Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

ΠροΝοείν

 http://1.bp.blogspot.com/-y_fMWGnKNnI/UbUFqEM-oMI/AAAAAAAAldY/SxnXEX-0fZQ/s1600/assets_LARGE_t_420_54132173.JPG
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
http://1.bp.blogspot.com/-ltIcVQcl6r0/UbTrhbDHITI/AAAAAAABX0I/JogZ0B5gvhQ/s1600/Centaurus.jpg
το έτος 2014 (Δύο Χιλιάδες ΔέκαΤέσσερα) 
είναι το 14ο έτος του 21ου αιώνα και το 4ο της 2ης Δεκαετίας του
συνεπώς 2014= 14 (του 21ου αιώνα)
ο αριθμός 14= γράμμα Ξ (Ξί) =
το γράμμα Ξ ( ) (σύνθεση των συμφώνων Κ και Σ = Ξ ) εικονίζει 3 οριζόντιες-παράλληλες ευθείες ( Ξ ) οι οποίες τέμνονται-ενώνονται στο κέντρο τους, καθώς απο πάνω (καθοδικά-η ακτίνα διασχίζει τα επίπεδα των ευθειών) προς τα κάτω κατέρχεται το πνεύμα του θεού () .   το γράμμα Ξ συμβολίζει τα 3 επίπεδα δημιουργίας-τους τρείς κόσμους-δημιουργίες του ΠΑΝτός, πνευματικό επίπεδο (ανω ευθεία), ψυχικό-αιθερικό επίπεδο (μεσαία ευθεία), κοσμικό-φυσικό-υλικό επίπεδο (κάτω ευθεία) τα οποία είναι συνδεδεμένα-ενωμένα στο κέντρο τους καθώς η κάθετος ευθεία που διαπερνά-διασχίζει καθοδικά τις τρείς δημιουργίες-επίπεδα, είναι ο Ξοινός=κοινός λόγος-πνεύμα του θεού που συνδέει-ενώνει και ζωοποιεί-τροφοδοτεί τα επίπεδα-δημιουργίες που δημιουργήθηκαν για την υπηρέτηση (διέλευση-επικοινωνία) του έργου του θεού. το Ξ είναι ολοκληρωμένη η εικόνα-δράση του θεού στον κόσμο και αποσυμβολίζεται ως το Ξύλο της ζωής-γνώσεως (ζωής=διπολικότητα αγάπης-σοφίας και γνώσεως=δισυνθετότητα καλού-κακού) (Κ+Σ= Ξ ως θέση =καλόν(αγάπη)+σοφόν(σοφία) Κ+Σ=Ξύλον ζωής-χλωρόν και ως άρνηση θέσεως=κακόν-σκότος =Ξύλον Ξηρόν και ως άρνηση-θέση=κακόν-καλόν και σαφές-σκότος=Ξύλον Γνώσεως ). το γράμμα   εικονίζει απο άλλη πλευρά ορώμενο τα 2 Ε αντίνωτα Ε (η κάθετη ευθεία διερχόμενη των 3 επιπέδων ) που πάλιν αποσυμβολιζόμενα αποκαλύπτουν την ΕΝωση και την ΕΝότητα την οποία δημιουργεί και επιδιώκει να διδαξει ο θεός και η αγάπη-σοφία του (αλήθεια) τον άνθρωπο (Ξενία-φιλοΞενία-Ξοινότητα=κοινότητα όλων των ανθρώπων σε όλους τους κόσμους του παντός δηλαδή να γνωρίσουν-γευτούν τον δένδρο-Ξύλον της γνώσεως-σοφίας και να επιλέξουν-γίνουν-εκφράζουν μόνο το καλόν-δένδρον=Ξύλον ζωής, δηλαδή να μετουσιώσουν-μεταμορφώσουν το κακό και τη γνώση του κακού σε καλό).
Ξ= ξύλον=σταυρός=θυσία (αναγκαστική ή θεληματική)=Γνώση κοσμική διανοητική ή Γνώση-πνευματική Σωφία (οι δύο ληστές στον σταυρό του ιησού(ξύλον): ο πρώτος βλασφημεί-γλευάζει (εξ αριστερών) και ο δεύτερος μετανοεί-μεταγνώθει την τραγική του κατάσταση-αλήθεια) .
Ξ= ξύλον-δένδρον=ζωή-αγάπη =βίωση
Ξ= Κ+Σ=καλόν+σοφόν=αλήθεια (Ξοινόν=κοινόν-όμοιον)
Ξ= Κ+Σ=κακόν+σκότος=αναλήθεια (Ξένον=αλλότριον-ανόμοιον)
Ξ ή 14 = 1+4= 5 = αριθμός του ανθρώπου (το δισύνθετον πνεύμα-εγώ-ον ή ο νικητής απλός- απλοποιημένος (αγνός) άνθρωπος =5Α) .
Ξ ή 14= 7+7= νόμος της ανταπόδοσης καλού(+7) και κακού(-7).
Ξ= αρχίζουν οι λέξεις (λόγοι) : Ξύλον-Ξηρόν-Ξίφος-Ξοινόν-Ξένιος κλπ
Ξύλον χλωρον=ζωή
Ξύλον Ξηρον=θάνατος
Ξίφος-ξιφίον=τέμνει προς ζωή (χειρουργός) ή προς θάνατο (αποκεφαλισμός).
Ξοινόν=Κοινόν= κοινός λόγος αλήθειας ή Ξοινός λόγος ληστών-απατεώνων.
Ξένιος=ξενοδόχος-φιλόξενος ή Ξένος (ο μη δικός μας) και αποΞένωση= απομόνωση
το 2014 λοιπόν, επι-σημαίνει την ιδιαίτερη στιγμή απόδοσης- ανταπόδοσης του καλού ή του κακού των προηγούμενων ετών στις πράξεις-έργα μας ως άτομα-κοινωνίες-λαοί-έθνοι-ανθρωπότητα.
Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα αλλαγής του "σκηνικού" υπέρ μας-ατομικά και συλλογικά εαν και εφ΄'οσον υπάρξει Μετάνοια-Μεταστροφή στις επιλογές-αποφάσεις-πράξεις-έργα μας .(+7 + -7 = 14= νόμος του όντος-ομοίας αποδόσεως-ανταποδόσεως του διαπραχθένος καλού στο καλό και του διαπραχθέντος κακού στο κακό).
η επιλογή-απόφαση είναι μόνον δική σου-μας!
ΣΥΝάντηση Πατριάρχη Αθηναγόρα Πάπα Παύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: