Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Επιφανή Θεοφάνεια 2

 http://4.bp.blogspot.com/_46ETRD913IA/TSLvxBICQ-I/AAAAAAAABrY/IDs_XRwayFU/s640/NeaMoniVaptisis.gif
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
Ε_ΠΙ_ΦΑΝ_ΕΙΑ
ματθ.Γ-16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 
Ιωάννης-Ιησούς-Ιορδάνης 
(Ισραήλ)
ο Θε-άνθρωπος Ιησούς, Φορέας του Λόγου-Υιού του Θεού ευρίσκεται γυμνός στον ποταμό ιορδάνη με τον ιωάννη ο οποίος πρόκειται να τελέσει την βάπτιση με ύδωρ του ιησού χριστού.
οι ουρανοί ανοίγουν και η αγία τριάς φανερωνεται
ο πατήρ- η Φωνή
ο υιός- ο Εκλεκτός άνθρωπος ιησούς
το πνεύμα το άγιο- η Περιστερά

η Φωνή= αρχίζει απο Φ= ο Φ= 1,618= η χρυσή τομή
(ο Ελλογος Λόγος)

\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.61803\,39887\ldots.
Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας. Άλλα ονόματα είναι χρυσή μετριότητα και Θεϊκή αναλογία ενώ στον Ευκλείδη ο όρος ήταν "άκρος και μέσος λόγος".

ο Εκλεκτός Ανθρωπος Ιησούς= Ε και ΑΕΙ
(ο Ερχόμενος Εμμανουήλ=μεθ'ημών ο θεός)

ο Ε= 2,718= η αργυρή (φυσική και ουράνια) αναλογία
του Φυσικού-κόσμος με το Υπερβατικό-ουρανός
(ο αεί= Ε=ο κοσμικός και ουράνιος άνθρωπος)
o αριθμός Ε (e) είναι ένας ασύμμετρος άρρητος αριθμός που λαμβάνεται ταυτόχρονα ως βάση των φυσικών ή νεπέριων (υπερβατικών) λογαρίθμων.  Eίναι ένας από τους σημαντικότερους αριθμούς στα μαθηματικά. Υπάρχει μια ποικιλία ισοδύναμων ορισμών του αριθμού e. Η αξία του, με προσέγγιση τριακοστού δεκαδικού ψηφίου είναι:
Ε = 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352. 
η Περιστερά=Πνεύμα= αρχίζει απο Π =ο δημιουργός αριθμός
ο αριθμός Π είναι μια μαθηματική σταθερά που είναι η αναλογία ενός κύκλου της περιφέρειας με τη διάμετρο, και είναι περίπου ίση με 3.14159...μία πρώτη διευκρίνηση της σημαντικότητος του έδωσε ο Πλάτων :  "Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι".
  • Αεί = 3
  • ο = 1
  • Θεός = 4
  • ο =1
  • μέγας = 5
  • γεωμετρεί = 9
  • κλπ
συνεπώς η αποκάλυψη της αγίας τριάδος στα Ε_Πι_Φάνεια
Αποκάλυψε- ΦΑΝέρωσε τους 3 Κύριους Αριθμούς-Λόγους
που Αρχιτεκτόνισαν-Ζωγράφισαν-δημιούργησαν τον ουρανό, τον κόσμο και τον άνθρωπο (την τριπλή δημιουργία με όλα τα όντα-πνεύματα-υπάρξεις)

Πατήρ-Φωνή= Φ
Υιός-Ερχόμενος Εκλεκτός Εμμανουήλ= Ε
Αγιον Πνεύμα- Περιστερά= Π
(ΕΠέΦανεν ημίν ο Σωτήρ-Ιησούς)
απο Φ=αρχίζει το ΦΩΣ
απο Π=αρχίζει το ΠΥΡ
απο Ε=αρχίζει ο ΕΛΙΟΣ-ήλιος
Ελιος=η αλήθεια του πατρός=ισχύς
Φώς=η αγάπη του λόγου=θέληση
Πύρ=η σοφία του πνεύματος=φαντασία
πέρας του Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: