Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

ερωτάν 3

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΕΕΕΕΕ
Ένα τραγούδι για το πρώτο ανδρόγυνο 
(μέλος 1ον )

1άρρενας

Θυμάσαι καλή μου τους δυώ μας στον παράδεισο ;

Θυμάσαι τον κήπο τα δένδρα και τα ζώα ;

Θυμάσαι το φώς το άδυτο και το νερό το ζείδωρο ;

Θυμάσαι αγάπη μου ή ο χρόνος ξεθώριασε τη ψυχή και τη μνήμη σου ;

2γυναίκα

Θυμάμαι ακριβέ σύζυγε μου τους δυώ μας σ’ένα παράδεισο!

Θυμάμαι το δένδρο με τα σύκα και το κλήμα με τα σταφύλια!

Θυμάμαι την κατσίκα και το γάλα ,τις μέλισσες και το μελί τους!

Θυμάμαι αγάπη μου την πνοή του ανέμου και το θρόϊσμα της βελανιδιάς !

3 άρρενας

Θυμάσαι εύα μου τον παράδεισο της εδέμ με τα 4 ποτάμια του ;

Θυμάσαι την κιβωτό πού έπλεε φορτωμένη με την αγάπη μας ;

Θυμάσαι την ηχώ της φωνής του θεού πού διέχεε την σοφία του ;

Θυμάσαι χρυσή μου το σπίτι μας και τη φωτιά που έκαιγε στο σαλόνι μας ;

4 γυναίκα

Θυμάμαι αδάμα μου τον παράδεισο της εδέμ και τούς 4 δρόμους του!

Θυμάμαι στο κέντρο το ναό του θεού μας φορτωμένο την αλήθεια μας!

Θυμάμαι τα αιθέρια εξαπτέρυγα να λειτουργούν την αγάπη μας!

Θυμάμαι ανδρείε μου τη κρυστάλινη θάλασσα που κάναμε τα μπάνια μας!

5 άρρενας

Θυμάσαι γυναίκα μου την χαρά και την ευτυχία μας ;

Θυμάσαι την απαγόρευση να γευτούμε τον καρπό του παιδιού ;

Θυμασαι πόσο αυτό αναιρούσε την διάρκεια στον έρωτα μας ;

Θυμάσαι γλυκειά μου πόσο αυτό αφαιρούσε από τη γνώση μας ;

6 γυναίκα

Θυμάμαι προστάτη μου την χαρά και την ευτυχία μας!

Θυμάμαι τα ναί και τα όχι που έπαιζαν στην κρίση μας!

Θυμάμαι τη μεγάλη μου απόφαση να γίνω μητέρα!

Θυμάμαι ίωνα μου την ημέρα που ο όφις μπήκε στο στόμα μου!

7 άρρενας

Θυμάσαι μαρία μου την ηδονή και μετά την γύμια μας ;

Θυμάσαι που ο ακίνητος ήλιος για πρώτη φορά κινήθηκε ;

Θυμάσαι που το φώς του εξέλειπε και η ημέρα νυκτώθηκε ;

Θυμάσαι δωρία μου την θύελα και την καταιγίδα που ακολούθησαν ;

8 γυναίκα

Θυμάμαι ρωμαίε μου την ηδονή και την γύμια μας!

Θυμάμαι την φωνή του θεού και τον φόβο μας!

Θυμάμαι την μη ανάληψη της ευθύνης και την κατάρα του!

Θυμάμαι αδελφέ μου τη γλυκειά πλάνη και την πικρή έξοδο μας από τον παράδεισο του!

9 άρρενας

Θυμάσαι ελλάδα μου την απρονοησία μας και την πρόνοια του ;

Θυμάσαι το δένδρο της γευσιγνωσίας του καλού και του πονηρού που πρέπει να γίνη δένδρο ζωής και αλήθειας ;

Θυμάσαι ότι οφείλουμε να σπείρουμε ζωή στα 4 σημεία της γής ;


Θυμάσαι ευρώπη μου ότι η οδός της επιστροφή μας στην εδέμ φυλάσσεται από φωτοπύρινη ρομφαία ;

10 γυναίκα

Θυμάμαι κάδμε μου την άγνοια μας και την σοφία του!

Θυμάμαι τα δυώ παιδιά μας την τύχη και το πεπρωμένο τους!

Θυμάμαι εμένα και εσένα και το κάθε ανδρόγυνο πάνω στη γή!

Θυμάμαι προμηθέα μου το τίμημα του σταυρού αλλά και την λυτρωση όλων μας!

11 άρρενας-- γυναίκα


Θυμόμαστε αγαπημένα μας παιδιά το μέγα του θεού έργο της αλχημείας!!

Θυμόμαστε αγαπημένοι μας αδελφοί το μέγα του ανθρώπου έργο της θυσίας!!

Θυμόμαστε πνευματικοί μας ισάγγελοι το μέγα του θεού δώρον της θέωσης!!

Θυμόμαστε θεέ και κύριε το όνομα την δόξα και την βασιλεία της σής αληθείας!!

12:άρρενας-γυναίκα-τέκνα


θεέ και πατέρα μας την αλήθεια που ζήσαμε,ακούσαμε,είδαμε και κατανοήσαμε, θα την θυμόμαστε έως τέλους

θα θυμόμαστε την εδέμ και το πνεύμα μας-πνεύμα σου

θα θυμόμαστε τον όφι και το πνευμα του –πνευμα μας

θα θυμόμαστε τον καρπό του πειρασμού και την κατάρα

θα θυμόμαστε τον καρπό της υπακοής και την ευλογία

θα θυμόμαστε το δένδρο της γνώσης και την παραπλάνηση του

θα θυμόμαστε το δένδρο της ζωής και την αλήθεια σου

θα θυμόμαστε πάντα την δισυνθετότητα μας

και πως αυτή αίρεται με τον έρωτα της διπολικότητας σου.

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ελήλυθεν η ώρα 2

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και : (ελήλυθεν η ώρα)
Ιωάννη ΙΒ

12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, 13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 14 εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 15 μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου......... 20 ῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ· 23 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺνκαρπὸν φέρει .
ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

ποια είναι αυτή η ώρα ;  
Η-Ω-Ρ-Α= τα στοιχεία-γράμματα της λέξης-λόγου η ώρα αναδιατασσόμενα σχηματοποιούν και τις λέξεις : Α_Ω, ΑΗΡ, ΗΡΑ, ΗΩ, ΗΡΩ, ΩΑ, ΑΡΩ, ΩΡ-ΑΩΡ κλπ

Α
Ι
Ι
Η---------Ι--------- Ρ
Ι
Ι
Ω
τα στοιχεία Η ΩΡΑ τοποθετούμενα σε σταυρική διάταξη μας αποκαλύπτουν τις σημαντικές στιγμές χρόνου-χρονική στιγμή μέσα στις οποίες η (άχρονη) ΑΛΗΘΕΙΑ του χριστού-παρακλήτου δήλωσε την παρουσία της και αποκάλυψε τα παρόντα και μελλοντικά σχέδια της .
τα στοιχεία της ύλης είναι 4
ΠΥΡ+ ΑΗΡ + ΥΔΩΡ + ΓΗ
πύρ+αήρ+ύδωρ+γη=53+25+65+10= 153
ο αριθμός 153= ο αριθμός του παρακλήτου-της τρίτης εποχής-διαθήκης-του υδροχόου και της υδροχοϊκής εποχής= η παρουσία-βασιλεία του θεού-λόγου-αγίου πνεύματος στην γη-κόσμο

ΠΥΡ= ΠΝΕΥΜΑ=ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΚΡΙΟΣ
ΥΔΩΡ=ΨΥΧΗ=ΑΓΑΠΗ ΘΕΟΥ=ΧΡΙΣΤΟΣ=ΙΧΘΥΣ
ΑΗΡ=ΔΙΑΝΟΙΑ=ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΓΗ=ΥΛΗ=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ=ΤΑΥΡΟΣ-μόσχος-βούς

1η εποχή-διαθήκη-νόμος-κριός
2η εποχή-διαθήκη-αγάπη-ιχθύς
3η εποχή-διαθήκη-εν αγάπη σοφία-υδροχόος
4=1η+2η+3η=στην γη η τρίτη διαθήκη=3 διαθήκες μαζί=επιστροφή του ασώτου- υιού ανθρώπου στον θεό και θυσια εκ μέρους του πατρός του ΜΟΣΧΟΥ ΤΟΥ ΣΙΤΕΥΤΟΥ.

Α
Ι
Ι
Η---------Ι--------- Ρ
Ι
Ι
Ω
βλέπουμε λοιπόν ότι Η ΩΡΑ σε σταυρική διάταξη= Α-Δ-Β-Ν στην ΓΗ (α-δ-α-μ) αποκαλύπτει τον ΑΗΡ-αέρα να καλύπτει όλη την γη σε ανατολή=Ρ σε δύση=Η και σε βορρά=Α ενώ στο κάτω μέρος του νότου= Ω παραμένει το Ω-μέγα το οποίο σημαίνει τόσο το τέλος όσο και την τελείωση των πάντων αλλά και την παρουσία του θεού= ΩΝ. κάτω έχει εγκατασταθεί ο ΩΝ-ο Ωκεανός της Αλήθειας και εκ των άνω λούζει όλη την γη εκ του αέρος ο πύρινος υδροχόος-α-ή-ρ στα τέσσερα σημεία της γης σε ανατολή και δύση και σε βορρά και νότο, αφού ο ών είναι ο ΠΑΤΗΡ υδροχόος-παράκλητος-χριστός . (ο αήρ=υποδηλώνει την συνεργασία του ανθρώπου-φορέα (αήρ-διάνοια) με τον θεό πνεύμα (πύρ-πνεύμα) στην γη-κόσμο ).
η ώρα αυτή υπήρξε και παρήλθε και ήταν η περίοδος της συνόδου των 7 πλανητών και 153 φαινομένων το 1962 όταν σφραγίσθηκε επισήμως το τέλος της χριστικής εποχής-1961 και άρχισε η παρακλητική εποχή-1962 και άρχισε να αποκαλύπτεται στην ανθρωπότητα η τρίτη και τελευταία-Ω διαθήκη-εποχή η οποία είχε ως περιεχόμενο την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ που εξήγγειλε ο χριστός λίγο πριν την ανάληψη του στον πατέρα του .

Α_Ω, ΑΗΡ, ΗΡΑ, ΗΩ, ΗΡΩ, ΩΑ, ΑΡΩ, ΩΡ-ΑΩΡ
«Εγώ ειμί το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ». (Αποκάλυψις 1:8) .
άήρ=διάνοια άνθρωπος και άνθρωπος-ισάγγελος υδροχόος
ηώ=αυγη-πρωϊνό φως= ο αστήρ χριστός
ωά= τα σπέρματα της ζωής άνθρωπος 
αρώ= σηκώνω τον σταυρό-δισυνθετότητα μου του καλού και κακού- αίρω τον σταυρό μου -ανεβαίνω τον γολγοθά όπως ο κύριος μου, εκμηδενίζω το κακό μου, απλοποιούμαι, γίνομαι μονοσήμαντος καλού και σοφός .
ωρ-αώρ= το αιθέριο φως, το φως του λόγου στην ψυχή, το πνευματικό φως το αληθινόν του λόγου-πνεύματος του θεού-της αγάπης-σωφίας στην ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου.
.........το πνευματικό περιεχόμενο της τρίτης εποχής-διαθήκης του θεού παρακλήτου είναι η δυαδική ιδέα της ΑΡΣΕΩΣ-λύσεως ΤΗΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-καλον και κακόν ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ και ταυτοχρόνως της ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-αγάπη και σωφία ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΟΥ.
η άρση του εν ημίν κακού-σκότους γίνεται δια της γνώσεως της πενταπλής αλήθειας : Ι-1 Και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαίνοντα εκ του ουρανου, περιβεβλημένον νεφέλην, και η ιρις επι της κεφαλης αυτου, και το πρόσωπον αυτου ως ο ηλιος, και οι πόδες αυτου ως στυλοι πυρός, 2 και εχων εν τη χειρι αυτου βιβλαρίδιον ηνεωγμένον. και εθηκεν τον πόδα αυτου τον δεξιον επι της θαλάσσης, τον δε ευώνυμον επι της γης, 3 και εκραξεν φωνη μεγάλη ωσπερ λέων μυκαται. και οτε εκραξεν, ελάλησαν αι επτα βρονται τας εαυτων φωνάς. 
1η αλήθεια : ποιός είναι ο θεός; το καλόν, ο ων-πιστεύω
2η αλήθεια : ποιός είναι ο διάβολος; το κακόν, ο μη ων-υπομένω
3η αλήθεια : ποιο είναι το θείο σχέδιο; η δημιουργία της τριπλής δημιουργίας και η επιστροφή-επάνοδος του ασώτου υιού-πνεύματος του κακού δια μετουσιώσεως του σε πνεύμα καλού διαμέσω του ανθρώπου-μετανοώ (το έργον της επιστροφής μας στον θεό) .
4η αλήθεια :ποιος είναι ο νόμος που διέπει το σχέδιο της τριπλής δημιουργίας; είναι ο νόμος της ανταπόδοσης-ομοίας απόδοσης του καλού στο καλόν(+7) και του κακού στο κακόν(-7)-συγχωρώ .
5η αλήθεια : ποιός είναι ο τελικός σκοπός της τριπλής δημιουργίας; η τελείωση-πνευμάτωση-θέωση-αποκατάσταση των πάντων στον θεο-ταπεινοφρονώ .
Α-1
Ι
Ι
Η-7---------Ι------- Ρ-17
Ι
Ι
Ω-24
α= 1
η=7
ρ=17
αηρ=1-7-17
"το θέλημα του θεού"=340+93+770+484=1717 και ω= ΩΝ και μάλιστα τα στοιχεία 1+7+17=25=Α=1 + Ω=24 και συνεπώς και άνω ο ΑΗΡ_ΥΔΡΟΧΟΟΣ ειναι ΩΝ =Α_Ω και κάτω Ω=ΩΝ. (λαμβανομένου ότι Ω= 24 στοιχεία της ελληνικής ΑΒ μπορεί κανείς να ανέυρει το περιεχόμενο της ΩΜΕΓΑ_ ΤΡΙΤΗΣ= γάμμα διαθήκης-εποχής αλλά και ενθυμούμενος το "ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο έλλην ΛΟΓΟΣ" του εφέσιου-πάτμιου ιωάννη του ηγαπημένου) αλλά  και η =7 + ρ =17= 24= Ω αποκαλύπτεται ότι οριζοντίως έχουμε Ω-μέγα. κάτω έχουμε Ω και μόνο ΠΑΝΩ απόλους και όλα στο ΠΝΕΥΜΑ έχουμε Κυρίαρχη την ΜΟΝΑΔΑ= Α-λφα (Α=Ω_Ω).

1= η απόλυτη μονάς ο Γεννήτων όλων των λόγων-πνευμάτων-αρετών-αριθμών, η ισχύς της αλήθειας, ο θεός.
7= ο νόμος κύριος όλων των όντων στην τριπλή δημιουργία
17= γεννά τον 153 (1-17=153 καλύπτει όλες τις δυνατές εκφράσεις-εκδηλώσεις-καταστάσεις-αλληλουχίες του νομού στην τριπλή δημιουργία).
Ω= το περιεχόμενο της Γάμμα-τρίτης Ωμέγα διαθήκης είναι ο αριθμός 153 και ο γεννήτορας του ο 17= Ρ (όπως και 17 χ 9 - 153). ο Ω-μέγα είναι Γεννήτορας του 17 (Ρ_Ω) αλλά και περιεχόμενο του 17 και του 153 καθώς είναι κωδικοποιημένα το πνεύμα της αληθείας ο παράκλητος ο ΗΝ_ΩΝ_ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

1=Α
5=Ε
3=Γ
9= Ι
17-Ρ-ω

ΑΓΕΙ ο Ρ-ω δηλαδή ο 153-παράκλητος

η ώρα αυτή μας οδήγησε τον 20ο αιώνα και εξακολουθεί να μας οδηγεί και τον 21ο αιώνα αλλά και μελλοντικά θα μας οδηγεί μέχρι το Ω- τέλος όλων των αιώνων και την ολοκλήρωση του έργου της επανόδου .
πέρας του Β' μέλους
και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαινοντα εκ του ουρανου περιβεβλημενον νεφελην και ιρις επι της κεφαλης και το προσωπον αυτου ως ο ηλιος και οι ποδες αυτου ως στυλοι πυρος
και ειχεν εν τη χειρι αυτου βιβλαριδιον ανεωγμενον και εθηκεν τον ποδα αυτου τον δεξιον επι την θαλασσαν τον δε ευωνυμον επι την γην
και εκραξεν φωνη μεγαλη ωσπερ λεων μυκαται και οτε εκραξεν ελαλησαν αι επτα βρονται τας εαυτων φωνας

Apocalipse 10:1-3

Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

ερωτάν 2


("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
Ω
ΝΝ
ΜΜΜ
ΑΑΑΑΑ
"Ερώ και Αίρω τον εμαυτού σταυρόν 
εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς 
όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται".
ΧΡ
Ερώ και Αίρω τον εμαυτού σταυρόν: ερώ= αγαπώ και θέλω-επιδιώκω με όλο μου το είναι-την ψυχή μου,να άρω-σηκώσω τον σταυρό-εαυτό μου και έτσι να άρω-αίρω-αναιρέσω την δισύνθετη αυτή κατάσταση (της δισυνθετότητας του εαυτού μου) και τις συνέπειες που προκαλούνται απο αυτήν-την κατάσταση-της δισυνθετότητος του καλού και του κακού που με συνθέτει-που με κάνει να είμαι ένα πλασματικά αυθύπαρκτο ον-εγώ-πνεύμα ( σταυρός + = ύλη-σωμα και διάνοια-νους=οριζόντια κεραία και  ψυχή-αιθέρας και πνοή-πνεύμα=κάθετη κεραία =1-2-3-4 συγκροτούν (1-2-3) και εκφράζουν (1-2-3-4) το ανθρώπινο εγώ=5ο το οποίο και εκφράζεται τετραπλά: φυσικά-4-διανοητικά-3-συναισθηματικά-2-πνευματικά-1).

εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς : οι δύο αυτές εντολές (αγάπη-σοφία=διπολικότητα) που αφορούν το έργο αυτό και την εκτέλεση-υπηρέτηση του, της αγάπης-έρωτος πρώτον του σταυρού-εαυτού και με ταυτόχρονη άρση-σηκώμα του βάρους του σταυρού-εαυτού  δηλαδή με άρση-λύση των συνεπειών του βάρους του σταυρού-εαυτού (που είναι η δισυνθετότητα καλού κακού του εγώ-εαυτού).


όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται : το έργο αυτό της αγάπης του σταυρού-εαυτού και του ΕΡΓΟΥ-της εργασίας-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που απαιτείται-ΧΡΕΙΑζεται για να εκτελεσθεί είναι το άπαν τόσο για τον άνθρωπο της γης όσο και για τα πνευματικά όντα του ουρανού. όλος ο νόμος του θεού που αφορά τον άνθρωπο πρωτίστως (ο νόμος της ανταπόδοσης) αλλά και την τριπλή δημιουργία-υλική-ψυχική-πνευματική, που ανέλαβε το έργο αυτό, αλλά και όλοι οι προφήτες- απεσταλμένοι του ουρανού προς τα τέκνα της γης με σκοπό την βοήθεια την διδαχή την προστασία την εμψύχωση την καθιέρωση-διάδοση της αλήθειας του θεού στην ανθρωπότητα με την θυσία αυτοθυσία αυτοταπείνωση τους, όλοι αυτοί-οι προφήτες και ο νόμος που υπηρετεί τον άνθρωπο-ανθρωπότητα της γης, "ΚΡΕΜΑΝΤΑΙ" δηλαδή εξαρτώνται είναι οι υπηρέτες και υπηρετούν τις δύο αυτές εντολές του θεού την ερωτική αγάπη του σταυρού-εαυτού-εγώ (που είναι δισυπόστατο-δισύνθετο καλού κακού αλλά και διπολικό αγάπης σοφίας θεού) και την άρση του σταυρού εαυτού- της δισυνθετότητος καλού και κακού ώστε το κακό να μετουσιωθεί και το εγώ-πνευμα (εγωιστικός εαυτός) να απλοποιηθεί να γίνει μονοσήμαντο καλού και σοφό . αυτό το έργο και αυτή η συνεργασία ανθρώπου και θεού-ουρανού είναι-επιφέρει την τελείωση του εγώ-ανθρώπινου πνεύματος και είναι η μόνη οδός-αλήθεια-ζωή που οδηγεί στην πνευματική ζωή-σωτηρία-θέωση-αποκατάσταση στον θεό .

Α_Ω

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

ερωτάν

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΡΩΤΑΣ
ο
α) ουράνιος- πνευματικός- αλτρουϊστικός
έλκεται απο τον θεό την αλήθεια την σοφία
είναι αγαπών-παρέχων αγνός-πιστός και σοφός
ο
β) ψυχικός-βιωματικός-διαισθητικός
έλκεται απο την αγάπη την ωραιότητα και την αρμονία
ερμαφρόδιτος- συλληπτικός καλωσυνάτος ηθικός
ο
γ) διανοητικός- αισθητικός- κατανοητικός-Αρειος
έλκεται απο την διανοητικη γνώση-σοφία και τα μεταφυσικά
εμπειρικός-ιστορικός και επιστημο-φιλοσοφικός νούς
ο
δ) χοϊκός-αισθησιακός-υλιστικός-Εριστικός
έλκεται απο την ανάγκη-ένστικτα την περιέργεια και την ηδονή
βίαιος-ορμητικός-ζηλιάρης και κοιλιόδουλος
ΜΜΜΜΜ