Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 4

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
http://1.bp.blogspot.com/-rdFc-9Uk-Zg/UIWgDfN7Q3I/AAAAAAAABvQ/6u6aWm8inS0/s1600/thumb00409-1.jpg
το εν Δελφοίς Μέτρον Ε (Ε=  η Εικόνα Εκείνου ο οποίος Επρόκειτο να Ερθει-Ο Ε_ΡΧ_Ο μενος, ο οποίος ήρθε ως ο πρώτος ΠαΡάκλητος-Λόγος Ιησούς ΧΡιστός-η Αγάπη του Θεού και πάλιν τώρα ήρθε και Ερχεται ΤΑΧΥ, ο δεύτερος ΠαΡάκλητος-το πνεύμα της αληθείας, η Σοφία του Θεού (που δεν προσωποποιείται παρότι ταυτοποιείται με τον Ιησούν ΧΡιστό και πάντοτε εκπροσωπείται απο τις ΕΙκόνες (=Εκείνος) του, το ΥΠΕΡ αιώνιο πνευματικό γεννητορικό δίπολο-ζεύγος (προβολή του λόγου και του αγίου πνεύματος) και τις εκφράσεις τους τις αρχαγγελικές και αγγελικές (12+12 τάγματα σε ουρανό και γη-προβολή των γεννητόρων) . Το Ε= εί και αεί τοποθετήθηκε στο κέντρο-τρίγωνο αέτωμα του ναού του Απόλλωνα για να εικονίζει-δείχνει-κραυγάζει το : "ΑΥΤΟΣ Ε-ΡΧ-Ε-ΤΑΙ" και να δίνει το έναυσμα-σύνθημα στον κάθε πιστό-επισκέπτη μαθητή του θεού να επαναλαμβάνει το: "ΝΑΙ ΚΥΡΙΕ Ε-ΡΧ-ΟΥ" (ΕΛΘΕ=ΘΕΕ Λ-όγε= Ιησού ΧΡιστέ και ΕΛ_ΘΕ=ΕΛ-ληνα ΘΕΕ= Απόλλωνα-Ηλιε (ΘΕΕ ΘΕών =πατέρα ΖΕΥ_ΔΙΑ) .

1-Α  6-Ζ    7-Η
 Ι          Ι       Ι
2-Β  5-Ε    8-Θ
 Ι          Ι       Ι
3-Γ  4-Δ     9-Ι

ΜΕΤΡΟΝ=ΜΕΤΡΩ ΤΗΝ ΑΞΙΑ-ποιότητα (υλική-διανοητική-ψυχική-πνευματική) ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ-ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ-ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ .(σημ: κάθε αρετή αντιπροσωπεύεται απο έναν αριθμό και κάθε αριθμός-μόνος ή σε συνδυασμό με τους αδελφούς του αριθμούς- έχει μία δύναμη και δημιουργεί διάφορες ποιότητες-ποσότητες-ιδιότητες-δυνατότητες κλπ οι οποίες εξαρτώνται πάντοτε απο την ηθική και πνευματική τελείωση του ατόμου).

Μέτρον= 12+5+19+17+15+13=81=9χ9= ο κύκλος της μυήσεως του μαθητού που αφορά την τριπλή δημιουργία (3χ27=81) .
81=9χ9
1=9 2=9 3=9 4=9 5=9 6=9 7=9 8=9 9=9 κάθε αριθμός της εννεάδος είναι εννεαδικός και εκφράζει μέσα από την δική του μοναδική φύση-θέση το περιεχόμενο της εννεάδος. με άλλα λόγια ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ =81=9χ9 είναι η προσωποποίηση και έκφραση, εκφράζει το σύνολο της μυήσεως στην αλήθεια, ως το μέτρον της μυήσεως, (μέτρον σύμμετρον-ισόρροπον-ωραίον-αρμονικόν-συνδετικόν του καλού και της κοινωνίας των ανθρώπων) ως η αφετηρία η μέση οδός και η κατάληξη του μαθητή της μυήσεως ο οποίος πάντοτε οφείλει-οι πράξεις του να είναι μεμετρημένος-συνετός-προσεκτικός-φρουρός-εγκρατής-ταπεινός-μετριόφρων ακριβώς διότι σε αυτόν τον κόσμο επικρατεί και κυριαρχεί το πνεύμα του κακού ως ο άρχων του κόσμου τούτου. Εδώ ακριβώς χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή λόγω του κακού και της ατομικότητας-ανομοιότητας των ανθρώπων : είναι άλλο το μέτρο του καλού= είμαι σώφρων-προσέχω το κακόν και άλλο το μέτρο του κακού= μετράω τα παντα πριν δώσω και έχω ως κριτήριον το μέτρον του πόσα πολλά περισσότερα θα λάβω πίσω-θα ωφεληθώ-κερδίσω κλπ. θα πρέπει επίσης να τονισθούν συνοπτικά και ορισμένες ιδέες σχετιζόμενες με το μέτρον και το μέτρημα-μετράν του ανθρώπου:

α) Λουκ. 6:37-39 Και μην κρίνετε, και δεν θέλετε κριθή· μην καταδικάζετε, και δεν θέλετε καταδικασθή· συγχωρείτε, και θέλετε συγχωρηθή· δίδετε, και θέλει δοθή εις εσάς· μέτρον καλόν, πεπιεσμένον και συγκεκαθισμένον και υπερεκχυνόμενον θέλουσι δώσει εις τον κόλπον σας. Διότι με το αυτό μέτρον, με το οποίον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθή εις εσάς.

Αποκ. 21:17 Και εμέτρησε το τείχος αυτής (της αγίας πόλεως ιερουσαλήμ=η αλήθεια), εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχών, κατά το μέτρον του ανθρώπου, το οποίον είναι μέτρον του αγγέλου (ισαγγελικόν). ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΔΙΟΤΙ: Ιωάν. 3:34 ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν ο θεος το πνευμα (ακριβώς διότι το πνεύμα είναι ΥΠΕΡβατικόν-πνευματικόν-αμέτρητον (άπειρον) παρότι ο άνθρωπος δια της πνευματοποιήσεως-θεώσεως του μετρά την τάξη και το μέτρο της αλήθειας-του εαυτού του στον κόσμο ακριβώς γιατί το απόλυτον είναι ο θεός-βρίσκεται στον θεό και τον απόλυτο κόσμο του).


ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ=
Μ=Μύησις (=η μυητική-Μυητικόν Μέτρον)=πνεύμα
Ε=Εγκράτεια=ψυχή
Τ=Ταπεινοφροσύνη=ύλη
Ρ=Ρωμαλαιότης=διάνοια
Ο=Οφειλή=διάνοια
Ν=Νουνέχεια=διάνοια
ΤΟ Μ
η Μύησις= είναι η Μύησις στην Αλήθεια-Πνεύμα Αληθείας και ως πνεύμα κατέχει πάντοτε τον αριθμό 1Α και 3Α, όπως και η αλήθεια. συνεπώς το πνεύμα και η αλήθεια εξορισμού κατέχουν τους 9 αριθμούς (3χ3) της Α-μονάδος-Γ-τριάδος και εδώ εν προκειμένω αφού ομιλούμε για το Ε=5 (που είναι το Α_Ε_Ι = αρχή-Α Μέσον-Ε Τέλος-Ι) η μύησις και το πνεύμα και η αλήθεια περί μέτρου=Ε είναι Ε'Α= 5Α αλλά και Μ_ΕΤΡΟΝ= 1 η Μυησις-Μονάς=Μ και Ε=5 επόμενα στοιχεία-γράμματα-αριθμοί). (όπως και Μ_Ε_Τ_Ρ_Ο_Ν= 6Α)

Η Μύησις= ΠΝΕΥΜΑ=3 = το τρίγωνο του πνεύματος :
ΑΓΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΣ-------------------ΑΓΝΟΣ

Μ-ύησις =Ε'Α=ΑΝΘΡΩΠΟΣ=Α_Α_Α_Α_Α=
Αγαθός-- --Αγιος---- Αγνός
Αγάπη----------Αλληλεγγύη

το ΠΝΕΥΜΑ του ΘΕΟΥ_ΑΝΘΡΩΠΟΥ=ΕΝΩΣΗ=
2-ΑΓΑΘΟΣ-1-ΑΓΙΟΣ-3-ΑΓΝΟΣ
2-ΑΓΑΠΗ-1-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-3-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΤΟ Ε
Η Εγκράτεια είναι το επίκεντρον της ανθρώπινης ψυχής και όπως το πνεύμα έχει τριαδική έκφραση, το τρίγωνο της οποίας είναι :
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ
ΑΓΑΠΗ-------ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
εδώ βλέπουμε ότι το γράμμα Ε (το εν δελφοίς) έχει 5 βασικές ερμηνείες : α) είναι το Μέτρον β) το επίκεντρον-Μέσον-καρδιά των αριθμών γ) είναι η Εγκράτεια δ) είναι ο αριθμός του ανθρώπου-Ε-γώ και τέλος ε) είναι ο αριθμός της ψυχής-αιθέρος . 

ΜΕΤΡΟΝ=μέση οδός-συμμετρία
ΜΕΣΟΝ-ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ=πύλη εισόδου και βάση κυριαρχίας
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ=η κυρία της ψυχής και του αιθέρος
ΑΝΘΡΩΠΟΣ= η τρίτη κατάσταση πνεύματος, ο χώρος πραγματοποιήσεων της σκέψεως του θεού, το μέσον και ο τρόπος επανόδου του εκπεσόντος ασώτου υιού-πνεύματος (το εργαστήριον μετουσίωσης του κακού σε καλόν), το μέτρον του λόγου και της σοφίας στην γη και στούς κόσμους του παντός, η υλοποίηση-προσωποποίηση του απροσώπου-πνεύματος και η πύλη ανόδου και καθόδου θεού-ανθρώπου .
ΑΙΘΗΡ-ΨΥΧΗ = ο ενδιάμεσος κόσμος μεταξύ ΟΥΡΑΝΟΥ και ΓΗΣ απο όπου διέρχονται όλες οι ψυχές-όντα κατα την ανάβαση τους προς τον πνευματικό κόσμο αλλά και ο Μέσος κόσμος των καταβαινόντων στην γη απο τον ουρανό-πνευματικό κόσμο (το στερέωμα) στην γη (υλικό κόσμο) .
ΤΟ Τ

είναι τελεία αρετή-κατάσταση της Ταπεινοφροσύνης η οποία αφορά την Υλη (και το Εγώ-πνευματικό κεντρο του ανθρώπου στην ύλη) και μάλιστα την καταληκτική αρετή απο την τριάδα των αρετών που αφορούν την δέουσα υλική συμπεριφορά των ανθρώπων :
ΥΠΟΜΟΝΗ
ΣΙΩΠΗ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ
οι τρείς αυτές αρετές-ΕΔΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝ-ΟΛΟΝ ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, εκφράζουν-απεικονίζουν-είναι το μέτρο της κατάστασης του όντος αφού δείχνουν και την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-εγω ο οποίος εαν δεν είναι πάνω απόλα ΤΑΠΕΙΝΟΣ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ=μετριοπαθής-χαμηλών τόνων, ουσιαστικά είναι αλλαζών-εγωϊστής-άνθρωπος του κακού-της πτώσεως.

ΤΑ Ρ, Ο, Ν
και τέλος απομένουν απο το μετΡΟΝ η τριάς των αρετών της διανοίας οι οποίες αφορούν την εκδήλωση-με την ύλη του υλο-διανοητικού εξωτερικού ανθρώπου και σχηματίζουν το τρίγωνο :
ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ
 ΟΦΕΙΛΗ----------ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ
η διάνοια του ανθρώπου είναι το αντικείμενο-Η ΑΛΗΘΕΙΑ της τρίτης διαθήκης του θεού προς τον άνθρωπο και Ο ΝΟΜΟΣ Ο ΕΝ ΣΩΦΙΑ ο οποίος (περιληπτικά λέγει ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΟΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ-θεού) βοηθά τον άνθρωπο στην δια βίου-ζωή καθημερινή του προσπάθεια-αγώνα στο να ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ-ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΝΕΥΜΑ με απώτερο σκοπό την ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ, ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

ΣΥΝΟΨΗ-Μ_Ε_Τ_ΡΟΝ :

(η) ΜΥΗΣΙΣ (μυητική) ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ-ΟΦΕΙΛΗ-ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ ουσιαστικά-ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ αποκαλύπτει την ΑΛΗΘΕΙΑ- τον ΔΩΔΕΚΑ-ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ για τον υιό του άνθρωπο ώστε αυτός να οδηγηθεί πνευματικά-μυητικά στην πραγμάτωση λόγοις και έργοις της Ηθικής εν Αγάπη και Πνευματικής εν Σωφία ΑΥΤΟ_ΤΕΛΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ-εν Αληθεια .

ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ-περιληπτικά το Ε =α-Ε-ί :
ΣΥΜ-ΜΕΤΡΙΑ-μετριοπάθεια στην ύλη
ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ-σύνεση στην διάνοια
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ στην ψυχή
ΜΥΗΣΗ-ΑΛΗΘΕΙΑ στο πνεύμα

μέτρον χρυσό-η αγάπη-αλήθεια
μέτρον αργυρό-η σωφία-αλήθεια
μέτρον χάλκινο-η σύνεση-η σοφία
μέτρο σιδερένιο-η συμμετρία-η σωφία

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ-ΛΟΓΟΥ-ΣΩΦΙΑΣ:
ΑΑΑΑΑ=5Α
Υ.Σ.Τ.Ε.Ρ.Ο.Ν=7
ΑΓΑΘΟΣ-ΑΓΙΟΣ-ΑΓΝΟΣ=πνεύμα-3
ΑΓΑΠΗ-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ=ψυχή-3
ΥΠΟΜΟΝΗ-ΣΙΩΠΗ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ-3
ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ-ΟΦΕΙΛΗ-ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ-3
ύ-σ-τ-ε-ρ-ο-ν+ α-α-α-α-α= άον ύστερα ΑΑΑ
ά-ον=το μη ον
ύστερα=μετά-υστερινά (την παρέλευση της πτώσης-του μη όντος)
ΑΑΑ=θα επανέλθει-γίνει αποκατάσταση του (πεπτωκότος-κακού πνεύματος σε πνεύμα καλού= ΑΑΑ=αγαθό-άγιο-αγνό) στον 3 δικό θεό-πνεύμα=ΑΑΑ. αυτό είναι το πνεύμα και το έργο του ανθρώπου του καλού ο οποίος με τον τρόπο αυτό καθίσταται ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και ο θεός του το ανταποδίδει με το να τον κάνει ΟΜΟΘΡΟΝΟ ΤΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΑ- ΘΕΟΝ ΕΝ ΘΕΩ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: