Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

αναζητώντας τον εαυτό

 (δες και)
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
Ιωάν. 14:6-7 λεγει αυτω ο ιησους εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου. ει εγνωκατε τε με και τον πατερα μου γνωσεσθε αν και απ αρτι γινωσκετε αυτον και εωρακατε αυτον .
εγώ= ΕΓΩ ως άτομον-πρόσωπον-προσωπικότης-ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ
ειμί= είμαι αυτός- ο ΕΑΥΤΟΣ μου- ο οποίος είναι :
η οδός = η οδός σας- ο δρόμος τον οποίο οφείλετε να ακολουθείτε
και η αλήθεια= και η αλήθεια την οποία οφείλετε να γνωρίσετε
και η ζωή= και η ζωή την οποία οφείλετε να ζείτε-διάγετε .
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ είναι ένα ατομικό-ατομικοποιημένο ΕΓΩ-ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ και αυτό είναι Ο ΕΑΥΤΟΣ του.

Ε-αυτ-ός = είναι ένας εαυτός τριαδικός
ά-εαυτός= Ε= εγώ
β'-εαυτός= ΑΥΤ=αυτός
γ'-εαυτός= ΟΣ= (αυτός) ο οποίος

ο Ε= εγώ = το δισύνθετον πνεύμα-εγώ
ο ΑΥΤός= ο αληθινός εαυτός-πνεύμα (καλού) = ο δημιουργός μου
ο ΟΣ= που είναι ΑΥΤΟΣ + Ε=εγώ = (συνεργασία) = Ο (τέλειος-τελειοποιημένος) ΕΑΥΤΟΣ, δηλαδή ο Ε=εγώ-δισύνθετον εγώ-πνεύμα και ο ΑΥΤΟΣ-πνεύμα του θεού έχουμε ενοποιηθεί και συνεργαζόμαστε στο κοινό μας Εργον της Τελειότητος του Εαυτού του Ανθρώπου και του Κόσμου-Ανθρωπότητος . (εαυτός= καθίσταται Ε=εκλεκτός ΑΥΤ=αυτός ΟΣ= ο οποίος είναι και γίνεται ο ΕΑΥΤΟΣ-του δηλαδή ένα δυαδικά τριαδικά εκφραζόμενο εν αληθεία ον-πνεύμα)

ΕΑΥΤΟΣ-εαυτόΝ=
Ε- Α- Υ- Ο =4 φωνήεντα
Τ - Σ = 2 σύμφωνα
συνθέτουν τούς : Σ-Τ-Α-Υ (ρ)-Ο-Σ και Ε-Σ-Τ-Α-Υ (ρωμέν)-Ο-Σ και Υ-Σ-Τ-Ε (ρ) Α- ΟΣ (σταυρός- εσταυρωμένος- υστέρα= μήτηρ-μήτρα και ύστερος-ύστερον= υστερινά) . (Ρ= ο εσταυΡωμένος στον σταυρό Χ = ΧΡ =ΧΡεώστης: ο αληθινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει "πάρει" τον εαυτό του στα χέρια του-έχει γίνει Ο (αληθινός) ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ και συνεπώς ακολουθεί τον οδό και εκφράζει την αλήθεια και διάγει τον βίο-την ζωή του εκλεκτού (ακολουθεί τον ιησού χριστό) κατα το πρότυπο παράδειγμα του εσταυΡΩμένου (ΧΡ) υιού του ανθρώπου. συνεπώς κάθε εκλεκτός (Ε-ΑΥΤΟΣ) φέρει την σφραγίδα ΧΡ (που είναι το ΧΡέος-μαρτύριον του εσταυρωμένου αλλά και η ΧάΡις της αλήθειας του λόγου-σωφίας) .
Εαυτός=αυτός που σπερματικά (ωόν=σπέρμα) κατέχει κάθε ανθρώπινον ον
ΕΑΥΤΟΣ + ΧΡ =αυτός που τελειοποίησε τον εαυτό του και κατέστη έργοις και λόγοις και πράξεσι ακόλουθος του Σωτήρος ιησού χριστού=ΧΡ =δένδρο ζωής( μαρκ: η-34-35, ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι). (Χ=χιασμός-σταυρός και Ρ=ράστος=ελεύθερος άνθρωπος, ρήτωρ-ρώμος αγάπης-σοφίας) .
ΕΑΥ-Τ-ΟΣ=( ανθ-ΡΩ-πος= Ε-γώ/Ε-ρώ) .
ΕΥΑ= δένδρο ΓΝΩΣΕΩΣ καλού-κακού (γιαυτό πρώτη η εύα παρανόμησε- και ο αδάμ κατέστη συνυπεύθυνος) .
Τ= δένδρο (ξύλον-σταυρός) ΖΩΗΣ (που λόγω της παρανομίας τους-ο αδάμ-εύα το στερήθηκαν, αφού με την ανυπακοή τους εξεδιώχθησαν εκ του παραδείσου-δηλαδή έχασαν την απευθείας πρόσβαση τους στο δένδρο της ζωής-πνεύματος του θεού) .
ΟΣ=ός= αυτός ο οποίος (είναι και ο τελικός-αληθινός εαυτός-έργον των δύο εαυτών του ουράνιου(εταίρος) και του γήϊνου(έτερος)= Ε-εγώ και ΑΥΤΟΣ ) = Ο ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ που το σύνολο του-των υιών του ανθρώπου συναποτελεί τον υιόν του ανθρώπου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ). (1=δένδρο γώσεως 2=δένδρο ζωής 3= δένδρο αλήθειας, που περιλαμβάνει το δένδρο γνώσεως-ανθρώπινης σοφίας και ζωής-αγάπης, ενωμένα αδιαχώριστα και που το δένδρο γνώσεως καλού-κακού έχει γίνει-μετατραπεί-μετουσιωθεί πλέον σε δένδρο σοφίας-σωφίας θεού. ζωή-αγάπη και γνώση-σωφία= αλήθεια-ισχύς)

ΑΔΑΜ (άνθρωπος)= αδάμ-εύα (άρρεν-θήλυ=αμιγώς δισύνθετα όντα-πνεύματα)
ανθρωπότητα=υιοί-κόρες των ΠΡΩΤανθρώπων αδάμ-εύα
ιησούς = ο υιός του ανθρώπου ΑΔΑΜ= το σύνολο των τέκνων των αδάμ-εύα
χριστός= ο υιός του θεού
ιησούς χριστός : ο θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος, αυτός που γνώρισε-έκανε γνωστό τον θεό στον άνθρωπο (Λόγος) και ταυτόχρονα "πήγε" τον άνθρωπο στον θεό (εγώ-πνεύμα) .
κυριολεκτικά ο ΕΑΥΤΟΣ δείχνει :
την οδό= σταυρός= θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση (Ε) (εγώ)
την αλήθεια- έργον της δισυνθετότητος καλού-κακού (εύα= Ενσυνείδητον+ Υποσυνείδητον+ Ασυνείδητον εγώ-πνεύμα-ον του ανθρώπου και τον τρόπο μετουσίωσης τού κακού σε καλό αλλά και την απλοποίηση του δισύνθετου πνεύματος του ανθρώπου (καλόν-κακόν) σε ένα απλούν πνεύμα-ον (Τ=τέλειον) (ΑΥΤός= ο εταίρος-πνεύμα του θεού).
και την ζωή του εαυτού- αυτού (ΟΣ) ο οποίος είναι-καθίσταται συνεργάτης του θεού-θείου πνεύματος (δια βίου-στην καθημερινότητα του) στο έργο της αποκατάστασης του εκπεσόντος πνεύματος του κακού, μετουσιωμένου σε καλό (το οποίο επιστρέφει διαμέσου του ανθρώπου και αποκαθίσταται-επανακτά την ΠΡΟΤΕΡΑ του θέση στον θεό) (ος- αυτός ο νέος- καινός άνθρωπος- ο ανακαινισμένος ο οποίος εργάζεται αποκλειστικά το έργο του καλού εαυτού και όχι του εγωϊκού εαυτού-του κακού) .
Ε-γώ
Α-ληθεύων
Υ-ιοθετούμαι απο την αγάπη
Τ-ελειοποιούμαι απο την σοφία
Ο-δεύω προς την αλήθεια
(οντοποιούμαι απο την αλήθεια)
Σ-ώζωμαι απο τον Σιό=θεό
(ΕγκράτειαΑγάπηΥπομονήΤαπεινοφροσύνηΟφειλήΣωφία)
Ε=5=πενταπλή
Α=1=αλήθεια
Υ=υδροχόου-υιού του θεού(153)
Τ= τελείου (τελευταίου=παράκλητος)
Ο= όντος (ον=λόγος)
Σ= σωφίας-(σωφία=πνεύμα)
(σωφίας-σωτήρος-σιού)
(ιησούς= σημαίνει σωτήρ, σιός=θεός, σωφία=πνεύμα) .
ΕΑΥΤΟΣ=ΕΥΑ Τ=η ζωή η τελεία + Ο=ον=αγάπη + Σ=σωφία θεού = η εύα=δένδρο γνώσεως μπορεί να μετατραπεί-μετουσιωθεί σε ένα όν αγάπης-σοφίας το οποίο να μετέχει της τελείας ζωής του πνεύματος του θεού-να γίνει Ε-αυτός (μέλος του) θεού .
(Ε_Υ_Α= Επιστροφή Ασώτου Υιού=δένδρο γνώσεως)
πενταπλή αλήθεια-για τον (αληθεύοντα) άνθρωπο :
πίστις 1 αληθεύω (ανατείνω-προσεύχομαι)
συγχώρεση 2 βιώνω (αγαπώ-αφίνω)
μετάνοια 3 γνωρίζω (μεταμελούμαι-μεταγνώθω)
υπομονή 4 διακρίνω (γιατί δεν βια-ζομαι)
ταπεινοφροσύνη 5 εργάζομαι-ελευθερώνω-ενώνω εαυτόν-εγώ.
η αλληγορία του σπηλαίου που αποκάλυψε ο σωκράτης

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

η αλήθεια των χριστουγέννων

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
πρίν απο 2016 χρόνια, ξημερώματα της 6 δεκεμβρίου ο θεός λόγος γεννήθηκε ως άνθρωπος απο την παγκόσμια μητέρα όλων των πνευματικών όντων και των ανθρώπων, την θεοτόκο παρθένο μαρία (η οποία με την σειρά της αποτελεί την πρώτη πνευματική προβολή του θεού λόγου και η οποία ενσαρκώθηκε στην γη με έργο και προορισμό να υποδεχθεί στους κόλπους της και γεννήσει τον μεσσία σωτήρα της ανθρωπότητος θεάνθρωπο ιησού χριστό, θεό ο οποίος έγινε άνθρωπος και εν συνεχεία θέωσε τον άνθρωπο του, αυτοκατέστη ανθρωπόθεος) .
η ανθρωπότητα δέχθηκε τότε και εξακολουθητικά δέχεται την επήρρεια και το πνεύμα της χάριτος και της αλήθειας που αυτός είναι παρότι ο ίδιος σωματικά και ψυχικά εγκατέλειψε τον κόσμο. πριν φύγει απο τον κόσμο δήλωσε, εκτός των άλλων, κατηγορηματικά ότι όποιος θέλει να τον ακολουθεί οφείλει να ακολουθήσει τον δικό του μαρτυρικό δρόμο-τον γολγοθά και ότι ακολουθώντας τον πιστά και αληθινά στο τέλος καταλήγει να έχει, όπως καί ο ίδιος, αναστάσιμο τέλος και μια καινούργια ζωή ως τέκνο-υιός θεού.ελεγεν δε προς παντας ει τις θελει οπισω μου ερχεσθαι απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθ ημεραν και ακολουθειτω μοι (Λουκ. 9:23 ). οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου (Ιωάν. 1:12 ).
το όνομα του ιησού χριστού είναι αυτό που περιληπτικά και κυριολεκτικά χαρακτηρίζει την αλήθεια και την χάρη και την αποστολή και εντολή και το έργο για το οποίο ήλθε στον κόσμο ο λόγος του θεού και αυτοθυσιάσθηκε .
Ι-ησού-Σ
Χ-ριστό-Σ
ΙΣ-ΧΣ και το Υ του Υιού (Λόγος) = ισχΥς= είναι εκδηλωμένη η δύναμη της αλήθειας-του θεού δια της οποίας κατ-ισχύει του παντός και του κακού .

σοφία=φαντασία
αγάπη=θέληση
αλήθεια=ισχύς

ι-ΗΣ-ούς
χ-ΡΙτός
ΗΣ-ΡΙ =ΡΗΣΙς= ο λόγος-η αλήθεια και ΡΥΣΙΣ=η άφεση-συγχώρεση-ελευθέρωση απο το κακό
πάτερ ημών.....καί άφες ημίν....αλλά ρύσε ημάς εκ του πονηρού.."
ιησ-ΟΥ
χρι-ΣΤΟ
ΟΥ-ΣΤΟ=ΟΥΤΟΣ=αυτός ο ιησούς χριστός είναι η ισχύς-η δύναμη (της αλήθειας-η ίδια η αλήθεια) και η ρήσις=ο λόγος της αλήθειας και η ρύσις=ελευθέρωση-λύτρωση εκ του κακού-πονηρού και ΟΥ=εκεί όπου ΤΟΣ=είναι αυτός, εκεί και η ισχύς-η δύναμη της αλήθειας και η ρήσις-ρύσις=η δύναμις του λόγου-της αγάπης-της αφέσεως-συγχωρέσεως-ελευθερώσεως απο το κακό-πονηρό (λόγος-ελευθερωτής-λυτρωτής-ρύστης). τέλος, ΟΥΤΟΣ είναι ΟΥ =εκεί όπου είναι ΤΟ Σ (σίγμα) το Σίγμα=η Σ-οφία (του θεού=το πνεύμα).
ιησούς=σωτήρ (ο λόγος-η αγάπη-αυτός που σώζει-ο ών)
χριστός=ο χρισμένος (το άγιον πνεύμα-την αλήθεια του αγίου πνεύματος).
συνεπώς: λέγω-πιστεύω-ακολουθώ τον ιησού χριστό σημαίνει γίνομαι ακόλουθος της αλήθειας που νικά-κατισχύει του κακού-πονηρού (ψεύδος-κλοπή-αδικία-βία-εκμετάλλευση-αδιαφορία-εχθρότης κλπ) και η οδός είναι η ρήσις-ο λόγος της αγάπης που είναι η ρύσις= άφεση-συγχώρεση του συνανθρώπου (αγαπάτε τούς εχθρούς υμών) και μόνον τότε μπορώ να ελπίζω ότι θα έχω συν-μετοχή στην ζωή που ΑΥΤΟΣ_ΟΥΤΟΣ ο ιησούς χριστός είναι-ζη-εκφράζει . 
ιησούς χριστός = η ισχύς της αλήθειας= ο θεός λόγος
ιησούς χριστός = η ρησις του λόγου=ο χριστός-λόγος
ιησούς χριστός = η ρύσις -εκ- του κακού =η αγάπη του ιησού χριστού-η χάρις της ρύσεως-αφέσεως-ελευθερώσεως-λυτρώσεως απο το κακό .
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
εύχομαι σε όλους μας βιωματικά του καλού χριστούγεννα με καλή προαίρεση και διάθεση για δόσιμο, με υπομονή με σιωπή με ταπεινοφροσύνη να αναζητήσουμε με ελπίδα την βίωση και γνώση του αγίου πνεύματος μέσα απο την βοήθεια πρός τους πάσχοντες (ακριβώς γιατί μας καθιστά συν-πάσχοντες και επομένως αντικείμενο της προσοχής του θεού-και των συνανθρώπων μας) .