Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ 4

η υπαπαντή του χριστού-ιχθύς
και η υπάντηση του αγίου πνεύματος-υδροχόος
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
"ΥΔΡΟΧΟΟΣ" = ΥΔΩΡ + ΧΟΟΣ : σχετίζονται- πηγάζουν απο την διπλή "ΡΙΖΑ ΔΩΡ-ΡΟΔ" που προσδιορίζει 1) τα Δώρα-Δίδω Δωρεάν  2) το Δένδρο-Δρύς γ) το Υδωρ-Υδρεύω-Υδρία- Ρέω δ) την ρόδα-τροχό-κύκλο του ήλιου ο οποίος με την ανατολή και την δύση του είναι και γίνεται ρόδινος σαν ένα ρόδο μιά ρόδα-τροχός γεμάτος και ακτινοβόλος το χρώμα της ζωής, το ερυθρό-αιμάτινο χρώμα της ροδής και του ρόδου ε) την ΔΡάση και επίδραση των DEODORant-ΔΕΟΔΩΡΩΝ (deus-δίας-δέας-ζεύς-ζέους-θεός-θέους-ντέους και δώρο-doron- (ΘΕΟ-ΔΩΡΩΝ- ΘΕΟ-ΡΑΙΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΡΟΔΩΝ) κλπ. αλλά και την διπλή "ΡΙΖΑ ΧΟΡ-ΟΡ" που προσδιορίζει 1) τον χορό (αστρική- κυκλικη κίνηση στον χώρο- ουράνιο και γήϊνο) και τον όρχο-όρχηση- μουσική που συνοδεύει και ρυθμίζει τις κινήσεις του κυκλικού χορού 2) την Χώρα (συγκεκριμένος οριοθετιμένος τόπος που χωράει πράγματα- όντα κλπ) 3) την ώρα (που μετράει την κίνηση του φωτός- ήλιου, το Ωρ-αούρ= φώς και την πΡΩινή ΑΥΡα του φωτός και του ανέμου-πνοή) 4) τις κορυφές-ακρα- ύψος των ΟΡΕΩΝ που το πρώτο φως του ήλιου αγγίζει και πρώτες δέχονται την βροχή- Υετό του ΟΥρανού- Υδροχόου κλπ.
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ = Ο Υ Ο Ο Ο = 5 φωνήεντα Δ Ρ Χ Σ = 4 σύμφωνα 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= χορός= δώρειος χορός (ήλιος-αστέρες)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ροδο= ο βασιλιάς των ανθέων-λουλουδιών
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= δόρον= το δώρον-αρετές της δώρας και του δώρου
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= χρυσό = ο βασιλιάς των ορυκτων- μετάλλων (στοιχείων)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= δρυς= το ιερό δένδρο των δωδωναίων σελλών (ελληνων)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ύδωρ= το ιερό ποτό της ζωής του ανθρώπου και της γης

ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΩΡ-ΟΥΡ= το ωριαίον φως- ουρ-άνιον φως . κλπ
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΟΣ- ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ- ΤΟ ΑΓΟΝ ΠΝΕΥΜΑ- Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΘΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ- Γ' ΔΙΑΘΗΚΗΣ :
τα Δώρα= οι αρετές των ΟΥΡάνιων Γεννητόρων = ΑΓΑΠΗ- ΣΟΦΙΑ = ΔΩΔΕΚΑΚΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΗΛΙΟΣ ΑΡΕΤΩΝ = = ΑΑΑΑΑ=αγιότητα-αγαθότητα-αγνότητα-αγάπη-αλληλεγγύη + 7-ΥΣΤΕΡΟΝ= Υ-Σ-Τ-Ε-Ρ-Ο-Ν=υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη-εγκράτεια-ρωμαλαιότητα-οφειλή-νουνέχεια
η Δρύς- το ιερό Δένδρο= η ιερή ΔωΔωναία Δρύς Διός που οι σελλοί ξυπόλυτοι ιερείς του μέσα απο το θρόϊσμα του ανέμου στα φύλλα της δρυός άκουγαν τις εσωτερικές φωνές των ουράνιων αδελφών τους και μπορούσαν να προφητεύουν δηλαδή να μεταλαμπαδεύουν το θέλημα και τις εντολές του ουρανού προς τα τέκνα της γης . Η δρύς, ιερό δένδρο και άλλων λαών (Κέλτες- Δρυϊδες) συμβολίζει και είναι το σύμβολο του Δένδρου της ζωής της αγάπης του Λόγου του θεού. ο Υδροχόος θα μας χαρίσει την ιερή μύηση του δενδρου της δρυός (αναβίωση) και θα την επαυξήσει με την "νέα" αλήθεια του υδροχοϊκού πνεύματος και της Γ' διαθήκης .
το Υδωρ= το ύδωρ το ζων, η χριστική χάρις-αλήθεια την οποία το παρακλητικό υδροχοϊκό ον-πνεύμα θα διαχέει εξακολουθητικά απο τον ουρανό προς την γη-κόσμο-ανθρωπότητα.
η Ρόδα= η ρόδα- κύκλος- ήλιος του πυροφωτός (πυρ= σοφία φως= αγάπη), ο αιώνιος- αέναος κύκλος- η τροχιά-κυκλική διαδρομή- ηλιοδρόμιον  του ήλιου- κύκλου (4 άλογα) που δημιουργεί-διδάσκει τις 4 εποχές του χρόνου τα 4 ηλιοστάσια-ισημερίες τον σταυρό (+) σταυρική θυσία του κόσμου-ΓΑΙΑ και του ανθρώπου ΑΔΑΜ και τους 4 ποταμούς του πνεύματος στην γη (επιστήμη-φιλοσοφία-θρησκεία-μύηση) που αποκαλύπτουν την οδό καθόδου του θεού στον κόσμο και την οδό ανόδου του ανθρώπου στον θεό (οδός άνω κάτω μία και αυτή- ΗΡΑκλειτος). ο υδροχόος ως το πνεύμα της αληθείας θα μας διδάξει σύμφωνα και με όσα ο χριστός μας αποκάλυψε :(ιωα κεφ:14-16) Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν... ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·.... καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως....ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
ο Χορός= ο υδροχόος θα μας αποκαλύψει τον δωρικό- αστρικό χορό του ήλιου ή γεννήτορα και των αστέρων ή τέκνων (σούφι- ροδόσταυροι) που όπως ο ήλιος-λόγος χορεύει στο κέντρο του σύμπαντος κόσμου οι μαθητές (Χορο-δία- χωρο-δία) του ακολουθούν- παρακολουθούν τον ηγέτη- αρχηγό- γεννήτορα τους να τους περιστρέφει σε μια άπειραιώνια κυκλική τροχιά αγάπης- σοφίας- γνώσεως αλήθειας- υπέροχης δημιουργικότητας- θαυμαστής συναλληλίας- κοινωνίας- υπερβατικότητος- ποιητικής μυσταγωγίας- ένωσης με τον πνευματικό θεό λόγο και πνεύμα .
ο Χώρος= ο χώρος- τόπος στην γη (επίκεντρο η ελλάδα)  και τον κοσμικό αστρικό χώρο (κόσμος-ηλιακά συστήματα) τον αιθέρα (ψυχικό-πνευματικό περιβάλλον του εννεαδικού πνευματος) και το άχωρο άυλο πνευματικό περιβάλλον του ουρανού (πνευματικό περιβάλλον του πνευματικού κόσμου των γεννητόρων) . ο υδροχόος ως πνεύμα χάριτος και αλήθειας και δυνάμεως και ισχύος θα μας ξεναγεί οδοιπορικά και υπερβατικά στους ιερούς χώρους της γης και της τριπλής δημιουργίας και θα μας αποκαλύπτει το έργο του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος .
ο Όρχος= η όρχησις, η μουσική υπόκρουση, τα μουσικά όργανα (λύρα- άρπα- αυλός κλπ) και οι μουσικοί με την έμπνευση και διδαχή και καθοδήγηση των μουσών : υλικά- αιθέρια- πνευματικά θα παιανίζουν και ορχούν ρυθμούς- αρμονίες- συμφωνίες- ύμνους- εγκώμια- ωδές κλπ προς τέρψη και συναρμόνηση και χάρη και εύφρανση και χαρά και ψυχαγωγία και μυσταγωγία και ερωτική μέθη για την αλήθεια αγάπη- σοφία, τον θεό λόγο και πνεύμα .
το Ωρ-Ούρ- αΟυρ (ΟΥΡ-ανός- ΩΡ-ανός) το υδρο-χοϊκόν ον- πνεύμα θα διαχέει το ύδωρ το ζων την αγάπη και το φώς το ΟΥΡάνιο (ΥΔ=20+4= 24= Ω +ροχόος= ΩΡοχόος= ο χέων το ώρ-φως το ΩΡιαίον φως του Ηλιου-Υδροχόου) και τα ΔΟΥΡια Νάματα (ΥΔΡΟ-ΧΟΟΣ=ΔΟΥΡ-ΟΣ= δώρειος) του Δώρου και της Δώρας τα Δώρα-αρετές-ύδατα ζώντα- ροές και νάματα-ρήματα αληθείας) . 
πέρας του Δ' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: