Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

5 + 7 = 12

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΠΕ-ντε
ΕΠ-τα
και οι δύο λέξεις που προσδιορίζουν τους αριθμούς 5 και 7 αρχίζουν απο Ε και Π. ο e =271 και ο Π=3,14 . προσθέτοντας όμως τον Ε=5 + Π=16 = 21= Φ=1,618. συνεπώς Ε+Π=Φ. τα τρία γράμματα Ε_Π_Φ = παραπέμπουν στην Ε_Πι_Φάνεια του Ε=έωνος ή έλιος (ήλιος) και του Π=πύρ και του Φ=φώς . 
(Εων= ο ών= ο θεός-Λόγος=Έλιος)
Ελιος=ο ήλιος ο οποίος πυρώνει-θερμαίνει και φωτίζει τον κόσμο-γη.
Ε-λιος=Π-ύρ+Φ-ώς

τα γράμματα που απομένουν απο την λέξη ΠΕ-ντε= ντέ
τα γράμματα που απομένουν απο την λέξη ΕΠ-τα=τα

ντέ+τα=ΝΤΕΑ + Τ (τάξη-τάγμα)
η ντέα= DEA=σημαίνει η ΔΩΡΑ και ΘΕΑ. η Δώρα είναι η αιώνια γεννήτωρ των Δώρων-Αρετών δηλαδή η Παναγία (θεοτόκος παρθένος και μήτηρ) και μαζί της είναι το Τ= η πνευματική Τάξη=η ιεραρχία της η οποία είναι τα δώδεκα-12 τάγματα των αγγέλων (ΙΒ=12\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα...).

Ε_Π_Φ= η επιφάνεια του ΕΛΙΟΥ-ήλιου στην Μεγάλη Γυναίκα του ουρανού η οποία είναι εστεμμένη (όπως ο ιησούς χριστός) τους 12 αστέρας-αρετές-δώρα-Τάγματα.

5 + 7 = 12= Ε_Π_Φ=έλιος-ήλιος ακτινοβολών το πυρ-φως του ουρανού και ο ήλιος αυτός είναι η ΝΤΕΑ_DEA_ΔΩΡΑ_ΘΕΑ ( και αφού είναι ΘΕΑ σημαίνει ΘΕΟΣ και συνεπώς είναι Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-η σοφία ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ο οποίος συναποτελεί μετα του θεού ΛΟΓΟΥ-η αγάπη το ΔΥΑΔΙΚΟΝ ΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ)

5= 5!=
1=1χ1=1
2=1χ1χ2=2
3=1χ2χ3=6
4=1χ2χ3χ4=24
5=1χ2χ3χ4χ5=120
5! ========= 153

7= Ε-Π-Τ-Α= Ε-κατόνΠ-εντήκονταΤ-ρίαΑ-ριθμός===153

και βέβαια αφού ο 5=153 και ο 7=153 και ο 12=153 + 153 αλλά και Ε Π = Ε-πτά=7 και Π-έντε=5= δώδεκα=12=1+2=3-Τρία= Ε_Π_Τ= Ε-κατόν Π-ενήνταΤ-ρία=153) .

1=πατήρ-αλήθεια
5=υιός-αγάπη
3=πνεύμα-σοφία

1=υδροχόος-παράκλητος (άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων)
5=υδρία-περιέχον
3=ύδωρ-περιεχόμενον
κλπ

πέντε=58= αετός=58
επτά=41=πετά=41
αετός πετά= πέντε+επτά=58+41=99 (και 5+7=12)
η αγάπη+σοφία=99 (5+7=12=Μ=Μύησις στην αγάπη-σοφία)
ο αετός-πετά= το πνεύμα (αγάπης-σοφίας)
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ=1
ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ=2
ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΔΕΚΑ=12

12=ΠΡΟΦΗΤΕΣ-ΝΟΜΟΥ='Α ΔΙΑΘΗΚΗ
12=ΜΑΘΗΤΕΣ-ΙΗΣΟΥ='Β ΔΙΑΘΗΚΗ
12=ΚΑΘΕ ΙΣΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (4Χ3)=΄Γ ΔΙΑΘΗΚΗ
12Χ12=Η ΚΑΙΝΗ ΑΓΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΑΛΗΘΕΙΑ =Α+Β+Γ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΠΕ-ντε
ΕΠ-τα

Ε=έων=ο ών=ο λόγος-χριστός=ΑΓΑΠΗ (ΗΝ_ΩΝ_ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ)
Π=ΠΑΤΗΡ=πνεύμα-ΠΥΡ=ο ερχόμενος παράκλητος=ΣΟΦΙΑ
Ε+Π=Φ= ΦΩΣ-λόγος

ντε+τα= ΕΝ + Α + Τ Τ = ΕΝ=1 Α=1 Τ=19=10=1 Τ=19=10=1
ΕΝ=5+13=18 + Α=1= 19=Τ
Τ=19
Τ=19
Τ_Τ_Τ= ενούμενα σχηματοποιούν τον τρίσταυρο των 3 εποχών-3 διαθηκών-3 νόμων του θεού προς την ανθρωπότητα της γης (Τριπλή Τελειότης-Τάξη = ΤεΤέλεσΤαι) .
ΝΤΕ=έντ=end=Τέλος του 1ου Μέλους=A=αρχή

Δεν υπάρχουν σχόλια: