Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Αλέξης Τσίπρας

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
http://3.bp.blogspot.com/-OZnSw0rgbw8/UMpIMP-co0I/AAAAAAAAAPw/805IM4n9iRY/s1600/Alexis-Tsipras.jpg
κάθε άνθρωπος-ανθρώπινον ον είναι μια σημαντική οντότητα η οποία μπορεί να αποτελέσει, δια του έργου της αυτο-τελειώσεως του ηθικά και πνευματικά, ψηφίδα στην εικόνα του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ενας ηγέτης μιας χώρας-ενός λαού έχει ακόμη ποιο σημαντικό έργο να επιτελέσει (πλήν της ηθικής-εν αγάπη και πνευματικής-εν σοφία αυτοτελειοποιήσεως του) καθώς έχει την ευθύνη διακυβέρνησης ενός λαού-έθνους, μιας κοινωνίας ανθρώπων καθώς οφείλει να τους οδηγήσει- να τους προστατεύσει- να τους εξασφαλίσει την προσωπική-ατομική και συλλογική ευημερία κλπ. Μέσα στο όνομα-επίθετο του κάθε ανθρώπου ενυπάρχει και η ιδιαίτερη αποστολή-προορισμός-πεπρωμένο του (και άλλα επιμέρους σημαντικά με την γέννηση την ζωή και τον θάνατο του). ΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ ΛΟΠΟΝ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ : Αλέξη Τσίπρα .
 το όνομα : ΑΛΕΞΗΣ
το επώνυμο : ΤΣΙΠΡΑΣ
ΑΛΕΞΗΣ=
ΑΕΗ=3 φωνήεντα = 3= τρίγωνο= Δ
ΛΞΣ=3 σύμφωνα= 3= τρίγωνο= Δ
και η ένωση των 3Φ+3Σ=όνομα Αλέξης=
α-λ-έ-ξ-η-ς=(αναδιάταξη γραμμάτων)= λ-έ-ξ-η + σ-ά
(η) λέξη= γραπτός λόγος
σα= τα ιδικά σου
(αλλά και είναι τα αρχικά των λέξεων Α=αγάπη Σ=σοφία)
Α-Λ-Ε-Ξ-Η-Σ =
η λέξη -λόγος (που αφορά και έχει ως έργον- έλληνα)
σα= τα ιδικά σου (δικαιώματα-υποχρεώσεις-προβλήματα-λύσεις κλπ)
και τα οποία ο ίδιος θα αναλάβει-επιλύσει με (ΣΑ=) Σ-οφία και Α-γάπη
ΑΛ-έξης
ΑΛ= αρχικό της λέξης ΑΛ-ή -θεία
αλ-ΕΞ-ης
έξ=έξι= 6 = εξάκτινος αστέρας 
αλέξ-ΗΣ
και η κατάληξη ΗΣ παραπέμπει στην λέξη-όνομα=(θεός του λόγου) : ερμ-ΗΣ
αλ=1+11= (111 =3)=12= Μ
έξ= έξι= 6 (εξ-άκτινος αστήρ) και 5+14=19=Τ
(6 : σύμβολο της ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ και ο πρώτος τέλειος αριθμός της 1ης δεκάδος)
ης= 7+18= 25= Α=1 + Ω =24 =25
α=αρχή μ=μέσον τ=τέλος = Ω-μέγα

Τ-Σ-Ι-Π-Ρ-Α-Σ=
Ι Α= 2 Φωνήεντα
ΤΣΠΡΣ=5 Σύμφωνα
2-5=25= Α=1 + Ω=24 =25
2+5=7= Η
ΑΩ= άω (εκ του άημι= πνέω)=πνεύμα=σοφία=Ω-μέγα
Η=το γράμμα της Η-θικής= Αγάπη= Α-λφα
τ-σ-ί-π-ρ-α-ς=
(αναδιαταξη-αναγραμματισμός)
π-α-τ-ρ-ί-ς + σ
πατρίς=η πατρίδα
σ= αρχικό γράμμα της Σ-ωτηρίας
συνεπώς το πλήρες όνομα:
 ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ=
(μας αποκαλύπτει το πεπρωμένο του ανδρός :)

(η) λέξη σα (ιδικά σου)
(η) πατρίς σ (σωτήρ-ία)

έλληνα-λαέ=λέγει ο Α-λέξη-ς Τσίπρας
η λέξη πατρίς- η πατρίδα σου (σ-ελλάς)
("απάντων τιμιότερον έστίν η πατρίς"=σωκράτης)
που συμπεριλαμβάνει- τα σα= ιδικά σου δικαιώματα-υποχρεώσεις
είναι έργον και ευθύνη ιδική μου η Σ-ωτηρία της-τους-σου !

αλέξης= 56
τσίπρας=98
--------------------------
154 = 10= 1 = Α= αρχή
1=Α
5=Ε
4=Δ
Α= Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ε= Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
Δ=Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ=ο άρχων της δημο(ς)κρατίας

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

οι βλάσφημοι

στεφάνι ελιάς-καλλιστέφανος: σύμβολο νίκης και ειρήνης
 σοφίας και αθανασίας δόξας και τιμής
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες και :Ευρώ-Δραχμές)
Ε
1.Σοφίαν σέβου,
Αγάπην προτίμα,
Αλήθειαν λέγε,
καί αεί έσω ευγνώμων τω Θεώ.
2.Σέβας ανθρώπου Σοφίαν,
σύνεσις φρενών, καθαρά καρδία .
3.Προτίμησις Αγάπης,
άφεσις συνανθρώπου,
διάθεσις εαυτού εσαεί τω εύ πράττειν.
4.Αληθείας λόγος,
πνοή ζωής έστι τού δημιουργού πνεύματος,
τη θελήσει του ανθρώπου.
5.Άσμα ισαγγέλων ανθρώπων,
ευγνωμοσύνη τω Θεώ.

Θ
Ε

ο
Γ
Ν
Ω
Σ
Ι
Α

ΘΕΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟΝ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
Ματθ:12-31πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις·  http://donandre5athblogspotcom.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html