Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

αλήθεια 4

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(Η)
Η     Σ
Π       Ο
Α            Φ
Γ                Ι
Α Λ Η Θ Ε Ι Α
5-5-5
ΑΛΗΘΕΙΑ=ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ (σοφία)

ΑΓ-άπη
αλήθε- ΙΑ
-------------
ΑΓΙΑ (η αγία πάφος=ε-παφία αφροδίτη)(αγία=γαία αλλά και αίγα=αμάθλεια-η αγία τροφός του πατέρα Δία με ΓΑΛΑ (αγ-άπη +αλ-ήθεια=ΓΑΛΑ) στην γαία=γη

ΑΓ-απη
ΑΛ -ήθε- ΙΑ
--------------
ΑΓΛΑΪΑ-αγάλει (η αγία-θεά αγλαϊα=λαμπρή-ένδοξη-τιμημένη)

ΑΛ-ήθεια
Σ-οφία
-------------
ΑΛΣ ( η θεία άλς=η θεία-θεϊκή θάλασσα ΟΦΙΑ (θεά των όφεων)=απέραντη-απεριόριστη θάλασσα-ωκεανός .

ΑΛ-ήθεια
ΣΟ-φία
------------
ΑΛΟΣ-ΛΑΟΣ (θαλασσινός λαός αλλα και άλιος λαός θεία αφή=ε-π-αφή) (λαός σελός=έλληνες σελλοί-σελαν-ο-λάτρεις)

ΑΛ-ήθεια
ΑΓ-άπη
ΣΟ-φία
------------
ΑΓΛΑΟΣ (ο λαμπρός-ένδοξος αλλά και η θεία Π-αφαίη-Παφίη (η φαία=φωτίζουσα-φωτεινή και Παφία-η =η επαφή-άγγιγμα της αγλαής αλήθειας-αγάπης-σοφίας=που αφυπνίζει-ανασταίνει) .

ΑΛΗΘΕΙΑ= η Θ ελαία (δένδρο=γαία-γη) (της ΑΘΗΝΑΣ)
ΑΓΑΠΗ= η παγά=πηγή (ύδωρ) της ΣΤΥΓΟΣ (ορκος θεών=ΖΕΥΣ)
ΣΩΦΙΑ= φώς ια(σω) (ΦΩΣ=ΠΥΡ=ΗΛΙΟΣ=ΑΠΟΛΛΩΝ)
ΕΛΑΙΑ-ΠΑΓΑ-ΦΩΣ=ΑΘΗΝΑ-σοφία ΖΕΥΣ-αλήθεια ΑΠΟΛΛΩΝ-αγάπη
ΕΛΑΙΑ-ΠΑΓΑ-ΦΩΣ=ΥΛΗ-ΨΥΧΗ-ΠΝΕΥΜΑ
ΕΛΑΙΑ=δένδρο σοφίας-αλήθειας
ΠΑΓΑ=πηγή ύδατος ζώντος-αληθείας (αγάπης-σοφίας)
ΦΩΣ=ηλιακόν (πυρ)φώς=αγάπης (σοφίας-αλήθειας)
(παγά-πηγή πνεύματος σοφίας και φώς υπερβόριον-υπερβατικόν και Θ (ε ί α) ελαία =το δένδρο των αρετών της ζωής-γνώσεως-αλήθειας (Α_Ε_Ι ων)
ελαία=27
παγά=21
φως=63
---------------
111 =τριαδική μονάς-ον
ων=37 χ 3 = 111
ο ων=52 + μονάς=59 = 111
κλπ.
ΑΛΗΘΕΙΑ (λέγει) :
 Εν Αρχή Ην ο Λόγος,
 και ο Λόγος Ην προς τον Θεόν,
 και Θεός Ην ο Λόγος (ιωά:α-1)
Α=αρχή (εν αρχή)
Λ=λόγος
Η=ην
Θ=θεός
Ε=έων (εν αρχή αλλά και έν=1)
Ι=ισχύς ( Ι-ησούς)
Α=αληθείας( Αγάπης=λόγος θεού).
Α Λ Η Θ Ε Ι Α = Ε-Α-Η-Λ-Θ-Ι-Α=
Εν Αρχή Ην (ο) Λόγος-Θεός=Ισχύς Αληθείας (έων)
( και Εν Αρχή Ην Θεός(θεού) Αλήθεια=Λόγος- Αγάπη-  Ιησούς  .
αλήθεια-αγάπη-σοφία=ισχύς=θέληση-φαντασία
αλήθεια=πατήρ αγάπη=λόγος σωφία=πνεύμα=Ην-Ων-Ερχόμενος
ΑΛΗΘΕΙΑ:ιησούς χριστός
λόγος-ιησούς χριστός= "εγω ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή"(πατήρ-υιός-άγιον πνεύμα).
Λόγος=εν αρχή Ην ο λόγος...Ην προς τον θεό...και θεός Ην ο λόγος...Ην εν αρχή πρός τον θεό : δηλαδή Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ γιατί Ο ΛΟΓΟΣ ΗΤΟ-είναι Ο ΘΕΟΣ ο προ πάσης αρχής-έναρξης της δημιουργίας, άνάρχως προυπάρχων (άναρχη αρχή) (Ιωάν. 1:18 θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος (ή θεός) ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο (εφανέρωσε-αποκάλυψε) και εν αρχή υπάρχων άνευ αρχής και τέλους και εν τέλει ερχόμενος αιωνίως-εσαεί και ευρισκόμενος πανταχού, παρών και πληρών τα σύμπαντα, όντων-πνευμάτων-δημιουργιών .

ΑΛ-ΗΘΕΙΑ:
σύμφωνα=Α-Η-Ε-Ι-Α
φωνήεντα=Λ-Θ
Λ=λόγος Θ=Θεός-Θεά (θείος-θεία)
Α-Α=Αγαπάτε Αλλήλους (εντολή) Η=ηθική (ιστός Η) Ισότης-Απλότης-Ενότης (αεί-απειραιώνιος κύκλος-ήλιος=η οδός των ακόλουθων του ήλιου) (σημείον-ακτίς-περιφέρεια) .
Α-Λ=άλ (άλς-άλας-άλιος ήλιος-αλία θάλασσα) .
Η-Λ=ήλ (ήλιος-ηλίας-ηλύσια πεδία)
Ε-Λ=έλ (ελλάς-ελαία-ελευθερία-ελπίς)(σΕΛας-σΕΛήνη-σΕΛλοί)
Ι-Λ=ίλ (ίλεος-ιλίσια-ίλιον)
Α-Θ=αθάνατος-αθηνά/ Η-Θ=ηθική /Ε-Θ=εθος-θεός-θέω /Ι-Θ=ιθύνων κλπ) .
άλ-ηλ-σέλ-έλ
αλήθεια=ήλιος-σελήνη=ελλάς-έλληνες (άλιοι και σελλοί-σαλλοί)
ελ-λάς=έλιος λας-λίθος=ηλιακό σημείο-λίθος που δείχνει(σήμα) την εγκατάσταση στην γη του θείου πνεύματος=του θεού(δελφοί-ελευσίς-δήλος-δωδώνη-αθήνα-θήβα-κρήτη κλπ) .
ήλιος-ηέλιος-ηλιολατρεία
σέλας-σελήνη-σεληνολατρεία
(όχι ειδωλολατρεία αλλά μυητική των ιδεών-αρετών του αγαθού θεού-θεών)
(Αποκ. 12:1-3 και σημειον μεγα ωφθη εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτης και επι της κεφαλης αυτης στεφανος αστερων δωδεκα και εν γαστρι εχουσα και εκραζε ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν) .( η γυνή είναι η ελλάς = η σοφία-αθηνά και το τέκνο της η (εν σοφία-αγάπη) αλήθεια (Αποκ. 12:5 και ετεκεν υιον αρρενα ος μελλει ποιμαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα) γιαυτό και στην γέννα της παρουσιάζεται: με την μορφή δράκοντος το ίδιο το πνεύμα του κακού-ο σατανάς-διάβολος. (Αποκ. 12:3-4 και ωφθη αλλο σημειον εν τω ουρανω και ιδου δρακων πυρρος-πυρός- μεγας εχων κεφαλας επτα και κερατα δεκα και επι τας κεφαλας αυτου διαδηματα επτα και η ουρα αυτου συρει το τριτον των αστερων του ουρανου και εβαλεν αυτους εις την γην και ο δρακων εστηκεν ενωπιον της γυναικος της μελλουσης τεκειν ινα οταν τεκη το τεκνον αυτης καταφαγη) . (σημ:ας είναι καλά οι "φίλοι-αλληλέγγυοι" μας οι αμερικάνοι-ευρωπέη-χριστιανοί : αυτοί είναι ο πυρρός δράκων με τα εντός της χώρας μας δρακουλίνια του, και για την αλήθεια: ένας λαός προσκυνητής της εξουσίας του δράκου=ιδιοτελές συμφέρον-χρήμα-αυτοπροβολή, δηλαδή οτι έκαναν-και έπαθαν οι εβραίοι με τον χριστό που έχασαν την εντολή του ΛΟΓΟΥ ) .
αλήθεια=ιαπετός-προμηθεύς-δευκαλίων-δώρος-ίων-έλλην-ορφέας-όμηρος-ησίοδος-εμπεδοκής-σωκράτης κλπ (οι γεννήτορες-ηγήτορες-αρχηγοί της δωρίας-ιωνικής φυλής των ελλήνων (της λευκής φυλής) και αποκαλυπτές της αλήθειας του ουρανού και του θεού .
αλήθεια=ήλιος-σελήνη=ελλάς=η αποκάλυψη του θεού-απο καταβολής κόσμου στην ανθρωπότητα του ηλιακού φυσικού-αιθέριου-πνευματικού πυροφωτός της αλήθειας του λόγου (ήλιος-αγάπη-χριστός) και του αγίου πνεύματος (σελήνη=σοφία-πνεύμα-παράκλητος αλλά και ουράνια μήτηρ πνεύματος=Θεά Θείων Δώρων)
θεός=46=ελλάς=46=δώρα=46 (τα δώρα του ήλιου και της σελήνης)
ήλιος=60=πατήρ=60
σελήνη=61=ο θεός=61
αλήθεια=42=έων=42 (ο ων)
ο έων θεός πατήρ=η ελλάς-μήτηρ του πνεύματος (=αλήθεια-ήλιος-σελήνη=πύρ-φως πηγή ζωής-γνώσεως-σοφίας-αγάπης-αλήθειας για όλα τα όντα) .
 (Η)
ΑΛΗΘΕΙΑ
Γ----------------Ι
Α-------------------Φ
Π-----------------------Ο
Η---------------------------Σ
πέρας  του  4ου  μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: