Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 14

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Η (Ελλήνων) ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ-Δ :
η Ακρόπολις των Αθηνών-ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενώνας Ναός της Αθηνάς, αποτελούν σήμερα, οικουμενικά, παγκοσμίως, το σήμα-σύμβολο με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται η ελληνίδα χώρα, η ελλάς και ο λαός των ελλήνων (όπως επίσης και ο Μαίανδρος και οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι) .
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ--ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Ιερός Βράχος--Ναός της Σοφίας Αθηνάς
Αποκαλύπτουν- Εικονίζουν- υλοΜορφοποιούν την Ιδέα της Θεού Αλήθειας (αγάπη+σωφία) που αφορά τον άνθρωπο της γής-κόσμου-δημιουργίας, ολοκληρωμένα- τελειωτικά (α+β+γ= Γ ή Ω διαθήκη- εποχή- νόμος- άνθρωπος). Η αλήθεια αυτή όταν συλλαμβάνεται απο το πνεύμα των ανθρώπων, βιούται ψυχικά και κατανοείται και εφαρμόζεται υλικά-διανοητικά, τότε ο άνθρωπος τελειούται-αυτοτελειούται-αυτοπνευματώνεται και μεγαλουργεί καθώς αφενός υπηρετεί το θέλημα του θεού και αφετέρου θαυματουργεί καθώς ενεργεί όμοια με τον δημιουργό του ο οποίος είναι Το Τέλειο Πνεύμα-Λόγος δηλαδή η Δημιουργός Αγάπη- Σοφία Θεού.

Η Ακρόπολις και ο Παρθενών (επίκεντρο της Πόλεως των Αθηνών) ομιλούν πνευματικά και λέγουν-αποκαλύπτουν :
 1. το σημείο-ναός-ομφαλός συνάντησης ουρανού και γης
 2. τον πνευματικό ναό-πρόσωπο της αλήθειας του υλικού σύμπαντος κόσμου
 3. τον ναό-πνευματική πυραμίδα της οικουμένης γήϊνης κοσμικής ανθρωπότητος
 4. την έδρα-ναό-οφθαλμό των ουράνιων πνευματικών γεννητόρων και των δυνάμεων τους στην γη (12 τάγματα αγγελικά και 12 αρχαγγελικά) .
 5. την Πύλη του ναού της πνευματικής πυραμίδος και την είσοδο έξοδο των μυστών προς τον αστρικό και ψυχικό ουράνιο αλλά και τον πνευματικό κόσμο-ουρανό
 6. την αποτύπωση της ιερής ελληνικής αλφαβήτου στον ιερό βράχο, τον παρθενώνα ναό και την αρχαία πόλη των Αθηνών
 7. την απεικόνηση του έλληνος λόγου-χριστού ως ποιμένος, κρατών την σιδηράν ράβδον και το ιερόν τρίγωνον ..............

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 13

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Η (Ελλήνων) ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ-Γ :
η Ακρόπολις των Αθηνών-ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενώνας Ναός της Αθηνάς, αποτελούν σήμερα, οικουμενικά, παγκοσμίως, το σήμα-σύμβολο με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται η ελληνίδα χώρα, η ελλάς και ο λαός των ελλήνων ( όπως επίσης και ο Μαίανδρος και οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι) .
 Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ
 1. Α' ΚΕΦΑΛΗ-άρρεν ΑΔΑΜ-σωφία/προσοχή
 2. Δ' ΚΕΦΑΛΗ-θήλυ ΕΥΑ-αγάπη/προσευχή
 3. Α' ΠΤΕΡΥΓΑ-υπομονή
 4. Δ' ΠΤΕΡΥΓΑ-σιωπή
 5. Α' ΠΟΔΙ-αγάπη
 6. Δ' ΠΟΔΙ-αλληλεγγύη
 7. ΟΥΡΑ-ταπεινοφροσύνη
Ο ΕΠΤΑΔΙΚΟΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΩΝ-παρθένος= (ποιές αλήθειες εμπεριέχονται στον λόγο-λέξη παρθένος και παρθενών)
ΕΩΝ=ο υπάρχων θεός- ο ων (ναός-ναίει-κατοικεί στον Παρθενώνα)
ΠΝΕΩΝ=ο θεός πνεύμα-ο πν-έων +ΑΡΘ=ΑΡιΘμούς ή ΑΡΘρα=γράμματα που αρθώνουν λέξεις δηλαδή λόγο ο οποίος είναι η ΑΒ=α-ω αλλά και το σύνολον των αριθμών 1-9 .
ΘΕΑ ΘΕΩΝ=η θεά (αθηνά-σοφία) των θεών (ουράνιοι) + ΕΘΝΩΝ= πλήθος ανθρώπων-λαών (η σοφία θεών και ανθρώπων= η ΑΘΗΝΑ)
ΕΡΩΝ= (ΕΩΝ Ρ) ο αγαπών-έων και ρέων
ΡΕΩΝ= αυτός που ρέει την χάρη-αλήθεια
ναός ΝΑΩΝ (ο Παρθενών)
ΕΝ-ΩΝ = το εν ο ων
ΠΑΡΝΩΝ=το ιερό βουνό των Δελφών-Απόλλωνος
ΘΕΡΑΠΩΝ + Ν=ναός= ο ναός είναι ο θεράπων- αυτός που θεραπευει-υπηρετεί τις βουλές του θεού-Εωνα και της θεάς Αθηνάς και διαμέσου αυτών θεραπεύει τις ψυχές και ζωές των πιστών- λάτρεων της θεότητος .
ΠΑΘΩΝ ΘΕΟΣ= ο πάσχων θεός= ο εσταυρωμένος, η αιώνια θυσία, ο αμνός του θεού, το εξιλαστήριον θύμα (διόνυσος-χριστός-ορφεύς κλπ) .
ΠΑΡΘΕΝ-ΩΝ= πάρθεν ο ιερός βράχος- ο χώρος του ναού- ο ναός έχει παρθεί, έχει κατασκηνωθεί απο τον έωνα τον αιώνιο, τον θεό τον ίδιο και όχι κάποια επιμέρους εκδήλωση του πνεύματος.
Π-αρθέν ων= η Πτώσις (εδώ στον τοπο-χώρο άχρονα) έχει αρθεί απο τον ών-τα θεό, τον υπάρχοντα τριαδικό θεό (ΗΝ_ΩΝ_ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ)
παρθενών-παρθένων= ο παρθενώντων παρθένων ανθρώπων
ΠΑΡ_ΘΕ_Ν_ΩΝ= ο ΠΑΡάκλητος ΘΕός-ΩΝ Ναί-ΩΝ-κατοικών-κάτοικος του ναού του παρθενώνος (η Αθηνά=Σοφία=ΠΑΡάκλητος) .

ΑΚΡΟ-ΠΟΛΙΣ:
άκρον= έσχατον-υψηλόν- η κορυφή= ο ουρανός- ο ήλιος=ο θεός- αρχι-τέκτων- ο δημιουργός
πόλις= πολίτης- πολιτισμός = ο άνθρωπος- τεχνίτης- πολίτης

Α=αετός=πνεύμα-σοφία
Κ=κρίνον=λόγος-αγάπη
Ρ=ρόδον=πατήρ-αλήθεια
Ο=ουρανός=εκδήλωση του τριαδικού όντος
ΠΟΛΙΣ ΑΕΤΟΥ-ΚΡΙΝΟΥ-ΡΟΔΟΥ-ΟΥΡΑΝΟΥ
(κριν-αετίς-ροδό-πολις-ουρανού-πολις)

Η ΑΚΡΟ-ΠΟΛΙΣ= ΑΚΡΟν ΗΛΙΟΣ Π = σε αυτό το άκρον έχει οικοδομηθεί η Π-όλις του Π-νευματικού Ηλιου, εδω-στον Π-αρθενώνα Ναίει-κατοικεί ο Ηλιος .

ΑΚΡΟ-γωνιαίος λίθος ΠΟΛΙΣ= δηλαδή ο ιερός βράχος της Ακρόπολης είναι η πόλις έδρα-βάση-θεμέλιον του ναού του θεού-θεάς Αθηνάς, του Παρθενώνος. Πάνω σε αυτόν ΑΚΡΑΙΟ-ΑΚΡΟ-ΓΩΝΙΑΙΟ ΛΙΘΟ (ελ-ΛΑΣ= ιερός-θείος βράχος-λίθος) η θεά θέλησε, ενέπνευσε και δημιούργησε τον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ, ΤΟΝ ΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΥΤΩ ΜΕΣΟΝ ΛΟΓΟ, την θεά ΑΡΜΟΝΙΑ την ΕΙΡΗΝΗ τον αποκαλούμενο και ΧΡΥΣΟΥΝ ΛΟΓΟ-αριθμό (ένα συν τετραγωνική ρίζα τού πέντε διά δύο ή ο αριθμός 1,618)http://upload.wikimedia.org/math/3/c/8/3c817bc4acbf6e8e395afb0c46ba5511.png Ή ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ που εκφράζει (εκφράζεται) την τέλεια αναλογία, τον Φ που είναι ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΣΩΦΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, εκπεφρασμένων- αποτυπωμένων στην ύλη και τον κόσμο των μορφών και εν προκειμένω στον χώρο-βράχο-ναό της Ακροπόλεως- του παρθενώνος (σχήμα παρθενώνος=χρυσούν ορθογωνιο παραλληλόγραμμο, στο οποίο ο λόγος της μεγαλύτερης πλευράς προς την μικρότερη είναι η χρυσή τομή), (μέσος- άκρος- ανάλογος λόγος με αέναη κίνηση-έκφραση επάπειρον και με τομές που επιφέρουν αναλογίες προσεγγίζουσες την τελειότητα της πηγής των μορφών, του φωτός) .........
 

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 12

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)

Η (Ελλήνων) ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ-Β :
η Ακρόπολις των Αθηνών-ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενώνας Ναός της Αθηνάς, αποτελούν σήμερα, οικουμενικά, παγκοσμίως, το σήμα-σύμβολο με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται η ελληνίδα χώρα, η ελλάς και ο λαός των ελλήνων ( όπως επίσης και ο Μαίανδρος και οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι) .


αρχαίος ΝΑΟΣ-νεώς : (εκ του ναίω=οικώ=κατ-οικία του θεού). Ενας ναός έχει κίονες στις στενές πλευρές του. Αν έχει κίονες μόνο στη μια στενή πλευρά λέγεται πρόστυλος. Αν έχει κίονες και στις δύο στενές πλευρές ονομάζεται αμφιπρόστυλος. Σε πολλές περιπτώσεις γύρω - γύρω από το ναό υπάρχουν κίονες (κολόνες) που δημιουργούν το πτερόν ή περιστύλιο. Όταν ο ναός περιβάλλεται από μια σειρά κιόνων, λέγεται περίπτερος. Όταν περιβάλλεται από δύο σειρές κιόνων λέγεται δίπτερος. Η οικοδόμηση του Παρθενώνος-ναού ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Περικλέους το 447 π.Χ. με αρχιτέκτονες τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη, υπό τη γενική εποπτεία του Φειδίου. Ο ναός με το λατρευτικό άγαλμα της Αθηνάς εγκαινιάσθηκε εννέα χρόνια αργότερα, το 438 π.Χ., ενώ οι εργασίες στον γλυπτό διάκοσμο συνεχίστηκαν έως το 432 π.Χ. Ο Παρθενών ήταν κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από λευκό πεντελικό μάρμαρο, με θεμελίωση από πωρόλιθο και ξύλινη οροφή με μαρμάρινη στέγη. Είναι δωρικός περίπτερος, διπλός «εν παραστάσι» αμφιπρόστυλος ναός με περιμετρική κιονοστοιχία 8x17 κιόνων (μήκος : πλάτος = 9 : 4, ύψος : πλάτος = 4 : 9). 
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ χωρίζεται σε τρία μέρη:
1) ο πρόναος-πρόδομος : μπροστινό μέρος του ναού, μία αβαθή στοά με 6 δωρικούς κίονες-εδω γινόταν η φύλαξη των αναθημάτων.
2) ο σηκός-κυρίως ναός: που διαιρείται εσωτερικά σε τρία τμήματα-κλίτη (με το μεσαίο ιδιαιτέρως ευρύ και τα δύο πλαϊνά στενότερα) με δίτονη (διόρωφη) εσωτερική δωρική κιονοστοιχία σχήματος Π. Εδώ ήταν τοποθετημένο το άγαλμα του θεού-το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου.

3) το άδυτον: το ιερόν του ναού, πρόσβαση μόνο τους ιερείς.
4) ο οπισθόδομος: ο χώρος που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ναού. (σημ: στον Παρθενώνα, υπάρχει και ένας 5ος) επιπρόσθετος χώρος πίσω από τον οπισθόδομο-προέκταση του- που λέγεται: οπισθόναος. ακόμη στο βόρειο πτερό υπήρχε ναΐσκος σε σχήμα απλού οίκου, που φιλοξενούσε κάποιο παλιό ξόανο-το Παλλάδιο, δηλ. το ξόανο της Αθηνάς που είχε μεταφερθεί από την Τροία στην Αθήνα-μετά την νίκη των ελλήνων και ακόμη λίγα μέτρα ανατολικώτερα υπήρχε και ο βωμός του ξοάνου-παλλαδίου ) .

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ-ΠΑΡΘΕΝΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΝΑΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΕΤΟΥ:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Doric.png
ΑΝΘΡΩΠΟΣ:ΝΟΥΣ-ΝΟΜΟΣ-ΝΑΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ:
ΝΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
 • κρηπίς-κρηπίδωμα-ΠΕΛΜΑΤΑ-ΠΤΕΡΝΕΣ
 • στυλοβάτης--------------------ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ
 • βάσις------------------------------------ΜΗΡΟΣ
 • κορμός---------------ΣΩΜΑ-ΚΟΡΜΟΣΤΑΣΙΑ
 • σπόνδυλοι---------ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
 • εχίνος------------------ΛΑΙΜΟΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΣ(κάτω κράνα)
 • υποτραχήλιο------------------ΥΠΟΛΑΙΜΙΟΝ
 • άβαξ------------ΑΝΩ ΚΡΑΝΑ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
 • κιονόκρανον--------------ΚΕΦΑΛΗ-ΚΡΑΝΑ(νούς-νόηση)
 • έλικες-----------------ΕΛΙΚΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
 • οφθαλμοί-----ΟΦΘΑΛΜΟΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΝ(όραση του όντος)
 • θριγκός-επιστύλιον-γείσον---ΧΑΙΤΗ-ΜΑΛΙΑ (οροφή-στέγη-θόλος)
 • μετώπη--ΜΕΤΩΠΟΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ
 • ζωφόρος----ΜΝΗΜΗ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
 • τριγωνικό αέτωμα(κεφαλή αετού)---ΠΝΕΥΜΑ 
 • Δύο τριγωνικα αετώματα=ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ
 • πτερόν---ΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 • Δύο πτερα-ΔΥΟ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΑΕΤΟΥ-ΝΑΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • οπισθόναος----ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΥ(διεύθυνση).........
ΚΟΡΜΟΣ-ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ=ΣΩΜΑ
ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΝ-ΑΒΑΞ=ΝΟΥΣ-ΝΟΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΑ
ΘΡΙΓΚΟΣ-ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΝ-ΓΕΙΣΟΝ-ΨΥΧΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΙ=ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΓΩ
ΑΕΤΩΜΑ=ΠΝΕΥΜΑ
ΝΑΟΣ-ΠΑΡΘΕΝΩΝ :

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: το όνομα του σημαίνει: περί=γύρω + κλεος=Δόξα, είναι αυτός που περι-βάλλεται απο την δόξα (λαμπρότης-αλήθεια), είναι δοξασμένος και προωρισμένος για ένδοξα έργα, δια των οποίων θα δοξασθεί-θα μείνει στην μνημη των ανθρώπων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΕΣ: ΙΚΤΙΝΟΣ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΙΚΤΙΝΟΣ: (αναφέρεται ως ονομασία γερακιού-αετού) σημαίνει ΙΚΤΙΣ=ΑΚΤΙΣ-ακτίνα δηλαδή αυτός που σύρει-τραβά-χαράσσει Ι-κτίνες=Α-κτίνες δηλαδή σχέδια, δηλαδή ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ας και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ-μηχανικός!
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: αυτός που ΚΡΑΤΕΙ=είναι κύριος (κρατεί-κατέχει την τέχνη) + ΚΑΛΛΟΣ=του κάλλους-ωραιότητος-ομορφιάς, δηλαδή αυτός που ξέρει να ζωγραφίζει-Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ  αλλά και ο ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ-αρχιτέκτων και ΤΕΚΤΩΝ-τεχνίτης και ΓΛΥΠΤΗΣ-λιθοξόος δηλαδή είχε ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που αφορούσαν το κάλλος και την ποίηση-ανάδειξη του !

ΓΛΥΠΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΦΕΙΔΙΑΣ
ΦΕΙΔΙΑΣ: (στον οποίο αποδίδεται και ο Φ= η χρυσή τομη-ισορροπίας και αρμονίας: Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας. Άλλα ονόματα είναι χρυσή μετριότητα και Θεϊκή αναλογία (ο"άκρος και μέσος λόγος" σύμφωνα με τον Ευκλείδη) .
\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.61803\,39887\ldots.
ΦΕΙΔΕΙΑΣ= εκ του φείδομαι= αυτός που ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΣΥΝΕΤΑ τον χρόνο και τα πράγματα-καταστάσεις στην ζωή (φείδεται χρόνου), αυτός που ξωδεύει τον χρόνο του με σοφία και σύνεση, με ακρίβεια και σκοπιμότητα, (δεν φείδεται χρόνου-κόπου) αυτός που δεν είναι ανόητος ή σπάταλος ή άσκοπος (δεν συμπεριφέρεται απρόσεκτα-απρονόητα-άσοφα), αυτός που είναι ΣΟΦΟΣ- έχει νουν σοφίας .
 • ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ= Η ΔΟΞΑ-ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ελλάς
 • ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ΙΚΤΙΝΟΣ= Η ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-στην γη 
 • ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ=ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ-ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 • ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ΦΕΙΔΙΑΣ=Η ΣΟΦΙΑ-ΠΥΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 • ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=Η ΠΟΛΙΣ-ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 • ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ΑΘΉΝΑ= Η ΠΟΛΙΣ-ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 • ΠΑΡΘΕΝΩΝ-ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΑΘΗΝΆ=Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ: 447-438=9 ΧΡΟΝΙΑ
ο Παρθενών του Περικλή κτίστηκε σε 9 χρόνια δηλαδή όσο διαρκεί Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ (η κυοφορία του τέκνου-δώρου) .

ΚΙΩΝ-ΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ= 46 κίονες
ο Παρθενών έχει 46 κίονες, τόσους όσους σχηματίζουν και τις ΛΕΞΕΙΣ-ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑΣ=46 ΘΕΟΣ=46 ΔΩΡΑ=46 ΕΝ ΟΝ= 46 κλπ.
Κ-ΙΩΝ= ο ΙΩΝ Κ=κύριος (και κόσμος) : Ι-ων : σημαινει η Ι-σχύς του ΩΝ ο οποίος είναι ο Κύριος του ουρανού (ουρανός=προβολή του ΙΩΝ-α). Ι_ΩΝ σημαινει ΙΩ=εγώ ειμί ΩΝ, ο Κύριος των ΟΝτων-Ο ΩΝ-ΙΩΝ .
ΚΙΩΝ=Ν_Ι_Κ_Ω_Ν= είναι ο ΝΙΚΩΝ-νικητής, το πνεύμα του Ο ΩΝ_Ο ΙΩΝ, είναι ο Κ_Ι_Ν_Ω_Ν ουρανόν και γην, θάλασσα και αέρα, δηλαδή ο κύριος των στοιχείων, ο κύριος του Κόσμου (αφού είναι ο Κύριος του ΟΥΡανού) .

17                                                         8
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Ο                                                          Ο
Ο                                                          Ο
Ο                                                          Ο
Ο                                                          Ο
Ο                                                          Ο
Ο                                                          Ο
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
15                                                         6

4=4 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ= 1-2-3-4
15=6=ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΝΑΟΥ=1+2+3=6
17=8=ΑΡΜΟΝΙΑ
8=ΑΡΜΟΝΙΑ
ΡΥΘΜΟΙ: ΔΩΡΙΚΟΣ-ΙΩΝ-ΙΚΟΣ
ο ουρανός=αΟΥΡ_ΑΝΩ= το ΑΝΩ ΦΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ: απο τρείς ομάδες ΙΩΝΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ:
 1. ΔΩΡΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ:ΔΩΡΑ (α-Γαβριήλ)
 2. ΡΕΩΝΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ:ΡΕΑ (β-Ραφαήλ)
 3. ΦΑΙΩΝΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ:ΦΑΙΑ (γ-Μιχαήλ)
ΙΩΝ :1-2-3

συνεπώς ο Δωρικός ρυθμός του ΝΑΟΥ_ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑΣ_ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ μας προσδιορίζει τον ΑΡΧΗΓΟ του ουρανού(το πνεύμα δεν έχει φύλο-ακόμη και όταν ενσαρκούται σε ανθρώπινα όντα-εκλεκτοί) και ο Ιωνικός Ρυθμός (οι Αθηναίοι ήταν Ιωνικής Καταγωγής) μας προσδιορίζει τον Γεννήτορα του Ουρανού τον ΙΩΝ_Α (των ΙΩΝ_ΩΝ.
ΔΩΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ=ΣΟΦΙΑ-ΑΠΛΟΤΗΣ-λιτότης
ΙΩΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΟΛΟΤΗΣ

ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ= "ο λαμπερός λίθος"

ΜΑΡΜΑΡΟ=ανθίσταται στον χρόνο-ενεργοποιεί τον τόπο
ΛΕΥΚΟ=ακτινοβολή το φως
ΠΕΝΤΕΛΗ=το όρος των "ΑΜΩΜΩΝ"=(Α=στερητικόν + μώμος=βρωμιά) οι άγιοι-άσπιλοι (ασκητές-μοναχοί), ο αρχαίος ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ=ισχυρός λίθος,από το ρήμα βριάω-βριώ=έχω ισχύ και το ουσιαστικό λάας=πέτρα, η Πεντε-λη, η περιοχή με τα Πεντε Ελη-υδροβιότοποι (ο χώρος όπου εδρέυουν οι ΠΕΝΤΕ ΕΛ δηλαδή οι 5 αρχάγγελοι-κουρήτες) .

ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ=Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ-Φ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ (500+500=1000 ΧΡΟΝΙΑ) ΠΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΗΤΑΝ Η 1Η ΧΙΛΙΕΤΙΑ (αφού το ημερολόγιο ήταν καθοδικό και όχι όπως σήμερα που είναι ανοδικό). 5=Ε =προσδιορίζει τόσο την Ελλάδα=Ε όσο και τον Ανθρωπο=Ε αλλά και τον Δελφικό θεό Απόλλωνα και το Μαντείο του με το "Ε το εν Δελφοίς" (που εντέλλει τον άνθρωπο=Ε =Εγώ να φροντίσει την αυτογνωσία και διαυτής την Αυτο-Τελείωση του, δηλαδή την Ομοίωση του με τον Δελφικό θεό=θεός Φωτός-Αρμονίας-Υπερβατικότητος) (η χιλιοποίησις είναι η θέωσις του ανθρώπου επι της γης).
ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ= ο χρυσός=ήλιος=δόξα της Αλήθειας του φωτός=Αγάπη και του πυρός=Σωφία, δηλαδή ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΑΟΣ της ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΣΩΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ έχει ως έργο-σκοπό να οδηγεί τους ανθρώπους να γίνονται ΘΕΤΙΚΕΣ_ΕΝΑΡΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ που θα ακτινοβολούν στον κόσμο το ΦΩΣ-ΠΥΡ της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ του Λόγου-Πνεύματος του Θεού-Πατρός .

ΝΑΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΕΤΟΣ
ΑΕΤΟΣ=576 ΠΝΕΥΜΑ=576 (24Χ24)
ο αετός είναι όντως το κατεξοχήν σύμβολο του πνεύματος και του πνευματικού ανθρώπου, είναι πτηνό, πετά ψηλά, κοιτάει τον ήλιο με τα μάτια του, βλέπει την γη απο ψηλά, είναι δυνατό πτηνό, γρήγορο, αιφνηδιαστικό, ακριβές, ισόρροπο, αρμονικό, εύστοχο κλπ. γιαυτές τις ιδιότητες-δυνάμεις-αρετές αλλά και για άλλες πολλές, η παράδοση λέγει για 100 αρετές.
Α-ΕΤΟΣ= Α=μονάς-αλήθεια-θεός και ετός-ετεός-έτεα (Fέτος-vetus) = αρχαίος αλλά και αληθινός . ΑΕΤΟΣ=αεί αυτός= ο παντοτεινά όμοιος-ίδιος αναλλοίωτος, αυτός που δεν γερνάει, που ζει αιωνίως δηλαδή όπως ακριβώς το πνεύμα που είναι αιώνιο και αθάνατο (α-θάνη) .
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ= ο άνθρωπος ΔΙΠΟΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑ αγάπης-δεξιά κεφαλή και σωφίας-αριστερή κεφαλή (προσεύχεται_προσέχει, δίδει δωρεάν_δέχεται εξεταστικά, κλπ) (χριστός=αετός παναγία-πρόδρομος=δικέφαλος αετός) .
ΝΑΟΣ=ο τόπος-σημείον ΙΕΡΟΝ όπου ο θεός αναπαύει το πνεύμα του (ναοί: παρθενών-θεού σοφία-δωδώνη κλπ) (σημ: ΙΕΡΟΝ δεν είναι το λεγόμενο αγιαστήριο-θυσιαστήριο των χριστιανικών ή ινδουιστικών ή μουσουλμανικών ή εβραϊκών κλπ ναων-εκκλησιών-τζαμίων-τεμένων κλπ αλλά ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕ-ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ-ΧΑΡΙΤΟΔΟΤΗΣΕ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ κλπ όπως πχ ο ναός-μαντείο των Δ-ΕΛ-Φ-ΩΝ όπου επισημάνθηκε ως σημείο τόπος απο τον ΔΙΑ όταν έστειλε Δύο Αετούς απο Ανατολή και Δύση και συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο συγκροτώντας τις 2 κεφαλές του Δικέφαλου Αετού (Δελφοί-Απόλλων και Δήλος-Απόλλων).

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ-σώμα:
1-Α=αριστερή κεφαλή=εμπρόσθιο αέτωμα
2-Β=δεξιά κεφαλή=οπίσθιο αέτωμα
3-Γ=αριστερή πτέργυγα=17 κίονες (15)
4-Δ=δεξιά πτέρυγα=17 κίονες (15)
5-Ε=αριστερό πόδι=8 κίονες (6)
6-Ζ=δεξί πόδι=8 κίονες (6)
7-Η= ουρά=οπισθόναος
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ-αρετές
 1. ΣΩΦΙΑ-προσέχει
 2. ΑΓΑΠΗ-προσεύχει
 3. σύνεση-νουνεχεί
 4. εγκράτεια-εγκρατεί
 5. αγάπη-αδελφοποιεί
 6. αλληλεγγύη-ελεεί
 7. ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ-οδηγεί
Α-ΚΡΟΠΟΛΙΣ=Α= ΑΓΙΟΝ
Π-ΑΡΘΕΝΩΝ=Π= ΠΝΕΥΜΑ
Α-ΚΡΟΠΟΛΙ-Σ= Α-Σ= ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ
Π-ΑΡΘΕΝΩ-Ν= ΠΝ-ΕΥΜΑ
Π-ΑΡΘΕΝΟΣ Α-ΘΗΝΑ=Π-Α=ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 11

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 http://www.hellenica.de/Griechenland/Tempel/AkropoliSt.jpg
Η (Ελλήνων) ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ :
η Ακρόπολις των Αθηνών-ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενώνας Ναός της Αθηνάς, αποτελούν σήμερα, οικουμενικά, παγκοσμίως, το σήμα-σύμβολο με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται η ελληνίδα χώρα, η ελλάς και ο λαός των ελλήνων ( όπως επίσης και ο Μαίανδρος και οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι) .

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ= άκρον + πόλις

άκρον= το ακραίον, το υψηλόν
πόλις= ανθρώπινον (τεχνικό-τεχνητό) περιβάλλον

ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ=ονομάστηκε ο ναός προς τιμήν της ΠΑΡΘΕΝΟΥ θεάς Αθηνάς "ΠΑΡΘΕΝΩΝ" και αποτελούσε ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΙΕΡΕΙΩΝ οι οποίες διακονούσαν τον ναό και υπηρετούσαν το θέλημα της θεάς χάριν της πόλεως της, της Αθήνας .

η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ= ήταν ένας μεγάλος Βράχος-λόφος και εξαιτίας της θεάς Αθηνάς και της νίκης της επι του Ποσειδώνα στην διεκδίκηση της πόλης του Βασιλιά Κέκρωπα (Κεκρωπία) αλλά και αργότερα λόγω και του ναού που κτίσθηκε πάνω προς τιμήν της, ο Βράχος αυτός καθαγιάσθηκε και εθεωρείτω και βεβαίως ήτανε Ιερός. Ο ΒΡΑΧΟΣ πάντοτε συμβόλιζε την θεία Σοφία, γιατί συγκέντρωνε της αρετές-ιδιότητες της σταθερότητας, της σκληρότητας-άκαμπτου, του αναλοίωτου στον χρόνο κλπ αποδίδοντας έτσι αναλογικά τις αρετές της αιωνιότητος και της αθανασίας και του άφθαρτου, δηλαδή του θεϊκού, της θείας σοφίας, δηλαδή της ΑΘΗΝΑΣ της οποίας το όνομα σημαίνει Α-ΘΑΝΗ=(α-θανή= στερείται θανής) αυτή που δεν πεθαίνει= η αθάνατη (αθάνα-τη).

ΑΘΗΝΑ=ΑΘΕΟΝΟΑ=
Α=ομού (μαζί) (α αθροιστικό)
ΘΕΟ (θεώ)=με του θεού-με τον θεόν
ΝΟΑ =την Νόα-Νόηση=σοφία (Αθηνά)

Α= Α (εν αρχή-το Α=πρώτον)
ΘΕΟ-ν= ΘΕΟΝ (εκ του θεού)
ΝΟΑ=η ΝΟΑ=νόηση= Η ΣΟΦΙΑ
και πράγματι η Αθηνά είναι αγέννητη και η μόνη που "Ξεπήδησε Πάνοπλη" απο την Κεφαλή-Πνεύμα του Δια=Πατέρα των Θεών (ήταν ο ίδιος στην όψη του της Σοφίας=πνεύματος).
ΚΕΦΑΛΗ= πατήρ (πνεύμα-αλήθεια)
ΚΑΡΔΙΑ= λόγος (αγάπη)
ΚΟΙΛΙΑ=πνεύμα (σοφία)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Amphora_birth_Athena_Louvre_F32.jpg/640px-Amphora_birth_Athena_Louvre_F32.jpg
Α-κροΠολι-Σ
Α=αγάπη
Π=πατήρ-πνεύμα
Σ=σοφία
δηλαδή η αρχή Α και η μέση Π και το τέλος Σ της λέξης "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" (στοιχεία-γράμματα που συνθέτουν την λέξη-λόγο ακρόπολις) μας αποκαλύπτουν το Πνεύμα που δημιούργησε την ακρόπολη : ο πατήρ-αγάπη-σοφία δηλαδή ο θεός ο ίδιος (συνεπώς και η Αθηνά ως εκπηγάζουσα-εκπηδήσασα απο την κεφαλή του Δία είναι ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ_ΘΕΟΣ)
και
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ :
το Α= το Αρνίον-Αλήθεια (ή και η Αθηνά-πνεύμα της Αληθείας) αλλά και ο Ανθρωπος ΑΔΑΜ (ιησούς υιός του ανθρώπου) .
το Κ= ο Κόσμος-ΚΡόνος= ο χωροχρονικός κόσμος-ύλη-γη (και αυτός ο ΚΡανίου Τόπος, ο Βράχος-Πέτρα πάνω στον οποίο κτίσθηκε ο ναός της Παρθένου Θεάς).
το Ρ=το ρήμα=λόγος= η Ράβδος Ποιμάνσεως
τα 2 Ο = ΟΟ= οι 2 κύκλοι-ήλιοι-Οντα (Ο_άπειρον-αιώνιον_Ο) της αγάπης-σοφίας του θεού πατρός-Διός (ο-μικρόν χ 2= όντα = Ω-Μέγα=ΩΝ) .
το Π=ο πατήρ-ποιμήν-πνεύμα ο οποίος έχει Ποίμνιον και Ποίμνη-ΠΡοβάτων
το Ο= το όν (τριαδικόν ΟΝ και όντα)
το Λ=ο Λόγος του θεού και ο λόγος του λαού της Αθηνάς-Αρνίου
το Ι = η Ισχύς της Αλήθειας-Αρνίου_Αθηνάς (ΙΣΧΥΣ=Πατήρ-Αλήθεια)
το Σ= η Σοφία του Πατρός (η Κεφαλή σε σχέση με την Καρδία-Λόγος).

ΟΝ- ΠΑΤΗΡ- ΛΟΓΟΣ- ΠΝΕΥΜΑ- ΙΣΧΥΣ- ΑΛΗΘΕΙΑ- ΑΓΑΠΗ- ΣΟΦΙΑ- ΑΘΗΝΑ-ΑΠΕΙΡΟΝ- ΑΙΩΝΙΟΝ- ΚΟΣΜΟΣ- ΑΔΑΜ- ΑΝΘΡΩΠΟΣ- ΑΡΝΙΟΝ- ΠΟΙΜΝΗ-ΠΡΟΒΑΤΑ.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=ΠΟΛΙΚΟΣ + ΡΑ
ΠΟΛΙΚΟΣ Αστέρας και διεθνώς Polaris είναι σήμερα η ιδιαίτερη ονομασία του αστέρα α (άλφα) του αστερισμού Μικρά Αρκτος Το όνομα αυτό, όπως και το συνώνυμο «Αστέρι του Βορρά».(ΒΟΡΡΑΣ= πνεύμα=ουρανός).
ΡΑ= Ο ΜΕΣΟΥΡΑΝΩΝ ήλιος : Άμμων-ΡΑ-Φθά (ανατολή-μεσημβρία-δύση). 

ουρανός
ΡΑ
Δ
ΑΜΜΩΝ          ΦΘΑ 
γη
Β-ορράς -πνεύμα
Ι
Ι
         Δ-ύση-ύλη-------Α-νατολή-διάνοια
Ι
Ι
Ν-ότος-ψυχή
η Ακρόπολις δείχνει τον Βορρά-τον ουρανό-τον πολικό-το πνεύμα-τον ήλιο-τον θεό-την οδό της αλήθειας .
Η Α-Κ-Ρ-Ο-Π-Ο-Λ-Ι-Σ=(ενυπάρχουν εντός της λέξης)
κόρος-κόρη= κούρος-κόρη=άρρεν-θήλυ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ-διπολικός
ρις=ρίνα=μύτη
όραση=2 μάτια(και όπις=ώπις=οφθαλμοί)
οπή=στόμα
http://kolliasrhinoplasty.gr/wp-content/uploads/2012/10/26.jpg
η ακρόπολις-ο βράχος είναι επίπεδος και σε σχήμα τραπεζίου=ΜΕΤΩΠΟΝ δηλαδή πάλι παραπέμπει στο ΠΡΟΣΩΠΟΝ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ= Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του ανθρώπου δηλαδή το σύνολον των ιδιαίτερων-μοναδικών ΘΕΤΙΚΩΝ του χαρακτηριστικών -αρετών -ιδιοτήτων -τεχνικών δεξιοτήτων κλπ .

http://s.enet.gr/resources/2013-04/12-13-5-thumb-medium.jpg
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=112
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ=112
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=112=ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ= Ε (γιαυτό οφείλει το "μηδέν άγαν" ώστε να μπορέσει να πραγματώσει το "γνώθι σ'αυτόν"). ο Ε= 5 = ΑΝΘΡΩΠΟΣ-5Α.

ΠΑΡΘΕΝΩΝ : είναι ο ΝΑΟΣ πάνω στο ΜΕΤΩΠΟΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ δηλαδή είναι ο ΝΟΥΣ-ΝΑΟΣ-ΝΟΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, (τέλειον πνεύμα) αυτό που εν τέλει θα επιφέρει την βασιλεία του θεού στην γη (αυτό μας διδάσκει η Αθηνά-θεά της σοφίας και ο ναός της των παρθένων ανθρώπων-ιερειών και ιερέων της σοφίας θεού. Μήπως και η οικοδόμηση του ναού δεν έγινε απο την θεία έμπνευση-καθοδήγηση της σοφίας Αθηνάς και των Χαρισματικών προσωπικοτήτων των αρχιτεκτόνων του ναού, δηλαδή απο την ΣΥΝ-εργασία Θεού και Ανθρώπου ;)
Οι  αρχιτέκτονες Ικτίνος και Καλλικράτης και Φειδίας( "πάντα ην σχεδόν επ' αυτώ, πάντων επίσκοπος ην και πάσιν επεστάτει τοις τεχνίταις δια φιλίαν Περικλέους") υπο την πεφωτισμένη καθοδήγηση του Περικλή, ηγεμόνα-στρατηγού της πόλης των αθηνών, οικοδόμησαν τον Παρθενώνα και δημιούργησαν τον Χρυσούν αιώνα ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως "ο 5ος χρυσούς αιώνας του Περικλή".
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/NAMA_Ath%C3%A9na_Varvakeion.jpg/320px-NAMA_Ath%C3%A9na_Varvakeion.jpg
ΠΑΡ=παράκλητος=πνεύμα
ΘΕ=θεός
Ν=νόμος
ΩΝ=ο υπάρχωνων=ο λόγος

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ=(ενυπάρχουν-εντός του λόγου-λέξης)
ΕΩΝ= ο ών
ΘΕΩΝ=των θεών
ΝΑΟΝ ΠΡΑΩΝ ΕΝΘΕΩΝ ΕΘΝΩΝ=ο παρθενών
ΑΡΝΕΟΝ=αρνίον και ΑΡΝΕΩΝ= των ανθρώπων του αρνίου-των αρνίων

ΠΑΡ=
ΠΑΡ-ΘΕΝΟΣ= η σωφία
ΠΑΡ-ΑΚΛΗΤΟΣ=Η ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡ-ΑΔΕΙΣΟΣ= η εδέμ-πνεύμα του ανθρώπου

ΘΕ=
ΘΕΟΣ-ΘΕΣΙΣ=1
ΘΕΛΗΣΗ=2
ΘΕΩΣΗ=3

Ν=
ΝΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΝΑΟΣ: εΝ-έος νούς-ανακαιΝισμέΝος και Νέος Νόμος-ο τρίτος Νόμος και Νέος Ναός-ο Ναός της τρίτης Αλήθειας .

ΩΝ=
ΩΝ=ο υπάρχων-ζων
ΩΝΥΜΟ=το όνομα (επ-ώνυμο)
ΩΝΤΟΠΟΙΗΣΗ=η θέωση (ΩΝ-των ποίηση)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/ParthenonGrundriss.jpg  
Οπως το : Ακρόπολις=112= Ανθρωπος=112, ομοίως και ο ναός πάνω στην ακρόπολη δηλαδή ο ναός εντός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος-το πνεύμα του θεού-ανθρώπου που είναι αδιαχώριστα ένα: Ο Παρθενών=112. η Ακρόπολις- ο ιερός βράχος-λόφος είναι σε σχήμα Μετώπου Ανθρώπου, το Μετωπον-η ΜΕΤΩΠΗ είναι το ΣΗΜΕΙΟΝ που συναντώνται το πνεύμα και η ψυχή και η διάνοια του ανθρώπου, με συμμετοχή και της ύλης-σώματος αφού το μέτωπον ανήκει στο σώμα, με άλλα λόγια το μετωπον είναι το σημείο συνάντησης και συνέκφρασης των στοιχείων-επενδυματων-εκφράσεων του εγώ= ύλη-ψυχή-διάνοια-πνεύμα, γιαυτό και δικαίως οι ανατολικοί το ονόμασαν "ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ" δηλαδή το εσωτερικό ματι το αιθερικό-πνευματικό μάτι του κάθε ανθρώπου το οποίο όταν ΑΝΟΙΞΕΙ (φυσιολογικά-υπερβατικά-εν αληθεία) ο άνθρωπος γίνεται ισχυρός στην έκφραση της αγάπης σοφίας-ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ του, δυνατός και θαυματουργός χάριν του έργου του θεού και προς πνευματικό όφελος των ανθρώπων-συνανθρώπων του .

ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ-την ακρόπολη,ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΝΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-πνεύμα-εγω-ον, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ-τον παρθενώνα του, ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ-τον βάρβαρο-εχθρό-διάβολο ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΓΙΟΣ ΑΓΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ-ως θεός ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ-ΖΩΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ . ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΔΑΧΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.

"η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(Αριστείδης ο Δίκαιος).

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ= (η βάση-έμπεδον- ΕΔΡΑ του ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ= ΠΑΡΘΕΝΩΝ)
 1. Α-ετός=σωφία
 2. Κ-ρίνον=αγάπη
 3. Ρ-όδον=αλήθεια
 4. Ο-ν=ο λόγος
 5. Π-νεύμα= το πνεύμα
 6. Ο-υρανός=ο Δημιουργός-Πνευματικός κόσμος
 7. Λέων=ο λόγος-αγάπη=παγκόσμια ψυχή-αιθερικός κόσμος
 8. Ι-ησούς=ο εκλεκτός-το αρνιον
 9. Σ-ταυρός=ο Ανθρωπος-Κόσμος=ΑΔΑΜ= η θυσία
ο αετός=η τελεία σωφία-πνεύμα
ο δικέφαλος αετός= τα 7 πνεύματα του θεού
το κρίνον=η τελεία αγάπη-λόγος
το ρόδον=η τελεία αλήθεια-πατήρ
το ον-αγάπη και το πνεύμα-σοφία οι δημιουργοί του ουρανού
ο ουρανός=ο δημιουργός (το δίπολον ζεύγος των γεννητόρων) της τριπλής δημιουργίας, υλικής-ψυχικής-πνευματικής .
ο λέων-λόγος-ήλιος-χριστός-αγάπη
ο ιησούς=ο θεάνθρωπος=υιός του θεού και ανθρωπόθεος=υιός του ανθρώπου
ο σταυρός=ο κόσμος-ανθρωπος(ΑΔΑΜ_KADEM)η θυσία του πνεύματος του θεού και του πνεύματος του ανθρώπου χάριν της σωτηρίας του ασώτου υιού- ασώτου πνεύματος (το οποίον κατέστη άσωτον δια αυτοδημιουργίας του, μετά την επιλογή-απόφαση φυγής-πτώσης-έκπτωσης του απο τον θεό-κύκλο του θεού).

Α-Κ-Ρ-Ο-Π-Ο-Λ-Ι-Σ=
οι ιδέες-εικόνες-μορφές αυτές της αλήθειας (σύμβολα-σημαίνοντα) που η λέξη-λόγος ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ εμπεριέχει στα στοιχεία-γράμματα που την συγκροτούν, αποδεικνύονται-βεβαιώνονται τόσο απο την ιστορία και τον μύθο που αποκαλύφθηκαν στους ανθρώπους εκ μέρους της σωφίας του θεού, όσο και απο τα ονόματα των συντελεστών του ναού της ακρόπολις, του ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ.

η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ο ιερός βράχος, είναι ταυτισμένη με τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, τον ιερό ναό της Αθηνάς και του ιερού-εκλεκτού Λαού της, των ΕΛλήνων.

σημ: ΙΕΡΟΝ είναι ότι προέρχεται απευθείας απο τον θεόν, με εντολή του θεού, εκφράζει και υπηρετεί τα σχέδια του θεού, όπως πχ. η Δημιουργία του ναού της ΣΙΩΝ-σολομώντος (που είναι δίπολος με τον ναό του όρους ΣΙΝΑ) του ναού της ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ στην κωνσταντίνου-πολη, ο ναός της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ο χώρος ολόκληρος του ναού των ΔΕΛΦΩΝ και η νήσος ΔΗΛΟΣ (δίπολος), ο ναός της ΔΩΔΩΝΗΣ, το όρος ΟΛΥΜΠΟΣ, η νησος ΠΑΤΜΟΣ και ο ναός της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ, η νήσος ΡΟΔΟΣ και ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ της, το ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ όρος και ο αρχαίος ναός του, ο ναός της ΕΦΕΣΟΥ κλπ, κλπ.

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ= (Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΣΟΦΙΑΣ-ΣΩΦΙΑΣ)
 1. Ο-Ν 3δικόν(1ον Ο-κύκλος του θεού)(2ον Ουρανός-Ωρανός)
 2. Π-ατήρ-ΠΟιμήν(καλός ποιμήν=λόγος)και ΠΟιμήν Παράκλητος
 3. Α-λήθεια(=σοφία-αγάπη)και ΑΡνίον-ΑΡρενας της Αγάπης-Σωφίας
 4. Ρ-άβδος Σιδηρά
 5. Θ-έλημα Θεού
 6. Ε-νοτης εν παντί (ανθρώπων-κόσμων)
 7. Ν-όμος Θεού-δικαιοσύνης-ισότητος
 8. Ω-Ν-ΟΜΑ:Ων-Ην-Ερχόμενος Εκλεκτός-θεάνθρωπος
 9. Ν-αός Θεού(νούς-νόμος άνθρωπος=βασιλεία θεού-Ουρανού)
Ο=(ο-μικρόν) Ο κύκλος του θεού(πατήρ-λόγος-πνεύμα)=το ΟΝ
ΟΥΡανός=είναι η προβολή του τριαδικού ΟΝτος= άνοιξε το Ο και έγινε Ω, είναι ο δημιουργημένος κύκλος του ουράνιου πνεύματος, των γεννητόρων, της Αγάπης-Σωφίας του λόγου-πνεύματος.
ΠΑΤΗΡ-ΠΟιμήν=ο Θεός-πατήρ, ο ΑΦΑΝΗΣ ΠΟΙΜΗΝ-ΠΝΕΥΜΑ ο οποίος εκφράζεται δια του ΛΟΓΟΥ- ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ (αρνίον-άρρενας)
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΠΟΙΜΗΝ (και ΧΡΙΣΤΟΣ=καλός ΠΟΙΜΗΝ)= Εκφράζει-εκδηλώνει το θέλημα-φύση του δια των 2 ουράνιων Γεννητόρων της  Αγάπης-Σωφίας (ο ουρανός είναι ο κύκλος των 2 γεννητόρων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον Θεό-Πατέρα, "ως ο θεός και ανταυτού", είναι οι "θεοί" των αρχαίων ελλήνων, και αναλόγως του έργου εντέλλονται απο τον Λογο-Χριστό ή τον Παράκλητο-Σοφία, κατεντολήν πάντοτε του Πατρός θεού) .
ΠΟΙΜΗΝ-ανθρωπότητος= 1ον ο ΠΑΤΗΡ 2ον ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-το Αρνίον 3ον το ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ-ο Ουρανός.

(ιωα: Κ-11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. είναι ο Ιησούς χριστός  

ΡΑΒΔΟΣ-ΣΙΔΗΡΑ=ο χριστός-αρνίον και ο παράκλητος-άρρενας του θεού και οι ουράνιοι Γεννήτορες- η αγάπη-σωφία .

αποκ.ΙΒ-5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· (είναι το Παράκλητον πνεύμα- ο άρρενας της Σοφίας)

αποκ.Β«Και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου, δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών 27 και ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσεται, 28 ως καγώ είληφα παρά τού Πατρός μου» (είναι ο τριτάνθρωπος- πνευματικά τέλειος Υιός Θεού, Ανθρωπος). 

αποκ.ΙΘ καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.(είναι ο ιησούς χριστός-το αρνίον) .

ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ=όλη η ιεραρχία-δημιουργία είναι-υπάρχει-εκφράζει το θέλημα του θεού-την Δόξα του Μοναδικού Θεού-της Αλήθειας-Αγάπης-Σοφίας Του.
ΕΝΟΤΗΣ= η εν αγάπη-σωφία και η εν (τω) Παντί ΕΝΟΤΗΣ όντων-πνευμάτων- δημιουργιών (ΣΥΝ-παν-τος Κόσμου) .
ΝΟΜΟΣ-ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ=ο ένας τριαδικός ΝΟΜΟΣ (= μόνος) ο οποίος υπηρετεί την ενότητα των δημιουργημένων κόσμων-ανθρωπων σύμφωνα με το θέλημα του θεού και την ιεραρχημένη θέση-τάξη του ουρανού και του θεού .
ΩΝ-ΟΜΑ/ΩΝΥΜΟ: ΩΝ-ΗΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ εκλεκτός-θεάνθρωπος, αυτός του οποίου το όνομα και το επώνυμο εκφραζουν την εντολή του τριαδικού θεού- ΟΝτος-ΩΝτος, ο οποίος είναι ο ων=υπάρχων αιωνίως, ο ην=υπήρχε αιωνίως, ο ερχόμενος=αυτός που είναι στην αιωνιότητα (ο ίδιος- όμοιος- ένας και μοναδικός) πάντοτε (αεί) ερχόμενος (ελθών και θέλων) θεός και άνθρωπος, εκλεκτός και σωτήρ (πνεύμα και χάρις) η σωφία και η αγάπη του θεού (ο λόγος και το πνεύμα του) .
ΝΑΟΣ ΘΕΟΥ(Νούς-Νόμος άνθρωπος=ο τελικός σκοπός πριν την θέωση είναι η εγκαθιδρυμένη και εγκατεστημένη στον κόσμο-γη και στούς κόσμους του παντός, ενοποιός βασιλεία της αγάπης-σωφίας του θεού-ουρανού=δηλαδή το να επέλθει ΕΝότης ΘΕού + ΑΝθρώπου και να ΟΙκοδομηθεί ΠΝευματικά ο ΕΝας ΑΧειροποίητος ΝΑός ΘΕού-η ΠΝευματική ΠΥραμίς-η ΚΑΙνή ΑΓία ΙΕρουσαλήμ-ο ΝΑός της ΑΛΗΘΕΙΑΣ).

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ=112 (1-12)
 1. Α-ετός------ Ο-υρανός=σωφία-όν
 2. Κ-ρίνον---- Π-οιμήν=αγάπη-παράκλητος
 3. Ρ-όδον----- Α-λήθεια=αλήθεια-αλήθεια
 4. Ο-ν---------- Ρ-άβδος=ο λόγος-ράβδος πομάνσεως
 5. Π-νεύμα--- Θ-έλημα=το πνεύμα-θέλημα θεού
 6. Ο-υρανός--Ε-νότης=πνευματικός κόσμος-ενότης εν παντί
 7. Λ-έων-------Ν-όμος=παγκόσμιος ψυχή-νόμος δικαιοσύνης
 8. Ι-ησούς----- Ω-ν-ομα=το αρνίον-ωνομα ερχόμενου εκλεκτού
 9. Σ-ταυρός--- Ν-αός=η θυσία-ο ναός του θεού