Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ 2

 ο Ζεύς Αρπάζει τον Γανυμήδη στον ουρανό
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ = συναποτελείται- συγκτοτείται ο λόγος-λέξη απο 5 φωνήεντα (Ο-Ο-Ο-Ο-Υ) και 4 σύμφωνα (Δ Ρ Χ Σ) τα οποία αναδιατασσόμενα τα γραμματικά του στοιχεία (αναγραμματισμός) αποδίδονται οι λέξεις -λόγοι . (θα δίνεται συνοπτική κεντρική ερμηνεία- διευκρίνηση) .
ΔΟΡΟΣ=ΔΟΥΡΟΣ=ΔΩΡΟΣ- δώρειος
ΧΟΡΟΣ-ΟΡΧΟΣ= χορός και χώρος και όρχησις- ορχήστρα .
ΔΩΡΟΣ ΧΟΡΟΣ-ΟΡΧΟΣ= ΔΩΡΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ-ΟΡΧΗΣΙΣ

ο Δώρος είναι υιός του Ελληνα που είναι υιός του Δευκαλίωνα που είναι υιός του Προμηθέα που είναι υιός του Ιαπετού που είναι υιός του ΟΥΡΑΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΣ= ο υδροχόος- το παρακλητικό πνεύμα της αληθείας θα μας αποκαλύψει τον ουρανό των ουρανών και όσα κρύβονται πάνω και κάτω απο αυτόν . ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ (θεός-ουρανός) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (Η ΑΛΗΘΕΙΑ).
ΙΑΠΕΤΟΣ= ο υιός του ΜΕΓΑΛΟΥ ουρανού= Ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΕΟΣ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ= ο υιός-εκδήλωση του λόγου του θεού= Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΩΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ (Η ΑΓΑΠΗ).
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΠΥΡΡΑ=ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΔΙΠΟΛΟ ΓΕΝΝΗΤΟΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ- ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (παιδιά των αδελφών προμηθέα- επιμηθέα και γεννήτορες των ελλήνων με θαυματουργικό τρόπο με εντολή του Δία όταν μετά τον κατακλυσμό τους έδωσε εντολή να προχωρούν μπροστά και να πετάνε πίσω τους πέτρες όπου κάθε πέτρα γινόταν ένας άνθρωπος αρσενικός απο τον δευκαλίωνα και θηλυκός απο την πύρρα -το πέτρινο γένος- τα αιώνια νιάτα- ο λαός της σοφίας- το ΖΕΥΓΟΣ αυτό αποτελεί προβολή και προέκταση του Λόγου- Πνεύματος και είναι οι γεννήτορες- ηγέτες- δημιουργοί της τριπλής δημιουργίας πνευματικής ψυχικής υλικής).
ΕΛΛΗΝ= Ο ΦΟΡΕΑΣ (ΧΩΡΟΣ-ΛΑΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ- ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΕ- ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ (του ουρανού-πνευματικού κόσμου. το πνεύμα δεν προσωποποιείται όπως το ον-λόγος-αγάπη του θεού αλλά εκφράζεται πάντοτε διαμέσου των γεννητόρων του ουρανού ως πνεύμα αληθείας και άγιον πνεύμα) . σημ: μια παραλλαγή του μύθου τον φέρει όχι ως υιό του Δευκαλίωνα αλλά ως υιό του προμηθέα και συνεπώς είναι αδελφός του Δευκαλίωνα .
ΔΩΡΟΣ= ταυτίζεται με τον έλληνα ο οποίος τον γεννά στην γη πάντοτε (με όλα του τα αδέλφια) ως άνθρωπο για να εκτελέσει το έργο της προετοιμασίας του εκλεκτού- της αλήθειας του θεού και λόγου και αγίου πνεύματος .
ΔΩΡΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ-ΟΡΧΟΣ : ο κυκλικός χορός-τραγούδι-υμνωδία-ψαλμωδία των πνευματικών όντων του ουρανού κατα την συνοδεία και ακολουθία των γεννητόρων τους (ελαύνουν και ακολουθούν- περιστρέφονται όπως οι αστέρες γύρω απο τον ήλιο) : ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΚΟΥ- ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ "ώς εν ουρανώ και επι της γης"(ήλιος- αστέρες) αλλά και της υμνωδίας του Τρισμεγίστου Ερμή "ώς εν τοις άνω ούτω και εν τοις κάτω..." (ουρανός- κόσμος) .
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΟ- ΤΡΙΤΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ- ΚΟΣΜΟΥ, ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΤΗΝ ΓΗ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΝΥΜΦΗ ΓΗ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ ΘΕΟΝΥΜΦΗΣ ΓΗΣ .

ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΡΟΔΟΧΟΥΣ :
(ο υδροχόος πνεύμα της αληθείας- άνθρωπος ισάγγελος)
χούς=χοή= ο υδροχόος θα διαχύσει-διαχέει εξακολουθητικά στην γη (χούς=χώμα-γη) το ύδωρ =το νερό της ζωής-αγάπης του ρόδου= το αρωματισμένο και αποσταγμένο απο τα άνθη του βασιλικού ρόδου= της αλήθειας- του πνεύματος της σοφίας και αλήθειας . η χοή του ρόδου= νερού ρόδου και ρόδινου και αρωματισμένου, είναι η πνοή της σοφίας και της αγάπης του λόγου που θα λούζει θα καθαίρει και θα αφυπνίζει και συνειδητοποιεί ψυχές και πνεύματα ανθρώπων κάνοντας του αγαπημένους φίλους και σοφούς αδελφούς-μαθητές- συμμαθητές- διδασκάλους- ιερείς- ποιμένες και βασιλείς του ήλιου. υδροχοείς της αλήθειας του θεού .

ΥΔΡΟΧΟΟΣ = Υ οδός (οδούς- ο δούς) ο ΧΡ= η Υ οδός του Υ-δροχόου- Υ-ιού είναι η ταυτόσημη με την οδό του Χ-Ρ-ιστού, του Ρ-όδου και του Χ-ιαστού σταυρού δηλαδή του Εσταυρωμένου Ρόδου- Ροδόσταυρου (ρόδον= αλήθεια και σταυρός Χ= θυσία) . (υδροχόος= ΔΥΟ ΟΔΟΥΣ= η Υ και η ΧΡ η Υδροχοϊκή και ΧΡιστική που γίνονται μία ενιαία διπολική μοναδική οδός αλήθεια ζωή για τον τριτάνθρωπο της νέας τρίτης πνευματικής υδροχοϊκής εποχής ) .
ο ΧΡ-ιστός ομού με τον Υ-δροχόο παράκλητο μας καλούν τώρα την νέα τρίτη υδροχοϊκή εποχή να συμβιώσουμε την διδασκαλία- αλήθεια του Υ-ιού και Λόγου του θεού και την διδασκαλία του Υ-ιού και πνεύματος του θεού- της Σοφίας του παρακλήτου- Υ-δροχόου ,δηλαδή την Ρ- οδόν την οδόν του Ρ-όδου το οποίο ως οδός πάντοτε συνοδεύεται απο την θυσία και τον σταυρό όπως και ο κύριος μας απέδειξε ως Εσταυρωμένος Σωτήρ- αλήθεια .
Ρ= 17= 1-17= 153
153= η Γ' διαθήκη-εποχή του Παρακλήτου (Ελλάς-Υδροχόος)

ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ο δούς (οδούς) ΧΡ = αυτός που δίδει την οδό της χάριτος του ΧΡίσματος του ΧΡιστού (αυτός είναι ο Υδροχόος= η Σοφία-παράκλητος και αυτό που δίδει είναι το ΧΡ= ο χριστός-αγάπη) . ΥΔΡΟΧΟΟΣ = ενέχει τα στοιχεία-γράμματα ΣΟ= σοφία και ΧΡ= χριστός αλλά και τα στοιχεία-γράμματα Υ= υδροχόος και το ΥΔΟΡ= ύδωρ που είναι το κατεξοχήν περιβάλλον του ΙΧΘΥ= χριστός και κυριολεκτικό σύμβολο της ψυχής του αιθέρα και της αγάπης που αντιπροσωπεύουν την αγάπη- τον ιησού χριστό (αγαπάτε αλλήλους) .
πέρας Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: