Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ

http://www.erasmus.gr/UserFiles/Image/Tours/VERGINA/Vergina.jpg
ο ΑΣΤΗΡ- ΗΛΙΟΣ της βεργίνας, το Ηλιακό Ρόδο των Ελλήνων Μακεδόνων Βασιλέων,σύμβολο της ουράνιας αλήθειας του Λόγου-Σοφίας .
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ =
ο Λόγος "Ο ΥδρΟχΟΟς" (με το άρθρο) συγκροτείται απο 9 γράμματα 5 φωνήεντα και 4 σύμφωνα (υδροχόος=4σ+4φ) . ας δούμε λοιπόν τι αποκαλύπτει ο Υδροχόος ο οποίος θα καλύψει όλη την περίοδο- εποχή= Γ' διαθήκη της σοφίας του θεού (όπως ο ιχθύς κάλυψε όλη την περίοδο-εποχή-Β' διαθήκη του Λόγου-Αγαπης του θεού) .
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ (με το άρθρο διότι δεν θα μιλήσουμε απλά για το 11ο στην σειρά απο τα 12 ζώδια αλλά για το ζώδιο το οποίο επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την μία απο τις 3 πνευματικές εποχές της αλήθειας του θεού την Γ' = τρίτη και τελευταία περίοδο- εποχή (Ω-μέγα) που ανήκει στον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, την Σοφία του θεού .
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ= ΣΟΦΙΑ=ΠΝΕΥΜΑ= Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ= ΑΓΑΠΗ= ΛΟΓΟΣ= Ο ΙΧΘΥΣ
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ =
Ο Υ Ο Ο Ο = 5 φωνήεντα
Δ Ρ Χ Σ= 4 σύμφωνα
ΦΩΝΗΕΝΤΑ 5 :
Ο Ο Ο Ο= είναι οι 4 κόσμοι- δίαυλοι του πνεύματος του ΟΥρανού στην Υλη-γη-κόσμο : η ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ύλη) η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (νόηση- διάνοια) η ΘΡΗΣΚΕΙΑ (ψυχή- αιθήρ) η ΜΥΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ (πνεύμα) . Είναι τα 4 άλογα του απόλλωνα, το ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ του Ηλίου- ηλιακού ΠυρόΦωτός , είναι ο ιερός αριθμός 4 (4=1+2+3+4=10= δένδρο γνώσεως- ζωής της ιερής καμπαλά και της ελληνικής πυθαγορικής τετρακτύος κλπ) που τόσο παραστατικά αποκαλύπτει η φύσις και ο ήλιος με τις 4 εποχές του χρόνου (φθινόπωρον- χειμών -έαρ- θέρος) κλπ.
Υ = είναι  το Υδροχοϊκό Δένδρο της Αλήθειας (γνώσεως+ ζωής) η οδός- κατάσταση του Υδροχόου Ανθρώπου δηλαδή ο Υπερ-βατισμός που είναι αποτέλεσμα της βιώσεως και τηρήσεως της Υδροχοϊκής Αλήθειας εκ μέρους των Σταθερών Βιωματικώς Πνευματικώς Αυτοπνευματούμενων Υδροχοϊκων Ανθρώπων .( Ο=15 χ 4 = 60 : ήλιος= 60) .
ΣΥΜΦΩΝΑ 4 :
Δ= τα Δώρα-Δύναμις του Υδροχοϊκού Πνεύματος της Αλήθειας .
Ρ= η Ροή-Ρούς των ψυχικών και πνευματικών Δώρων- η ΡΟΔΟχοή των Δώρων της Αλήθειας του Παρακλήτου-Πνεύματος-Πνευματικού Πυρός .
Χ= η ΧάΡις του Χριστού= η αγάπη : η πηγή των δώρων-φωτός
Σ= η Σοφία του παρακλήτου = η σοφία : η πηγή των δώρων-πυρός
(ΥΔΡΟΧΟΟΣ= με αναδιάταξη των στοιχείων- γραμμάτων που συγκροτούν την λέξη, αποδίδει - γίνεται : ΡΟΔΟΧΟΥΣ (η χοή του ρόδου-δώρου) και ΔΟΡΟΣ (Δώρος= ο δωρητής των δώρων) και ΧΟΡΟΣ (δώρειος χορός) και ΔΟΥΡΟΣ (δούρειος- δώρειος) και ΔΥΡΟΣ και ΔΡΥΣ (ΔένΔΡΟ) και ΔΟΡΥ (δωρικό- δρύϊνο ξύλο)  και ΥΔΟΡ (ύδωρ) και ΧΟΥΣ και ΡΟΥΣ (χοή- ροή και χώμα- γη) και ΔΥΟ και ΡΟΔΟ και ΧΡΥΣΟ-ς και Ο ΔΟΥΣ ΧΡ (ο δώσας- δίδων το ΧΡίσμα ΧΡ) και ΟΡΧΟΣ- ΧΟΡΟΣ ( χ-ο-ρ-ο-ς= ό-ρ-χ-ο-ς σημαίνει την όρχηση- μουσική για τον δώρειο χορό) και ΟΡΟΣ- ΟΥΡΟΣ (κορυφή- όριο- άκρότητα) κλπ.
σημ: οι αρχαίοι έλληνες πίστευαν (και καθιέρωσαν) ότι το γράμμα Ω είναι η ένωση- σύνθεση 2 ο δηλαδή τα 2 μικρά ο μας κάνουν ένα μεγάλο Ο το Ω - μέγα-λο . (συνεπώς Δόρος= δώρος και Δύο= Δύω και Υδορ= Υδωρ κλπ) ,
"ΥΔΡΟΧΟΟΣ" = ΥΔΩΡ + ΧΟΟΣ : σχετίζονται- πηγάζουν απο την διπλή "ΡΙΖΑ ΔΩΡ-ΡΟΔ" που προσδιορίζει 1) τα Δώρα-Δίδω Δωρεάν  2) το Δένδρο-Δρύς γ) το Υδωρ-Υδρεύω-Υδρία- Ρέω δ) την ρόδα-τροχό-κύκλο του ήλιου ο οποίος με την ανατολή και την δύση του είναι και γίνεται ρόδινος σαν ένα ρόδο μιά ρόδα-τροχός γεμάτος και ακτινοβόλος το χρώμα της ζωής, το ερυθρό-αιμάτινο χρώμα της ροδής και του ρόδου ε) την ΔΡάση και επίδραση των DEODORant-ΔΕΟΔΩΡΩΝ (deus-δίας-δέας-ζεύς-ζέους-θεός-θέους-ντέους και δώρο-doron- (ΘΕΟ-ΔΩΡΩΝ- ΘΕΟ-ΡΑΙΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΡΟΔΩΝ) κλπ. αλλά και την διπλή "ΡΙΖΑ ΧΟΡ-ΟΡ" που προσδιορίζει 1) τον χορό (αστρική- κυκλικη κίνηση στον χώρο- ουράνιο και γήϊνο) και τον όρχο-όρχηση- μουσική που συνοδεύει και ρυθμίζει τις κινήσεις του κυκλικού χορού 2) την Χώρα (συγκεκριμένος οριοθετιμένος τόπος που χωράει πράγματα- όντα κλπ) 3) την ώρα (που μετράει την κίνηση του φωτός- ήλιου, το Ωρ-αούρ= φώς και την πΡΩινή ΑΥΡα του φωτός και του ανέμου-πνοή) 4) τις κορυφές-ακρα- ύψος των ΟΡΕΩΝ που το πρώτο φως του ήλιου αγγίζει και πρώτες δέχονται την βροχή- Υετό του ΟΥρανού- Υδροχόου κλπ.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΔΟΡΟΣ-ΔΩΡΟΣ- ΔΩΡΙΕΥΣ=Δείχνει την Υψηλή καταγωγή του Υδροχόου- όντος- πνεύματος (ουράνια και ελληνική) . (δώρον- δόρυ- δρυς- δενδρο- ύδωρ- δράσις- κλπ) .
http://www.lifo.gr/uploads/image/452472/%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD.jpg
κεφαλή ταύρου με διάδημα ρόδου-Μυκήνες
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= χορός= δώρειος χορός (ήλιος-αστέρες)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ροδο= ο βασιλιάς των ανθέων-λουλουδιών
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= χρυσό = ο βασιλιάς των ορυκτων- μετάλλων (στοιχείων)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= δρυς= το ιερό δένδρο των δωδωναίων σελλών (ελληνων)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ύδωρ= το ιερό ποτό της ζωής του ανθρώπου και της γης
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ροδοχούς= ο ποταμός υδροχόος που διαχέει σε όλη την γη το ρεύμα- νάματα του ροδονερού (ύδωρ= αγάπη ρόδο= σοφία ποταμός= πνεύμα-αλήθεια άνθρωπος υδροχόος= μύστης του πνεύματος-λόγου, ο εκλεκτός του θεού- της αγάπης- σωφίας) .
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ο δούς ΧΡ = αυτός που δίδει την χάρι του ΧΡίσματος του χριστού (ο υδροχόος = η σοφία-παράκλητος και το ΧΡ= ο χριστός-αγάπη) .
ΥΔΡΟΧΟΟΣ = Υ οδός (οδούς- ο δούς) ο ΧΡ= η Υ οδός του Υδροχόου-υιού είναι η ταυτόσημη με την οδό του Χ-Ριστού, του Ρόδου και του Χιαστού σταυρού δηλαδή του Ροδόσταυρου (ρόδον= αλήθεια και σταυρός= θυσία) . (υδροχόος= ΔΥΟ ΟΔΟΥΣ= η Υ και η ΧΡ η υδροχοϊκή και Χριστική που γίνονται μία ενιαία διπολική μοναδική οδός αλήθεια ζωή για τον τριτάνθρωπο της νέας τρίτης πνευματικής υδροχοϊκής εποχής ) .
κλπ κλπ .
ΟΟΟΟ =
οι 4 τροχοί - ΟΧήματα (όδευση- πόρευση- ηλιοδρόμιον) της επιστήμης της φιλοσοφίας της θρησκείας και της Μυήσεως- εσωτερισμού :
ΕΠΙΣΤΗΜΗ = ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΙΑΣΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ= ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΔΙΑΝΟΗΣΗ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ= ΛΑΤΡΕΙΑ- ΠΙΣΤΙΣ- ΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ
ΜΥΗΣΗ= ΑΛΗΘΕΙΑ- ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
η επιστήμη και η φιλοσοφία θα καλύψουν την υλο-διανοητική εξωτερική ζωή- καθημερινότητα- ανάγκες των ανθρώπων (διατροφή- στέγαση- υγεία- προστασία- κανονική ζωή κλπ ) και η θρησκεία με την μύηση θα καλύψουν την ψυχοπνευματική εσωτερική ζωή- ψυχοπνευματική τελείωση- πόρευση των ανθρώπων (αλήθεια- αγάπη- σοφία- ελευθερία- υπερβατισμός- λατρεία του θεού και μύηση στην αλήθεια του θεού κλπ).
επιστήμη- φιλοσοφία= τεχνικός πολιτισμός
θρησκεία- μύηση= πνευματικός πολιτισμός
η τέχνη (οοοο) θα καλύπτει και τους 4 δίαυλους- ποταμούς της ενιαίας ζωής των ανθρώπων, υλικής- διανοητικής- λατρευτικής- πνευματικής, (γη-εδέμ) και οι 9 μούσες του πνεύματος θα αποκαλύπτονται και θα αποκαλύπτουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων, τα αγάλματα της θείας αγάπης- σοφίας οικοδομώντας και καθιστώντας την γη "κοιλάδα των ρόδων" και " αγρό των κρίνων" επάνω των οποίων θα υπερ-ίπτανται οι ουράνιοι αδελφοί- αετοί και οι σεβαστοί και αιώνιοι γεννήτορες των ανθρώπων "ο δώρος και η δώρα" συνοδευόμενοι απο τα τέκνα- δώρα τους έτοιμοι να τα διαχύσουν στούς αθλητές του πνεύματος και τους πιστούς λάτρεις του ενός και μοναδικού απειραιώνιου σε ισχύ έωνα θεού . αυτό θα είναι και το ολοκλήρωμα του έργου του υδροχοϊκού πνεύματος- του πνεύματος πλέον του ανθρώπου που θα γίνει και θα παραμείνει εις τους αιώνες με την ανθρωπότητα της γης και εν συνεχεία με την ανθρωπότητα του σύμπαντος κόσμου, εως ότου κλείσει η αυλαία της τριπλής του θεού δημιουργίας .
πέρας Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: