Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Αλέξης Τσίπρας

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
http://3.bp.blogspot.com/-OZnSw0rgbw8/UMpIMP-co0I/AAAAAAAAAPw/805IM4n9iRY/s1600/Alexis-Tsipras.jpg
κάθε άνθρωπος-ανθρώπινον ον είναι μια σημαντική οντότητα η οποία μπορεί να αποτελέσει, δια του έργου της αυτο-τελειώσεως του ηθικά και πνευματικά, ψηφίδα στην εικόνα του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ενας ηγέτης μιας χώρας-ενός λαού έχει ακόμη ποιο σημαντικό έργο να επιτελέσει (πλήν της ηθικής-εν αγάπη και πνευματικής-εν σοφία αυτοτελειοποιήσεως του) καθώς έχει την ευθύνη διακυβέρνησης ενός λαού-έθνους, μιας κοινωνίας ανθρώπων καθώς οφείλει να τους οδηγήσει- να τους προστατεύσει- να τους εξασφαλίσει την προσωπική-ατομική και συλλογική ευημερία κλπ. Μέσα στο όνομα-επίθετο του κάθε ανθρώπου ενυπάρχει και η ιδιαίτερη αποστολή-προορισμός-πεπρωμένο του (και άλλα επιμέρους σημαντικά με την γέννηση την ζωή και τον θάνατο του). ΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ ΛΟΠΟΝ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ : Αλέξη Τσίπρα .
 το όνομα : ΑΛΕΞΗΣ
το επώνυμο : ΤΣΙΠΡΑΣ
ΑΛΕΞΗΣ=
ΑΕΗ=3 φωνήεντα = 3= τρίγωνο= Δ
ΛΞΣ=3 σύμφωνα= 3= τρίγωνο= Δ
και η ένωση των 3Φ+3Σ=όνομα Αλέξης=
α-λ-έ-ξ-η-ς=(αναδιάταξη γραμμάτων)= λ-έ-ξ-η + σ-ά
(η) λέξη= γραπτός λόγος
σα= τα ιδικά σου
(αλλά και είναι τα αρχικά των λέξεων Α=αγάπη Σ=σοφία)
Α-Λ-Ε-Ξ-Η-Σ =
η λέξη -λόγος (που αφορά και έχει ως έργον- έλληνα)
σα= τα ιδικά σου (δικαιώματα-υποχρεώσεις-προβλήματα-λύσεις κλπ)
και τα οποία ο ίδιος θα αναλάβει-επιλύσει με (ΣΑ=) Σ-οφία και Α-γάπη
ΑΛ-έξης
ΑΛ= αρχικό της λέξης ΑΛ-ή -θεία
αλ-ΕΞ-ης
έξ=έξι= 6 = εξάκτινος αστέρας 
αλέξ-ΗΣ
και η κατάληξη ΗΣ παραπέμπει στην λέξη-όνομα=(θεός του λόγου) : ερμ-ΗΣ
αλ=1+11= (111 =3)=12= Μ
έξ= έξι= 6 (εξ-άκτινος αστήρ) και 5+14=19=Τ
(6 : σύμβολο της ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ και ο πρώτος τέλειος αριθμός της 1ης δεκάδος)
ης= 7+18= 25= Α=1 + Ω =24 =25
α=αρχή μ=μέσον τ=τέλος = Ω-μέγα

Τ-Σ-Ι-Π-Ρ-Α-Σ=
Ι Α= 2 Φωνήεντα
ΤΣΠΡΣ=5 Σύμφωνα
2-5=25= Α=1 + Ω=24 =25
2+5=7= Η
ΑΩ= άω (εκ του άημι= πνέω)=πνεύμα=σοφία=Ω-μέγα
Η=το γράμμα της Η-θικής= Αγάπη= Α-λφα
τ-σ-ί-π-ρ-α-ς=
(αναδιαταξη-αναγραμματισμός)
π-α-τ-ρ-ί-ς + σ
πατρίς=η πατρίδα
σ= αρχικό γράμμα της Σ-ωτηρίας
συνεπώς το πλήρες όνομα:
 ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ=
(μας αποκαλύπτει το πεπρωμένο του ανδρός :)

(η) λέξη σα (ιδικά σου)
(η) πατρίς σ (σωτήρ-ία)

έλληνα-λαέ=λέγει ο Α-λέξη-ς Τσίπρας
η λέξη πατρίς- η πατρίδα σου (σ-ελλάς)
("απάντων τιμιότερον έστίν η πατρίς"=σωκράτης)
που συμπεριλαμβάνει- τα σα= ιδικά σου δικαιώματα-υποχρεώσεις
είναι έργον και ευθύνη ιδική μου η Σ-ωτηρία της-τους-σου !

αλέξης= 56
τσίπρας=98
--------------------------
154 = 10= 1 = Α= αρχή
1=Α
5=Ε
4=Δ
Α= Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ε= Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
Δ=Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ=ο άρχων της δημο(ς)κρατίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: