Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Επιφανή Θεοφάνεια 3

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ή ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
η λέξη-λόγος Επιφάνεια = 
Ε Ι Α Ε Ι Α= (φωνήεντα) 2 φορές 3 όμοια γράμματα τα οποία σχηματίζουν τις 2 όμοιες λέξεις: ΑΕΙ= σημαίνει το αιώνιον-υπεραιώνιον-εώνιον .
αιώνιον=η διάρκεια μέσα στον κοσμικό χρονο καί το κοσμικό-ένχρονο σύμπαν
υπερ-αιώνιον=υπερ-βαίνει το ένχρονο σύμπαν-είναι άχρονον
εώνιον= υπάρχει πριν τον χρόνο και είναι το δημιουργούν τριαδικόν ον-πνεύμα, ο ων ,

Α 1----Ζ 6---Η 7
Β 2---Ε 5---Θ 8
Γ 3----Δ 4----Ι 9

Α=ΠΝΕΥΜΑ (ο δημιουργός=α-β-γ)
Ε=ΨΥΧΗ (το δημιούργημα)
Ι=ΥΛΗ (το δημιουργούμενον)
η διπλή παρουσία του ΑΕΙ στα ΕπΙφΑνΕΙΑ δείχνει την διπλή-δυαδική φυση του πνεύματος της αγάπης και της σοφίας του θεού στον κόσμο (αεί-αεί = όμοια φύση-θέση)

Π Φ Ν = (σύμφωνα) 3 μοναδικά γράμματα : το Π που είναι το αρχικό γράμμα του Πατρός ο οποίος είναι ο Παντοκράτωρ (ή-έλιος) και του Πνεύματος το οποίον είναι το Πνευματικον Πυρ, το Φ που είναι το αρχικό γράμμα του Φωτός του υιού το οποίο είναι το Λογοϊκόν Φωτιστικόν Φως, το Ν που είναι το αρχικό του Νόμου του θεού και ο οποίος είναι ο κύριος ρυθμιστής της ζωής των ανθρώπων, αυτός που συνέβαλε και συμβάλλει στην Νοητική εξέλιξη των ανθρώπων και τώρα συνεργεί στην πνευματική δημιουργία του Ναού του θεού εντός του κάθε ανθρώπου-νου αλλά και εξωτερικά στον κόσμο-γη .
ο ΝΟΜΟΣ= Α' εποχη-μωσαϊκός νόμος
το ΦΩΣ=Β' εποχή-χριστός
το ΠΥΡ=Γ' εποχή=παράκλητος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ=
ΑΕΙ ΑΕΙ =3 + 3
Φ Π Ν= 3
η επιφάνεια-αποκάλυψη της αιώνιας-υπεραιώνιας -εώνιας αγάπης-σοφίας θεού, του Πατρός-Ηέλιος, του Υιού-Φως και του Πνεύματος=πυρ. Είναι αυτό που τα ευαγγέλια λένε ότι έγινε με την κατάδυση του ιησού χριστού-ο λόγος φως, σωματικά στα ύδατα του ιορδάνη ακούστηκε η Φωνή του πατρός και εμφανίστηκε ως περιστερά το άγιον πνεύμα .

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ= ενυπάρχουν οι λέξεις-λόγοι:
ΠΝΕΕΙ + ΦΑΙΑ
πνέει=ΠΝΕΥΜΑ
φαία=φαίνει=φώς
φως και πνεύμα= λόγος + πνεύμα ή αγάπη + σοφία
τι λοιπόν φάνηκε-επιφάνηκε στα ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ με την βάπτιση του ιησού χριστού ; 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ= ΠΝΕΥΜΑ + ΦΩΣ, δηλαδή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ= ΗΛΙΟΣ-πατήρ=ΠΥΡ-πνεύμα-ΦΩΣ-υιός .

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ= 9 ΓΡΑΜΜΑΤΑ= 9 αριθμοί της μονάδος (1=1-9)
1- 6 -7
2- 5- 8
3- 4- 9
(1-9=το σύνολον των αριθμών=αρετών-αστέρων)
η επιφάνεια= 87
ιησούς=87
ισχύς=87
η επιφάνεια=ο ήλιος-πατήρ=λόγος+πνεύμα
ιησούς= ο υιός= πατήρ λόγος=η αγάπη-φως
ισχύς=το πνεύμα της αληθείας=πατήρ πνεύμα=η σοφία-πυρ

η επιφάνεια αποκάλυψε την ισχύ της αλήθειας του πατρός-υιού-πνεύματος στο πρόσωπο του Ι-ησού χριστού-βαπτιζόμενου στον Ι-ορδάνη απο τον Ι-ωάννη (3 ιώτα=3 στήλες-κίονες του ναού= Ι Ι Ι ) .

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ=ενυπάρχουν οι λέξεις-λόγοι:
ΦΑΙΝΕΙ + Ε Π Α
φαίνει= ΦΩΤΙΖΕΙ-ΦΩΣ
Ε= εκλεκτός= ο ιησούς- ενοικούσε μέσα του οΛόγος
Π= Πατήρ (φωνή) και Πνεύμα= Περιστερά-Παράκλητος
Α=Αλήθεια-η Β' διαθήκη-αλήθεια την οποία ο εκλεκτός όφειλε-είχε εντολή να Αποκαλύψει στην Ανθρωπότητα (Αγαπάτε Αλλήλους) .
Φοίβος το Υπερβόρειον-Υπερούσιον Φως