Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

αλήθεια 2

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
ΛΕΞΗ-ΛΟΓΟΣ "ΑΛΗΘΕΙΑ"
1ο=Α=1
2ο-Λ=11 (=2)
3ο=Η=7
4ο=Θ=8
5ο=Ε=5
6ο=Ι=9
7ο=Α=1
------------
42 33)
1ο=Αρχίζει απο Α=1=μονάς
7ο=Τελειώνει με Α=1=μονάς
2ο=συνεχίζει-εμφανίζει το δεύτερο της γράμμα=Λ=11=Διπολική Μονάς
1ο-2ο=τα δύο πρώτα γράμματα της=Α=1 Λ=11 =111=Τριαδική μονάς
3ο=το τρίτο γράμμα-στοιχείο= Η=7=Νόμος
4ο=το τέταρτο γράμμα-στοιχείο= Θ=8=αρμονία
3ο-4ο=το τρίτο και τέταρτο μαζί=ΗΘ=78
1-12=αναλύεται σε 78 και εμπεριέχει-περιλαμβάνει την κλίμακα-τάξη της 1ης 12δας των 24 γραμμάτων-αριθμών-αρετών (ΑΒ)= η Δύναμις του λόγου=12=78 (1-12=12=χριστός και 13-24=12=παράκλητος) (αλλά και το πνεύμα των ταρώς=σωφία πνεύματος συμπεριλαμβάνει συνολικά 78 αρκάνια) .(12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78) .
5ο=το πέμπτο γράμμα-στοιχείο=Ε=5 =α) εγώ-ον άνθρωπος β) 5πλή αλήθεια για τον άνθρωπο γτο κέντρον-επίκεντρον όλων των γραμμάτων αριθμών της 9δικής μονάδος και η πύλη συνάντησης και ένωσης τους . 5=Ε=ένωση
1 6 7  Α Ζ Η
2 5 8  Β Ε Θ
3 4 9  Γ Δ  Ι
δ) ο αστήρ ο πρωϊνός=η 5Α-λφα  =(άνω) ΑγιοςΑγαθόςΑγνός (κάτω) ΑγάπηΑλληλεγγύη = ο τέλειος (ουράνιος-ψυχοπνευματικός) αυτοπνευματούμενος-απλοποιημένος άνθρωπος (καί όχι ο δημιουργημένος-γεννώμενος στον κόσμο-γη 5δικός=εγώ δισύνθετος άνθρωπος)
ε) οι 5 κύκλοι του παντός =3 Α_Ε_Ι ΩΝ + 2 ΟΥρανός-ΚΟσμος
συνεπώς: θεός-ουρανός-άνθρωπος-5πλή αλήθεια για τον άνθρωπο-πύλη (Π-ύλη) εισόδου και ένωσης με τον ουρανό-θεό =η πεντάς ("πάντα πέντε" στο πάν) .
ανθρωπος=5εγώ=1πνεύμα+2ψυχή+3διάνοια+4ύλη+5εγώ
5πλή αλήθεια=γνώση 5 σημείων-αληθειών:
α)ποίος-τι είναι ο θεός= είναι ο ών
β)ποίος-τι είναι το κακόν-ο σκοτοφόρος=είναι ο μή ων
γ)ποίος-τι είναι το σχέδιο του θεού=είναι το δισύνθετον (σπέρμα-ωόν) πνεύμα-εγώ άνθρωπος και τριπλή δημιουργία διαΜέσω των οποίων θα γίνει το Εργο του θεού καί που είναι η (δια πράξεων θετικών του ανθρώπου) Μετουσίωση του κακού και η επιστροφή-επανένταξης του στον θεό .
δ)ποίος-τι είναι ο νόμος του θεού=ο νόμος της ίσης-δίκαιης ανταπόδοσης (ουσιαστικά ο άνθρωπος καθωρίζει την κίνηση-ανταπόδοση του νόμου επι τω καλώ ή επι τω κακώ και τούτο διότι ο νόμος είναι δύο φορών-ενεργειών :του καλού που ανταποδίδει το καλό στο υπο του ανθρώπου γενόμενο καλό και του κακού που ανταποδίδει το κακό στο γενόμενο υπο του ανθρώπου κακό (νόμος δισυνθέτων όντων=άνθρωποι-εγώ-πνεύματα) .
ε)ποίος-τι είναι ο σκοπός-κατάληξη του ανθρώπου=η θέωση-αποκατάσταση του πρώην κακού μετουσιωμένου σε καλόν στον θεό και η επανένταξη-επανιεράρχηση του στον θεό(απο-θέωση).
6ο= το 9ο γράμμα-στοιχείο=9= Ι = η εννεαδική μονάς =το εννεαδικόν υϊκόν-θυγατρικόν μυητικόν πνεύμα της αληθείας των αρετών-πνευματικών καταστάσεων. Ι=9=Μύησις (μυητική άλυσος).
5ο καί 6ο μαζί= Ε- Ι =5 - 9 = Ε εν δελφοίς που προφερόταν καί γραφόταν ΕΙ και υπονοούσε το ΑΕΙ (1-5-9) και το οποίο σήμαινε Εγώ-Εσύ=ΕίμαιΕίσαιΕίναι Εν (Είς Ερχόμενος Εων) (Εγώ=Εαυτός, Εσύ=Εταίρος Εγώ καί όχι "έτερος εγώ") .
το 5ο και 6ο μαζί=Ε-Ι=5-9=59= μονάς 
(μονάς=12+15+13+1+18=59)
7ο=το έβδομο γράμμα-στοιχείο=Α=1=μονάς 
(Α=1ο γράμμα=1=ένα=μονάς)
μονάς=(αναγραμματίζεται σε) αμνός
ο αμνός του θεού=ο χριστός 
χριστός=118=59+59=μονάς+αμνός 
(αμνός-χριστός=η οδός η αλήθεια και η ζωή)
ΑΛΗΘΕΙΑ=42
ΕΩΝ=42 (μετοχή του ειμί=ων και αρχαϊκά=έων)("εγώ ειμί ο ών")(ο ην και ο ων και ο ερχόμενος) ΑΛΗΘΕΙΑ=ΕΩΝ=μονάς=(αρχή και τέλος) +δυαδική μονάς+τριαδική μονάς +πεντάς +επτάς + ογδοάς + εννεάς =μονάς .
ΑΛΗΘΕΙΑ-=ΕΩΝ==2Α+3Α++7Α+8Α+9Α=
μονάς-1=γεννήτωρ αριθμών-αρετών=άναρχος αρχή=πατήρ-θεός
δυαδική μονάς-2=εκφράσεις πατρός=αγάπη-σοφία
τριαδική μονάς-3=τριαδικόν ον (αγάπη-σοφία-ον)
πεντάς-5=(5Α)=πενταδικός άνθρωπος-οδός-αλήθεια
(εξάς-6=(6Α)=πνευματική τελείωση ανθρώπου)
επτάς-7=νόμος (υπηρέτης του θείου σχεδίου)
ογδοάς-8=αρμονία-εναρμόνιση με τον ουρανό
εννεάς-9=πνευματική δημιουργικότητα-μύηση-μυητική άλυσος
Η ΜΟΝΑΣ=Ο ΘΕΟΣ=1 2 3 (123=1+2+3=6 1Χ2Χ3= 3+3=6  2+2+2=6 . ο έξι=6 είναι ο τέλειος-η τελείωση-τελειότητα πνευματική) (αλήθεια=42=6 και 7χ6).
6=1+2+3=6=ο τέλειος άνθρωπος χρησιμοποιών το πνεύμα του-τις αρετές του πνεύματος του =1ισχύς+2θέληση+3φαντασία (=6=τέλεια) εκφράζεται διπολικά εν αγάπη-σοφία=2 και στούς 3 κόσμους-επενδύματα του=3χ2=6 (2υλικά-2ψυχικά-2πνευματικά, της νοήσεως του υπαγωμένης στο αυταπλοποιούμενο πνεύμα του ) με αποτέλεσμα να καταφέρνει να πορεύεται-προσεγγίζει και εντέλει ενοποιείται με το πνεύμα του θεού(ουρανός-επιπρόσθετη χάρις)αυτοπνευματούμενος τελείως πνευματικά (3+3=6) .
Η ΠΕΝΤΑΣ = Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=5 (με τα δώρα του θεού-ουρανού)
Η 7ΔΑ+8ΔΑ+9ΔΑ=νόμος-αρμονία-δημιουργία=7-8-9= είναι η απάντηση-προσπάθεια-αγώνας-θυσία του ανθρώπου (κάτωθεν ανερχόμενος άνθρωπος) στον θεό (άνωθεν κατερχόμενος) ο οποίος πρώτος  δημιούργησε τον άνθρωπο (=1 2 3+4 5 =ανθρώπινον εγώ) .
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ : Η ΕΞΑΔΑ=Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ(3+3=6) η οποία επιτυνχάνεται με την γνώση-βίωση-τήρηση της αλήθειας (γνώση-τήρηση του νόμου βίωση-εναρμόνιση με την αγάπη δημιουργική εν σοφία μύηση-αυτομύηση στην αλήθεια=σύνολο αρετών του θείου πνεύματος )(αλήθεια=42=6 καί 7χ6=νόμος-άνθρωπος τέλειος).
ο 5=άνθρωπος-εγώ μπορεί να γίνει 7+8+9=24= 6=τέλειος (αλλά και 24=σύνολο των 24 γραμμάτων-αρετών=2+4=6 και 7χ6=νόμος-άνθρωπος τέλειος αλλά και 24=ω=τελος-τελείωση-ων) καί τελειούμενος (ηθικά=3 και πνευματικά=3) να μπορέσει να ενταχθεί στην θεϊκή ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ=1 2 3 (1+ 2+ 3=6)
Η Α.Λ.Η.Θ.Ε.Ι.Α ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: