Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

αναζητώντας τον εαυτό

 (δες και)
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
Ιωάν. 14:6-7 λεγει αυτω ο ιησους εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου. ει εγνωκατε τε με και τον πατερα μου γνωσεσθε αν και απ αρτι γινωσκετε αυτον και εωρακατε αυτον .
εγώ= ΕΓΩ ως άτομον-πρόσωπον-προσωπικότης-ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ
ειμί= είμαι αυτός- ο ΕΑΥΤΟΣ μου- ο οποίος είναι :
η οδός = η οδός σας- ο δρόμος τον οποίο οφείλετε να ακολουθείτε
και η αλήθεια= και η αλήθεια την οποία οφείλετε να γνωρίσετε
και η ζωή= και η ζωή την οποία οφείλετε να ζείτε-διάγετε .
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ είναι ένα ατομικό-ατομικοποιημένο ΕΓΩ-ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ και αυτό είναι Ο ΕΑΥΤΟΣ του.

Ε-αυτ-ός = είναι ένας εαυτός τριαδικός
ά-εαυτός= Ε= εγώ
β'-εαυτός= ΑΥΤ=αυτός
γ'-εαυτός= ΟΣ= (αυτός) ο οποίος

ο Ε= εγώ = το δισύνθετον πνεύμα-εγώ
ο ΑΥΤός= ο αληθινός εαυτός-πνεύμα (καλού) = ο δημιουργός μου
ο ΟΣ= που είναι ΑΥΤΟΣ + Ε=εγώ = (συνεργασία) = Ο (τέλειος-τελειοποιημένος) ΕΑΥΤΟΣ, δηλαδή ο Ε=εγώ-δισύνθετον εγώ-πνεύμα και ο ΑΥΤΟΣ-πνεύμα του θεού έχουμε ενοποιηθεί και συνεργαζόμαστε στο κοινό μας Εργον της Τελειότητος του Εαυτού του Ανθρώπου και του Κόσμου-Ανθρωπότητος . (εαυτός= καθίσταται Ε=εκλεκτός ΑΥΤ=αυτός ΟΣ= ο οποίος είναι και γίνεται ο ΕΑΥΤΟΣ-του δηλαδή ένα δυαδικά τριαδικά εκφραζόμενο εν αληθεία ον-πνεύμα)

ΕΑΥΤΟΣ-εαυτόΝ=
Ε- Α- Υ- Ο =4 φωνήεντα
Τ - Σ = 2 σύμφωνα
συνθέτουν τούς : Σ-Τ-Α-Υ (ρ)-Ο-Σ και Ε-Σ-Τ-Α-Υ (ρωμέν)-Ο-Σ και Υ-Σ-Τ-Ε (ρ) Α- ΟΣ (σταυρός- εσταυρωμένος- υστέρα= μήτηρ-μήτρα και ύστερος-ύστερον= υστερινά) . (Ρ= ο εσταυΡωμένος στον σταυρό Χ = ΧΡ =ΧΡεώστης: ο αληθινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει "πάρει" τον εαυτό του στα χέρια του-έχει γίνει Ο (αληθινός) ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ και συνεπώς ακολουθεί τον οδό και εκφράζει την αλήθεια και διάγει τον βίο-την ζωή του εκλεκτού (ακολουθεί τον ιησού χριστό) κατα το πρότυπο παράδειγμα του εσταυΡΩμένου (ΧΡ) υιού του ανθρώπου. συνεπώς κάθε εκλεκτός (Ε-ΑΥΤΟΣ) φέρει την σφραγίδα ΧΡ (που είναι το ΧΡέος-μαρτύριον του εσταυρωμένου αλλά και η ΧάΡις της αλήθειας του λόγου-σωφίας) .
Εαυτός=αυτός που σπερματικά (ωόν=σπέρμα) κατέχει κάθε ανθρώπινον ον
ΕΑΥΤΟΣ + ΧΡ =αυτός που τελειοποίησε τον εαυτό του και κατέστη έργοις και λόγοις και πράξεσι ακόλουθος του Σωτήρος ιησού χριστού=ΧΡ =δένδρο ζωής( μαρκ: η-34-35, ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι). (Χ=χιασμός-σταυρός και Ρ=ράστος=ελεύθερος άνθρωπος, ρήτωρ-ρώμος αγάπης-σοφίας) .
ΕΑΥ-Τ-ΟΣ=( ανθ-ΡΩ-πος= Ε-γώ/Ε-ρώ) .
ΕΥΑ= δένδρο ΓΝΩΣΕΩΣ καλού-κακού (γιαυτό πρώτη η εύα παρανόμησε- και ο αδάμ κατέστη συνυπεύθυνος) .
Τ= δένδρο (ξύλον-σταυρός) ΖΩΗΣ (που λόγω της παρανομίας τους-ο αδάμ-εύα το στερήθηκαν, αφού με την ανυπακοή τους εξεδιώχθησαν εκ του παραδείσου-δηλαδή έχασαν την απευθείας πρόσβαση τους στο δένδρο της ζωής-πνεύματος του θεού) .
ΟΣ=ός= αυτός ο οποίος (είναι και ο τελικός-αληθινός εαυτός-έργον των δύο εαυτών του ουράνιου(εταίρος) και του γήϊνου(έτερος)= Ε-εγώ και ΑΥΤΟΣ ) = Ο ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ που το σύνολο του-των υιών του ανθρώπου συναποτελεί τον υιόν του ανθρώπου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ). (1=δένδρο γώσεως 2=δένδρο ζωής 3= δένδρο αλήθειας, που περιλαμβάνει το δένδρο γνώσεως-ανθρώπινης σοφίας και ζωής-αγάπης, ενωμένα αδιαχώριστα και που το δένδρο γνώσεως καλού-κακού έχει γίνει-μετατραπεί-μετουσιωθεί πλέον σε δένδρο σοφίας-σωφίας θεού. ζωή-αγάπη και γνώση-σωφία= αλήθεια-ισχύς)

ΑΔΑΜ (άνθρωπος)= αδάμ-εύα (άρρεν-θήλυ=αμιγώς δισύνθετα όντα-πνεύματα)
ανθρωπότητα=υιοί-κόρες των ΠΡΩΤανθρώπων αδάμ-εύα
ιησούς = ο υιός του ανθρώπου ΑΔΑΜ= το σύνολο των τέκνων των αδάμ-εύα
χριστός= ο υιός του θεού
ιησούς χριστός : ο θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος, αυτός που γνώρισε-έκανε γνωστό τον θεό στον άνθρωπο (Λόγος) και ταυτόχρονα "πήγε" τον άνθρωπο στον θεό (εγώ-πνεύμα) .
κυριολεκτικά ο ΕΑΥΤΟΣ δείχνει :
την οδό= σταυρός= θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση (Ε) (εγώ)
την αλήθεια- έργον της δισυνθετότητος καλού-κακού (εύα= Ενσυνείδητον+ Υποσυνείδητον+ Ασυνείδητον εγώ-πνεύμα-ον του ανθρώπου και τον τρόπο μετουσίωσης τού κακού σε καλό αλλά και την απλοποίηση του δισύνθετου πνεύματος του ανθρώπου (καλόν-κακόν) σε ένα απλούν πνεύμα-ον (Τ=τέλειον) (ΑΥΤός= ο εταίρος-πνεύμα του θεού).
και την ζωή του εαυτού- αυτού (ΟΣ) ο οποίος είναι-καθίσταται συνεργάτης του θεού-θείου πνεύματος (δια βίου-στην καθημερινότητα του) στο έργο της αποκατάστασης του εκπεσόντος πνεύματος του κακού, μετουσιωμένου σε καλό (το οποίο επιστρέφει διαμέσου του ανθρώπου και αποκαθίσταται-επανακτά την ΠΡΟΤΕΡΑ του θέση στον θεό) (ος- αυτός ο νέος- καινός άνθρωπος- ο ανακαινισμένος ο οποίος εργάζεται αποκλειστικά το έργο του καλού εαυτού και όχι του εγωϊκού εαυτού-του κακού) .
Ε-γώ
Α-ληθεύων
Υ-ιοθετούμαι απο την αγάπη
Τ-ελειοποιούμαι απο την σοφία
Ο-δεύω προς την αλήθεια
(οντοποιούμαι απο την αλήθεια)
Σ-ώζωμαι απο τον Σιό=θεό
(ΕγκράτειαΑγάπηΥπομονήΤαπεινοφροσύνηΟφειλήΣωφία)
Ε=5=πενταπλή
Α=1=αλήθεια
Υ=υδροχόου-υιού του θεού(153)
Τ= τελείου (τελευταίου=παράκλητος)
Ο= όντος (ον=λόγος)
Σ= σωφίας-(σωφία=πνεύμα)
(σωφίας-σωτήρος-σιού)
(ιησούς= σημαίνει σωτήρ, σιός=θεός, σωφία=πνεύμα) .
ΕΑΥΤΟΣ=ΕΥΑ Τ=η ζωή η τελεία + Ο=ον=αγάπη + Σ=σωφία θεού = η εύα=δένδρο γνώσεως μπορεί να μετατραπεί-μετουσιωθεί σε ένα όν αγάπης-σοφίας το οποίο να μετέχει της τελείας ζωής του πνεύματος του θεού-να γίνει Ε-αυτός (μέλος του) θεού .
(Ε_Υ_Α= Επιστροφή Ασώτου Υιού=δένδρο γνώσεως)
πενταπλή αλήθεια-για τον (αληθεύοντα) άνθρωπο :
πίστις 1 αληθεύω (ανατείνω-προσεύχομαι)
συγχώρεση 2 βιώνω (αγαπώ-αφίνω)
μετάνοια 3 γνωρίζω (μεταμελούμαι-μεταγνώθω)
υπομονή 4 διακρίνω (γιατί δεν βια-ζομαι)
ταπεινοφροσύνη 5 εργάζομαι-ελευθερώνω-ενώνω εαυτόν-εγώ.
η αλληγορία του σπηλαίου που αποκάλυψε ο σωκράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: