Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Πάσχα των Ελλήνων 2013

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Στις 7/4/30 μχ ο ιησούς χριστός σταυρώθηκε στον λόφο του γολγοθά και εξέπνευσε πάνω στο σταυρό 6 ώρες μετά :(Μάρκ. 15:25) Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν..... Μάρκ. 15:33-34 Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγεινεν εφ' όλην την γην έως ώρας εννάτης·και την ώραν την εννάτην εβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Ελωΐ, Ελωΐ, λαμά σαβαχθανί; το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;
στις 8/4/30 ο Ιωσήφ Αριμαθαίας τον τοποθέτησε-τον έθαψε σε πέτρινο λαξευμένο μνημείο-τάφο και εν συνεχεία στις 9/4/30 ο ιησούς ανέστη και εμφανίστηκε στην Μαγδαληνή και τούς πιστούς μαθητές του .
ο ιησούς χριστός ήταν ο εκπληρωτής του Δεύτερου Πάσχα, της Δεύτερης εποχής-διαθήκης του θεού προς τον άνθρωπο- ανθρωπότητα της γης . η ελλάδα-σωφία ως χώρα καί οι έλληνες στο πνεύμα είναι προωρισμένοι να γίνουν οι εκφραστές του τρίτου πάσχα- της τρίτης εποχής- διαθήκης του θεού (που είναι και η τελευταία) .
ΕΛΛΑΣ- ΠΑΣΧΑ-ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Η ΕΛΛΑΣ= η χώρα του πνεύματος
ΤΟ ΠΑΣΧΑ= η (κάθε) διάβαση- διαθήκη
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ο νέος τρίτος ανακαινισμένος άνθρωπος (ιπτάμενη) σφίγγα, ο βιωματικά αυτοπνευματούμενος τριτάνθρωπος, ο αναστημένος- αναγεννημένος άνθρωπος .
Η ΕΛΛΑΣ= (έλ-λάς) ο θείος λίθος-τόπος που σήμερα αναπαριστά κυριολεκτικά τον λίθο-λόφο γολγοθά, τον αποκαλούμενο: "κρανίου τόπος" (Λουκ. 23:33) Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών. (σημ: η σταύρωση του ιησού χριστού Υιού του Θεού -και υιού του ανθρώπου- δεν μετέβαλε-καθαγίασε τον "κρανίου τόπο" σε θείο τόπο-λόφο-λίθο ; ή μήπως θα πρέπει να πω ότι το "κρανίο" μας είναι η έδρα του πνεύματος μας και συνεπώς είναι ναός θεού-ιερόν κρανίο ιερός τόπος που κατοικοεδρεύει το πνεύμα του θεού !  τι ; δεν είναι η ελλάδα το πνεύμα-νους-η κεφαλη (κρανίον) όλης της ανθρωπότητος- το σώμα ανθρωπότης ;) .
ΤΟ ΠΑΣΧΑ= η σταύρωση- το τίμημα του εκλεκτού-έργου
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ= η ανάσταση- η νίκη επι του θανάτου
Ε-λλάς= 5γρ
Π-άσχα= 5 γρ
Τ-ρίτος= 6 γρ
Α-νθρωπος= 8 γρ
-----------------------
ΕΠΤΑ=7--------24= Ω-μέγα

Ε-λλάς=46
Π-άσχα= 58
Τ-ρίτος= 97
Α-νθρωπος= 112
---------------------------
(α=1 ω=24) ----313 (= 7)

ΑΛΗ----Θ----ΕΙΑ= 42 (=24)
3---------1--------3
ΑΛΗΘΕΙΑ= 7 γρ

7 Ω = 7 άγγελοι- εκκλησίες- πνεύματα-λυχνίες κλπ
7=Ζ --24=Ω = ΖΩ
ποιο είναι το σημερινό μύνημα του πάσχα ; που η επανάληψη του θα επιφέρει τα ίδια και χειρότερα ή καλύτερα αποτελέσματα ; : τον ιησούν ή τον βαραββάν ; και αν έχουμε ήδη επιλέξει τον βαραββάν γιατί διαμαρτυρόμαστε διαρκώς για την σταύρωση μας η οποία καθόλου αθώα δεν είναι σε σχέση με Εκείνον ; !! ναί  : Ήτο δε παρασκευή του πάσχα και ώρα περίπου έκτη· και λέγει προς τους Ιουδαίους· Ιδού ο βασιλεύς σας.Οι δε εκραύγασαν· Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος· Τον βασιλέα σας να σταυρώσω; Απεκρίθησαν οι αρχιερείς· Δεν έχομεν βασιλέα ειμή Καίσαρα. (Ιωάν. 19:14-15)
Π-ορεύου (Πνευματικά)
Α-νθρωπε (της Αλήθειας)
Σ-ιωπηλά
Χ-αμηλά (ταπεινόφρονα)
Α-νεκτικά (υπομονητικά)
πορεύομαι-βαδίζω την οδό του πάσχα (σταύρωση)
άνθρωπος- άνω θρώσκων, άνω βλέπων-τον ουρανό
σιωπή- σιωπώ το κακό μέσα και έξω μου
χαμηλά-χαμηλωμένη στη γη-ταπεινή η αλαζονεία-ο εγωϊσμός
ανεκτικά-με ανοχή- υπομονή
ΕΛΛΑΣ- ΠΑΣΧΑ- ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(πνεύμα- πνευματική πόρευση- πνευμάτωση)
σας εύχομαι το πάσχα αυτό να είναι
αναίμακτο οδοιπορικό και σημαντικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: