Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 5


("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Η (Σωκρατική) ΗΘΙΚΗ
Η ΗΘΙΚΗ : ως γνώση της αρετής (της αλήθειας-επιστήμης κλπ) και ως παραδειγματικός τρόπος ζωής-η δικαιοσύνη και ηρωϊσμός προ του άδικου κακού-θανάτου-η ανδρεία, ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ως οδός αναζήτησης της αλήθειας απο τον έλληνα σοφό ΣΩΚΡΑΤΗ, η διδασκαλία του οποίου (γενικά) συνοψίζεται στις ρήσεις του :
"Ουδείς εκών κακός
που σημαίνει: κανείς άνθρωπος δεν γίνεται θεληματικά κακός (και συνεπώς ο κακός και η κακία που εκφράζει είναι αποτέλεσμα παραπλάνησης δέσμευσης-εξάρτησης του όντος-ψυχής του απο το ίδιο το κακό-την κακία)
"η κακία είναι άγνοια"
που σημαίνει: η κακία είναι αυτή αύτη η άγνοια-έχει πηγή εκδήλωσης της την άγνοια της αλήθειας (και συνεπώς η γνώση-της αλήθειας είναι το φως που διαλύει το σκότος της άγνοιας της αλήθειας, φανερώνοντας-φωτίζοντας-διακρίνοντας έτσι τι είναι το καλόν και το κακόν)
"εν οίδα ότι ουδέν οίδα"
που σημαίνει: ένα είναι αυτό που γνωρίζω πολύ καλά και αυτό είναι ότι (απο το υπάρχον σύνολον της αλήθειας-που είναι ο θεός) εγώ-ως άνθρωπος δεν γνωρίζω τίποτα (μπροστά σε αυτό που όντως υπάρχει για να γνωρίσω-ως η αλήθεια) .

ο Σωκράτης ως πνευματική οντότητα-προσωπικότητα (για την εποχή του) υπήρξε τόσο σημαντικός όσο ο ιησούς χριστός για την δική του εποχή, μάλιστα δε ονοματίσθηκε ως "ο έλληνας χριστός" πρό χριστού (δεν είναι απλά ένας πρόδρομος του ιησού χριστού αλλά ο δίδυμος του) .

ΘΕΟΣ: (για τον άνθρωπο)
ΠΑΤΗΡ-ΑΛΗΘΕΙΑ-μυηση-μυητική τελείωση
ΛΟΓΟΣ-ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ-ηθική τελείωση
ΠΝΕΥΜΑ-ΣΟΦΙΑ-πνεύμα-πνευματική τελείωση

Τόσον ο Σωκράτης όσον και ο Ιησούς εξέφρασαν-αποκάλυψαν την ίδια ευθεία γραμμή της αγάπης-ηθικής (αλήθειας) .

ο Σωκράτης διαμέσου της διδαχής και παραδειγματικής του ζωής αποκάλυψε την δυαδικότητα-δισυνθετότητα του κόσμου και του ανθρώπου που είναι το καλόν-η αρετή (η οποία είναι γνώση της αρετής-επιστήμης-αλήθειας) και το κακόν-η άγνοια της αρετής-επιστήμης-αλήθειας (η οποία εν τέλει είναι-γίνεται-εκδηλώνεται ως κακία). 

σημ: γεγονός είναι ότι η αρετή είναι έμφυτη στον άνθρωπο (είναι το πνεύμα του θεού στον άνθρωπο=σύνολον αρετών και επομένως η ΠΝΕΥΜΑτική αρετή είναι ο διδάσκαλος του ανθρώπου) και επομένως δεν είναι αντικείμενο γνώσης-η αρετή αλλά βίωσης-ομοίωσης με αυτήν, την ίδια όμως στιγμή η υλικο-διανοητική κατανόηση της χρειάζεται-απαιτεί εκ μέρους του ανθρώπου την παίδευση-άσκηση-διαπαιδαγώγηση-γνώση ώστε να μπορέσει αυτός να έχει μια ορθή διαγωγή-συμπεριφορά (οσιότης-ορθότης) .

ο ιησούς διαμέσου της αγάπης και αλληλεγγύης- "αγαπάτε αλλήλους" αποκάλυψε ακριβώς το ίδιο νόημα-την ίδια οδό-αλήθεια, αφού εκτός των άλλων διακύρηξε "και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"

ο Σωκράτης ταυτίζει την αρετή (που είναι η αλήθεια) με την τελεία γνώση δηλαδή την γνώση της ενάρετης αλήθειας -που είναι η ομοίωση με την αρετή και την αλήθεια και ως εκ τούτου είναι και ελευθερία απο την αναλήθεια-αντιαρετή (άγνοια- κακία) και γιαυτό πολύ σοφά έλεγε ότι "όποιος γνωρίζει την δικαιοσύνη μπορεί να γίνει δίκαιος" και "όποιος γνωρίζει την ανδρεία μπορεί να γίνει ανδρείος" κλπ. σημ: αντίθετα πριν τον σωκράτη η ηθική και η αρετή ταυτιζόντουσαν με την ιδέα-κατάσταση του ηρωϊσμού-ανδραγαθιών-ηρωϊκών πράξεων (στον πόλεμο) και εν γένει κυριαρχία επι των άλογων ορμών και παθών του σώματος και της ψυχής θυμός-οργή-μη τήρηση των νενομισμένων κλπ.

η έλευση του σωκράτη υπήρξε η εκπλήρωση του δελφικού Ε ! αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας των ελλήνων (και διαυτού-όπως έγινε με τον ιησού, δόθηκε η διδασκαλία και επήρρεια του σε όλη την ανθρωπότητα της γης)

σωκράτης και ιησούς έχουν ακριβώς την ίδια ιστορία ως ανθρώπινα όντα (έζησαν πάπτωχοι- ταπεινοί- ξυπόλυτοι- με μαθητές- χωρίς χρήματα και χωρίς να πουλάνε την αλήθεια τους κλπ ) και το ίδιο πνευματικό έργο- όλη την ανθρωπότητα. και οι δύο καταδικάστηκαν σε θάνατο απο το ίδιο το έθνος τους διότι εισήγαγαν καινά διαμόνια (νέα ήθη-νά διδασκαλία) τα οποία ήταν επικίνδυνα για τους νόμους του κράτους και την κατεστημένη θρησκεία (η οποία τότε-όπως και σήμερα είναι ο πραγματικός εξουσιαστής των ανθρώπων-της κοινωνίας) .

ΣΩΚΡΑΤΗΣ-έδειξε την Ηθική της Αρετής-αλήθειας παραδειγματικά

ΙΗΣΟΥΣ- έδειξε την Αλήθεια της Αγάπης παραδειγματικά

ΣΩΚΡΑΤΗΣ= ΣΩΤΗΡ + Κ-Α-Σ= Κ-όσμου-Α-νθρωπότητος-Σ-υμπαντος ή Σύμπαντος Κόσμου- Ανθρώπου(Α-γάπη+Σ-ωφία Κ-υρίου).

ΙΗΣΟΥΣ= ΥΙΟΣ ΗούΣ (ο (ΙΗΣΟΥΣ είναι) υιός της αυγής (ηώς)-του αυγερινού= ο εωσφόρος- ο αστήρ-του πρωϊνού φωτός εξάγγελος του ηλίου) .

ΑΓΑΠΗ
αριστερά προς τα δεξιά διαβάζεται: Α-Γ-Α-Π-Η και δεξιά προς τα αριστερά διαβάζεται: Η ΠΑΓΑ (που σημαίνει η πηγή-δωρικά). Η Αγάπη είναι η Πηγή της Αγάπης, Η ΠΗΓΗ ΑΓΑΠΗ (πηγή απο όπου εκρέουν -γεννήτωρ- των αρετών-αριθμών-λόγων-κλπ)

ΗΘΙΚΗ
συγκροτείται απο γράμματα συνεχόμενα κατα την ορθή θέση-τάξη: Η_Θ_Ι_Κ_ και το τελευταίο επιστρέφει στην αρχική πηγή εκδίπλωσης που είναι το Η . αυτό σημαίνει μία ΕΥ_ΘΕΙΑ γραμμή-η οδός της ευθύτητος-ισότητος και η επιστροφή στην αρχή σημαίνει ότι (Η ΗΘΙΚΗ_ο άνθρωπος της ηθικής-ηθικός) διαγράφει ΤΡΟΧΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ και επανακάμπτει στην πηγή απο όπου εκπορεύτηκε ολοκληρώνοντας τον κύκλο της αποστολής της-του . εκτός των άλλων Η ΗθικΗ χαρακτηρίζεται απο το γράμμα Η-τα το 7ο στην σειρά (και 3ο απο τα φωνήεντα) που αυτό σημαίνει ότι η ηθική ταυτίζεται με τον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΛΟΥ-στον ηθικό ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ-στον ανήθικο, το άλλο όνομα του οποίου είναι Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-η ίδια Η ΔΙΚΗ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (κόρη του Δία) . Τέλος Η ΗΘΙΚΗ= η θήκη + Ι = η θήκη (του) Ι-ώτα (που είναι το κατεξοχήν γράμμα της Ι-σχύος της αλήθειας). τι σημαίνει θήκη ; είναι η κιβωτός της δια-ΘΗΚΗΣ του Ι-ησού χριστού. αυτό βεβαιώνεται και απο τα παρακάτω :


Η ΗΘΙΚΗ= ΙΗ (σού) Θήκη =η θήκη-κιβωτός της Ι-σχύος- Η-θικής του ΙΗσού χριστού αλλά και το όνομα ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ γίνεται (ανακύκλησις-αναγραμματισμός) Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΙΣΤΟΣ Η .

ΙΣΧΥΣ= 87
ΙΗΣΟΥΣ=87 ΙΣΧΥΣ=ΙΗΣΟΥΣ
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΙΣΤΟΣ Η
Η= ΗΘΙΚΗ
ΗΘΙΚΗ= Η ΘΗΚΗ ΤΟΥ Ι-ώτα = Ιησούς-Ισχύς 
ΙΗ= ΙΗ-σούς-Η-θική

ΑΓΑΠΗ=ΗΘΙΚΗ
αγάπη=ηθική τελείωση =ιησούς χριστός
σωφία=πνευματική τελείωση =σωφία παράκλητος

η ηθική είναι η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που προκύπτει απο την έκφραση των αρετών της αγάπης (ρέει η πηγή το ύδωρ το ζων και αυτό δημιουργεί ζωή και ένα κλίμα θετικό αγάπης- αυτή είναι η ηθική αίσθηση-η ευθεία αίσθηση- η αίσθηση του φωτός-της δικαιοσύνης και της ομορφιάς-ωραιότητος-φωτεινότητος). η ηθική γνωρίζεται (κατανοείται) αλλά κυρίως βιώνεται-πράττεται λόγοις και έργοις και πράξεσιν στην καθημερινότητα. Η ηθική δεν έχει σχέση με τα διάφορα ήθη και έθιμα και τις συνήθειες των ανθρώπων καλές ή κακές αλλά και ούτε κανονιολογείται με υπακοές και νομοθετήματα. η ηθική δεν είναι ευγένεια ούτε κανόνες ευγενείας, δεν είναι τίποτα λιγώτερο και τίποτα περισσότερο απο την αγάπη-αυτό είναι η ηθική και ο ηθικός άνθρωπος- είναι αυτός που αγαπά με δικαιοσύνη αλλήλους είναι αγαπών αλληλέγγυος δηλαδή άνθρωπος του καλού της αγάπης και της ηθικής ακτινοβολίας του επταδικού φωτός .

ΣΩ_ΚΡΑΤΗΣ= (ΣΩΤΗΡ + Α-Σ-Κ) εκ του σάω=σώζω και το κράτος= η κοινωνία-πολιτεία των ανθρώπων : ο σωκράτης είναι ο σωτήρας του κρατους-λαού του (όλων των ανθρώπων και σύμπαντος κόσμου) και όχι απλα ΚΡΑΤΕΙ τα ΣΑ=ιδικά του που σημαίνει εγκρατής-κύριος εαυτού άνθρωπος .

ΙΗΣΟΥΣ= σημαίνει Ο ΣΩΤΗΡΑΣ-αυτός που ήρθε για να σώσει την ανθρωπότητα (Γιεχοσουά) αλλά και σημαίνει επίσης Ο ΦΩΣ-ΤΗΡΑΣ (γιόχ=φως) δηλαδή αυτός που ήρθε να φωτίσει τον κόσμο (ο αυγερινός-πρωϊνός αστέρας-το πρωϊνό φως-Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΗΟΥΣ-αυγής) .

400 χρόνια μετά τον Σωκράτη κατέβηκε στην γη ο Ιησούς. Η Σπόρά του Σωκράτη και των μαθητών του (Σωκράτης-Πλάτων-Αριστοτέλης-Αλέξανδρος και οι 12 φιλοσοφικές σχολές που δημιουργήθηκαν μετά τον Σωκράτη και με αντικείμενο την διδασκαλία του Σωκράτη) είχαν πολύ καλά προλειάνει το έδαφος για τον μεγάλο εκλεκτό- τον Λόγο του θεού ΙΗσούΧΡιστό .

Δεν υπάρχουν σχόλια: