Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ο Ηθικός Ιστός-Νόμος

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΙΣΙΣ-ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες καί)
 η αφή της ηθικής
Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ είναι το νομοτελιακό πλέγμα του ιστού των κανόνων-επι μέρους νόμων που διέπουν το σύνολο της (τριπλής) δημιουργίας (πνευματικής-αιθερικής-υλικής) . ο ηθικός νόμος στο πνευματικό επίπεδο είναι η προβολή του θείου λόγου= Η ΑΓΑΠΗ και σε ψυχικό επίπεδο είναι η προέκταση της αγάπης= Η ΗΘΙΚΗ και σε υλικό επίπεδο είναι η προσχώρηση της Ηθικής Αγάπης= Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ισόρροπη δικαιοσύνη (η οποία σκοπεί την αποκατάσταση-ίαση- εξισορρόπηση των ανισοτήτων-βλαβών-ανωμαλιών που προκύπτουν απο την αντίδραση του κακού στον κόσμο- φύση- δημιουργία και την ατέλεια- άγνοια- εχθρότητα- καταστροφικότητα των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους τους και την κοινωνία και το περιβάλλον).
ΑΓΑΠΗ=ο νόμος της δημιουργίας-ζωής του παντός, η ενοποιός φύση του θεού που ενώνει-συνδέει-ενοποιεί όλα τα πνευματικά όντα-υπάρξεις και μεταξύ τους και με τον θεό.
ΗΘΙΚΗ=ο νόμος που συνδέει-εναρμονίζει τούς 3 κόσμους της τριπλής δημιουργίας του θεού και τα όντα-υπάρξεις που ζούν-διαβιούν σε αυτούς, η κλίμακα-κλιμακωτή (διαβάθμισμένη) κατάσταση φωτός που επιτρέπει στα άνω να τροφοδοτούν καί καθοδηγούν τα κάτω και τα κάτω να ανέρχονται προς τα άνω εφόσον προσ-ομοιάζουν ποιοτικά-ηθικά με τα άνω (αγάπη-ηθική τελείωση).
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=η φυσική συμμετρία της φύσης είναι αποτέλεσμα της κόσμησης-διακόσμησης του πνεύματος κατα την δημιουργική του εργασία στην ύλη (κόσμος-μορφές-υλομορφοποίηση θείων συλλήψεων-σκέψεων σε υλικά προϊόντα-δημιουργήματα). η ηθική συμμετρία αποτελεί δημιούργημα του ανθρώπου του μόνου απόλα τα δημιουργήματα του κόσμου που έχει πνευματοποιούν πνεύμα και συνεπώς μπορεί ενσυνείδητα και ελεύθερα και θεληματικά να επιλέγει και αυτοδημιουργεί και προσομοιάζει με (προς) τον πνευματικό δημιουργό του τον θεό-πνεύμα, μπορεί δηλαδή να τελειοποιείται σε αγάπη-σωφία θεού δια της δημιουργίας στην ψυχή του της ηθικής εν αγάπη τελειότητος και στο (δισύνθετο εγώ-) πνεύμα του της πνευματικής εν σοφία τελειότητος. φυσική συμμετρία=η αποτυπωμένη στην φύση- ύλη- σοφία του ουράνιου πνεύματος (άνωθεν δημιουργική δράση-δημιουργία) . ηθική συμμετρία=η δημιουργημένη (κυρίως) στην ψυχή- αιθέρας- αγάπη του κοσμικού πνεύματος του ανθρώπου (κάτωθεν δημιουργική δράση-δημιουργία).
σημ: η φύση δεν λειτουργεί-επιλέγει με την ηθική (αρετή-κατάσταση) απλά γιατί "δεν έχει ηθική" ούτε δυνατότητα αυτοδημιουργίας ηθικής κατάστασης-τελειότητος (τα ισχυρά τρώνε τα ανίσχυρα αλλά και συνολικά η φύση αποπνέει αρμονία-φυσική συμμετρία-κάλλος κλπ).
Η ΦΥΣΗ: αυτή είναι η παραδειγματική για τον άνθρωπο εικόνα της δυαδικότητος-δισυνθετότητος καλού και κακού του κόσμου. απο την μία του λέει: πρόσεχε το κακό και την βία-μην κανεις το ίδιο (αιμοβόρα θηρία-βία-πόλεμος) και απο την άλλη του λέει: παρατήρησε τι αρμονία επικρατεί, γίνε και εσύ αρμονικός-καλός (δάση-έμβια όντα-ειρήνη-αρμονία) .
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ δεν γεννάται ηθικός αλλά γίνεται ηθικός-ηθικά τέλειος και τούτο διότι αφενός έχει την ικανότητα και την δυνατότητα δηλαδή τις αρετές και αφετέρου έχει την ελεύθερη επιλογή καί την θέληση και μπορεί να θελήσει και να μπορέσει να γίνει ηθικός-ηθικά τέλειος, λόγω των αρετών του πνεύματος του.

Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ είναι πνευματικός νόμος, αναγκαίος, αδήρητος, αναπόφευκτος και ισχυρός στην διανομή-ανταπόδοση-ευεργεσία επι τω καλώ αλλά και στην κατίσχυση του έναντι του κακού και του παραβάτη-κακόβουλου-κακοποιού ανθρώπου (εντός του χρόνου αλλά και άχρονα εξισορροπεί-εναρμονίζει-ενοποιεί όλα τα όντα της τριπλής δημιουργίας του θεού-ουρανού).
ουδείς εξαιρείται (ούτε ο χριστός εξαιρέθηκε) των ευεργετημάτων του αλλά και της ανταπόδοσης του είτε επι το καλώ είτε επι τω κακώ όταν οι πράξεις του είναι ανάλογες καί τίποτα δεν διαφεύγει της προσοχής του (ήλιος).
ο ηθικός νόμος είναι ΜΝΗΜΩΝ=θυμάται τα πάντα και τίποτα δεν ξεχνάει (α-λήθεια) και εν ταυτώ και ΤΙΜΩΡΗΤΗΣ δηλαδή ανταποδίδει δικαίως και με αγάπη κάθε πράξη του ανθρώπου, είναι δηλαδή ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ (διότι ακόμα και το κακό που ουσιαστικά το προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος και βέβαια το ανταποδίδει -θεού επιτρέποντος- το ίδιο το κακό, εν τέλει ωφελεί τον άνθρωπο διότι του λέγει"ΠΡΟΣΕΧΕ τι κάνεις, είδες τι έκανες;  κοίτα τώρα τι έπαθες-τι σου συνέβει ως αποτέλεσμα των επιλογών και πράξεων σου-του κακού ! (ο νόμος είναι προγραμματισμένος να βλέπει "τυφλά" όπως ο ήλιος και η ηθική δικαιοσύνη) (ο άνθρωπος κάνει το λάθος-κακό και το κακό τον ξεπληρώνει και το καλό έρχεται και του δείχνει το δρόμο της μετάνοιας-συγχώρησης κλπ).

ΑΓΑΠΗ=ενότης-πνευματική δικαιοσύνη-πνευματική τάξη
ΗΘΙΚΗ=αρμονία-ηθική δικαιοσύνη
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=ισορροπία-ισόρροπη δικαιοσύνη

ΑΓΑΠΗ=φωσφόρον-φωτίζον-φανερώνον(αποκαλύπτει)Λόγον αλήθειαν
ΗΘΙΚΗ=δίκαιον-καλόν-έλλογος ηθικός λόγος
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=σύμμέτρον-ωραίον-κανονική λογική συμπεριφορά

ΑΓΑΠΗ=άνθρωπος πνευματικός-ενοποιός
ΗΘΙΚΗ=άνθρωπος ηθικός-αδελφό-ποιός
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=άνθρωπος λογικός-αλληλέγγυος

ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ= Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ= Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ=ΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ηθικής-σύμμετρης) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ στίς γενόμενες πράξεις του ανθρώπου, είτε επι τω ΚΑΛΩ είτε επι τω ΚΑΚΩ (ανταπόδοση καλού στο γενόμενο καλόν και ανταπόδοση κακού στο γενόμενο κακόν). (ιδού η αξία της μετάνοιας του κακού και της συνχωρήσεως του εχθρού ανθρώπου, διότι και εκκαθάριση του κακού γίνεται (ο θεός συνχωρεί τον μετανοούντα) και παράταση χρόνου προς μετάνοια δίνεται στον διαπράξαντα το κακό (το θύμα εφόσον συγχωρεί τον θύτη ουσιαστικά αναστέλει τις συνέπειες της αντί-δρασης του νόμου επι τω κακώ στον σφάλλοντα, προσωρινά, δίνοντας του χρόνο μετανοίας-μεταμέλειας-μετάγνωσης).
ο ΜΕΤΑΝΟΩΝ=συνχωρείται απο τον θεό=λαμβάνει ΑΦΕΣΗ-ΣΥΝΧΩΡΗΣΗ= γίνεται εκκαθάριση του γενόμενου κακού .(αναλόγως του βάθους της μετάνοιας του σφάλλοντα γίνεται οριστική διαγραφή του γενόμενου κακού μέχρι και ανταπόδοση επι τω καλώ στον μετανοούντα)
ο ΣΥΝΧΩΡΩΝ τον συνάνθρωπο-εχθρό και βλάψαντα αυτόν=δίδει ΑΦΕΣΗ-ΣΥΝΧΩΡΗΣΗ στον βλάψαντα αυτόν και συνεπώς χρόνο μετανοίας στον θύτη-εχθρό του, διότι η προσωρινή αναστολή των συνεπειών του νόμου, έχει ημερομηνία λήξης.
σημ: στην ύλη ο ΦΥΣΙΚΟΣ νόμος της δράσης-αντίδρασης ή και έλξης-άπωσης κλπ είναι όψεις-δράσεις στο επίπεδο της ύλης του ενός παγκόσμιου ΗΘΙΚΟΥ (-πνευματικού) νόμου της ανταπόδοσης.

οι +7 (σύν) = Η κατηγορίες πράξεων του ανθρώπου επί τω καλώ :
α) μη ανταπόδοση κακού στο κακό που διέπραξε σε μας (εμείς το θύμα) ο θύτης-εχθρός συνάνθρωπος μας .
β) συγχώρηση του εχθρού-συνανθρώπου θύτη (ο βλάψας-εχθρός άνθρωπος).
γ) μετάνοια κακού που διέπραξα εγώ ως άνθρωπος εναντίον του συνανθρώπου μου είτε ασυνείδητα είτε εσκεμμένα (εγώ ο θύτης-βλάψας-εχθρός άνθρωπος).
δ) επανόρθωση του κακού που διέπραξα με αντίστοιχο καλό υπέρ του θύματος μου.
ε) υπομονή των λαθών-του γενόμενου κακού μου και των λαθών-του γενόμενου κακού των συνανθρώπων μου και του γενόμενου και υφιστάμενου κακού του κόσμου.
ζ) ταπεινοφροσύνη έναντι του κακού-εγώ μου και του κακού-εγωϊσμού του συνανθρώπου και του κακού που υφίσταται ακόμη στον κόσμο και με δική μου υπαιτιότητα-ευθύνη (αφού καί εγώ δεν είμαι μόνο θύμα αλλά και θύτης).
η) πίστις στον θεό και ελπιδοφόρος ανάταση-προσευχή προς τον θεό, ώστε αυτός να μας συγχωρέσει-όλους για το γενόμενο κακό μας και να θελήσει να παράσχει την αλήθεια-βοήθεια του προς την ανθρωπότητα και τον κόσμο ώστε αφενός το κακό μας και του κόσμου να μετουσιωθεί σε καλόν καί αφετέρου το καλόν καί η αλήθεια-η βασιλεία του να έλθει-αναφανεί και εγκατασταθεί και καθιερωθεί-επικρατήσει τελειωτικά μέσα μας-στους ανθρώπους και έξω μας-στον κόσμο.
σημ: να η αξία του "πάτερ ημών" ....και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών... αλλά και η αξία του "αγαπάτε αλλήλους" το οποίο ανακεφαλαιώνει τον ηθικό νόμο της ανταπόδοσης (και όχι τον φυσικό ή μωσαϊκό της 1ης εποχής που απαιτούν άμεση ανταπόδοση στο γενόμενο κακό) του οποίου το βασικό περιεχόμενο είναι η χορήγηση χρόνου μετανοίας στον βλάψαντα ώστε αυτός να μπορέσει να συνειδητοποιήσει το σφάλμα του και να μετανοήσει αλλά και δίνει τον χρόνο στο θύμα να μπορέσει να συγχωρέσει τον βλάψαντα αυτόν και συγχωρώντας αφενός να αποτρέψει την αντίδραση του νόμου εναντίον του παραβάτη αλλά και να δώσει επιπλέον χρόνο στον παραβάτη να μετανοήσει ("ούκ ήλθον καταλύσαι τον νόμο- του μωϋσέως- αλλά πληρώσαι -να συμπληρώσω- αυτόν" προειδοποίησε σοφά ο ιησούς χριστός, διότι ο μωσαϊκός νόμος-της διανοητικής σοφίας =εξισορρόπηση όπως και ο χριστικός-της ηθικής αγάπης =συγχωρητικότης, ισχύουν ακέραια. τέλος μελλοντικά ο νόμος της ανταπόδοσης του κακού θα καταργηθεί αφού ο άνθρωπος και ο ηθικός νόμος του καλού θα είναι-γίνουν ένα -ταυτόσημοι ).

ο 7 =Η=ηθικός ιστός-νόμος (ιστός Η =το πλέγμα-δίκτυ του ηθικού νόμου της ανταπόδοσης στον κόσμο που αφορά τον άνθρωπο και διέπει την γέννηση ζωή και τον θάνατο του αλλά και είναι ο ρυθμιστής της πρόνοιας του πεπρωμένου και του μοιραίου που αναπόφευκτα επέρχεται στον άνθρωπο και κάθε υλικο-σχετικό δημιούργημα).

οι -7 (μείον) = Η κατηγορίες πράξεων του ανθρώπου επί τω κακώ :
α) δεν συγχωρώ τούς εχθρούς-συνανθρώπους μου.
β) ανταποδίδω κακό στο προς εμέ γενόμενο κακό
γ) δεν μετανοώ για το παρελθόν γενόμενο κακό μου αλλά εξακολουθώ να το διαπράττω και διαιωνίζω παραμένοντας αμετανόητος.
δ) δεν αποκαθιστώ τις ζημίες του συνανθρώπου απο το κακό που εγώ του προξένησα.
ε) δεν υπομένω το κακό μου (λάθη-κακίες-πάθη κλπ) και το κακό των συνανθρώπων μου (λαθη-παραλείψεις-κακίες κλπ) και το κακό του κόσμου (αντιξοότητες-αδικίες-καταστροφές-πόλεμοι κλπ) αλλά εξακολουθητικά διαμαρτύρομαι-κρίνω-κατακρίνω-καταφέρομαι-αντιδρώ αρνητικά και διαχωριστικά, απαλλάσσοντας και δικαιώνοντας τον (βολεμένο ή παραπλανημένο) εαυτό μου .
ζ) δεν ταπεινοώ-ταπεινοφρονώ για το κακό-εγώ-εγωϊσμό μου, μόνο κοιτάω-βλέπω τ ο κακό και τον εγωϊσμό των άλλων. εγώ εγωστρεφώ εγωκεντρικά την ίδια ώρα που εγωϊστικά-αλαζονικά κατακρίνω τον άλλο-τον συνάνθρωπό μου, καθιστώντας τον εχθρό μου.
η) δεν (αγαπώ) πιστεύω στον θεό, ούτε ανατείνω-προσέυχομαι προς αυτόν για να τον παρακαλέσω να βοηθήσει την ανθρωπότητα-τον κόσμο-την δημιουργία με την παροχή της αλήθειας-βοήθειας του ώστε να μετουσιωθεί και εκλείψει το κακό αλλά και επικρατήσει νικηφόρα το καλόν και ο άνθρωπος-ανθρωπότητα, δεν έργάζομαι-συνεισφέρω στο έργο του θεού και του ανθρώπου-ανθρωπότητας, πιστεύω σε μένα και το εγώ-θεό μου. (σημ: απόδειξη-βεβαίωση ότι η προσευχή μου " αξίζει " και έχει εισακουσθεί είναι η (κυρίως) ψυχική αρμονία και γαλήνη που έχει επιτευχθεί αλλά και η διάυγεια η διανοητική και η πνευματική πληρότητα στο είναι μου.)

ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=ΗΘΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-της αδελφοσύνης και ελεημοσύνης -βοήθειας- προς κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής-θρησκείας-πολιτικών πεποιθήσεων-χρώματος κλπ
Ο ΗΘΙΚΟΣ-αδελφός ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ-ΓΙΝΕΤΑΙ-ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ :
ΝΟΥΣ-νοήμων-ευ νοητεύει (νούς υπαγώμενος πνεύματι).
ΝΟΜΟΣ-νομοθετημένος-ευνομούμενος (άνθρωπος φύλακας-φυλακτήριον του νόμου).
ΝΑΟΣ-ναήτης-ευ ναητεύων (άνθρωπος-εν αληθεία πνευματωμένος=ναός θεού επι της γης).

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

αλήθεια 7

"εγω ειμι η αναστασις και η ζωη ο πιστευων εις εμε καν αποθανη ζησεται και πας ο ζων και πιστευων εις εμε ου μη αποθανη εις τον αιωνα"(ιησούς χριστός-η αλήθεια)
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 http://www.athena.agrino.org/classes/images/class_c/Athena_Hercules_480_bg.jpg
 αθηνά-ηρακλής
δες και
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=αρχικά των ονομάτων: Αθηνά-Απόλλων .(είναι οι 2 βασικές εκπορεύσεις του Ζεύς-Διός, η σωφία -αθηνά- και η αγάπη του-απόλλων-)
ΑΛ=αρχικά του ονόματος της ΑΛκμήνης μητέρας του ήρωα ανθρωπόθεου Ηρακλή,του οποίου το έργον και η ζωή αποτέλεσε και αποτελεί τον σημαντικότερο κύκλο μυθολογίας (μυθιστορίας και αθληστορίας και θεολογίας και αστρονομίας και αστρολογίας και θεοσοφίας και αριθμοσοφίας).
ΛΗ=αρχικά του ονόματος της ΛΗτούς μητέρας του Απόλλωνος
Η=αρχικά του ονόματος του Ηρακλή αλλά και του Ηλιου καί της Ηούς αδελφής του ήλιου και της Ηρας συζύγου του Δία και του Ηφαίστου (θεός του πυρός=συνέβαλε στην γέννηση της αθηνάς) και της Ηβης συζύγου του Ηρακλή στον ουρανό.
ΘΕΙΑ=ΘΕΙΑ ή ευρυφάεσσα σύζυγος του ΥΠΕΡίωνος και γονείς των Ηλίου-σελήνης-ηούς
Θ=Θεός-Θεοί=ζεύς και 12θεον, Θάλεια Θέμις Θέτις Θησέας (ο οποίος συνδέει τον Θηβαϊκό με τον Αθηναϊκό και τον Κρητικό κύκλο της ελληνικής μυθολογίας, αλλά και είναι ο 2ος μετά τον Ηρακλή σημαντικός Ηρωας-υιός θεού όπως ο Ηρακλής και ο Περσέας)
Ε=ΕΛΛΑΣ η μητέρα του πνεύματος επι της γης, ελλη-ελένη-ΕΛΕΥΣΙΣ η μήτρα και (θερμό) κοιτίδα του ερχόμενου εκλεκτού και σημαντικότερο κέντρο μυήσεως στην αλήθεια του ουρανού και του άδη-κάτω κόσμου αλλά και της γης-φύσεως(πλούτων-δήμητρα-κόρη και παιδίον) .
Ι=ΙΑΠΕΤΟΣ ο γεννητωρ της ελληνικής φυλής (ίων-δώρος-έλλην-ξούθος-αίολος-δευκαλίων-πύρρα), ΙΑΣΩΝ ο πρωταγωνιστής της αργοναυτικής εκστρατείας η οποία σκοπό είχε την μετάδωση του έλληνος λόγου σε όλη την τότε γνωστή(αλλά και άγνωστη) γη-ανθρωπότητα
Α=αίγα αμάλθεια-αμβροσία-αργοναύτες-άρτεμις-άρης-αφροδίτη-αριάδνη-ασκληπιός-αχιλλέας...κλπ.
ΑΛΗΘΕΙΑ =θεός και θεοί (ζεύς-12θεον) απόλλων(λητώ)-αθηνά(ήφαιστος)-ηρακλής(αλκμήνη) -ιάσων-θησέας-ιαπετός-θεία-ήλιος-ελευσίς... κλπ.
ζεύς=ζωή
απόλλων=φως
αθηνά=σοφία
ηρακλής=12 άθλοι-αρετές-λόγοι(οικουμενικός άνθρωπος-θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος και παραδειγματικός τύπος του ερχόμενου μεσσία ιησού)
ελευσίς=μύηση στην αλήθεια
ελλάς=μήτηρ-πατήρ του πνεύματος και του πνευματικού παγκόσμιου πολιτισμού οικουμενικά, τόσο κατα το παρελθόν όσο και στο παρόν και το μέλλον .(σημ: αυτό το παρόν-το σημερινό είναι που προετοιμάζει-τώρα το μέλλον το οποίο περιμένει-υπομένει την πολύ σκοτεινή νύκτα να ξημερώσει με τις ευλογίες της ΗΟΥΣ).(ΙΗΣούς=Υ-Ι-Ο-Σ Η-Ο-Υ-Σ) .
ΑΛΗΘΕΙΑ-ιδαίον άντρον κρήτη
Α-λήθεια (αργικέραυνε)
Λ-όγου (λαβρυ-δέα)
Η-(ην)
Θ-εού
Ε-στία
Ι-δαίον
Α-ντρον
η αλήθεια του θεού Λόγου (Δίας) ήτο-προϋπήρχε (πάντοτε) στην θεού εστία (οίκος θεού) το Ιδαίον άντρον (κρήτη-εκεί όπου η παράδοση θέλει τον θεό να γεννάται επι της γης όπως ακριβώς και ο ιησούς χριστός σε ένα σπήλαιο ταπεινό) (σημ: όταν την 10ετία του 1980 επισκέφθηκα το ιερόν αυτό σπήλαιο δεν βρήκα κανένα φύλακα κανένα άνθρωπο καμία περίφραξη ή ασφάλεια-προστασία του χώρου και μάλιστα ήταν σε τέτοιο χάλι που είπα "θεέ μου πέθανες και εσύ και είσαι πια στον ουρανό"........μόνο το σπίτι σου έμεινε τάφος έρημος και λησμονημένος απο ένα λαό που τόσο σε τίμησε στο παρελθόν!) .
 
αλήθεια-κρήτη :
(Κ-ρητή)(κρήτη=60 πατήρ=60 ήλιος=60 =6=τέλειον)
Α=αμάλθεια=αλάθεια + Μ=μύηση (αίγα-αγία-γαία)
Λάβρυς=Διπλούς Πέλεκυς (ουράνιο δίπολο αγάπη-σωφία)
Λαβύρινθος=η ΥΨΗλώτερη μύηση στην αλήθεια που εδόθηκε ποτέ στον άνθρωπο και το επι της γης έργο του .(Μίνως=η σωφία του θεού-αντίστοιχος του Μωϋσή).
Ηρακλής-ταύρος κρήτη (ταύρος=υλοποιημένη-πραγματοποιημένη η αλήθεια) (ζεύς-μίθρας-γιαχβέ-ίσις κλπ ταυτίζονται με τον ταύρο (βους-αγελάδα που είναι και ηλιακό σύμβολο) .
Θεο-ταύρος=θεού ποσειδώνος με τον οποίο συνεβρέθηκε η Πασιφάη γυναίκα του Μίνωα και έτσι γεννήθηκε ο Μινώταυρος (Μινώταυρος=το τέρας της Δισυνθετότητος καλού-κακού=το Εγώ άνθρωπος) (Αριάδνη=κόρη του Μίνωα και ιέρεια Μυητής στην αλήθεια-που αποδίδει ο μίτος της Αριάδνης τον οποίο έδωσε στον Θησέα όταν εισήλθε στον Λαβύρινθο του κόσμου-κακού για να μπορέσει να εξέλθει ασφαλής και νικητής) .
Θεο-ταύρος=η μεταμόρφωση του Ζεύς-Δία και η αρπαγή της Ευρώπης
Θησέας= ο ήρωας που θανατώνει τον μινώταυρο και ελευθερώνει την αθήνα απο την Κηδεμονία της Κρήτης .(ουσιαστικά μεταφέρει μαζί του την Μύηση-Αλήθεια που έλαβε στην αθήνα και αρχίζει ένα νέο κύκλο φωτός και μυήσεως στην αλήθεια για τους αθηναίους-εξού και ο Αιγέας πεθαίνει για να αναλάβει ο γιός του που είναι ο εκλεκτός ΝΙΚΗΤΗΣ....) κλπ.
http://www.portogouves.gr/images/creteinfo/Tauros.jpg
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α-αθήνα αθηνάς
Λ-λυκαβηττός λόφος
Η
Θ=θεία
Ε-ελαία
Ι-ιερόν-ιερός βράχος
Α-ακρόπολις
η αλήθεια λέει :
η αθηνά=η Θεά της σοφίας
η αθήνα-ι=η Πόλις της θεάς
η θεία ελαία=το Δώρον της θεάς στους πολίτες-κατοίκους
ο ιερός βράχος με τα Ιερά (ερέχθειον-ναός της αθηνάς νίκης-παρθενών) και την ιερά ελιά αλλά και την ιερή πομπή των παναθηναίων που οδηγούσε στην ιερά οδό και την ελευσίνα .
η Ακρόπολις=ναός των επιστημών-τεχνών-σοφίας-μυήσεως-θρησκείας-φιλοσοφίας, είναι ο βράχος-χώρος ομού-μαζί με τον παρθενώνα ναό της σοφίας αθηνάς και ευρισκόμενος στο ακρότατο-υψηλώτερο σημείο(κέντρο) της πόλεως της θεάς .

Ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η Αττική στο μεσον της Ελλάδος,η δε Αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η Ακρόπολις" (Αριστείδης ο Δίκαιος) καί "Η πόλη μας-η Αθήνα ποτέ δεν θα χαθεί σύμφωνα με τη θέληση και τη διάθεση του Δία και των μακαρίων αθανάτων θεών, κόρη πατέρα ισχυρού, η Παλλάδα Αθηνά, έχει τα χέρια της απλωμένα πάνω από την πόλη" (Σόλων Αθηναίος) .

Α-αθήνα-αγορά (Αττική-αθήνα-ακρόπολις)
Λ-λόφοι-λάς (λίθοι) (Λυκαβηττός)
Η=ητα=επτά-7 (Ηφαιστος)
Θ=θησείον
Ε-ερέχθειον
Ι-ιερός βράχος (ιερή ελαία-ιερά οδός)
Α-ακρόπολις (αθηνά)
η αλήθεια λέει: αθήνα-αγορά-7 λοφοι-θησείον-ερέχθειον-ιερός βράχος-ακρόπολις : όλα αφορούν περιστρέφονται γύρω απο την θεά αθηνά και την πόλη της-το ναό της-τους πολίτες της πόλης της-τις δραστηριότητες του λαού της-την διδαχή και προαγωγή του λαού της-τον παρθενώνα των τεχνών της .(Αθηνά=ακρόπολις-ερέχθειον-ιερός βράχος, Ηφαιστος=Θησείον, Αθήνα=Η=7λοφος-Αγορά-Εκκλησία του δήμου-Ηλιαία=δικαστήριον-Βουλή (α+α=2=Β). υπάρχουν άπειρες αναλογίες-αρμονίες-συμφωνίες που μπορεί καθε καλόπιστος-ειλικρινής- αγνός αναζητητής να διερευνήσει να ανακαλύψει και αποκαλύψει προς ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ: (Α=αιγέας Θ=θησέας ..κλπ) (Αθήνα- Ελευσίς-Θήβα- Λακωνία- Ηλεία) (αμφικτυονίες -ανθεστήρια κλπ). (Απόλλων=προσδιορίζει τους Δελφούς-Δήλο και εν γένει όλο το ΥΠΕΡβόρειο έργο του, ομοίως και η Αθηνά-σωφία και ο Θεός Θεών-ο Ζεύς-Δίας αλλά και οι Θεοί-το Δωδεκάθεον και οι 12 Τιτάνες κλπ) .
τι είναι η σωφία ; είναι το πνεύμα της αλήθειας !
τι είναι η αγάπη ; είναι η αλήθεια της υπάρξεως-του σκοπού της ζωής στην γη και παντού !
ποιά είναι η αθηνά ; ο απόλλων ; τι λέγει ομιλούσα η ακροπολις και ο παρθενών ; τι διδάσκουν οι 12 μυθοι του ηρακλή ; η ιστορία του θησέα με τον μινώταυρο ; κλπ κλπ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ σε ΒΟΗθά να θέσεις τα ερωτήματα και να βρης τις απαντήσεις αλλά και κυρίως να ακολουθήσεις το παράδειγμα της που είναι η εν σωφία αγάπη τήρηση της αλήθειας πάση θυσία . νά γιατί η αλήθεια είναι αυτή αύτη Η ΟΔΟΣ και Η ΑΛΗΘΕΙΑ (ανάστασις) και Η ΖΩΗ του κάθε ανθρώπου -εγώ- πνεύματος- όντος . η ελλάς είναι η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και η αθήνα Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΣΩΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ουράνιοι αρχηγοί) . η ελλάς είναι το θείον περιβάλλον της αλήθειας στην γη και η αθήνα ο θείος ομφαλός και η φωνή της αλήθειας των ουράνιων γεννητόρων οι οποιοι εκτελούν το θέλημα του θεού εξ αρχής και όχι μόνον μετά την έλευση του χριστού (όπου ο ομφαλός μετατοπίσθηκε προσωρινά στην χώρα των τέκνων των γεννητόρων για να εκφρασθεί εκεί το θέλημα του λόγου της αληθείας) .(όποια πέτρα να σηκώσεις στην ελλάδα θα σου "έρθει κατακέφαλα η αλήθεια") (σημ: αλήθεια, το ότι όλος ο πλανήτης ασχολείται ΑΡΝΗΤΙΚΑ με την ελλάδα και τους έλληνες δεν σας λέει κατι ; γιατί αυτοί που είναι ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (κυρίως) =αμερικάνοι-ευρωπέη -εγγλέζοι-γερμανοί-εβραίοι σιωνιστές-βατικανό- δεν τους κατηγορεί κανείς επισήμως ; και γιατί αυτός ο πολύπαθος ελληνικός λαός που τόσα πολλά έδωσε σε όλη την ανθρωπότητα σύρεται σήμερα απο τον ίδιο του τον εαυτό και τα έργα του (τη βοηθεία και των ομοίων του "αλληλέγγυων") αλυσιδηροδέσμιος προσφέροντας μάλιστα και την εξουσία-διοίκηση της χώρας στους αντικειμενικά διεφθαρμένους επαγγελματίες πολιτικούς και πλιατσικολόγους άρπαγες-ληστές-κλέφτες πάσης φύσεως ; η αλήθεια-το φως σε κινεί έλληνα-λαέ ή η άγνοια και η αναλήθεια ; μήπως η πλάνη; η διαφθορά; το σκοτεινό σου αυτοβολευτικό συμφέρον;  μήπως αυτό τούτο (το ίδιο) το σκότος που οι βασικές του αντιαρετές είναι: η υπο-κλοπή καί η παραποίηση και η καπηλία της αλήθειας και το καμουφλάζ και η απόκρυψη της αλήθειας και η εμφάνιση του με άλλο πρόσωπο απο αυτό που όντως είναι-το σκότος ; δική σου-χάρισμα σου η απάντηση σου) .

Α-ΛΗΘΕΙ-Α : άνθρωπος της αλήθειας
Α(αρχικό)=Ανθρωπος και Α(τελικό)=Ανθρωπότης
(άνθρωπος=άτομο-μέρος ανθρωπότητα=σύνολο-όλον)
α-γάπη=ο αγαπών (αγαπάτε)
λ-ογική=ο λογικός
η-θική =ο ηθικός
θ-υσία=ο θυσιάζων-μενος
ε-λευθερία=ο ελεύθερος-μενος
ι-σότητα=ο ίσος-σύμμετρος
α-λληλεγγύη=ο αλληλέγγυος (αλλήλους)
η αλήθεια=καθιστά τον γνωρίζοντα-βιώνοντα-τηρούντα αυτήν: αγαπώντα- λογικό- ηθικό- θυσιαζόμενο- ελευθερο- ίσο- αλληλέγγυο=Τέλειος Ηθικά (αγαπών) και Πνευματικά (σοφός) Ανθρωπος= η Τελεία ανθρωπότης οικουμενικά .
αλήθεια=7 γρ.
αλήθεια=42=7 χ 6
42=24=4 χ 6
η αλήθεια=49= 7χ7
7=νόμος-σημαίνει ότι η αλήθεια είναι αμετάθετη-αδήρητη-αναπόφευκτη με αποτελέσματα νόμου πνευματικού (χωρίς ομοιότητα-ομοιογένεια μαζί της καθίσταται χίμαιρα που-εν τέλει κατατρώγει (πνευματικά-ψυχικά-υλικά) τους αναληθείς- ψεύτες- κάπηλους- παραποιητές- αδίκους-ψευδομαρτυρούντες- υποκριτές- αυτοπροβαλλόμενους- συμφεροντολόγους- χρηματιζόμενους-διεφθαρμένους κλπ)
6=τέλειον-σημαίνει ότι η αλήθεια είναι πλήρης-ολόκληρη-ενιαία ενότης-απόλυτη και φυσικά και ο άνθρωπος ο εκ της αλήθειας (γνώστης-βιωτής-τηρητής) προσ-ομοιάζει με την αλήθεια και τις αρετές-ιδιότητες-δυνάμεις-δώρα της .
Η ΑΛΗΘΕΙΑ-υδροχόος
η υδροχοϊκή είναι η Γ' εποχή-περίοδος-διαθήκη-αλήθεια η οποία σκοπεί να καταστήσει τον άνθρωπο υιό (λόγος) -πνεύμα θεού (σοφός) .
η αλήθεια=49=7 χ 7 = ο νόμος στο μέγιστο της ακτίνας δράσεως του
αλήθεια=42 χ 3 (3η εποχή-αλήθεια)= 126
υδροχόος= 126
υδροχόος=1-υδροφόρος-5-υδρία-3-ύδωρ=153-Υετός-βροχή (κατακλυσμός-επιφάνεια) η οποία θα εξ-αγνίσει-μεταμορφώσει-αγιάσει τον κόσμο και τον άνθρωπο (νάματα αλήθειας-ύδωρ ζων) .

Α-λήθει-Α = Αμνός-Αρνίον
αμνός=μ-ο-ν-ά-ς=59
επτάς=59 =μονάς ή αμνός=59
μονάς=59 + αμνός=59=118
χριστός=118
μονάς+επτάς=59+59=118
μονάς=1=θεός=ο ων=λόγος=αμνός (εν αρχή ην ο λόγος)
επτάς=7=νόμος
1-7=17=153
(1-17=αναλύεται σε 153 και 17 χ 9=153)
αλήθεια=42
αλήθεια χ 2=84 (διπλαδιασμός)
μύησις=84
αλήθεια χ 3=126
υδροχόος=126 
ΑΛΗΘΕΙΑ=ελληνική ΑΒ=Α-Ω=ΑΜΝΩ
    1   2    3   4  
Α1---Μ---Ν---Ω
β2----λ----ξ----ψ
γ3----κ----ο----χ
δ4----ι----π----φ
ε5----θ----ρ----υ
ζ6----η----σ----τ ( Ε=5=Ανθρωπος (αμνώ=50=10χ5=άνθρωπος αμνός).

άνθρωποι: ζήστε αμνώ

Αλήθεια=Μύησις-Νόμος-Ων
Αλήθεια=ο θεός αγάπη-σωφία
Μύησις=μύησις στην αλήθεια (αγάπη-σοφία)
Νόμος=νόμος άνθρωπος (νομοθέτηση-νομοποίηση)
Ων=ώνθρωπος-ωντοποίηση (θέωση ανθρώπου)

αλήθεια=42 (έων=42)
μύησις=84
νόμος=73 (σωφία=73)
ων=37
--------------
236
μονάς+αμνός=118
χριστός=118
-------------------
236 =αλήθεια+μύησις+νόμος+ων

αλήθεια+μύησις=126=υδροχόος (Γ' εποχή-διαθήκη)
αγάπη=28+σωφία=73=101+Α=1+Ω=24=25=126=υδροχόος (Α=αγάπη και Ω=πνευματική σωφία και αλήθεια=αγάπη-σωφία και υδροχόος=παράκλητος-χριστός του θεού) .
νόμος (νούς-ναός άνθρωπος) + ων =110 (1-1 ή 55+55=διπολική μονάς=αγάπη-σοφία) ( + το Ε του ανθρώπου=5 ή το Ε της αλήθειας=πενταπλή ή το Ε του Ε-ων-ος- (5 κύκλοι) = 115= παράκλητος (η σωφία του θεού=Γ' διαθήκη) .
Α=αρχή=1=ευρίσκεις την αλήθεια ("ευρήκαμεν τον μεσσίαν"=χριστόν).
Μ=μέσον=12 =μυείσαι στην αλήθεια (ακόλουθος-ακολουθείς).
Ν=νέα αρχή 12δος=12+1=13=νομοθετείσαι στην αλήθεια(υπακούς-υπάγεσαι).
Ω=ωμέγα-τέλος=24 =ωντοποιείσαι στην αλήθεια(αποκαθίστασαι).

Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

αλήθεια 6

 η Θεία ελαία το Δώρον της Αθηνάς
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
ΑΛΗΘΕΙΑ
αλή Θ εια : με κέντρο το Θ = Θεός
Θ+α=9=Ι
Θ+λ=19=Τ
Θ+η=15=Ο
Θ+ε=13=Ν
Θ+ι=17=Ρ
Θ+α=9=Ι
αλήθεια=δημιουργεί τα γράμματα: Ι-Τ-Ο-Ν-Ρ-Ι= ΤΟ ΙΝΡΙ (INRI) δηλαδή:
Ι-ησούς Ν-αζωραίος Ρ-έξ=Rex=βασιλιάς Ι-ουδαίων
τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν των ιουδαιων οτι εγγυς ην της πολεως ο τοπος οπου εσταυρωθη ο ιησους και ην γεγραμμενον εβραιστι ελληνιστι ρωμαιστι ( Ιωάν. 19:20) . ο Ματθαίος αναφέρει «οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων», ο Μάρκος «ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων», ο Λουκάς «οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» και ο Ιωάννης «Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων». (Ματθ. 37:37· Μάρκ. 15:26· Λουκ. 23:38· Ιωάν. 19:19, 20)
αλλά επίσης δημιουργείται η λέξη: Ι Ρ Ι Ν και το Ο με το Τ
----Ο----
Ι
Ι
Ι
δημιουργούν τον σταυρό της ζωής και πάνω απο την κεφαλή του εσταυρωμένου θεανθρώπου την 7φωτη ΙΡΙΝ-ουράνιο τόξο
ΑΛ-ΗΘ-ΕΙ-Α-οι δυάδες των γραμμάτων της
Α+Λ=1+11=12=Μ 
Η+Θ=7+8=15=Ο
Ε+ Ι=5+9=14=Ξ
Α =Α αλλά καί Α+Α+Β
(το τέλος Α προστίθεται στην αρχή Α =α+α=Β)
αλήθεια=Μ- Ο- Ξ- Α + Β
Μ=ΜΕΣΣΙΑΣ (=χρισμένος-χριστός)
Α=ΑΝΘΡΩΠΟΣ Β=ΒΑΣΙΛΙΑΣ (ίδε ο άνθρωπος,ίδε ο βασιλεύς υμών)
Ξ=ΞΥΛΟΝ=ΣΤΑΥΡΟΣ (επι ξύλου κρεμάμενος)(ξύλον ζωής=χριστός και ξύλον γνώσεως=ιησούς, αυτά τα 2 ξύλα ένωσε-αποκατέστησε σε 1 ο ιησούς χριστός).
Ο=Ο (αρθρο Ο καί Ον)
σημαίνουν: (λέγει η "αλήθεια") Ο ΜΕΣΣΙΑΣ= ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ =ΞΥΛΟΝ =πάνω στο ξύλον =σταυρός =εσταυρωμένος αλλά και ΞΥΛΟΝ=πινακίς-τίτλος με το ΙΝΡΙ =INRI (ιησούς ναζωραίος βασιλεύς ιουδαίων) και ξύλον=δένδρο ζωής-γνώσεως αποκατεστημένα στον θεό όπως ήταν πρό της πτώσεως του υιού-πνεύματος του).
Α-ΛΗΘΕΙ-Α
Α=(αρχή)=ΑΓΑΠΑΤΕ (αφύπνιση)
Α=(τέλος)=ΑΛΛΗΛΟΥΣ (ανάσταση)
είναι η ΕΝΤΟΛΗ του χριστού πρός τους ΜΑΘΗΤΕΣ του δηλαδή πρός ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ στην ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΚΟΣΜΟ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ , είναι η περίληψη της Β' ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΛΟΓΟΥ πρός την ανθρωπότητα της γης .
α-ΛΗΘΕΙ
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ
α
Λ=ΛΟΓΟΥ
Η=ΗΝ
Θ=ΘΕΟΥ
Ε=ΕΝΤΟΛΗ
Ι=ΙΗΣΟΥ
α
αγαπάτε αλλήλους=η εντολή του θεού-λόγου ιησού (χριστού)
αλλά και ενδιάμεσα του Α_Α =αγαπάτε αλλήλους
ΕΙΗ=είη=είναι-θα είναι (μεθ'ημών)
Θ_Λ=(ο) Θεός Λόγος
Α-ΛΗΘΕΙ-Α
τα ευαγγέλια αρχίζουν με τον Α-ΜΝΟ(Σ) και τελειώνουν στην αποκάλυψη με το Α-ΡΝΙΟΝ αλλά και Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ αφού βαπτίσθηκε απο τον ιωάννη καί δέχθηκε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-θεοφανέρωση της αγίας τριάδος :Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοὺ θεοὺ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοὺ κόσμου.(ιωα:Α-29) ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ αφού πλέον έχει νικήσει κατα κράτος οριστικά και τελειωτικά το ίδιο το κακό και τα παρακλάδια του τόσο στην γη όσο και στον ουρανό: Καὶ ἔδειξεν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καῖ τοῦ ἀρνίου.(αποκ:ΚΒ-1) .
α-ΛΗΘΕΙΑ-α
ΑΜΝΟΣ-ΑΡΝΙΟΝ
α
Λ-ΟΓΟΣ
Η-Ν
Θ-ΕΟΣ
Ε-ΡΧΟΜΕΝΟΣ
Ι-ΗΣΟΥΣ
α
ΑΜΝΟΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΓΗ
ΑΡΝΙΟΝ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΟΥΡΑΝΟΣ
αμνός=μ-ο-ν-ά-ς=1 ή Α =αλήθεια=η οδός της θυσίας-σταυρού=ζωής στην γη (ιησούς χριστός-η οδός η αλήθεια και η ζωή του κάθε ανθρώπου, ακόλουθου της εσταυρωμένης αλήθειας) .
αρνίον=ρ-α-ί-ν-ο--ν= ραίνει όλους τους νικητές του κακού-θηρίου (ο γάμος=του νυμφίου χριστού με την νύμφη) (α-ω=Α_αμνός-Ω_αρνίον) .
η αλήθεια λέγει: ο Αμνός-Αρνίον Ην=ήτο προαιωνίως ο Θεός ο Ερχόμενος (μεσσίας) Ιησούς (σωτήρ).
Α-ΛΗΘΕΙΑ
το Α =1 = μονάς συσχετιζόμενο με τα υπόλοιπα στοιχεία-γράμματα της Αλήθειας αποδίδουν άλλη μία πλευρά-όψη της αλήθειας :
Α-λ=1-11=1-1-1=Α Α Α
Α-η=1-7=17=Ρ
Α-θ=1-8=18=Σ
Α-ε=1-5=15=Ο
Α-ι=1-9=19=Τ
Α-α=1-1=11=Λ
αλήθεια= Α Α Α Ρ Σ Ο Τ Λ = ΑΛ ΑΡΤΟΣ Α'
Α=ΜΟΝΑΣ=πηγή των γραμμάτων-αριθμών-λόγων και αρχικό της αλήθειας
ΑΛ=ΑΛΗΘΕΙΑ καθώς ολόκληρη η λέξη λέγει ΑΛ η θεία, συνεπώς η ΑΛ είναι η θεία αλήθεια η οποία εκπορεύεται εκ της μονάδος (Α), είναι η ίδια η μονάς-αλήθεια .
ΑΡΤΟΣ Α'= ο άρτος-λόγος ο πρώτος (ο εν αρχή=Α) :εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε.  (ιωα:ΣΤ-35) .
Α' ΑΡΤΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΧΡΙΣΤΟΣ-λόγος
Β' ΑΡΤΟΣ=ΣΩΦΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-πνεύμα
Α'+Β' ΑΡΤΟΣ (ΑΒ=Α-Ω)=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΠΑΤΗΡ
Α'=μόνος-πρώτος-αρχή
ΑΛ=η αλήθεια (α=1 λ=11 αλ=111)
ΑΡΤΟΣ=ο ιησούς χριστός (λόγος) αλλά και η σωφία-παράκλητος (πνεύμα) : ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.(ιωα:ΣΤ-32-35) ..Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον..(προσευχή πατερ ημών)
Α=αγάπη (αλήθεια)
Ρ=ρήμα-ρήτωρ/ρητώς=λόγος
Τ=τελειον (τριάς=πνεύμα)
Ο=όν
Σ=σοφία
αλήθεια=αγάπη-σοφία=ΑΒ ή Α-Ω άρτος
αλήθεια=ρήμα=λόγος-ον=Α' άρτος
αλήθεια=τέλειον-σοφία (πνεύμα)=Β' άρτος
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ(ν-ξ-ο-...)
όλα τα γράμματα της "αληθεια-ς ευρίσκονται στην 1η δωδεκάδα(12)
Η ΑΛΗΘΕΙΑ όμως ΣΥΝπεριλαμβάνει και τα 24 γράμματα=όλη την ΑΒ η οποία είναι απο το Α έως το Ω (Α-Ω) .
αλήθεια=12=χριστός
αλήθεια=12=παράκλητος
α-λ-η-θ-ε-ι-α=1η δωδεκας
α-λ-η-θ-ε-ι-α χ 2 (διπλασιαζόμενη)=
το α γίνεται Β
το λ γίνεται Χ
το η γίνεται Ξ
το θ γίνεται Π
το ε γίνεται Κ
το ι γίνεται Σ
το α γίνεται Β
αλήθεια=2η δωδεκάς= Β Χ Ξ Π Ι Σ Β
Β Β= ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ (λόγος)
Χ=ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΑΡΙΣ (λόγος-θεός)
Ξ=ΞΥΛΟΝ (δένδρον=ξύλον ζωής)
Π=ΠΝΕΥΜΑ-ΠΑΤΗΡ αλλά και ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
Κ=ΚΑΛΟΝ-ΚΑΚΟΝ (δένδρο γνώσεως=παράκλητος)
Σ=ΣΩΦΙΑ (πνεύμα-θεός))
εάν μελετήσει κανείς προσεκτικά την "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ" θα διαπιστώσει ότι ΧΡΙΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (υιός ανθρώπου-ισχυρός άγγελος κλπ) είναι ΟΜΟΙΟΙ ως προς την δράση-ενέργεια τους ακριβώς γιατί είναι το ΔΥΑΔΙΚΟ ΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=ΠΑΤΗΡ .
χριστός-παράκλητος=1-2=δυαδικόν εν
σωφία (πνεύμα)-παράκλητος=1-2=διπολικόν εν
ξύλον-καλόν και κακόν=1-2=(αμιγώς) δισύνθετον πνεύμα-εγώ (άνθρωπος), είναι το δένδρο της γνώσεως καλού και πονηρού-κακού (γνώση αλήθειας παρακλήτου=πνεύμα διάκρισης) αλλά και το ξύλον-δένδρο της ζωής (βίωση αλήθειας του λόγου=πνεύμα ανάτασης) .
πέρας 6ου μέλους

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

αλήθεια 5

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΛ Η ΘΕΙΑ
2 σύμφωνα= Λ-Θ= αγάπη-σοφία=Η ΘΕΛηση του Θεού (Λόγου)
5 φωνήενντα=Α=Η-Ε-Ι-Α =5 (ολυμπιακοί) κύκλοι του παντός (ΟΟΟΟΟ)
5 κύκλοι=τριαδικός κύκλος του θεού +ουρανός+κόσμος
2=η αγάπη-(και η)σοφία του θεού είναι Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ-οί του ΠΑΝτός
(52 εβδομάδες=1 έτος-ενιαυτός) (52= 25=1 + 24 = Α-Ω)
ΑΛΗ Θ ΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η=7
------------
19 =Τ

Θ=8

Ε=5
Ι=9
Α=1
----------
15 =Ο

Τ-Ο - Θ = ΤΟ Θ (δηλαδή το Θείον-η Θεία-Θεά-ο Θεός-Θεοί)
αλή- Θ εια = 3- 1 - 3
στο κέντρο το γράμμα Θ
γραφή εκ δεξιών= Δεξιό βέλος ΑΛ Η ΘΕΙΑ
γραφή βουστροφηδόν-αριστερόστροφη = Αριστερό βέλος ΑΕΙ Θ Η ΑΛ . (αρχαιοελληνική)
ΑΛΗΘΕΙΑ =ΑΛ Η ΘΕΙΑ -ΑΕΙ Θ Η ΑΛ =η ιδέα είναι η ΑΛ και το προσωνύμιο της είναι το Θ - Θεία (το γράμμα Θ=η καρδιά της αλήΘειας είναι το γράμμα της λέξεως-λόγου Θ-εός = η πηγή απο όπου απορρέει η αλήθεια και κάθε λόγος-πνεύμα-αρετή αληθείας) .

εκ των άνω-ΘΕΟΣ :
1-ΘΕΣΗ
2-ΘΕΛΗΣΗ
3-ΘΥΣΙΑ
εκ των κάτω πρός τα άνω-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΘΡΩΣΚΩΝ :
1-ΘΥΣΙΑ
2-ΘΑΝΑΤΟΣ
3-ΘΕΩΣΗ
ο Θεός τελειώνει (Ω)με την Θυσία και ο Θρώσκων-άνθρωπος αρχίζει(Α) με την Θυσία . η Θυσία είναι το Επίκεντρον-Εργον τόσο του Θεού όσον και του Θρώσκωντα ανθρώπου(Θυμός=πνεύμα ζωής-ψυχή-πνοή) .
α-λ-ή- Θ ε-ι-α = 3- 1 - 3
3-1-3=313
ιησούς=87
χριστός=118
θεός=46
λόγος=62
-------------
313
3-1-3= αλήθεια= ιησούς χριστός θεός λόγος
"καί γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"=αυτό είπε ο ιησούς χριστός για την αλήθεια, ότι δηλαδή ελευθερώνει=λυτρώνει-απαλλάσσει-αποδεσμεύει τον αληθεύοντα άνθρωπο απο το κακό-πλάνη-παραπλάνηση-πονηρία-κακία-εχθρότητα-εγωϊσμό-ατομισμό κλπ .δηλαδή σώζει-ορθώνει τον άνθρωπο απο την πτώση στην ανάσταση-ορθότητα και απο την δουλεία του σκότους-σύγχυσης της αναλήθειας στο φώς και την διάυγεια-καθαρότητα του φωτός της αλήθειας .
α
λ
η
3
4 ε λ ε υ Θ ε ρ ί α 4
3
ε
ι
α
το Θ-ήτα είναι η καρδιά-κέντρον τόσο της αλήθειας όσον και της ελευθερίας
3- 1- 3=αλήθεια
4- 1- 4=ελευθερία
1=θεός
3=πνεύμα
4=ύλη-θυσία
3+3+1=7=νόμος(άνω-κάτω εις νόμος-μία (δί)οδός=Π-ύλη)=αλήθεια
4+4+1=9=μύηση στην αλήθεια(=ελευθερώτρια)=ελευθερία
3+3=6=τελειότης=αλήθεια
4+4=8=αρμονία-εναρμόνιση με την αλήθεια=ελευθερία κλπ
άλη(3)=19=Τ
Θ=(1)=Θ
εία(3)=15=Ο
το Τ και το Ο ή το Θ σχηματοποιούν τον σταυρό(ανκχ)της ζωής(ίσις)=
----Ο----
Ι
Ι
Ι
είναι ΤΟ Θ (είον) Τ =η ένωση της αγάπης-σοφίας=Τελειότης
---------http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Phoenician_teth.png---------
Ι
Ι
Ι
Ι
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η+Θ+Ε+Ι=29=11
Α=1
αλήθεια=1-11-11-1=111-111
1-αρχίζει απο Α=μονάς (Α)
2-βαίνει με 11=διπολική μονάς (Λ)
3-πορεύεται-οδεύει με 11=διπολική μονάς (ΗΘΕΙ)
4-τελειώνει με Α=μονάς (Α)
ΑΛΗΘΕΙΑ-ν =
α-θ-η-ν-ά----αθήναι + ΕΛ (ελί-ος)
αλήθεια-ν= η ΕΛ (έλι-ος-ελία) ΑΘΗΝΑ
αλήθεια= η θεά άλ-άλι (αλία)
όντως η αθηνά είναι η θεά-σωφία-αλήθεια-αγάπη (θεός αγάπη-θεός σωφία-θεός αλήθεια = Ο ΘΕΟΣ ) .(ΕΛ=σημαίνει θείος-θεά-εκλεκτός-εκλεκτή-ηλιακός-ηλιακή αλλά και άπειρα άλλα αφού ο θεός-αλήθεια είναι Εώνιος=Προαιώνιος-Αναρχος Αρχή κλπ) .
το σημαντικό είναι:
ΑΘΗΝΑ=ΑΘΗΝΑΙ=ΕΛΛΑΣ=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΣΩΦΙΑ(σοφία)
ΑΘΗΝΑ=ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΟΣ-πύρ ήλιου
ΑΠΟΛΛΩΝ=ΖΕΥΣ ΔΗΛΟΣ-φώς ηλίου
ΖΕΥΣ=ΠΑΤΗΡ=ΑΘΗΝΑ-ΣΩΦΙΑ-πύρ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΓΑΠΗ-φώς
ΑΛΗΘΕΙΑ-ς =
ΑΛΣ Η ΘΕΙΑ =αλς=θάλασσα η θεία καί άλας θείη=είη Θ=θεϊκόν
άλας=σωφία
θάλασσα=αγάπη
ΑΛΑΣ
Α=αλήθεια
Λ=λόγος
Α=αγάπη
Σ=σοφία
αλήθεια=αγάπη-σοφία=λόγος (=αγάπη και λογική=σοφία)
αλας=σωφία=εκ της άλς-αλός=θάλασσας=αγάπη
ΑΛ=ΑΛηθεια (1=2)
ΑΣ=Αγάπη-Σοφία
ΑΛ=ΑΛ-ιος ΗΛιος
ΣΑ=σα=ιδικά σου (είναι άλιε ήλιε)
ΑΛΗΘΕΙΑν=ΣΩΦΙΑς-ΑΓΑΠΗς =
σημ:σωφία=ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΩΦΙΑ-ΘΕΟΣ και  σοφία=διανοητική σοφία ανθρώπου είτε επιστημονική είτε φιλοσοφική (διάνοια-κατανόηση-έρευνα-παρατήρηση) είτε θρησκευτική εκ του ιεραρχημένου πνεύματος του ανθρώπου ή και του ουρανού είτε μυητική-εσωτερική εκ του ιεραρχημένου τελείου ανθρώπινου πνεύματος ή και του ουράνιου πνεύματος της σωφίας) .
φωνήεντα=α-η-ε-ι-α/ω-ι-α/α-α-η (ο)
σύμφωνα=λ-θ/-γ-π/-σ-φ
σχηματοποιούν τις λέξεις λόγους :
ελ-λας-έλ-λη(ν)
η-έλιος
έων-ην
σέλας--σελή(ν)η
αθη(ν)α-ι
απόλλω(ν)-απλός
θεός-θεά-θεία-θέση
θέλω-θέληση
αγαθός-αγλαός
λόγος
α-ω
άω=πνέω-π(ν)οή
αεί-ω
πα(ν)-γαία
γαία-αγία-αίγα(αγία γαία, αγία αίγα-αμάθλεια)
παγά-πηγή (αγάπη=η παγά)(δωρικά)
φως-ιάω-ιάσω(σοφία-σωφία)(ιωνικά)
η θ(εία) ελαία (αλήθεια)(ελληνικά)
θάλεια-θηλεία-αθήλεια
αλ η θεία- άλη θεία - άλ ήθεια(αρχαϊκά)
αλς-άλας-άλιος-αλία-αληθέα-αλθεία
κλπκλπκλπ: είναι πανάρχαιες ελληνικές λέξεις(λόγοι) που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα ακέραιες-με την ίδια σημασία-με όμοια γραμματολογία .(εκ των οποίων μπορούν να; δημιουργηθούν άπειρες αλυσίδες-ιστοί (ρήματων) λόγων-νοημάτων-αρετών-αριθμών-αρμονιών κλπ).(και μόνον ο λόγος "θεός" ή "εων"-ην που προσδιορίζουν τον εώνιο θεό πατέρα, είναι αρκετος ώστε να συμπεριλάβει το έν-πάν-όλον υπάρχον) .
Ο ΛΟΓΟΣ-όντως είναι έλλην-έλληνας και ήν-ήτο εν αρχή, λόγος θεός και λόγος-αιτία και λόγος-διάνοια(ητικός)και λόγος-λέξεις καί γλώσσα καί λόγος-νήμα και επικοινωνία φυσική-ηθική και πνευματική-υπερβατική .(σημ2: "έλλην" και "λόγος" αφορούν τον όντως έλληνα-πατριώτη και βιωματικά αυτοπνευματούμενο άνθρωπο-πνευματικό λόγο (στον οποίο αναφέρεται η ελληνική ΑΒ) και όχι όποιους δηλώνουν έλληνες ή και γράφοντες και συνγράφοντες λόγους-παπαρολογίες και βάζοντες και σάλτσα απο τα κλοπιμαία. μια ματια να ρίξει κανείς σε όλα αυτα τα λεγόμενα εθνικά-εθνικιστικά μπλογκς ή και τα παπαδομπλόγκς και θα διαπιστώσει τον βόθρο των σκατο-λυμμάτων και αυθορμήτως θα εκτιμήσει τούς πιθήκους και τις μαϊμούδες ως φύσει μιμητικά ζώα και όχι αυτά τα ζωντόβολα-κτήνη τάχα μου και δήθεν διδασκάλους του έλληνα λόγου και κατόχους της αλήθειας η οποία είναι λέει ελληνική και συνεπώς ελέω θεού δική τους ! αυτοί είναι οι όντως ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ οι οποίοι εμποδίζουν-προσωρινά και τις κάποιες ελάχιστες ελληνικές έλλογες φωνές να φτάσουν στα αυτιά των εκ γενετής ελλήνων και ενδιαφερομένων για την ελληνική παιδεία-γνώση-αλήθεια καί έτσι να προχωρήσει η αφύπνιση και ανάσταση περισσοτέρων πού τόσο ανάγκη τους έχει η ελληνιδα χώρα-πατρίδα).
ο υιός=77
ο λόγος=77 =διπολος-με διπολική δράση-ενέργεια=ΔΥΝΑΜΙΣ
ο λόγος=δύναμις
δύναμις=77
ο έλλην= 62
λόγος=62
ο έλλην λόγος=124=1-24=1=Α + 24=Ω
(υιός=62 μήτηρ=62, υιός=λόγος και μήτηρ=πνεύμα)(πατήρ-υιός-μήτηρ)
ΛοΓοΣ=όλος Γ
Γ
Ι
Ι
Γ------- Ο -------Γ
Ι
Ι
 Γ
ΟΛΟΣ Γ
αλήθεια=θεός λόγος=η θεία άλ- η θεία αλήθεια
πέρας 5ου μέλους