Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

οι βλάσφημοι

στεφάνι ελιάς-καλλιστέφανος: σύμβολο νίκης και ειρήνης
 σοφίας και αθανασίας δόξας και τιμής
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες και :Ευρώ-Δραχμές)
Ε
1.Σοφίαν σέβου,
Αγάπην προτίμα,
Αλήθειαν λέγε,
καί αεί έσω ευγνώμων τω Θεώ.
2.Σέβας ανθρώπου Σοφίαν,
σύνεσις φρενών, καθαρά καρδία .
3.Προτίμησις Αγάπης,
άφεσις συνανθρώπου,
διάθεσις εαυτού εσαεί τω εύ πράττειν.
4.Αληθείας λόγος,
πνοή ζωής έστι τού δημιουργού πνεύματος,
τη θελήσει του ανθρώπου.
5.Άσμα ισαγγέλων ανθρώπων,
ευγνωμοσύνη τω Θεώ.

Θ
Ε

ο
Γ
Ν
Ω
Σ
Ι
Α

ΘΕΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟΝ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
Ματθ:12-31πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις·  http://donandre5athblogspotcom.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: