Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ 5

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ = Ο Υ Ο Ο Ο = 5 φωνήεντα Δ Ρ Χ Σ = 4 σύμφωνα
(και με ανα-διάταξη των στοιχείων- γραμμάτων του = αναγραμματισμός, σχηματίζει- δημιουργεί τις λέξεις -λόγους :)
ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= χορός= δώρειος χορός (ήλιος-αστέρες)
ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ρόδο= ο βασιλιάς των ανθέων-λουλουδιών
ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= δόρον= το δώρον-αρετές της δώρας και του δώρου

ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= δρυς= το ιερό δένδρο των δωδωναίων σελλών (ελληνων)
ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ύδωρ= το ιερό ποτό της ζωής του ανθρώπου και της γης
ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΩΡ-ΟΥΡ= το ωριαίον φως- ουρ-άνιον φως
οΥΔΡΟΧΟΟΣ= χρυσό= ο βασιλιάς των ορυκτων- μετάλλων (στοιχείων) : ο ΗΛΙΟΣ είναι ταυτισμένος με το ΧΡΥΣΟ ΧΡΩΜΑ, το οποίο είναι το πνευματικό χρώμα του ΧΡΙΣΤΟΥ και της ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (αργυρό= σελήνη = ο παράκλητος= το πνεύμα- η σοφία του θεού) , αυτό σημαίνει ότι ο υδροχόος-σοφία θεού θα ανατείλει μια νέα εποχή αγάπης-σοφίας την εποχή της "εν σοφία αγάπης" και "εν αγάπη-σοφίας" που θα είναι και εποχή της "εν- τω- παντί ενότητος" : θεός- ανθρωπος- κόσμος θα ενοποιούνται σε ένα κράτος- μια βασιλεία- ενα θέλημα- μία ανθρωπότητα η οποία θα έχει κορυφή και θεό της τον θεάνθρωπο- ανθρωπόθεο ιησούν χριστό. η χρυσή-αργυρή αυτή εποχή (2 όψεις) θα φέρνει στο προσκήνιο όλη την προηγούμενη αλήθεια που δόθηκε στην ανθρωπότητα της γης απο δημιουργίας του ανθρώπου και θα την συνδυάζει με την καινή αλήθεια του κάθε παρόντος, προετοιμάζοντας κάθε φορά ένα νέο αναβαθμό εξέλιξης- ανέλιξης- πνευμάτωσης των ανθρώπων σε τέτοιο βαθμό που παρελθόν-παρόν και μέλλον θα χάνουν την χρονικότητα τους βυθιζόμενα και εκμηδενιζόμενα μέσα στο άχρονο και αδιάστατο πνεύμα της αληθείας του υδροχοϊκού παρακλητικού πνεύματος .

ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΧΡ= κάθε ανθρώπινον ον θα φέρει επι του στήθους ανεξίτηλον το ΧΡίσμα του χριστού και θα εκφράζει την ΧΡιστική ΧάΡι- Αλήθεια του Λόγου του θεού .
ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΡΧ= κάθε ανθρώπινον ον θα φέρει επι του μετώπου το Χρίσμα του Ρόδου και του Χριστικού σταυρού και θα εκφράζει την ΠαΡακλητική ΧάΡι- Αλήθεια του Πνεύματος του θεού.
ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΔΥ= κάθε ανθρώπινον ον θα μπορεί δια της ΔΥνάμεως τού πνεύματος του (αγγέλου του) -πνεύματος του θεού (γεννήτορος του) να Δημιουργεί- αυτοΔημιουργεί έργα Δημιουργικά κατα το πρότυπο και καθ-ομοίωση της πνευματικής Δημιουργικής ΔΥνάμεως, έργα καλού- σοφίας- αγάπης- αλήθειας- δικαιοσύνης- ελευθερίας- αδελφοσύνης, οικουμενικά χάριν του καλού και για την συμπλήρωση και εκπλήρωση εντελώς (τελείως) του έργου του θεού και του ανθρώπου στον κόσμο- γη .
ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ=Δ = 4,3,2,1 (10) .
Δ (δέλτα)= 4 (αριθμός
Δ= σχήμα τριγώνου= 3
  1
2 Δ 3
Δ (δέλτα) = αρχίζει η λέξη Δ-υάς =2
Δ (δέλτα) = αριθμός 4= 1+2+3+4 = 10 = 1 (δεκάς- μονάς = 10 = 1) αλλά και δ-έ-λ-τ-α= 4 + 5 + 11 + 19 + 1= 40= 4 (=10=1) και Δ-έλτα αρχίζει η λέξη ΔΥ-ναμις= ο θεός= μονάς (-τριάς). 
Δ=
1=ο θεός
2=η αγάπη-σοφία
3= το πνεύμα- τριαδικον ον
4= κόσμος- ανθρωπος- σταυρός δισυνθετότητας (το έργον)
10= ολοκλήρωση του έργου θεού- ανθρώπου= το δένδρο γνώσεως-ζωής= ενοποιούνται-γίνονται ένα στον θεό . 
Δ= 4 = ΔΔΔΔ = 4 Δ ή 4 τρίγωνα-πυραμίδες (4χ3=12) = Δύναμις= Δώρος+Δώρα=  Δώρον (1-2-12) το τριαδικόν ον-πνεύμα- η αυτοπροβολή του- η προβολή τους (θεός-γεννήτορες-τέκνα).
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= Υ= ΥΥΥΥ = Υδροχόος- Υδρία -Υδωρ= Υετός (βροχή- καταιγίδα- κατακλυσμός) και Υδροχόος+υδρία+ύδωρ= 1514+ 515+ 1304= 3333 (ο υετός θα είναι 3333)
3
3 + 3
3
στα 4 σημεία του κόσμου
(Ανατολή- Δύση- Αρκτος=βορράς- Μεσημβρία=νότος)
Α
Δ + Α
Μ
ο ΑΔΑΜ-4 και η ΕΥΑ-3
θα κυριαρχήσουν δια του πνεύματός τους- Πνεύματός Του
και ούτως θα συντελεσθεί η βασιλεία του θεού στην Γη
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΟΟΟΟ= ο ΚΥΚΛΟΣ που άνοιξε ο θεός (Ο) με την Δημιουργία της τριπλής δημιουργίας (οοο) θα περατωθεί (περατώσει) στην εποχή του υδροχόου που είναι η τρίτη περίοδος-εποχή-διαθήκη του θεού προς τον άνθρωπο- ανθρωπότητα της γης . οι τρείς κύκλοι θα επιστρέψουν στον ένα κύκλο του θεού και το έργο θα τελειώσει με την θέωση- αποκατάσταση του παντός στον θεό .

Δεν υπάρχουν σχόλια: