Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

μαθητής δάσκαλος 3

 ("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ :
1=θεός πατήρ
2=αγάπη-σωφία
3=πνεύμα/τριαδικόν ον

----------
4= ύλη-κόσμος
5=άνθρωπος
(1- 5 δημιουργία του θεού καθοδική) .
6= τέλειον-τελείωση πνευματική
7= νόμος ανταπόδοσης
8= αρμονία- εναρμόνιση
9= μύηση- δημιουργία (πνευματική ζωή)
και 10= δένδρο γνώσεως-σοφίας /δένδρο ζωής-αγάπης /δένδρο μυήσεως-αλήθειας ( 10 + 10 + 10 = 30) . (6- 9 και 10 = δημιουργία ανθρώπου ανοδική) .

ΜΑΘΗΤΗΣ= 72 και 7 γράμματα
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ=91 και 10 γράμματα
------------------------------------------------
163 και 17 γράμματα

μαθητής= 72=7+2=9
2=η οδός του είναι διπολική σε αγάπη-σωφία θεού
7= και ο νόμος της ανταπόδοσης διέπει τις πράξεις του (ο κριτή του).
9= εκδηλούμενος με αγάπη και σοφία και τηρώντας τον νόμο του θεού, αυτο-μυείται στην αλήθεια του θεού, ο οποίος είναι η αγάπη-σωφία, και ο δημιουργός του νόμου της τριπλής δημιουργίας .ο πιστός μαθητής είναι ο άνθρωπος, ο βιωματικά αυτοπνευματούμενος σε αγάπη- σωφία θεού, ο αυτονομοθετούμενος νόμος θεού-καλού .

διδάσκαλος= 91= 9 + 1= 10 =1
1= μονάς (ο θεός- αλήθεια) και αμνός (ο ιησούς χριστός- η αλήθεια)
9= εννεάς= (ολόκληρη η μύηση στην 9δική κλίμακα-ιεραρχία των αριθμών) η μύηση στην αλήθεια της τριαδικής- τριιπλής δημιουργίας (3+3+3=9) .
10= ο εργάτης- συνεργάτης του θεού στον κόσμο, αυτός που αποκαλύπτει το έργο της αλήθειας του θεού στον κόσμο, το δένδρο της γνώσεως (του καλού και του κακού= διάκρισις και διαχωρισμός), το δένδρο της ζωής (τους καρπούς-αρετές της αγάπης = ηθική τελείωση), το δένδρο της μυήσεως στην αλήθεια (τους καρπούς- αρετές της εν αγάπη σωφίας και βασιλείας του θεού στον κόσμο με την εν παντί ενότητα εν αληθεία) . ο αληθινός διδάσκαλος είναι ο άνθρωπος, ο μυητικά εμπνευματούμενος εκ της αγάπης- σωφίας θεού, ο πνευματοφόρος και χαριτωμένος της αγάπης- σωφίας θεού, ο ισάγγελος άνθρωπος συνεργάτης του θεού και ποιμένας των ανθρώπων.

μαθητής= 72 + διδάσκαλος= 91= 163
είναι ο μαθητής διδάσκαλος και διδάσκαλος μαθητής
1= αμνός του θεού-αλήθεια θεού
6= τέλειον ανθρώπινον πνεύμα (3+3, 1+2+3, 1χ2χ3 = 6 κλπ)
3= τέλειον πνεύμα θεού-στην τριπλή τριαδική δημιουργία
--------
163= 1+ 9 = 10 = ο τέλειος μαθητής του θεού (μυείται- ποιμαίνεται) και διδάσκαλος των ανθρώπων (μυεί-ποιμαίνει) . (Ματθ. 13:23) ο δε- σπόρος επι την γην την καλην σπαρεις, ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και συνιων ος δη καρποφορει και ποιει ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα (100- 60- 30 = 1- 6- 3) .
ΜΑΘΗΤΗΣ

7 γρ= ανήκει στην τάξη των 7 πνευμάτων
ή και στην τάξη των Μ= 12 μαθητών
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
10 γρ = υπηρετεί το έργο του θεού στον κόσμο-10
που είναι το έργο του Δ= τρίγωνο= πνεύματος στον κόσμο (Δ=4 = σταυρός + =θυσία και 4= 1 + 2 + 3 + 4 =10= ο συνεργάτης του θεού στον κόσμο-γη) .
ΜΑΘΗΤΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
7+10= 17
η 1=μονάς-αλήθεια και η 7=επτάς-νόμος του θεού στον κόσμο . 17 = 1- 17 =153 = η τρίτη τριπλή διαθήκη του θεού (3=1+2+3 διαθήκες) προς τον υιόν του άνθρωπο, η αγία τριάς, το πνεύμα της αληθείας, η αλήθεια-αγάπη-σωφία του θεού στον κόσμο .
Μ + Δ
Μ
είναι το Μικρόν και το Μέγα
Μικρός άνθρωπος= αφού πνευματικά γενιέται-δημιουργείται ως κατάσταση μηδεν-μηδενός (0).
Μεγάλος άνθρωπος= αφού πνευματικά μπορεί- Δύναται να γίνει θεός-συνθεός εν θεώ (θέωση).
Δ
είναι η (Μόνη) Δύναμη του θεού και η Δύναμη του Διαβόλου
τις οποίες Δυνάμεις ο Μαθητής και Διδάσκαλος άνθρωπος μπορεί-Δύναται (γιατί έχει τόσο τις δυνατότητες όσο και τις δυνάμεις), να αξιοποιήσει και χρησιμοποιήσει θετικά ή αρνητικά υπέρ της κοσμοκρατορίας του (υπηρέτης του κακού) ή υπέρ του έργου του θεού (συνεργάτης του θεού) .
τέλος,
Μ Δ
με την Δύναμη των Δώρων της Μητέρας Ζωής (εύα)-του θεού να επιστρέψω το Δώρον της Μυήσεως, που είναι ο μετουσιωμένος απο κακόν σε καλόν εαυτός-εγώ μου, ή με την Δύναμη του Διαβάλλοντος Διαβόλου να σκορπίσω το Δώρον της πνευματικής Μου Μητέρας, το εγώ- Δισύνθετον πνεύμα μου, αφίνοντας αμετουσιώτο το κακό μου και χωρίς απλοποίηση το εγώ μου .
ο άνθρωπος= ο αριθμός 5 = Ε
άρρεν= Ε
θήλυ= Ε
και Μ - Δ 
μπορούν να συνθέσουν την Ε_Δ_Ε_Μ = παράδεισος ή  ΕΜΕ Δ , δηλαδή να καταστήσουν εμέ-να Δ= Διαβολική Δύναμη (αφού δεν θα είμαι ΕΔΕΜ= πνεύμα καλού θα είμαι το αντίθετο δηλαδή πνεύμα κακού= Διαβολικό ) .
Δαίδαλος - Ικαρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: