Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

5 + 7 = 12 (2ον)

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ο θεός είναι (εκφράζεται- εκδηλώνεται- συλλαμβάνεται-κατανοείται κλπ) η ΑΛΗΘΕΙΑ (δηλαδή) η ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ .
(ο θεός-5 γρ= ) πατήρ-5=αλήθεια-7= 5+7γρ= 12 γρ
αλήθεια=7 + αγάπη-5 και σοφία-5 =17 γρ (17=1--7 )
(Α=1 Η=7 Ρ=17) (ΑΗΡ-ΗΡΑ)
αλήθεια-7-αγάπη-5=12 γρ (ο υιός-λόγος)
αλήθεια-7- σοφία-5=12 γρ (το άγιον πνεύμα-της αληθείας)

Ο ΠΑΤΗΡ=75= 5+7=12 γρ

5=ΠΕ-ντε
7=ΕΠ-τα

ΠΑΤΕΡ (υμών) =ε-π-τ-ά Ρ (Ρ-17=1-7) (επτά=7 +ρ=17= 24 γράμματα ΑΒ=α-ω)
άω=πνέω-πνεύμα ("πνεύμα ο θεός") .
η ΑΤΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑΙ) αρχίζει απο τον ΠΕ-ιραιά και καταλήγει στην ΠΕ-ντέλη (στο μέσον η ΑΘΗΝΑ της θεάς της ΣΟΦΙΑΣ αθηνάς) (πειραιάς ο--------Ο--------ο πεντέλη)

ΠΕ-ντε=5


1  6  7
5  8
3 4  9

η ΠΕΝΤΑΣ είναι ο ΗΛΙΟΣ που ΕΝΩΝΕΙ_συνδέει όλους τους αριθμούς της εννεαδικής ουράνιας μονάδος στο επί-κεντρον του έργου της αποστολής τους !
πιά είναι αυτή η αποστολή ;
είναι ο κάθε άνθρωπος να καταστεί το :
Υ-Σ-Τ-Ε-Ρ-Ο-Ν = ΕΠΤΑΣ=7 γράμματα-7αρετές

Υ-
υπομονή 1
Σ-
σιωπή 2
Τ-
ταπεινοφροσύνη 3
Ε-
εγκράτεια 4
Ρ-
ρωμαλαιότης 5
Ο-
οφειλή 6
Ν-
νουνέχεια 7

ΠΕ-ντάς
ΑΓΑΘΟΣ-   ΑΓΙΟΣ-   ΑΓΝΟΣ
ΑΓΑΠΑΤΕ          ΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΕΠ-τάς
υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη
-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-
ρωμαλαιότης-οφειλή-νουνέχεια
ο ήλιος ΕΝ-ΚΡΑΤΕΙ με την μαγνητική-ελκτική δύναμη του, όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος (οι οποίοι παραδοσιακά είναι 7 σύν οι 2 γεννήτορες τους συν οι 2 εκφράσεις του θεού η αγάπη-σοφία και πάντοτε βέβαια ο αφανής πατήρ θεός-1) (ύστερον=107=1--7) (εγκράτεια=70=7) .

ΕΠ-τά = 41 (5+16+19+1=41)
ΕΠ-τά=41 χ 5 = 205
ιησούς χριστός =205
(7χ5=35=η αγάπη=35)

ΠΕ-ντε=58 (16+5+13+19+5=58)
ΠΕ-ντε=58χ7= 406
ευα=406 (ε=5+υ=400+α=1=406)
ΕΛ=35 (5+30=35) (έλ-ληνες)

ο ΑΔΑΜ (=46) έγινε ο νέος αδάμ ΙΗΣούς ΧΡιστός= ο υιός του ανθρώπου (αδάμ) και η εύα προορίζεται να γίνει ο νέος ΠΑΡάκλητος το πνεύμα της αληθείας έτσι ώστε αδάμ-εύα να γίνουν ο υιός-πνεύμα του θεού ("εγώ είπα θεοί εστέ και υιοί υψίστου").

7= ο νόμος-άνθρωπος (ανταπόδοσης-δικαιοσύνης)
5= ο άνθρωπος-ον-εγώ (δημιούργημα-κατ΄εικόνα θεού123-4-5 στον κόσμο της ύλης-4 ο οποίος είναι δυαδικός-δισύνθετος καλού-κακού, όπως και ο άνθρωπος (4+ -1= 5) .

Π
Ι
Ι
Υ----------Ε---------Δ
Ι
Ι
Ψ
ο σταυρός + άνθρωπος οφείλει την θεληματική ενσυνείδητη ηθικο-πνευματική θυσία-αυτο-θυσία- αυτο-ταπείνωση του ("όστις θέλει οπίσω μου ελθείν ΑΡΑΤΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ-εαυτού ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΩ ΜΟΙ-στον γολγοθά-κρανίου τόπον, ΚΑΘ΄ΗΜΕΡΑΝ-στην καθημερινότητα του" . αρώ-άρσις σημαίνει σηκώνω αλλα και αίρω-αναιρώ της συνέπειες της πτώσης που αυτό σημαίνει: ΑΡΑΤΩ=ΑΡΣΙΣ= ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ). η αυτο-νομοθέτηση του σημαίνει να γίνει κύριος του νόμου-ένα με τον νόμο της ανταπόδοσης-7 γνωρίζοντας-βιώνοντας-εκφράζοντας-τηρώντας το ΥΣΤΕΡΟΝ-7 (για καλά υστερινά!). ΜΟΝΟΝ έτσι θα καταφέρει να εναρμονισθεί-8 με τον ουρανό και να μυηθεί-9 στην αλήθεια του και μόνον τότε θα νικήσει το δένδρο της γνώσης μετατρέποντας το (το εγώ του) σε δένδρο σοφίας-10 και ζωής-10 και αλήθειας-10 το οποίο και θα σφραγισθεί-επικυρωθεί-χαριτοδοτηθεί απο την αγάπη-σοφία-2 του θεού (12ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ= ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: