Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

μαθητής δάσκαλος

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΜΑΘΗΤΗΣ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ
αυτός που βλέπει στον εαυτό του τον μαθητή
είναι μαθητής δάσκαλος του καλού,
αυτός που θεωρεί τον εαυτό του δάσκαλο
είναι αποτυχημένος κακός μαθητής,
αυτός που γνωρίζει την τέχνη του μαθητή
δεν φιλοδοξεί ποτέ να γίνει δάσκαλος,
αυτός που δεν γνωρίζει την τέχνη του μαθητή
είναι ένας χαμένος άνθρωπος,
αυτός που ακούει την αλήθεια και βιώνει την αγάπη
είναι ένας βιωματικός αληθινός μαθητής,
αυτός που ακούει την αλήθεια και την γνωρίζει διανοητικά
είναι ένας διανοούμενος της μυήσεως,
αυτός που γνωρίζει την αλήθεια και βιώνει την σωφία
είναι ένας βιωματικός δάσκαλος μαθητής,
αυτός που νομίζει ότι είναι σοφός επειδή γνωρίζει την αλήθεια
είναι ένας ανόητος και ηλίθιος σοφιστής άνθρωπος,
αυτός που γνωρίζει βιώνει και τηρεί την αλήθεια
είναι ένας δάσκαλος μαθητής του θεού,
αυτός που γνωρίζει την αλήθεια και δεν βιώνει αυτήν
είναι ένας φιλόλογος της σοφίας και επιστήμων της αναλήθειας,
αυτός που δεν μιλεί αλλά ακτινοβολεί με τις πράξεις του την αλήθεια
είναι ένας μαθητής μυητής της αλήθειας του θεού στον κόσμο,
αυτός που πάντοτε μιλεί περί της αλήθειας και η ζωή του γέμει αναλήθειας είναι ένας δάσκαλος του ψεύδους και εργάτης του κακού στον κόσμο.
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ :
είναι μαθητής δάσκαλος του καλού
δεν φιλοδοξεί ποτέ να γίνει δάσκαλος
είναι ένας βιωματικός αληθινός μαθητής
είναι ένας βιωματικός δάσκαλος μαθητής
είναι ένας δάσκαλος μαθητής του θεού
είναι ένας μαθητής μυητής της αλήθειας του θεού στον κόσμο.
(άνθρωπος-αδελφός-ισάγγελος) .
Ο ΨΕΥΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ :
είναι αποτυχημένος κακός μαθητής
είναι ένας χαμένος άνθρωπος
είναι ένας διανοούμενος της μυήσεως
είναι ένας ανόητος και ηλίθιος σοφιστής άνθρωπος
είναι ένας φιλόλογος της σοφίας και επιστήμων της αναλήθειας
είναι ένας δάσκαλος του ψεύδους και εργάτης του κακού στον κόσμο.
(παλιάνθρωπος-μισάνθρωπος-δαίμονας του κακού) .
τέλος του 1ου μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: