Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

αλήθεια 5

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΛ Η ΘΕΙΑ
2 σύμφωνα= Λ-Θ= αγάπη-σοφία=Η ΘΕΛηση του Θεού (Λόγου)
5 φωνήενντα=Α=Η-Ε-Ι-Α =5 (ολυμπιακοί) κύκλοι του παντός (ΟΟΟΟΟ)
5 κύκλοι=τριαδικός κύκλος του θεού +ουρανός+κόσμος
2=η αγάπη-(και η)σοφία του θεού είναι Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ-οί του ΠΑΝτός
(52 εβδομάδες=1 έτος-ενιαυτός) (52= 25=1 + 24 = Α-Ω)
ΑΛΗ Θ ΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η=7
------------
19 =Τ

Θ=8

Ε=5
Ι=9
Α=1
----------
15 =Ο

Τ-Ο - Θ = ΤΟ Θ (δηλαδή το Θείον-η Θεία-Θεά-ο Θεός-Θεοί)
αλή- Θ εια = 3- 1 - 3
στο κέντρο το γράμμα Θ
γραφή εκ δεξιών= Δεξιό βέλος ΑΛ Η ΘΕΙΑ
γραφή βουστροφηδόν-αριστερόστροφη = Αριστερό βέλος ΑΕΙ Θ Η ΑΛ . (αρχαιοελληνική)
ΑΛΗΘΕΙΑ =ΑΛ Η ΘΕΙΑ -ΑΕΙ Θ Η ΑΛ =η ιδέα είναι η ΑΛ και το προσωνύμιο της είναι το Θ - Θεία (το γράμμα Θ=η καρδιά της αλήΘειας είναι το γράμμα της λέξεως-λόγου Θ-εός = η πηγή απο όπου απορρέει η αλήθεια και κάθε λόγος-πνεύμα-αρετή αληθείας) .

εκ των άνω-ΘΕΟΣ :
1-ΘΕΣΗ
2-ΘΕΛΗΣΗ
3-ΘΥΣΙΑ
εκ των κάτω πρός τα άνω-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΘΡΩΣΚΩΝ :
1-ΘΥΣΙΑ
2-ΘΑΝΑΤΟΣ
3-ΘΕΩΣΗ
ο Θεός τελειώνει (Ω)με την Θυσία και ο Θρώσκων-άνθρωπος αρχίζει(Α) με την Θυσία . η Θυσία είναι το Επίκεντρον-Εργον τόσο του Θεού όσον και του Θρώσκωντα ανθρώπου(Θυμός=πνεύμα ζωής-ψυχή-πνοή) .
α-λ-ή- Θ ε-ι-α = 3- 1 - 3
3-1-3=313
ιησούς=87
χριστός=118
θεός=46
λόγος=62
-------------
313
3-1-3= αλήθεια= ιησούς χριστός θεός λόγος
"καί γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"=αυτό είπε ο ιησούς χριστός για την αλήθεια, ότι δηλαδή ελευθερώνει=λυτρώνει-απαλλάσσει-αποδεσμεύει τον αληθεύοντα άνθρωπο απο το κακό-πλάνη-παραπλάνηση-πονηρία-κακία-εχθρότητα-εγωϊσμό-ατομισμό κλπ .δηλαδή σώζει-ορθώνει τον άνθρωπο απο την πτώση στην ανάσταση-ορθότητα και απο την δουλεία του σκότους-σύγχυσης της αναλήθειας στο φώς και την διάυγεια-καθαρότητα του φωτός της αλήθειας .
α
λ
η
3
4 ε λ ε υ Θ ε ρ ί α 4
3
ε
ι
α
το Θ-ήτα είναι η καρδιά-κέντρον τόσο της αλήθειας όσον και της ελευθερίας
3- 1- 3=αλήθεια
4- 1- 4=ελευθερία
1=θεός
3=πνεύμα
4=ύλη-θυσία
3+3+1=7=νόμος(άνω-κάτω εις νόμος-μία (δί)οδός=Π-ύλη)=αλήθεια
4+4+1=9=μύηση στην αλήθεια(=ελευθερώτρια)=ελευθερία
3+3=6=τελειότης=αλήθεια
4+4=8=αρμονία-εναρμόνιση με την αλήθεια=ελευθερία κλπ
άλη(3)=19=Τ
Θ=(1)=Θ
εία(3)=15=Ο
το Τ και το Ο ή το Θ σχηματοποιούν τον σταυρό(ανκχ)της ζωής(ίσις)=
----Ο----
Ι
Ι
Ι
είναι ΤΟ Θ (είον) Τ =η ένωση της αγάπης-σοφίας=Τελειότης
---------http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Phoenician_teth.png---------
Ι
Ι
Ι
Ι
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η+Θ+Ε+Ι=29=11
Α=1
αλήθεια=1-11-11-1=111-111
1-αρχίζει απο Α=μονάς (Α)
2-βαίνει με 11=διπολική μονάς (Λ)
3-πορεύεται-οδεύει με 11=διπολική μονάς (ΗΘΕΙ)
4-τελειώνει με Α=μονάς (Α)
ΑΛΗΘΕΙΑ-ν =
α-θ-η-ν-ά----αθήναι + ΕΛ (ελί-ος)
αλήθεια-ν= η ΕΛ (έλι-ος-ελία) ΑΘΗΝΑ
αλήθεια= η θεά άλ-άλι (αλία)
όντως η αθηνά είναι η θεά-σωφία-αλήθεια-αγάπη (θεός αγάπη-θεός σωφία-θεός αλήθεια = Ο ΘΕΟΣ ) .(ΕΛ=σημαίνει θείος-θεά-εκλεκτός-εκλεκτή-ηλιακός-ηλιακή αλλά και άπειρα άλλα αφού ο θεός-αλήθεια είναι Εώνιος=Προαιώνιος-Αναρχος Αρχή κλπ) .
το σημαντικό είναι:
ΑΘΗΝΑ=ΑΘΗΝΑΙ=ΕΛΛΑΣ=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΣΩΦΙΑ(σοφία)
ΑΘΗΝΑ=ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΟΣ-πύρ ήλιου
ΑΠΟΛΛΩΝ=ΖΕΥΣ ΔΗΛΟΣ-φώς ηλίου
ΖΕΥΣ=ΠΑΤΗΡ=ΑΘΗΝΑ-ΣΩΦΙΑ-πύρ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΓΑΠΗ-φώς
ΑΛΗΘΕΙΑ-ς =
ΑΛΣ Η ΘΕΙΑ =αλς=θάλασσα η θεία καί άλας θείη=είη Θ=θεϊκόν
άλας=σωφία
θάλασσα=αγάπη
ΑΛΑΣ
Α=αλήθεια
Λ=λόγος
Α=αγάπη
Σ=σοφία
αλήθεια=αγάπη-σοφία=λόγος (=αγάπη και λογική=σοφία)
αλας=σωφία=εκ της άλς-αλός=θάλασσας=αγάπη
ΑΛ=ΑΛηθεια (1=2)
ΑΣ=Αγάπη-Σοφία
ΑΛ=ΑΛ-ιος ΗΛιος
ΣΑ=σα=ιδικά σου (είναι άλιε ήλιε)
ΑΛΗΘΕΙΑν=ΣΩΦΙΑς-ΑΓΑΠΗς =
σημ:σωφία=ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΩΦΙΑ-ΘΕΟΣ και  σοφία=διανοητική σοφία ανθρώπου είτε επιστημονική είτε φιλοσοφική (διάνοια-κατανόηση-έρευνα-παρατήρηση) είτε θρησκευτική εκ του ιεραρχημένου πνεύματος του ανθρώπου ή και του ουρανού είτε μυητική-εσωτερική εκ του ιεραρχημένου τελείου ανθρώπινου πνεύματος ή και του ουράνιου πνεύματος της σωφίας) .
φωνήεντα=α-η-ε-ι-α/ω-ι-α/α-α-η (ο)
σύμφωνα=λ-θ/-γ-π/-σ-φ
σχηματοποιούν τις λέξεις λόγους :
ελ-λας-έλ-λη(ν)
η-έλιος
έων-ην
σέλας--σελή(ν)η
αθη(ν)α-ι
απόλλω(ν)-απλός
θεός-θεά-θεία-θέση
θέλω-θέληση
αγαθός-αγλαός
λόγος
α-ω
άω=πνέω-π(ν)οή
αεί-ω
πα(ν)-γαία
γαία-αγία-αίγα(αγία γαία, αγία αίγα-αμάθλεια)
παγά-πηγή (αγάπη=η παγά)(δωρικά)
φως-ιάω-ιάσω(σοφία-σωφία)(ιωνικά)
η θ(εία) ελαία (αλήθεια)(ελληνικά)
θάλεια-θηλεία-αθήλεια
αλ η θεία- άλη θεία - άλ ήθεια(αρχαϊκά)
αλς-άλας-άλιος-αλία-αληθέα-αλθεία
κλπκλπκλπ: είναι πανάρχαιες ελληνικές λέξεις(λόγοι) που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα ακέραιες-με την ίδια σημασία-με όμοια γραμματολογία .(εκ των οποίων μπορούν να; δημιουργηθούν άπειρες αλυσίδες-ιστοί (ρήματων) λόγων-νοημάτων-αρετών-αριθμών-αρμονιών κλπ).(και μόνον ο λόγος "θεός" ή "εων"-ην που προσδιορίζουν τον εώνιο θεό πατέρα, είναι αρκετος ώστε να συμπεριλάβει το έν-πάν-όλον υπάρχον) .
Ο ΛΟΓΟΣ-όντως είναι έλλην-έλληνας και ήν-ήτο εν αρχή, λόγος θεός και λόγος-αιτία και λόγος-διάνοια(ητικός)και λόγος-λέξεις καί γλώσσα καί λόγος-νήμα και επικοινωνία φυσική-ηθική και πνευματική-υπερβατική .(σημ2: "έλλην" και "λόγος" αφορούν τον όντως έλληνα-πατριώτη και βιωματικά αυτοπνευματούμενο άνθρωπο-πνευματικό λόγο (στον οποίο αναφέρεται η ελληνική ΑΒ) και όχι όποιους δηλώνουν έλληνες ή και γράφοντες και συνγράφοντες λόγους-παπαρολογίες και βάζοντες και σάλτσα απο τα κλοπιμαία. μια ματια να ρίξει κανείς σε όλα αυτα τα λεγόμενα εθνικά-εθνικιστικά μπλογκς ή και τα παπαδομπλόγκς και θα διαπιστώσει τον βόθρο των σκατο-λυμμάτων και αυθορμήτως θα εκτιμήσει τούς πιθήκους και τις μαϊμούδες ως φύσει μιμητικά ζώα και όχι αυτά τα ζωντόβολα-κτήνη τάχα μου και δήθεν διδασκάλους του έλληνα λόγου και κατόχους της αλήθειας η οποία είναι λέει ελληνική και συνεπώς ελέω θεού δική τους ! αυτοί είναι οι όντως ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ οι οποίοι εμποδίζουν-προσωρινά και τις κάποιες ελάχιστες ελληνικές έλλογες φωνές να φτάσουν στα αυτιά των εκ γενετής ελλήνων και ενδιαφερομένων για την ελληνική παιδεία-γνώση-αλήθεια καί έτσι να προχωρήσει η αφύπνιση και ανάσταση περισσοτέρων πού τόσο ανάγκη τους έχει η ελληνιδα χώρα-πατρίδα).
ο υιός=77
ο λόγος=77 =διπολος-με διπολική δράση-ενέργεια=ΔΥΝΑΜΙΣ
ο λόγος=δύναμις
δύναμις=77
ο έλλην= 62
λόγος=62
ο έλλην λόγος=124=1-24=1=Α + 24=Ω
(υιός=62 μήτηρ=62, υιός=λόγος και μήτηρ=πνεύμα)(πατήρ-υιός-μήτηρ)
ΛοΓοΣ=όλος Γ
Γ
Ι
Ι
Γ------- Ο -------Γ
Ι
Ι
 Γ
ΟΛΟΣ Γ
αλήθεια=θεός λόγος=η θεία άλ- η θεία αλήθεια
πέρας 5ου μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: