαία της σοφίας-η θεία θάλασσα-η ηλιακή θεά-η σεληνιακή θεά-η θεία δημιουργική κίνησις-η αεί (αιωνία=πρεσβυτέρα) θάλλουσα-αυξάνουσα (νεότης-ήβη)-η θεία ήθεια=ηθική-αγάπη (βο-ήθεια) .
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ αναζητητής
αλάθητη= ΟΡΘΟΤΗΣ
μνημοσύνη=ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ
αθλητής=ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ-ΑΣΚΗΤΗΣ
άθλα δίδουσα=ΝΙΚΗΤΗΣ
αθήλεια=ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΓΕΝΝΗΤΩΡ
θηλεία Α=ΘΗΛΥΚΗ-ΜΗΤΗΡ
θεία ήθεια=η θεία ΗΘΙΚΗ=ΑΓΑΠΗ
θεία λεία=ΜΕΡΙΔΑ ΛΕΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΤΗ
θεία ελαία=θεία ΕΛΑΙΑ=σωφία-αθηνά=ιερο δένδρο σοφίας-αλήθειας
θεία άλς-θάλασσα=η θεία ΑΛΣ-θαλασσινή πνοή=ο θείος ωκεανός-το περιβάλλον της θείας ζωής-υπάρξεως .θείον άλας=θείον ΑΛΑΣ-πνευματική τροφή σοφίας-αλήθειας
θεία κίνησις=ΑΛΗ ΘΕΙΑ-ο θείος έρως-τρόπος δημιουργίας του παντός
αεί θεία αλη= ΑΕΙ ΑΛΗ Θ =η αιώνια θεία δημιουργική κίνηση του δημιουργείν-εμφανίζειν "άλια" δημιουργήματα =όντα-ζωή-πνεύματα-πνοές-υπάρξεις-δημιουργίες κλπ .
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ γνωστή καί βιούμενη=ορθός-σταθερός-σοφός-αγαπών-ηθικός-αγωνιστής-αθλοφόρος-νικητής-άρρενοθήλυς-δένδρο ζωής=αλήθειας=σοφίας=αγάπης-βιωματικός αυτοπνευματούμενος αυτοδημιουργός δημιουργημάτων αληθείας, θείος όμοιος αλήθειας καί όμοιος θεού-δημιουργού .(Ιωάν. 3:20-21) πας γαρ ο φαυλα πρασσων μισει το φως και ουκ ερχεται προς το φως ινα μη ελεγχθη τα εργα αυτου ο δε ποιων την αληθειαν ερχεται προς το φως ινα φανερωθη αυτου τα εργα οτι εν θεω εστιν ειργασμενα .(Επειδή, όποιος πράττει τα φαύλα, μισεί το φως, και δεν έρχεται στο φως, για να μη έρθουν σε έλεγχο τα έργα του. Όποιος, όμως, πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως, για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έγιναν σύμφωνα με τον Θεό-αλήθεια).
πέρας Γ' μέλους

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

αλήθεια 2

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
ΛΕΞΗ-ΛΟΓΟΣ "ΑΛΗΘΕΙΑ"
1ο=Α=1
2ο-Λ=11 (=2)
3ο=Η=7
4ο=Θ=8
5ο=Ε=5
6ο=Ι=9
7ο=Α=1
------------
42 33)
1ο=Αρχίζει απο Α=1=μονάς
7ο=Τελειώνει με Α=1=μονάς
2ο=συνεχίζει-εμφανίζει το δεύτερο της γράμμα=Λ=11=Διπολική Μονάς
1ο-2ο=τα δύο πρώτα γράμματα της=Α=1 Λ=11 =111=Τριαδική μονάς
3ο=το τρίτο γράμμα-στοιχείο= Η=7=Νόμος
4ο=το τέταρτο γράμμα-στοιχείο= Θ=8=αρμονία
3ο-4ο=το τρίτο και τέταρτο μαζί=ΗΘ=78
1-12=αναλύεται σε 78 και εμπεριέχει-περιλαμβάνει την κλίμακα-τάξη της 1ης 12δας των 24 γραμμάτων-αριθμών-αρετών (ΑΒ)= η Δύναμις του λόγου=12=78 (1-12=12=χριστός και 13-24=12=παράκλητος) (αλλά και το πνεύμα των ταρώς=σωφία πνεύματος συμπεριλαμβάνει συνολικά 78 αρκάνια) .(12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78) .
5ο=το πέμπτο γράμμα-στοιχείο=Ε=5 =α) εγώ-ον άνθρωπος β) 5πλή αλήθεια για τον άνθρωπο γτο κέντρον-επίκεντρον όλων των γραμμάτων αριθμών της 9δικής μονάδος και η πύλη συνάντησης και ένωσης τους . 5=Ε=ένωση
1 6 7  Α Ζ Η
2 5 8  Β Ε Θ
3 4 9  Γ Δ  Ι
δ) ο αστήρ ο πρωϊνός=η 5Α-λφα  =(άνω) ΑγιοςΑγαθόςΑγνός (κάτω) ΑγάπηΑλληλεγγύη = ο τέλειος (ουράνιος-ψυχοπνευματικός) αυτοπνευματούμενος-απλοποιημένος άνθρωπος (καί όχι ο δημιουργημένος-γεννώμενος στον κόσμο-γη 5δικός=εγώ δισύνθετος άνθρωπος)
ε) οι 5 κύκλοι του παντός =3 Α_Ε_Ι ΩΝ + 2 ΟΥρανός-ΚΟσμος
συνεπώς: θεός-ουρανός-άνθρωπος-5πλή αλήθεια για τον άνθρωπο-πύλη (Π-ύλη) εισόδου και ένωσης με τον ουρανό-θεό =η πεντάς ("πάντα πέντε" στο πάν) .
ανθρωπος=5εγώ=1πνεύμα+2ψυχή+3διάνοια+4ύλη+5εγώ
5πλή αλήθεια=γνώση 5 σημείων-αληθειών:
α)ποίος-τι είναι ο θεός= είναι ο ών
β)ποίος-τι είναι το κακόν-ο σκοτοφόρος=είναι ο μή ων
γ)ποίος-τι είναι το σχέδιο του θεού=είναι το δισύνθετον (σπέρμα-ωόν) πνεύμα-εγώ άνθρωπος και τριπλή δημιουργία διαΜέσω των οποίων θα γίνει το Εργο του θεού καί που είναι η (δια πράξεων θετικών του ανθρώπου) Μετουσίωση του κακού και η επιστροφή-επανένταξης του στον θεό .
δ)ποίος-τι είναι ο νόμος του θεού=ο νόμος της ίσης-δίκαιης ανταπόδοσης (ουσιαστικά ο άνθρωπος καθωρίζει την κίνηση-ανταπόδοση του νόμου επι τω καλώ ή επι τω κακώ και τούτο διότι ο νόμος είναι δύο φορών-ενεργειών :του καλού που ανταποδίδει το καλό στο υπο του ανθρώπου γενόμενο καλό και του κακού που ανταποδίδει το κακό στο γενόμενο υπο του ανθρώπου κακό (νόμος δισυνθέτων όντων=άνθρωποι-εγώ-πνεύματα) .
ε)ποίος-τι είναι ο σκοπός-κατάληξη του ανθρώπου=η θέωση-αποκατάσταση του πρώην κακού μετουσιωμένου σε καλόν στον θεό και η επανένταξη-επανιεράρχηση του στον θεό(απο-θέωση).
6ο= το 9ο γράμμα-στοιχείο=9= Ι = η εννεαδική μονάς =το εννεαδικόν υϊκόν-θυγατρικόν μυητικόν πνεύμα της αληθείας των αρετών-πνευματικών καταστάσεων. Ι=9=Μύησις (μυητική άλυσος).
5ο καί 6ο μαζί= Ε- Ι =5 - 9 = Ε εν δελφοίς που προφερόταν καί γραφόταν ΕΙ και υπονοούσε το ΑΕΙ (1-5-9) και το οποίο σήμαινε Εγώ-Εσύ=ΕίμαιΕίσαιΕίναι Εν (Είς Ερχόμενος Εων) (Εγώ=Εαυτός, Εσύ=Εταίρος Εγώ καί όχι "έτερος εγώ") .
το 5ο και 6ο μαζί=Ε-Ι=5-9=59= μονάς 
(μονάς=12+15+13+1+18=59)
7ο=το έβδομο γράμμα-στοιχείο=Α=1=μονάς 
(Α=1ο γράμμα=1=ένα=μονάς)
μονάς=(αναγραμματίζεται σε) αμνός
ο αμνός του θεού=ο χριστός 
χριστός=118=59+59=μονάς+αμνός 
(αμνός-χριστός=η οδός η αλήθεια και η ζωή)
ΑΛΗΘΕΙΑ=42
ΕΩΝ=42 (μετοχή του ειμί=ων και αρχαϊκά=έων)("εγώ ειμί ο ών")(ο ην και ο ων και ο ερχόμενος) ΑΛΗΘΕΙΑ=ΕΩΝ=μονάς=(αρχή και τέλος) +δυαδική μονάς+τριαδική μονάς +πεντάς +επτάς + ογδοάς + εννεάς =μονάς .
ΑΛΗΘΕΙΑ-=ΕΩΝ==2Α+3Α++7Α+8Α+9Α=
μονάς-1=γεννήτωρ αριθμών-αρετών=άναρχος αρχή=πατήρ-θεός
δυαδική μονάς-2=εκφράσεις πατρός=αγάπη-σοφία
τριαδική μονάς-3=τριαδικόν ον (αγάπη-σοφία-ον)
πεντάς-5=(5Α)=πενταδικός άνθρωπος-οδός-αλήθεια
(εξάς-6=(6Α)=πνευματική τελείωση ανθρώπου)
επτάς-7=νόμος (υπηρέτης του θείου σχεδίου)
ογδοάς-8=αρμονία-εναρμόνιση με τον ουρανό
εννεάς-9=πνευματική δημιουργικότητα-μύηση-μυητική άλυσος
Η ΜΟΝΑΣ=Ο ΘΕΟΣ=1 2 3 (123=1+2+3=6 1Χ2Χ3= 3+3=6  2+2+2=6 . ο έξι=6 είναι ο τέλειος-η τελείωση-τελειότητα πνευματική) (αλήθεια=42=6 και 7χ6).
6=1+2+3=6=ο τέλειος άνθρωπος χρησιμοποιών το πνεύμα του-τις αρετές του πνεύματος του =1ισχύς+2θέληση+3φαντασία (=6=τέλεια) εκφράζεται διπολικά εν αγάπη-σοφία=2 και στούς 3 κόσμους-επενδύματα του=3χ2=6 (2υλικά-2ψυχικά-2πνευματικά, της νοήσεως του υπαγωμένης στο αυταπλοποιούμενο πνεύμα του ) με αποτέλεσμα να καταφέρνει να πορεύεται-προσεγγίζει και εντέλει ενοποιείται με το πνεύμα του θεού(ουρανός-επιπρόσθετη χάρις)αυτοπνευματούμενος τελείως πνευματικά (3+3=6) .
Η ΠΕΝΤΑΣ = Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=5 (με τα δώρα του θεού-ουρανού)
Η 7ΔΑ+8ΔΑ+9ΔΑ=νόμος-αρμονία-δημιουργία=7-8-9= είναι η απάντηση-προσπάθεια-αγώνας-θυσία του ανθρώπου (κάτωθεν ανερχόμενος άνθρωπος) στον θεό (άνωθεν κατερχόμενος) ο οποίος πρώτος  δημιούργησε τον άνθρωπο (=1 2 3+4 5 =ανθρώπινον εγώ) .
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ : Η ΕΞΑΔΑ=Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ(3+3=6) η οποία επιτυνχάνεται με την γνώση-βίωση-τήρηση της αλήθειας (γνώση-τήρηση του νόμου βίωση-εναρμόνιση με την αγάπη δημιουργική εν σοφία μύηση-αυτομύηση στην αλήθεια=σύνολο αρετών του θείου πνεύματος )(αλήθεια=42=6 καί 7χ6=νόμος-άνθρωπος τέλειος).
ο 5=άνθρωπος-εγώ μπορεί να γίνει 7+8+9=24= 6=τέλειος (αλλά και 24=σύνολο των 24 γραμμάτων-αρετών=2+4=6 και 7χ6=νόμος-άνθρωπος τέλειος αλλά και 24=ω=τελος-τελείωση-ων) καί τελειούμενος (ηθικά=3 και πνευματικά=3) να μπορέσει να ενταχθεί στην θεϊκή ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ=1 2 3 (1+ 2+ 3=6)
Η Α.Λ.Η.Θ.Ε.Ι.Α ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

αλήθεια

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα) .
τί είναι ο θεός ;
η αλήθεια είναι ο θεός η αγάπη σωφία!
η αλήθεια είναι η πνευματική τάξη του ενός!
η αλήθεια είναι η απρόσωπη ιεραρχημένη ενότης!
η αγάπη-ο λόγος του!
η σωφία-το πνεύμα του!
η πνευματική τάξη του ενός-η μονάς!
το απρόσωπον-η τριάς πνεύμα ("πνεύμα ο θεός")!
η ιεραρχημένη ενότης-το αεί (απειραιώνιον) εν όλον (παν)!
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11 (=2)
Η=7
Θ=8
Ε=5
Ι=9
Α=1
------------
42 33)
Ε=5=ο ιησούς χριστός γεννήθηκε το έτος -5 πχ (6/12)
Η=7 Θ=8 Ι=9 = ο ιησούς χριστός σταυρώθηκε -τάφηκε-αναστήθηκε στις 7-8-9 απριλίου του έτους +30 μχ .
Α=1 Λ=11 Α=1= 1-11-1=1111= ο ιησούς χριστός κήρυξε στην γη τον Λόγο του Θεού=Β' διαθήκη του θεού για 1111 ημέρες (+27μχ-+30μχ)
αλήθεια=42 ή 33 (εφόσον ο αριθμός 11 αναλυθεί σε 2)= ο ιησούς χριστός έζησε συνολικά στην γη 33 χρόνια (και σε 42 ημέρες μετά την σταύρωση-θάνατο του ανελήφθηκε προς τον θεό πατέρα-του ) (Ι.Ν.Β.Ι=33) (έων=42) .
σημ: την ακριβή ημερομηνία της γέννησης του χριστού αποκαλύπτει 600 χρόνια προ χριστού ο προφήτης Δανιήλ. (και την οποία προφητεία διευκρινίζει-ερμηνεύει ο αστρονόμος Κωνσταντίνος Χασάπης στο βιβλίο του "ο Αστήρ της Βηθλεέμ") .

(Ιωάν. 14:6-7) Λέγει προς αυτόν (τον Φίλιππο) ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου ηθέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν.) ("εγώ και ο πατήρ έν είμεθα" ιωα:10,30)

ιησούς χριστός : η αλήθεια ομολογεί την αλήθεια !
ιησούς χριστός : η οδός του ανθρώπου πρός τον θεό αποκαλύπτεται !
ιησούς χριστός : η ζωή η αληθινή εν θεώ μαρτυρείται απο τον Λόγο της Ζωής !
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η=7
Θ=8
Ε=5
Ι=9
Α=1
χριστός=118
Λ=λόγος
Θ=θεός
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η=7
Θ=8
Ε=5
Ι=9
Α=1
παράκλητος=115
Α=αλήθεια
Α=άγιον
Ε=ερχόμενος
το ΑΓΙΟΝ πνεύμα είναι το πνεύμα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ο (ην=πατήρ ων=λόγος) ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ-παράκλητος δηλαδή το πνεύμα της αληθείας.
(Αποκ. 1:3-4) Ο Ιωάννης προς τας επτά εκκλησίας τας εν τη Ασία· χάρις υμίν και ειρήνη από του ο ων και ο ην και ο ερχόμενος· και από των επτά πνευμάτων, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού (ων=παρόν ην=παρελθόν ερχόμενος=μέλλον)
(Ιωάν. 16:7-8) Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς·και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως·
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η=7
Θ=8
Ε=5
Ι=9
Α=1
απομένουν το Ι και Η = ΙΗ-σούς ( Ιστός Η-τα ) .
ο ιησούς=ο χριστός=ο λόγος-ων
ο ιησούς=ο παράκλητος-ερχόμενος (αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς) (Ιωάν. 14:14-17) Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, (αφού είμαι εγώ ο Α' παράκλητος) διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι).
πατήρ-υιός-άγιον πνεύμα=απόλυτη ΜΟΝΑΣ-ΔΥΑΣ-ΤΡΙΑΣ=αλήθεια-αγάπη-σοφία (αγάπη-σοφία-ον, ον-αγάπη-σοφία κλπ) .
ΑΛΗΘΕΙΑ=χριστός+παράκλητος+ Ι Η
118=ΧΡΙΣΤΟΣ=Ι=ιησούς (Ματθ. 27:46-47) περί δε την εννάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες; Και τινές των εκεί εστώτων ακούσαντες, έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτος.
115=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=Η=ηλίας (Ματθ. 17:2-3) και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγειναν λευκά ως το φως.Και ιδού,εφάνησαν εις αυτούς Μωϋσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού.(Ηλίας=ελιαγιάχού=σημαίνει ο Γιαχβέ =ο αιωνίως υπάρχ-ών, είναι ο θεός μου)(Ηλίας-Ηλιος-Απόλλων=Ζεύς)(Ηλίας=Μωϋσής).
ο ΙΗσούς=ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ του πατρός θεού-ην ο οποίος κατασκηνώθηκε απο τον ΛΟΓΟ του θεού-ων και ΧΡΙΣΘΗΚΕ την χάρι του αγίου πνεύματος-ερχόμενος (χριστός-εκ του χρίω=ο κεχρισμένος το άγιο πνεύμα)(ΙΗσούς=87 Ισχύς=87)(ι-Η-σ-ο-ύ-ς χ-ρ-ι-σ-τ-ό-ς=ισχυρός ιστός Η).
ΠΑΤΗΡ=ΧΡΙΣΤΟΣ (ΛΟΓΟΣ)-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (ΠΝΕΥΜΑ)=ΙΗΣΟΥΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ= η αποκάλυψη του τριαδικού όντος στην ανθρωπότητα της γης (ιησούς σημαίνει σωτήρ και εμμανουήλ σημαίνει μεθ'ημών ο θεός ) .(και επειδή είναι μαζί μας ο σωτήρ είναι μαζί μας και ο θεός και αν και εμείς είμαστε μαζί του γινόμαστε σωτήρες όπως ο χριστός ) .
τέλος του Α' μέλους
ΕΑ
 

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Πανόραμα Επιφάνειας

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος, η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
J.S.Bach-the art og fugue
Αρχειοθήκη ιστολογίου