Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

η Ελλάδα η Κρίση και οι Αετοί

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
η κρίση στην ελλάδα (καί παγκοσμίως) βαθαίνει καί διευρύνεται σκορπώντας παντού την φτώχεια καί την εξαθλίωση, την ανελευθερία και αναξιοπρέπεια, το μίσος γιά όλη αυτή την αδικία την ίδια ώρα που οργιάζουν οι κλοπές και πολυπληθύνονται οι κάθε λογής καιροσκόποι απατεώνες και ψευδολόγοι αλλά και η (λεγόμενη συντεταγμένη) πολιτεία και το κράτος μέ όλο τον μηχανισμό εξουσίας (δημόσιοι υπάλληλοι- δημοσιογράφοι- πολιτικοί- κέντρα επιχειρηματικά- ΜΜΕ κλπ) υποκρίνονται συμπάθεια-κατανόηση-λεκτική αλληλεγγύη πρός όλους τούς πάσχοντες καί υποσχόμενοι καλύτερες μέρες για όλους (εννοούν τους εαυτούς τους και μόνον) .
ποιά είναι όμως η πνευματική αλήθεια για την ελλάδα και ευρύτερα για όλη την ανθρωπότητα ; 
(η μόνη κατάσταση που μπορεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο απο το κακό καί όλα του τα προβλήματα, υλικά-ψυχικά-διανοητικά-πνευματικά, είναι η κατάσταση της αλήθειας, η οποία ως πνευματική συμπεριλαμβάνει-προνοεί στην απόλυτη φύση της κάθε ανάγκη-χρεία του ανθρώπου αλλά και κάθε τι που εξυπηρετεί τον άνθρωπο και το επι της γης έργο του. βεβαίως υπάρχει μία και μόνη προυπόθεση ο άνθρωπος-ανθρωπότητα να γνωρίζει-βιώνει-εκφράζει-τηρεί την αλήθεια πρός όφελος του συνόλου καί μόνον αυτού) .
την σημερινή κατάσταση του κόσμου-ανθρωπότητας καί κυρίως της ελλάδας την αποκάλυψε ο χριστός στον άνθρωπο μέσα απο τούς λόγους-αλήθεια του, οι οποίοι βέβαια δεν προσεγγίζονται καί  δεν κατανοούνται υλικά-διανοητικά αλλά βιώνονται ψυχικά και συλλαμβάνονται πνευματικά δια του πνεύματος μας-του εν ημίν καλού .
(Ματθ. 24:15-28) Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω -ο αναγινώσκων ας εννοή- τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη· όστις ευρεθή επί του δώματος, ας μη καταβή διά να λάβη τι εκ της οικίας αυτού· και όστις ευρεθή εν τω αγρώ, ας μη επιστρέψη οπίσω διά να λάβη τα ιμάτια αυτού. Ουαί δε εις τας εγκυμονούσας και τας θηλαζούσας εν εκείναις ταις ημέραις. Προσεύχεσθε δε διά να μη γείνη η φυγή υμών εν χειμώνι μηδέ εν σαββάτω. Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει. Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι. Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ιδού, προείπα προς υμάς. Εάν λοιπόν είπωσι προς υμάς, Ιδού, εν τη ερήμω είναι, μη εξέλθητε, Ιδού, εν τοις ταμείοις, μη πιστεύσητε· διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί .(Λουκ. 17:37) Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί .
http://1.bp.blogspot.com/-5tlg2ZMBVus/UdqqOZuST1I/AAAAAAAAJDQ/stZqLpgLxWY/s1600/Circling-Vultures.jpg
αυτό το βδέλυγμα της ερήμωσης των πάντων και αυτή η μεγάλη θλίψη καί αυτοί οι αετοί πού θα μαζευτούν, πού θα γίνουν όλα αυτά κύριε; ρωτάνε οι μαθητές του ιησού.

ο τόπος=η ελλάδα
το πτώμα=οι ζωντανοί νεκροί έλληνες που παρέλαβαν τα άγια των αγίων (την ΕΛΛΑΔΑ") καί την κατήντησαν υποχείριο και διασυρμό όλων των εθνών (που ευεργέτησε ανα τούς αιώνες των αιώνων).
το σώμα=οι εκλεκτοί του πνεύματος της ελλάδας (καί του κόσμου), οι πιστεύοντες στον θεό καί αγαπώντες τον συνάνθρωπο την πατρίδα και την αλήθεια, οι έντιμοι πατριώτες-αγωνιστές με έργα και λόγους και θυσίες καί όχι οι παπαρολόγοι (καλή ώρα όπως οι παπάδες και οι πατριδοκάπηλοι, αυτόκλητοι και αυτοκαλούμενοι τάχα μου εθνικοί καί δήθεν έλληνες εκλεκτοί-του έθνους ή του θεού!).
οι αετοί=οι αετοί του καλού, οι έλληνες δικέφαλοι ουράνιοι απεσταλμένοι και οι εντεταλμένοι σε όλο τον κόσμο για το μεγάλο έργο της επανόδου του ανθρώπου στα θεία δώματα.
οι αετοί-γυπαετοί=οι γυπαετοί του κακού, τα γεράκια του χρήματος και του αίματος και των πολέμων, οι γυπαετοί που αναζητούν πτώματα-σάρκες για να κορέσουν την απληστία τους, οι χασάπηδες και μακελλάρηδες καί βρυκόλακες της εξουσίας καί των συμφερόντων καί των περιουσιών καί του πλούτου, οι πιστοί λάτρεις του μαμωνά στην ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο.
τί λέει το αρχαίο κείμενο ; (καί όχι η μετάφραση) .
(Ματθ. 24:27-28) ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι .
(Λουκ. 17:37) και αποκριθεντες λεγουσιν αυτω που κυριε ο δε ειπεν αυτοις οπου το σωμα εκει και συναχθησονται οι αετοι .
συναχθήσονται =

Σ-Ν-Χ-Θ-Σ-Ν-Τ
Υ-Α-Η-Ο-Α-Ι =

ΙΗΣΟΥΝ - ΣΑΤΑΝ - Χ-Θ
το Χ=χριστόν (Θ-εόν)
το Θ=θάνατον (Χ-άρων)
συνεπώς: το "ΣΥΝΑΧΘΗΣΟΝΤΑΙ" που σημαίνει αυτοί που θα μαζευτούν-συγκεντρωθούν-συναθροισθούν, ΟΙ ΑΕΤΟΙ, συναχθήσονται επι τον ΙΗΣΟΥΝ Χ=ΧΡΙΣΤΟΝ (Θ-ΕΟΝ) αλλά και συναχθήσονται (οι άλλοι αετοί-γυπαετοί) επί τον ΣΑΤΑΝ Θ=ΘΑΝΑΤΟΝ (Χ-ΑΡΟΝΤΑ) .
η θλίψη η μεγάλη=η περίοδος της  τελικής επίθεσης του πνεύματος του κακού πρός κατάληψη καί καταστροφή της ανθρωπότητος, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ο οποίος άρχισε αμέσως μετά την λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πόλεμου και θα κορυφωθεί στίς ημέρες μας . η κατάσταση στην χώρα μας αποτελεί επι-βεβαίωση ότι το τέλος είναι κοντά καί για τούς έλληνες και για τον κόσμο ολόκληρο (παρότι μοιάζει η κάθε μέρα για τους ευρισκόμενους σε ανάγκη και στεναχωρία, πολύ μακρυνή)
το βδέλυγμα της ερήμωσης= είναι το τετραπλό έγκλημα: των εσωτεριστών-μεμυημένων οι οποίοι αντί να ομιλούν-συνομιλούν με τον θεό, αλληλοκατηγορούνται καί αλληλοβρίζονται για το ποιός κατέχει γραπτή την αλήθεια καί ποιός είναι ενδολοδόχος του ουρανού, των εκκλησιαστών-ταγών της θρησκείας οι οποίοι αντί να μεταδίδουν έργοις καί λόγοις καί πράξεσι την πίστι πρός τον θεό, εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους εξαπάτησης του πληρώματος-ποιμνίου στο οποίο ετέθησαν ποιμένες, με σκοπό βέβαια την είσπραξη χρημάτων (γάμοι-κηδείες-μνημόσυνα-παγκάρια-δίσκοι-πανηγύρια-περιφορές-λείψανα-εικόνες κλπ), των φιλοσόφων-διανοητών οι οποίοι αφού εξάντλησαν τον σωκράτη και την ηθική καί όλους τούς θεόφρονες έλληνες φιλοσόφους, κατέληξαν στην αθεϊα και τον αγνωστικισμό καί σε θεωρίες για αγρίους ώστε αντί της οφειλόμενης ηθικής και αρετής, μετα σπουδής  αναμεταδίδουν την πλάνη της ηδονής και της ελευθεριάζουσας ζωής-σταδιοδρομίας στούς νέους και την κοινωνία, των επιστημόνων-ιατρών-τεχνολόγων (θεραπευτων των παθών-ατελειών της ύλης) οι οποίοι παρότι καθε χρόνο αναθεωρούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους για την ύλη και τα παράγωγα της για τον άνθρωπο και τις δυναμικότητες του για την φύση και τα αποθέματα της για την τεχνολογία και την ηθική της για τον κόσμο και την θέση του στο σύμπαν για τα φαινόμενα και τους νόμους καί παρότι όλα τα χημικά τους παρασκευάσματα όχι μόνο δεν επίλυσαν το πρόβλημα των ασθενειών των ανθρώπων αλλά το επέτειναν, εντούτοις αμετανόητα εμφανίζονται ως θεοί και σωτήρες και λυτρωτές των ανθρώπων καί ως κάτοχοι θεϊκής-απόλυτης επιστήμης εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη άγνοια-ανάγκη-ασθένεια-επιθυμία καλής ζωής του κάθε ανθρώπου, καταλήγοντας στυγνοί εκμεταλλευτές και άνθρωποι της ψευδους και της απάτης, πωλούντες ψευδαισθήσεις και δείχνοντας έναν τρόπο ζωής επιφανειακό ανήθικο και αδιέξοδο .
Σώμα-Πτώμα=οι γνήσιοι (ζωντανοί πνευματικά) και οι κάπηλοι (νεκροί πνευματικά)
πτώμα=κακό=μείον (-)
σώμα=καλό=σύν (+)
πτώμα-σώμα=δισυνθετότητα καλού κακού=μηδέν (0)
Σώμα-Πτώμα=οι έλληνες, οι αληθινοί έλληνες (ετεοί) καί οι κατόνομα έλληνες (παρτατζήδες-κομματικοί-παρατρεχάμενοι της εξουσίας-πλουτοκρατία-παπαδοκρατία-ελληνοποιημένοι κλπ).
όλοι είμαστε πτώματα-σώματα μέχρι εως ότου θελήσουμε να αυτο-αναστηθούμε δηλαδή αυτοαναστήσουμε το μέσα μας κακό (εγώ) με αυτοθυσιαστικές-αλτρουϊστικές πράξεις καλού και μετουσιωτικές-μετανοητικές τού γενόμενου κακού μας, ώστε το μείον να γίνει συν (μετουσίωση του κακού) και το μηδέν να γίνει μονάδα (απλοποίηση) και να συνδεθεί με την ουράνια μεγάλη μονάδα (απλότητα-ενότητα-τελειότητα).
η κρίση=είναι πάντοτε του κακού (ξεκινάει απο το κακό) γιαυτό καί είναι επώδυνη αλλά πάντοτε καταλήγει στο καλό-σε καλό δεύτερο αποτέλεσμα (λόγω κατίσχυσης του καλού), καθώς κρίση σημαίνει εκκαθάριση του κακού και συνειδητοποίηση του καλού καί του κακού απο τον άνθρωπο που υφίσταται την κρίση είτε ατομική είτε συλλογική).
η παγκόσμια λεγόμενη οικονομική κρίση ξεκίνησε το 2008 απο την αμερική και μεταδόθηκε στην ευρώπη με επίκεντρο την ελλάδα. αυτό σημαίνει ότι το αίτιον του κακού είναι η αμερική (ΗΠΑ) και τα πλοκάμια-κανάλια της φτάνουν μέχρι την ελλάδα (2 άκρα), την οποία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ως πειραματόζωο αλλά και να εξυπηρετήσουν ευρύτερα σχέδια κατάρρευσης της ευρώπης (ευρωζώνη καί ευρώ ο αντίπαλος του δολαρίου=παγκόσμιο νόμισμα=παγκόσμια κυριαρχία) με σκοπό την κατάληψη της ευρώπης.
τι είναι η ελλάδα για τούς αμερικάνους ;
είναι Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ για την κατάληψη της ευρώπης!
τι είναι η ευρώπη για τούς αμερικάνους ;
είναι Η ΤΡΟΙΑ !
τι είναι για τούς ευρωπέους-ρωμαίους η ελλάδα ;
είναι η κατσίκα-ΑΙΓΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΑΜΑΘΛΕΙΑ η οποία ουδέποτε σταμάτησε να παράγει γάλα θεϊκό, το οποίο αρμέγουν οι ευρωπαίοι με την βοήθεια των κατόνομα ελλήνων συνεργατών τους, μάλιστα δε ο στόχος των αμερικάνων είναι να ιδιοποιηθούν και καπηλευτούν την ελληνική αρχαία ιστορία εξαφανίζοντας απο το προσκήνιο της ιστορίας κάθε αποδειξη και ίχνος που αποδεικνύει την συνέχεια της φυλής των ελλήνων και σήμερα. (γιαυτό και ο στόχος ευρώπη-ελλάδα είναι διπλός καί αλληλένδετος) .
τι είναι όντως Η ΕΛΛΑΔΑ πνευματικά ως τόπος-ιστορία-πολιτισμός-αλήθεια ;
είναι Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ (εξωτερικά) και η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΩΦΙΑ-αλήθεια (εσωτερικά).
τι είναι η ΑΜΕΡΙΚΗ (ηπα) για τον κόσμο ολόκληρο ;
είναι Η ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ (που εκπόρνευσε-δίδαξε σε όλα τα έθνη το χρήμα-την φιλοδοξία-το ατομικό συμφέρον) η οποία αποτελεί και τον απόλυτο ΤΥΡΡΑΝΟ όλων των λαών.
ΑΜΕΡΙΚΗ- ΗΠΑ----------------ΕΛΛΑΣ-γραικία
πόρνη βαβυλώνα---------------παρθένος σωφία
Τυφώνας-τέκνα-------------------Δίας-Ιαπετός
(Ματθ. 24:27-28) ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου οπου γαρ εαν η το πτωμα (ή το σώμα) εκει συναχθησονται οι αετοι .
εκεί=29
συναχθήσονται=164
οι αετοί=73
------------------------
266 (α=1 ω=24) =ελλάς =266 (α=1 ω=800) .
σώμα=αλήθεια-Γ' διαθήκη του θεού (αετοί).
πτώμα=αναλήθεια-πλούτος-χρήμα της ελλάδας που θέλουν να κλέψουν οι άρπαγες κερδοσκόποι της αμερικής και της ευρώπης οι οποίοι και ανταγωνίζονται ποιός θα προλάβει να αρπάξει περισσότερα! (γυπ-αετοί).
Εκεί όπου θα συναχθούν οι αετοί είναι η ελλάς =το πτώμα-σώμα (πτώμα για να φάνε οι γυπαετοί της αμερικής και της ευρώπης και σώμα για να φάνε οι αετοί του πνεύματος της ανθρωπότητος)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Zeus_Typhon_Staatliche_Antikensammlungen_596.jpg
ο Ζεύς κατατροπώνει τον Τυφώνα με τον Κεραυνό
Ελληνες βοηθείστε η κρίση στην ελλάδα να μην εξαφανίσει τον φτωχό-μή έχοντα ελληνικό λαό διότι σε αυτόν έχει επενδύσει ο ουρανός και σε όσους εργάζονται την ελεημοσύνη και αδελφοσύνη προτάσσοντας την αγάπη και την αλληλεγγύη και όχι το ατομικό τους συμφέρον, την αυτοπροβολή τους, την πάρτη τους . (όλοι μπορούν να επιβιώσουν με λιγώτερα, αυτός που δεν έχει τίποτα μπορεί;) .
σημ:που είναι που βρίσκονται σήμερα-οι σημερινοί οι προύχοντες εθνικοί ευεργέτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των προκατόχων τους (Ζάππας- Καπλάνης- Ζωσιμάδες-Αρσάκης- Συγγρός- σίνας- Ευγενίδης- Αβέρωφ και τόσοι άλλοι) στούς οποίους το έθνος χρωστάει ανεκτίμητη ευγνωμοσύνη ;
τέλος,
αφού το σώμα-πτώμα είναι (πρώτον) η ελλάδα και αφού οι αετοί (του καλού-κακού) μαζεύτηκαν εδώ στην ΕΛΛΑΔΑ, είναι φυσικό ότι θα γίνει το έλα να δης! (μα δεν γίνεται; ή εγώ παραφρονώ-στραβά αρμενίζω;) . το ερώτημα που αμείλκτα τίθεται: εγώ που ανήκω ή που θέλω να ανήκω; στούς αετούς ή τους γυπαετούς ; στην πόρνη βαβυλώνα ή την παρθένο σωφία ;
σημ: συνεχίζει το ιερό κείμενο αμέσως μετά τούς αετούς:( Ματθ. 24:29) ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης και οι αστερες πεσουνται απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται...).
ποια είναι η χώρα του ήλιου και της σελήνης ; Η ΕΛΛΑΣ-ΣΕΛΛΑΣ του θεού ήλιου-φωτός-απόλλωνα και της σελήνης-νυκτερινού φωτός-αρτέμιδος και η χώρα του δωδεκάθεου-των 12 αστέρων του ουρανού (όπως ακριβώς και του χριστού). να λοιπόν και (άλλη μία) η επιβεβαίωση του "ΠΟΥ ΚΥΡΙΕ" συναχθησονται οι αετοί"; (ΡΟΔΟΣ=ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ καί ΠΑΤΜΟΣ=ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. η Ρόδος και η Πάτμος είναι ελλάδα καί αν κανείς ερευνήσει την αρχαία και χριστιανική περίοδο των νησιών αυτών, θα οδηγηθεί σε άλυσο αληθειών για το μέλλον των ελλήνων και τον υψηλό τους έργο καί προορισμό) (δες καιhttp://www.patmos-island.com/el/pages/mythology) .
η θλιψις είναι μεγάλη αλλά παρηγορηθείτε οι πάσχοντες ότι εκείνος είπε λίγο πριν φύγει απο τον κόσμο τόσο τραγικά και καταφρονεμένα : "εν τω κόσμω θλίψιν έξετε αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο"(ιωα:16-33) .
Α-Ε-Τ-Ο-Ι=Τ-Ο-Α-Ε-Ι=το αεί = το αιώνιον πνεύμα (ων).
το πνεύμα του καλού-αετοί εξ ορισμού είναι αιώνιον-εώνιον
το πνεύμα του κακού-γυπαετοί ομοίως είναι αθάνατον παρότι εκπεσόν-αρνητικόν. γιαυτό δεν μπορεί να χαθεί αλλά μόνον να μετουσιωθεί σε καλόν. αυτό είναι το έργο της μετάνοιας του κακού διαμέσω του ανθρώπου .(οπότε και θα επανέλθει το πνευματικό παν για να αποκατασταθεί στην προτέρα του θέση, στον θεό).
η πόρνη είναι η "βαβυλών"=73 (-)
η παρθένος είναι η (αθηνά) "σωφία"=73 (+)
οι αετοί είναι οι του καλού-αετοί και οι του κακού (γυπ)-αετοί. "οι αετοί"= 73 (+ καί  -) . είναι ΑΕΤΟΙ τόσον του καλού (θετικόν) όσον και του κακού (αρνητικόν) γιατί τόσο το καλόν όσο και το κακόν είναι πνεύμα-τα .
Α---------- Ε-------------Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ο
ΙΑπΕτοί= αετοί Π + Ι= ισχυρά πνεύματα
Ιαπετία=Ελλάς (Ιωνία)(Γραικία).
Ο (ον)
Ε-λλην
ΙΑ-πετός=Ο Εκλεκτός (καί φυσικά ο ενάντιος του αφού οι "αετοί" είναι 2 φύσεων)
Ο αεί Τ

ελλάς=46
θεός=46
μα τότε γιατί δεν παρεμβαίνει ο θεός ;
παρενέβει στην σταύρωση του ιησού ;
ΑΕΤΟΙ=49 = 7Χ7=απόλυτη έκφραση-στο μεγιστο του νόμου της ανταπόδοσης. οι αετοί στην πραγματικότητα ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ στον νόμο της ανταπόδοσης του καλού (7-αετοί) και του κακού (7-γυπ-αετοί) .
γυπ-αετοί=88
η κρίσις=88
κόσμος=88
γυπαετοί-κόσμος-η κρίσις=ο άρχοντας του κόσμου τούτου=κακόν (σκοτο-φόρος).
Π-τώμα
Α-ετοί
Σ-ώμα
Π-Α-Σ=πάς=κάθε άνθρωπος είναι εν δυνάμει ενας αετός-γυπαετός καί όλος ο αγώνας γίνεται για το ποιός θα επικρατήσει και μέσα (οι εντός αετοί) και έξω ο κάθε εγώ-άνθρωπος . αυτό είναι και το ΠΑΣ-χα (πέρασμα) του κάθε ανθρώπου (πας) το οποίο είναι η (είσοδος) δημιουργία του πνευματικού ή υλικού ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ: Περιφέρεια- Ακτίς- Σημείον= ΚΥΚΛΟΣ (άνω και κάτω).
η ελλάδα θα νικήσει-όπως νίκησε και ο χριστός!
η κρίση θα φέρει για σένα τον πνευματικό θάνατο ή την ανάσταση ;
οι αετοί σε περιμένουν υπομονητικά-σιωπηλά-ταπεινόφρονα καί είναι μέσα σου, βρίσκονται στο πνεύμα σου στην θέληση και απόφαση σου!
"αητέ μου χρυσοπράσινε μετ'ς ασημένιες πλάτες
όντας εδώθεναι περνάς, μοσχοβολούν οι στράτες" !