Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

ερωτάν 2


("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
Ω
ΝΝ
ΜΜΜ
ΑΑΑΑΑ
"Ερώ και Αίρω τον εμαυτού σταυρόν 
εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς 
όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται".
ΧΡ
Ερώ και Αίρω τον εμαυτού σταυρόν: ερώ= αγαπώ και θέλω-επιδιώκω με όλο μου το είναι-την ψυχή μου,να άρω-σηκώσω τον σταυρό-εαυτό μου και έτσι να άρω-αίρω-αναιρέσω την δισύνθετη αυτή κατάσταση (της δισυνθετότητας του εαυτού μου) και τις συνέπειες που προκαλούνται απο αυτήν-την κατάσταση-της δισυνθετότητος του καλού και του κακού που με συνθέτει-που με κάνει να είμαι ένα πλασματικά αυθύπαρκτο ον-εγώ-πνεύμα ( σταυρός + = ύλη-σωμα και διάνοια-νους=οριζόντια κεραία και  ψυχή-αιθέρας και πνοή-πνεύμα=κάθετη κεραία =1-2-3-4 συγκροτούν (1-2-3) και εκφράζουν (1-2-3-4) το ανθρώπινο εγώ=5ο το οποίο και εκφράζεται τετραπλά: φυσικά-4-διανοητικά-3-συναισθηματικά-2-πνευματικά-1).

εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς : οι δύο αυτές εντολές (αγάπη-σοφία=διπολικότητα) που αφορούν το έργο αυτό και την εκτέλεση-υπηρέτηση του, της αγάπης-έρωτος πρώτον του σταυρού-εαυτού και με ταυτόχρονη άρση-σηκώμα του βάρους του σταυρού-εαυτού  δηλαδή με άρση-λύση των συνεπειών του βάρους του σταυρού-εαυτού (που είναι η δισυνθετότητα καλού κακού του εγώ-εαυτού).


όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται : το έργο αυτό της αγάπης του σταυρού-εαυτού και του ΕΡΓΟΥ-της εργασίας-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που απαιτείται-ΧΡΕΙΑζεται για να εκτελεσθεί είναι το άπαν τόσο για τον άνθρωπο της γης όσο και για τα πνευματικά όντα του ουρανού. όλος ο νόμος του θεού που αφορά τον άνθρωπο πρωτίστως (ο νόμος της ανταπόδοσης) αλλά και την τριπλή δημιουργία-υλική-ψυχική-πνευματική, που ανέλαβε το έργο αυτό, αλλά και όλοι οι προφήτες- απεσταλμένοι του ουρανού προς τα τέκνα της γης με σκοπό την βοήθεια την διδαχή την προστασία την εμψύχωση την καθιέρωση-διάδοση της αλήθειας του θεού στην ανθρωπότητα με την θυσία αυτοθυσία αυτοταπείνωση τους, όλοι αυτοί-οι προφήτες και ο νόμος που υπηρετεί τον άνθρωπο-ανθρωπότητα της γης, "ΚΡΕΜΑΝΤΑΙ" δηλαδή εξαρτώνται είναι οι υπηρέτες και υπηρετούν τις δύο αυτές εντολές του θεού την ερωτική αγάπη του σταυρού-εαυτού-εγώ (που είναι δισυπόστατο-δισύνθετο καλού κακού αλλά και διπολικό αγάπης σοφίας θεού) και την άρση του σταυρού εαυτού- της δισυνθετότητος καλού και κακού ώστε το κακό να μετουσιωθεί και το εγώ-πνευμα (εγωιστικός εαυτός) να απλοποιηθεί να γίνει μονοσήμαντο καλού και σοφό . αυτό το έργο και αυτή η συνεργασία ανθρώπου και θεού-ουρανού είναι-επιφέρει την τελείωση του εγώ-ανθρώπινου πνεύματος και είναι η μόνη οδός-αλήθεια-ζωή που οδηγεί στην πνευματική ζωή-σωτηρία-θέωση-αποκατάσταση στον θεό .

Α_Ω

Δεν υπάρχουν σχόλια: