Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ο Πτωχός Λάζαρος και ο Πλούσιος Άνθρωπος


("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΤΩΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-μία ερμηνευτική προσέγγιση της παραβολής του χριστού (ΛΟΥΚΑ 16:20-31) .
19 ῎Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. 
σχόλιο : Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ (συνεπώς δεν υπάρχει ως άνθρωπος με αρετή-θετική προσωπικότητα -που προσδιορίζει το όνομα του- αλλά ως κάποιος άνθρωπος με την ιδιότητα του πλουσίου) .Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΕΙ ΜΙΑ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΜΕΝΗ-ΛΑΜΠΕΡΗ (απο τους ανθρώπους) ΖΩΗ .
20 πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος 21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.
σχόλιο :ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΤΩΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΛΑΖΑΡΟΣ (σημαίνει «ο Θεός είναι βοηθός μου» προερχόμενο από το Εβραϊκό Ελεάζαρ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΤΑΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ. Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟ ΛΑΖΑΡΟ ΗΤΑΝ ΨΙΧΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ-ΟΙ ΚΥΝΕΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΓΛΥΨΙΜΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ .
22 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· 
σχόλιο Ο ΠΤΩΧΟΣ (λάζαρος) ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ (προστασία-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ) ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ (ο ουράνιος πατήρ πλήθους εθνών= ο γεννήτορας των ανθρώπων δηλαδή του ΑΔΑΜ-ΕΥΑ) .
ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη
σχόλιο Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑΒΕΤΑΙ- ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΑ -ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ- (όπως σαφώς κατανοούμε παρακάτω) ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ .
23 καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 
σχόλιο : ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΗ-ΚΟΛΑΣΗ (βασάνων) ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ (ο οποίος εξακολουθεί να ζη- η ψυχή του- παρότι υλικά έχει πεθάνει και ταφεί) ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ- ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.
24 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.
σχόλιο : Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΛΟΥ) ΚΑΙ Η ΚΟΛΑΣΗ (ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΚΟΥ)  ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ- ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΛΑ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΓΩ ΤΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΖΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ (επιθυμεί το καλόν- θυμάται τον θεό και τον λάζαρο αλλά έχει αμετανοήτως ξεχάσει τις αποτρόπαιες πράξεις-έργα του και την συμπεριφορά του απέναντι στον φτωχό λάζαρο ενόσω ζούσε στην γη ) ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ (την οποία είχε ενόσω ζούσε υλικά) ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ-ΖΩΗ ΤΟΥ .
25 εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· 
σχόλιο : ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ Ο ΝΟΜΟΣ (αβραάμ) ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΕΙ ΠΟΤΕ (αφού είναι μνήμων-δίκαιος- αναπόφευκτος- αδήρητος ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩΪΣΤΙΚΑ ΝΑ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ-ΘΕΟ ΝΑ ΠΑΡΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ-ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ . Ο ΘΕΟΣ-ΝΟΜΟΣ-ΑΒΡΑΑΜ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΓΗ- ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ο ΦΤΩΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΚΑΘΕ ΦΤΩΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΟΜΟΙΩΣ ΤΑ ΚΑΚΑ (και ότι τώρα τα πράγματα θα αποκατασταθούν σύμφωνα με την τάξη και τον νόμο-εντολές του θεού οι οποίες ήταν ίδιες- όμοιες για όλους τους ανθρώπους : ο πράττων έργα καλού (μετά θάνατον υλικό) θα λάβει το καλόν και ο πράττων έργα κακού θα λάβει το κακόν ).
26 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν
σχόλιο: ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ (συνεχίζει ο αβραάμ- πνεύμα, νόμος καλού να απαντάει στον θρασύτατο πλούσιο) ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΜΕΝΩΝ (κόλαση-πνεύμα κακού) ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΠΑΥΜΕΝΩΝ (παράδεισος- πνεύμα καλού) ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΧΑΣΜΑ (άβυσσος) ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ (πνεύμα κακού) ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΝ-ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (πνεύμα καλού) ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣ ΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ .
27 εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· 28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 
σχόλιο : ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΕΓΩΪΣΤΙΚΑ- ΑΛΛΑΖΟΝΙΚΑ ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΣ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΑ ΟΧΛΕΙ- ΕΡΩΤΑ- ΖΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ (είχε βλέπεις ο πλούσιος μόνο διαταγές να δίνει στους υπηρέτες του ενόσω ήταν στα παλάτια του στην γη κατα την γήϊνη ζωή-βίο του) ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (πλούτου- ανελεημοσύνης- ανάδελφης και απάνθρωπης συμπεριφοράς- εχθρότητας προς τον πλησίον- μη τήρησης του Μωσαϊκού νόμου) ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΥΧΗ- ΑΤΥΧΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ (5 :ο αριθμός του ΕΓΩ-όντος-δισύνθετου πνεύματος άνθρωπος:12345 όπου το κάθε ατομικό εγώ καλείται να γίνει θεληματικά αυτοτελειούμενο ηθικά και πνευματικά + 6789 και 10).
29 λέγει αὐτῷ ᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.(5 + 5= 10 εντολές . ο (μείον) - 10 συμβολίζει το δένδρο της γνώσεως και ο + 10 συμβολίζει το δένδρο της ζωής).
σχόλιο : Ο ΑΒΡΑΑΜ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΗΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΧΗ (που οφείλεται βέβαια στις δικές του και μόνον επιλογές- άλλωστε και να θέλει να βοηθήσει ο νόμος-αβραάμ δεν είναι επιτρεπτόν καθώς θα αυτοαναιρείτο η δική του θέση-τάξη όπως ορίστηκε απο τον δημιουργό θεό). ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΣΥ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗ= Ο ΝΟΜΟΣ-ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ= ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΑ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ (και ας πράξουν σύμφωνα με τις εντολές τους) ΚΑΙ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ .
 30 ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 
σχόλιο : ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ- Ο ΕΓΩΪΣΜΟΣ- Η ΑΛΛΑΖΟΝΕΙΑ (ο πλούσιος βγάζει απο μέσα του ότι ακριβώς είναι το περιεχόμενο και η ποιότητα της ψυχής και του πνεύματος του, το κακό του, τον απαιτητικό εγωϊστικό θρασύτατο εξουσιαστικό τυρρανικό κακό ελαττωματικό εαυτό του) ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΟΣ ΨΥΧΙΚΑ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ακόμη διατηρεί την ψυχή και το εγώ-κακό πνεύμα του) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ- ΖΗΤΕΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ ΣΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ (5 :ο αριθμός του ΕΓΩ-όντος-δισύνθετου πνεύματος άνθρωπος=δυνατότητα εκφράσεως καλού και κακού) ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ (δηλαδή να γίνουν και παραμείνουν άσωτοι υιοί : - 12345 αντί να γίνουν τέλειοι υιοί + 6789 και 10) ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΘΑ ΠΕΙΣΘΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ "ΠΑΤΗΣΟΥΝ" ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ . ΕΔΩ ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΙ : 1ον) Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΘΕΟΣ 2ον) Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΗΤΑΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΣ-ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ (πέρα απο τσιγκούνης αφού ούτε ένα κομμάτι ψωμί δεν "έριχνε" στον φτωχό λάζαρο για να ζήσει και αυτός έστω φτωχικά αλλά και δεν ενοχλείτο απο τις ρέοουσες αίμα και πίον πληγές του λαζάρου τις οποίες έγλειφαν τα σκυλιά του) ΑΦΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ (έστω και τώρα) ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟ ΛΑΖΑΡΟ-ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 3ον Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΗΪΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΘΩΣ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ- ΟΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ (στην περίπτωση του) ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΟΣ-ΠΛΑΝΗ- ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ- ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ . (είναι δέσμιος του κακού του-ταυτισμένος με το κακό του) .
31 εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.
σχόλιο : ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΛΕΕΙ Ο ΑΒΡΑΑΜ , ΕΑΝ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ (όπως έκανες και εσύ ελεύθερα με την θέληση σου) ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗ= ΤΟΝ ΔΕΚΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ= ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ-ΘΕΟΣ . (μήπως ακούσαμε εμείς οι χριστιανοί και κυρίως οι παπάδες και το χριστεπώνυμο τους πλήρωμα, τον αναστάντα χριστό ο οποίος είπε : "ειρήνη υμίν" και "εντολήν καινή δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους" ;  τι σημαίνει ειρήνη; τι σημαίνει αγάπη ; τι σημαίνει αλληλεγγύη ; ποιός έκανε και κάνει όλους τους πολέμους στην γη; ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ- ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ- ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ Ή ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ !! (και ας κόπτονται εξακολουθητικά ότι "ούκ οίδα τον άνθρωπο") οι οποίοι εντέλουν πολιτικούς- δικαστικούς και στρατιωτικούς να εκτελούν τα άνομα θεία σχέδια τους χάριν του ποιμνίου και του αρχιποιμένος χριστού!!!) .
ΑΓΑΠΗ : όλοι εσείς οι άνθρωποι είστε τέκνα δικά μου ισότιμοι- ισάξιοι- ίσοι έναντι του νόμου και εμού- του θεού .(ΙΣΟΤΗΤΑ).
ΕΙΡΗΝΗ : ο εχθρός είναι το κακό το εντός σας, αυτός είναι ο πόλεμος που με εμποδίζει να σας κερδίσω και να επικρατήσω οριστικά μέσα και έξω σας .(ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ).
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : η αγάπη βρίσκει την έμπρακτη αμοιβαιότητα-αποδοχή και απτή απόδειξη της αδελφωσύνης στην γη, στην κοινωνία, και την ανθρωπότητα, μέσα απο εμένα την αλληλέγγυο αγάπη που είμαι για σας μητέρα και αδελφή . αρνούμενοι εμένα αρνείστε την αγάπη και συνεπώς την οδό της επιστροφής σας στον θεό .(ΑΛΥΣΟΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ).