Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Επιφανή Θεοφάνεια 2

 http://4.bp.blogspot.com/_46ETRD913IA/TSLvxBICQ-I/AAAAAAAABrY/IDs_XRwayFU/s640/NeaMoniVaptisis.gif
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
Ε_ΠΙ_ΦΑΝ_ΕΙΑ
ματθ.Γ-16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 
Ιωάννης-Ιησούς-Ιορδάνης 
(Ισραήλ)
ο Θε-άνθρωπος Ιησούς, Φορέας του Λόγου-Υιού του Θεού ευρίσκεται γυμνός στον ποταμό ιορδάνη με τον ιωάννη ο οποίος πρόκειται να τελέσει την βάπτιση με ύδωρ του ιησού χριστού.
οι ουρανοί ανοίγουν και η αγία τριάς φανερωνεται
ο πατήρ- η Φωνή
ο υιός- ο Εκλεκτός άνθρωπος ιησούς
το πνεύμα το άγιο- η Περιστερά

η Φωνή= αρχίζει απο Φ= ο Φ= 1,618= η χρυσή τομή
(ο Ελλογος Λόγος)

\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.61803\,39887\ldots.
Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας. Άλλα ονόματα είναι χρυσή μετριότητα και Θεϊκή αναλογία ενώ στον Ευκλείδη ο όρος ήταν "άκρος και μέσος λόγος".

ο Εκλεκτός Ανθρωπος Ιησούς= Ε και ΑΕΙ
(ο Ερχόμενος Εμμανουήλ=μεθ'ημών ο θεός)

ο Ε= 2,718= η αργυρή (φυσική και ουράνια) αναλογία
του Φυσικού-κόσμος με το Υπερβατικό-ουρανός
(ο αεί= Ε=ο κοσμικός και ουράνιος άνθρωπος)
o αριθμός Ε (e) είναι ένας ασύμμετρος άρρητος αριθμός που λαμβάνεται ταυτόχρονα ως βάση των φυσικών ή νεπέριων (υπερβατικών) λογαρίθμων.  Eίναι ένας από τους σημαντικότερους αριθμούς στα μαθηματικά. Υπάρχει μια ποικιλία ισοδύναμων ορισμών του αριθμού e. Η αξία του, με προσέγγιση τριακοστού δεκαδικού ψηφίου είναι:
Ε = 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352. 
η Περιστερά=Πνεύμα= αρχίζει απο Π =ο δημιουργός αριθμός
ο αριθμός Π είναι μια μαθηματική σταθερά που είναι η αναλογία ενός κύκλου της περιφέρειας με τη διάμετρο, και είναι περίπου ίση με 3.14159...μία πρώτη διευκρίνηση της σημαντικότητος του έδωσε ο Πλάτων :  "Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι".
  • Αεί = 3
  • ο = 1
  • Θεός = 4
  • ο =1
  • μέγας = 5
  • γεωμετρεί = 9
  • κλπ
συνεπώς η αποκάλυψη της αγίας τριάδος στα Ε_Πι_Φάνεια
Αποκάλυψε- ΦΑΝέρωσε τους 3 Κύριους Αριθμούς-Λόγους
που Αρχιτεκτόνισαν-Ζωγράφισαν-δημιούργησαν τον ουρανό, τον κόσμο και τον άνθρωπο (την τριπλή δημιουργία με όλα τα όντα-πνεύματα-υπάρξεις)

Πατήρ-Φωνή= Φ
Υιός-Ερχόμενος Εκλεκτός Εμμανουήλ= Ε
Αγιον Πνεύμα- Περιστερά= Π
(ΕΠέΦανεν ημίν ο Σωτήρ-Ιησούς)
απο Φ=αρχίζει το ΦΩΣ
απο Π=αρχίζει το ΠΥΡ
απο Ε=αρχίζει ο ΕΛΙΟΣ-ήλιος
Ελιος=η αλήθεια του πατρός=ισχύς
Φώς=η αγάπη του λόγου=θέληση
Πύρ=η σοφία του πνεύματος=φαντασία
πέρας του Β' μέλους

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Επιφανή Θεοφάνεια

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
Ε
Π
Φ
στα Θεοφάνεια ή Επιφάνεια ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-είναι ο εκπρόσωπος του θεού και ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-είναι ο εκπρόσωπος του ουρανού και ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ-είναι ο εκπρόσωπος του κόσμου-γης-φύσης. ο άνθρωπος εκπροσωπείται τόσο απο τον Ιησού τον τύπο του τέλειου-τελειωμένου στην γη ανθρώπου όσο και απο τον Ιωάννη τον τύπο του ουράνιου απεσταλμένου-προφήτη και μυητή μαθητών στην αλήθεια.
Ιησούς-Ιωάννης-Ιορδάνης
και τα τρία ονόματα αρχίζουν απο Ι (ιώτα) που είναι το 9ο γράμμα της ελληνικής ΑΒ και το τελευταίο των 9 αριθμών της μονάδος (εννεαδική μονάς=1 - 9 ή Α - Ι )
Ι = 9
ο 9 αποδίδει την ισχύ της αλήθειας στην τριπλή Δημιουργία (Ζωή)
9=3-3-3 ή Γ Γ Γ (ή Α βγδεζηθ Ι )
ο 3 αποδίδει το πνεύμα του θεού που συλλαμβάνει-σχεδιάζει
3χ3=9= Ι 
 Ι Ι Ι =9-9-9 ή 333333333
(Ι = Κάθετη κεραία-Νόμος- άνωθεν κατερχόμενη)

οι 3 κεραίες = Ι Ι Ι μπορούν να σχηματίσουν:

το γράμμα Α ( ★) =Α-ΜΟΝΑΣ-ο θεός, η ΑΛΗΘΕΙΑ 
(ΑΛΦΑ) (Α=Ω) (μονάς= α-μ-ν-ό-ς)
και το γράμμα Δ= τρίγωνο=ΠΝΕΥΜΑ-ουράνιον
(Δ= τρίγωνο ουρανός ή και αιθήρ-ψυχή)
 και το γράμμα Δ= ΠΥΡΑΜΙΣ-4Δ
(Πυρ-αμίς-το έργο του πνεύματος-άνθρωπος)
και το γράμμα Ζ= ΖΩΗ-η ζωή του πνεύματος
και το γράμμα Η = ΗΘΙΚΗ-η οδός
και το γράμμα Κ= ΚΟΣΜΟΣ_καλόν-κακόν
(δισυνθετότης κόσμου ανθρώπου= η αλήθεια που θα γνώσει ο άνθρωπος και θα καταφέρει να ελευθερωθεί απο το κακό του "μένοντας" μόνο με το καλό του)
και το γράμμα Ν= Νούς-Νόμος-Ναός θεού (Γ' διαθήκη)
(και ΝΟΜΟΣ= η Α' διαθήκη του θεού)
(ο Νέος Νικητής άνθρωπος κλπ=βασιλεία των ουρανών στην γη κλπ)
και το γράμμα Π= ΠΝΕΥΜΑ("πνεύμα ο θεός")
και το γράμμα Υ= ΥΙΟΣ_ΥΔΡΟΧΟΟΣ
(Υιός=Λογος Χριστός-Ιχθύς και Υδροχόος= Πνεύμα παράκλητος)
(Β' διαθήκη και Γ' διαθήκη του Θεού)
Ι Χ =http://www.iranon.gr/PENTELI/Images/addPhotos/add2/sun.gif = Α-Δ-Β-Ν Ζενίθ-Ναδίρ= 
(ο αληθινός Κύριος-Αρχων του (τροχού) Κόσμου)
σας εύχομαι αυτά τα θεοφάνεια να είναι ΕΠΙΦΑΝΗ
πέρας του Α' μέλους 

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

ΠροΝοείν

 http://1.bp.blogspot.com/-y_fMWGnKNnI/UbUFqEM-oMI/AAAAAAAAldY/SxnXEX-0fZQ/s1600/assets_LARGE_t_420_54132173.JPG
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
http://1.bp.blogspot.com/-ltIcVQcl6r0/UbTrhbDHITI/AAAAAAABX0I/JogZ0B5gvhQ/s1600/Centaurus.jpg
το έτος 2014 (Δύο Χιλιάδες ΔέκαΤέσσερα) 
είναι το 14ο έτος του 21ου αιώνα και το 4ο της 2ης Δεκαετίας του
συνεπώς 2014= 14 (του 21ου αιώνα)
ο αριθμός 14= γράμμα Ξ (Ξί) =
το γράμμα Ξ ( ) (σύνθεση των συμφώνων Κ και Σ = Ξ ) εικονίζει 3 οριζόντιες-παράλληλες ευθείες ( Ξ ) οι οποίες τέμνονται-ενώνονται στο κέντρο τους, καθώς απο πάνω (καθοδικά-η ακτίνα διασχίζει τα επίπεδα των ευθειών) προς τα κάτω κατέρχεται το πνεύμα του θεού () .   το γράμμα Ξ συμβολίζει τα 3 επίπεδα δημιουργίας-τους τρείς κόσμους-δημιουργίες του ΠΑΝτός, πνευματικό επίπεδο (ανω ευθεία), ψυχικό-αιθερικό επίπεδο (μεσαία ευθεία), κοσμικό-φυσικό-υλικό επίπεδο (κάτω ευθεία) τα οποία είναι συνδεδεμένα-ενωμένα στο κέντρο τους καθώς η κάθετος ευθεία που διαπερνά-διασχίζει καθοδικά τις τρείς δημιουργίες-επίπεδα, είναι ο Ξοινός=κοινός λόγος-πνεύμα του θεού που συνδέει-ενώνει και ζωοποιεί-τροφοδοτεί τα επίπεδα-δημιουργίες που δημιουργήθηκαν για την υπηρέτηση (διέλευση-επικοινωνία) του έργου του θεού. το Ξ είναι ολοκληρωμένη η εικόνα-δράση του θεού στον κόσμο και αποσυμβολίζεται ως το Ξύλο της ζωής-γνώσεως (ζωής=διπολικότητα αγάπης-σοφίας και γνώσεως=δισυνθετότητα καλού-κακού) (Κ+Σ= Ξ ως θέση =καλόν(αγάπη)+σοφόν(σοφία) Κ+Σ=Ξύλον ζωής-χλωρόν και ως άρνηση θέσεως=κακόν-σκότος =Ξύλον Ξηρόν και ως άρνηση-θέση=κακόν-καλόν και σαφές-σκότος=Ξύλον Γνώσεως ). το γράμμα   εικονίζει απο άλλη πλευρά ορώμενο τα 2 Ε αντίνωτα Ε (η κάθετη ευθεία διερχόμενη των 3 επιπέδων ) που πάλιν αποσυμβολιζόμενα αποκαλύπτουν την ΕΝωση και την ΕΝότητα την οποία δημιουργεί και επιδιώκει να διδαξει ο θεός και η αγάπη-σοφία του (αλήθεια) τον άνθρωπο (Ξενία-φιλοΞενία-Ξοινότητα=κοινότητα όλων των ανθρώπων σε όλους τους κόσμους του παντός δηλαδή να γνωρίσουν-γευτούν τον δένδρο-Ξύλον της γνώσεως-σοφίας και να επιλέξουν-γίνουν-εκφράζουν μόνο το καλόν-δένδρον=Ξύλον ζωής, δηλαδή να μετουσιώσουν-μεταμορφώσουν το κακό και τη γνώση του κακού σε καλό).
Ξ= ξύλον=σταυρός=θυσία (αναγκαστική ή θεληματική)=Γνώση κοσμική διανοητική ή Γνώση-πνευματική Σωφία (οι δύο ληστές στον σταυρό του ιησού(ξύλον): ο πρώτος βλασφημεί-γλευάζει (εξ αριστερών) και ο δεύτερος μετανοεί-μεταγνώθει την τραγική του κατάσταση-αλήθεια) .
Ξ= ξύλον-δένδρον=ζωή-αγάπη =βίωση
Ξ= Κ+Σ=καλόν+σοφόν=αλήθεια (Ξοινόν=κοινόν-όμοιον)
Ξ= Κ+Σ=κακόν+σκότος=αναλήθεια (Ξένον=αλλότριον-ανόμοιον)
Ξ ή 14 = 1+4= 5 = αριθμός του ανθρώπου (το δισύνθετον πνεύμα-εγώ-ον ή ο νικητής απλός- απλοποιημένος (αγνός) άνθρωπος =5Α) .
Ξ ή 14= 7+7= νόμος της ανταπόδοσης καλού(+7) και κακού(-7).
Ξ= αρχίζουν οι λέξεις (λόγοι) : Ξύλον-Ξηρόν-Ξίφος-Ξοινόν-Ξένιος κλπ
Ξύλον χλωρον=ζωή
Ξύλον Ξηρον=θάνατος
Ξίφος-ξιφίον=τέμνει προς ζωή (χειρουργός) ή προς θάνατο (αποκεφαλισμός).
Ξοινόν=Κοινόν= κοινός λόγος αλήθειας ή Ξοινός λόγος ληστών-απατεώνων.
Ξένιος=ξενοδόχος-φιλόξενος ή Ξένος (ο μη δικός μας) και αποΞένωση= απομόνωση
το 2014 λοιπόν, επι-σημαίνει την ιδιαίτερη στιγμή απόδοσης- ανταπόδοσης του καλού ή του κακού των προηγούμενων ετών στις πράξεις-έργα μας ως άτομα-κοινωνίες-λαοί-έθνοι-ανθρωπότητα.
Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα αλλαγής του "σκηνικού" υπέρ μας-ατομικά και συλλογικά εαν και εφ΄'οσον υπάρξει Μετάνοια-Μεταστροφή στις επιλογές-αποφάσεις-πράξεις-έργα μας .(+7 + -7 = 14= νόμος του όντος-ομοίας αποδόσεως-ανταποδόσεως του διαπραχθένος καλού στο καλό και του διαπραχθέντος κακού στο κακό).
η επιλογή-απόφαση είναι μόνον δική σου-μας!
ΣΥΝάντηση Πατριάρχη Αθηναγόρα Πάπα Παύλου