Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ο Ηθικός Ιστός-Νόμος

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΙΣΙΣ-ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες καί)
 η αφή της ηθικής
Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ είναι το νομοτελιακό πλέγμα του ιστού των κανόνων-επι μέρους νόμων που διέπουν το σύνολο της (τριπλής) δημιουργίας (πνευματικής-αιθερικής-υλικής) . ο ηθικός νόμος στο πνευματικό επίπεδο είναι η προβολή του θείου λόγου= Η ΑΓΑΠΗ και σε ψυχικό επίπεδο είναι η προέκταση της αγάπης= Η ΗΘΙΚΗ και σε υλικό επίπεδο είναι η προσχώρηση της Ηθικής Αγάπης= Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ισόρροπη δικαιοσύνη (η οποία σκοπεί την αποκατάσταση-ίαση- εξισορρόπηση των ανισοτήτων-βλαβών-ανωμαλιών που προκύπτουν απο την αντίδραση του κακού στον κόσμο- φύση- δημιουργία και την ατέλεια- άγνοια- εχθρότητα- καταστροφικότητα των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους τους και την κοινωνία και το περιβάλλον).
ΑΓΑΠΗ=ο νόμος της δημιουργίας-ζωής του παντός, η ενοποιός φύση του θεού που ενώνει-συνδέει-ενοποιεί όλα τα πνευματικά όντα-υπάρξεις και μεταξύ τους και με τον θεό.
ΗΘΙΚΗ=ο νόμος που συνδέει-εναρμονίζει τούς 3 κόσμους της τριπλής δημιουργίας του θεού και τα όντα-υπάρξεις που ζούν-διαβιούν σε αυτούς, η κλίμακα-κλιμακωτή (διαβάθμισμένη) κατάσταση φωτός που επιτρέπει στα άνω να τροφοδοτούν καί καθοδηγούν τα κάτω και τα κάτω να ανέρχονται προς τα άνω εφόσον προσ-ομοιάζουν ποιοτικά-ηθικά με τα άνω (αγάπη-ηθική τελείωση).
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=η φυσική συμμετρία της φύσης είναι αποτέλεσμα της κόσμησης-διακόσμησης του πνεύματος κατα την δημιουργική του εργασία στην ύλη (κόσμος-μορφές-υλομορφοποίηση θείων συλλήψεων-σκέψεων σε υλικά προϊόντα-δημιουργήματα). η ηθική συμμετρία αποτελεί δημιούργημα του ανθρώπου του μόνου απόλα τα δημιουργήματα του κόσμου που έχει πνευματοποιούν πνεύμα και συνεπώς μπορεί ενσυνείδητα και ελεύθερα και θεληματικά να επιλέγει και αυτοδημιουργεί και προσομοιάζει με (προς) τον πνευματικό δημιουργό του τον θεό-πνεύμα, μπορεί δηλαδή να τελειοποιείται σε αγάπη-σωφία θεού δια της δημιουργίας στην ψυχή του της ηθικής εν αγάπη τελειότητος και στο (δισύνθετο εγώ-) πνεύμα του της πνευματικής εν σοφία τελειότητος. φυσική συμμετρία=η αποτυπωμένη στην φύση- ύλη- σοφία του ουράνιου πνεύματος (άνωθεν δημιουργική δράση-δημιουργία) . ηθική συμμετρία=η δημιουργημένη (κυρίως) στην ψυχή- αιθέρας- αγάπη του κοσμικού πνεύματος του ανθρώπου (κάτωθεν δημιουργική δράση-δημιουργία).
σημ: η φύση δεν λειτουργεί-επιλέγει με την ηθική (αρετή-κατάσταση) απλά γιατί "δεν έχει ηθική" ούτε δυνατότητα αυτοδημιουργίας ηθικής κατάστασης-τελειότητος (τα ισχυρά τρώνε τα ανίσχυρα αλλά και συνολικά η φύση αποπνέει αρμονία-φυσική συμμετρία-κάλλος κλπ).
Η ΦΥΣΗ: αυτή είναι η παραδειγματική για τον άνθρωπο εικόνα της δυαδικότητος-δισυνθετότητος καλού και κακού του κόσμου. απο την μία του λέει: πρόσεχε το κακό και την βία-μην κανεις το ίδιο (αιμοβόρα θηρία-βία-πόλεμος) και απο την άλλη του λέει: παρατήρησε τι αρμονία επικρατεί, γίνε και εσύ αρμονικός-καλός (δάση-έμβια όντα-ειρήνη-αρμονία) .
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ δεν γεννάται ηθικός αλλά γίνεται ηθικός-ηθικά τέλειος και τούτο διότι αφενός έχει την ικανότητα και την δυνατότητα δηλαδή τις αρετές και αφετέρου έχει την ελεύθερη επιλογή καί την θέληση και μπορεί να θελήσει και να μπορέσει να γίνει ηθικός-ηθικά τέλειος, λόγω των αρετών του πνεύματος του.

Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ είναι πνευματικός νόμος, αναγκαίος, αδήρητος, αναπόφευκτος και ισχυρός στην διανομή-ανταπόδοση-ευεργεσία επι τω καλώ αλλά και στην κατίσχυση του έναντι του κακού και του παραβάτη-κακόβουλου-κακοποιού ανθρώπου (εντός του χρόνου αλλά και άχρονα εξισορροπεί-εναρμονίζει-ενοποιεί όλα τα όντα της τριπλής δημιουργίας του θεού-ουρανού).
ουδείς εξαιρείται (ούτε ο χριστός εξαιρέθηκε) των ευεργετημάτων του αλλά και της ανταπόδοσης του είτε επι το καλώ είτε επι τω κακώ όταν οι πράξεις του είναι ανάλογες καί τίποτα δεν διαφεύγει της προσοχής του (ήλιος).
ο ηθικός νόμος είναι ΜΝΗΜΩΝ=θυμάται τα πάντα και τίποτα δεν ξεχνάει (α-λήθεια) και εν ταυτώ και ΤΙΜΩΡΗΤΗΣ δηλαδή ανταποδίδει δικαίως και με αγάπη κάθε πράξη του ανθρώπου, είναι δηλαδή ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ (διότι ακόμα και το κακό που ουσιαστικά το προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος και βέβαια το ανταποδίδει -θεού επιτρέποντος- το ίδιο το κακό, εν τέλει ωφελεί τον άνθρωπο διότι του λέγει"ΠΡΟΣΕΧΕ τι κάνεις, είδες τι έκανες;  κοίτα τώρα τι έπαθες-τι σου συνέβει ως αποτέλεσμα των επιλογών και πράξεων σου-του κακού ! (ο νόμος είναι προγραμματισμένος να βλέπει "τυφλά" όπως ο ήλιος και η ηθική δικαιοσύνη) (ο άνθρωπος κάνει το λάθος-κακό και το κακό τον ξεπληρώνει και το καλό έρχεται και του δείχνει το δρόμο της μετάνοιας-συγχώρησης κλπ).

ΑΓΑΠΗ=ενότης-πνευματική δικαιοσύνη-πνευματική τάξη
ΗΘΙΚΗ=αρμονία-ηθική δικαιοσύνη
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=ισορροπία-ισόρροπη δικαιοσύνη

ΑΓΑΠΗ=φωσφόρον-φωτίζον-φανερώνον(αποκαλύπτει)Λόγον αλήθειαν
ΗΘΙΚΗ=δίκαιον-καλόν-έλλογος ηθικός λόγος
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=σύμμέτρον-ωραίον-κανονική λογική συμπεριφορά

ΑΓΑΠΗ=άνθρωπος πνευματικός-ενοποιός
ΗΘΙΚΗ=άνθρωπος ηθικός-αδελφό-ποιός
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=άνθρωπος λογικός-αλληλέγγυος

ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ= Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ= Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ=ΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ηθικής-σύμμετρης) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ στίς γενόμενες πράξεις του ανθρώπου, είτε επι τω ΚΑΛΩ είτε επι τω ΚΑΚΩ (ανταπόδοση καλού στο γενόμενο καλόν και ανταπόδοση κακού στο γενόμενο κακόν). (ιδού η αξία της μετάνοιας του κακού και της συνχωρήσεως του εχθρού ανθρώπου, διότι και εκκαθάριση του κακού γίνεται (ο θεός συνχωρεί τον μετανοούντα) και παράταση χρόνου προς μετάνοια δίνεται στον διαπράξαντα το κακό (το θύμα εφόσον συγχωρεί τον θύτη ουσιαστικά αναστέλει τις συνέπειες της αντί-δρασης του νόμου επι τω κακώ στον σφάλλοντα, προσωρινά, δίνοντας του χρόνο μετανοίας-μεταμέλειας-μετάγνωσης).
ο ΜΕΤΑΝΟΩΝ=συνχωρείται απο τον θεό=λαμβάνει ΑΦΕΣΗ-ΣΥΝΧΩΡΗΣΗ= γίνεται εκκαθάριση του γενόμενου κακού .(αναλόγως του βάθους της μετάνοιας του σφάλλοντα γίνεται οριστική διαγραφή του γενόμενου κακού μέχρι και ανταπόδοση επι τω καλώ στον μετανοούντα)
ο ΣΥΝΧΩΡΩΝ τον συνάνθρωπο-εχθρό και βλάψαντα αυτόν=δίδει ΑΦΕΣΗ-ΣΥΝΧΩΡΗΣΗ στον βλάψαντα αυτόν και συνεπώς χρόνο μετανοίας στον θύτη-εχθρό του, διότι η προσωρινή αναστολή των συνεπειών του νόμου, έχει ημερομηνία λήξης.
σημ: στην ύλη ο ΦΥΣΙΚΟΣ νόμος της δράσης-αντίδρασης ή και έλξης-άπωσης κλπ είναι όψεις-δράσεις στο επίπεδο της ύλης του ενός παγκόσμιου ΗΘΙΚΟΥ (-πνευματικού) νόμου της ανταπόδοσης.

οι +7 (σύν) = Η κατηγορίες πράξεων του ανθρώπου επί τω καλώ :
α) μη ανταπόδοση κακού στο κακό που διέπραξε σε μας (εμείς το θύμα) ο θύτης-εχθρός συνάνθρωπος μας .
β) συγχώρηση του εχθρού-συνανθρώπου θύτη (ο βλάψας-εχθρός άνθρωπος).
γ) μετάνοια κακού που διέπραξα εγώ ως άνθρωπος εναντίον του συνανθρώπου μου είτε ασυνείδητα είτε εσκεμμένα (εγώ ο θύτης-βλάψας-εχθρός άνθρωπος).
δ) επανόρθωση του κακού που διέπραξα με αντίστοιχο καλό υπέρ του θύματος μου.
ε) υπομονή των λαθών-του γενόμενου κακού μου και των λαθών-του γενόμενου κακού των συνανθρώπων μου και του γενόμενου και υφιστάμενου κακού του κόσμου.
ζ) ταπεινοφροσύνη έναντι του κακού-εγώ μου και του κακού-εγωϊσμού του συνανθρώπου και του κακού που υφίσταται ακόμη στον κόσμο και με δική μου υπαιτιότητα-ευθύνη (αφού καί εγώ δεν είμαι μόνο θύμα αλλά και θύτης).
η) πίστις στον θεό και ελπιδοφόρος ανάταση-προσευχή προς τον θεό, ώστε αυτός να μας συγχωρέσει-όλους για το γενόμενο κακό μας και να θελήσει να παράσχει την αλήθεια-βοήθεια του προς την ανθρωπότητα και τον κόσμο ώστε αφενός το κακό μας και του κόσμου να μετουσιωθεί σε καλόν καί αφετέρου το καλόν καί η αλήθεια-η βασιλεία του να έλθει-αναφανεί και εγκατασταθεί και καθιερωθεί-επικρατήσει τελειωτικά μέσα μας-στους ανθρώπους και έξω μας-στον κόσμο.
σημ: να η αξία του "πάτερ ημών" ....και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών... αλλά και η αξία του "αγαπάτε αλλήλους" το οποίο ανακεφαλαιώνει τον ηθικό νόμο της ανταπόδοσης (και όχι τον φυσικό ή μωσαϊκό της 1ης εποχής που απαιτούν άμεση ανταπόδοση στο γενόμενο κακό) του οποίου το βασικό περιεχόμενο είναι η χορήγηση χρόνου μετανοίας στον βλάψαντα ώστε αυτός να μπορέσει να συνειδητοποιήσει το σφάλμα του και να μετανοήσει αλλά και δίνει τον χρόνο στο θύμα να μπορέσει να συγχωρέσει τον βλάψαντα αυτόν και συγχωρώντας αφενός να αποτρέψει την αντίδραση του νόμου εναντίον του παραβάτη αλλά και να δώσει επιπλέον χρόνο στον παραβάτη να μετανοήσει ("ούκ ήλθον καταλύσαι τον νόμο- του μωϋσέως- αλλά πληρώσαι -να συμπληρώσω- αυτόν" προειδοποίησε σοφά ο ιησούς χριστός, διότι ο μωσαϊκός νόμος-της διανοητικής σοφίας =εξισορρόπηση όπως και ο χριστικός-της ηθικής αγάπης =συγχωρητικότης, ισχύουν ακέραια. τέλος μελλοντικά ο νόμος της ανταπόδοσης του κακού θα καταργηθεί αφού ο άνθρωπος και ο ηθικός νόμος του καλού θα είναι-γίνουν ένα -ταυτόσημοι ).

ο 7 =Η=ηθικός ιστός-νόμος (ιστός Η =το πλέγμα-δίκτυ του ηθικού νόμου της ανταπόδοσης στον κόσμο που αφορά τον άνθρωπο και διέπει την γέννηση ζωή και τον θάνατο του αλλά και είναι ο ρυθμιστής της πρόνοιας του πεπρωμένου και του μοιραίου που αναπόφευκτα επέρχεται στον άνθρωπο και κάθε υλικο-σχετικό δημιούργημα).

οι -7 (μείον) = Η κατηγορίες πράξεων του ανθρώπου επί τω κακώ :
α) δεν συγχωρώ τούς εχθρούς-συνανθρώπους μου.
β) ανταποδίδω κακό στο προς εμέ γενόμενο κακό
γ) δεν μετανοώ για το παρελθόν γενόμενο κακό μου αλλά εξακολουθώ να το διαπράττω και διαιωνίζω παραμένοντας αμετανόητος.
δ) δεν αποκαθιστώ τις ζημίες του συνανθρώπου απο το κακό που εγώ του προξένησα.
ε) δεν υπομένω το κακό μου (λάθη-κακίες-πάθη κλπ) και το κακό των συνανθρώπων μου (λαθη-παραλείψεις-κακίες κλπ) και το κακό του κόσμου (αντιξοότητες-αδικίες-καταστροφές-πόλεμοι κλπ) αλλά εξακολουθητικά διαμαρτύρομαι-κρίνω-κατακρίνω-καταφέρομαι-αντιδρώ αρνητικά και διαχωριστικά, απαλλάσσοντας και δικαιώνοντας τον (βολεμένο ή παραπλανημένο) εαυτό μου .
ζ) δεν ταπεινοώ-ταπεινοφρονώ για το κακό-εγώ-εγωϊσμό μου, μόνο κοιτάω-βλέπω τ ο κακό και τον εγωϊσμό των άλλων. εγώ εγωστρεφώ εγωκεντρικά την ίδια ώρα που εγωϊστικά-αλαζονικά κατακρίνω τον άλλο-τον συνάνθρωπό μου, καθιστώντας τον εχθρό μου.
η) δεν (αγαπώ) πιστεύω στον θεό, ούτε ανατείνω-προσέυχομαι προς αυτόν για να τον παρακαλέσω να βοηθήσει την ανθρωπότητα-τον κόσμο-την δημιουργία με την παροχή της αλήθειας-βοήθειας του ώστε να μετουσιωθεί και εκλείψει το κακό αλλά και επικρατήσει νικηφόρα το καλόν και ο άνθρωπος-ανθρωπότητα, δεν έργάζομαι-συνεισφέρω στο έργο του θεού και του ανθρώπου-ανθρωπότητας, πιστεύω σε μένα και το εγώ-θεό μου. (σημ: απόδειξη-βεβαίωση ότι η προσευχή μου " αξίζει " και έχει εισακουσθεί είναι η (κυρίως) ψυχική αρμονία και γαλήνη που έχει επιτευχθεί αλλά και η διάυγεια η διανοητική και η πνευματική πληρότητα στο είναι μου.)

ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=ΗΘΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-της αδελφοσύνης και ελεημοσύνης -βοήθειας- προς κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής-θρησκείας-πολιτικών πεποιθήσεων-χρώματος κλπ
Ο ΗΘΙΚΟΣ-αδελφός ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ-ΓΙΝΕΤΑΙ-ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ :
ΝΟΥΣ-νοήμων-ευ νοητεύει (νούς υπαγώμενος πνεύματι).
ΝΟΜΟΣ-νομοθετημένος-ευνομούμενος (άνθρωπος φύλακας-φυλακτήριον του νόμου).
ΝΑΟΣ-ναήτης-ευ ναητεύων (άνθρωπος-εν αληθεία πνευματωμένος=ναός θεού επι της γης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: