Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 11

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 http://www.hellenica.de/Griechenland/Tempel/AkropoliSt.jpg
Η (Ελλήνων) ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ :
η Ακρόπολις των Αθηνών-ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενώνας Ναός της Αθηνάς, αποτελούν σήμερα, οικουμενικά, παγκοσμίως, το σήμα-σύμβολο με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται η ελληνίδα χώρα, η ελλάς και ο λαός των ελλήνων ( όπως επίσης και ο Μαίανδρος και οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι) .

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ= άκρον + πόλις

άκρον= το ακραίον, το υψηλόν
πόλις= ανθρώπινον (τεχνικό-τεχνητό) περιβάλλον

ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ=ονομάστηκε ο ναός προς τιμήν της ΠΑΡΘΕΝΟΥ θεάς Αθηνάς "ΠΑΡΘΕΝΩΝ" και αποτελούσε ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΙΕΡΕΙΩΝ οι οποίες διακονούσαν τον ναό και υπηρετούσαν το θέλημα της θεάς χάριν της πόλεως της, της Αθήνας .

η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ= ήταν ένας μεγάλος Βράχος-λόφος και εξαιτίας της θεάς Αθηνάς και της νίκης της επι του Ποσειδώνα στην διεκδίκηση της πόλης του Βασιλιά Κέκρωπα (Κεκρωπία) αλλά και αργότερα λόγω και του ναού που κτίσθηκε πάνω προς τιμήν της, ο Βράχος αυτός καθαγιάσθηκε και εθεωρείτω και βεβαίως ήτανε Ιερός. Ο ΒΡΑΧΟΣ πάντοτε συμβόλιζε την θεία Σοφία, γιατί συγκέντρωνε της αρετές-ιδιότητες της σταθερότητας, της σκληρότητας-άκαμπτου, του αναλοίωτου στον χρόνο κλπ αποδίδοντας έτσι αναλογικά τις αρετές της αιωνιότητος και της αθανασίας και του άφθαρτου, δηλαδή του θεϊκού, της θείας σοφίας, δηλαδή της ΑΘΗΝΑΣ της οποίας το όνομα σημαίνει Α-ΘΑΝΗ=(α-θανή= στερείται θανής) αυτή που δεν πεθαίνει= η αθάνατη (αθάνα-τη).

ΑΘΗΝΑ=ΑΘΕΟΝΟΑ=
Α=ομού (μαζί) (α αθροιστικό)
ΘΕΟ (θεώ)=με του θεού-με τον θεόν
ΝΟΑ =την Νόα-Νόηση=σοφία (Αθηνά)

Α= Α (εν αρχή-το Α=πρώτον)
ΘΕΟ-ν= ΘΕΟΝ (εκ του θεού)
ΝΟΑ=η ΝΟΑ=νόηση= Η ΣΟΦΙΑ
και πράγματι η Αθηνά είναι αγέννητη και η μόνη που "Ξεπήδησε Πάνοπλη" απο την Κεφαλή-Πνεύμα του Δια=Πατέρα των Θεών (ήταν ο ίδιος στην όψη του της Σοφίας=πνεύματος).
ΚΕΦΑΛΗ= πατήρ (πνεύμα-αλήθεια)
ΚΑΡΔΙΑ= λόγος (αγάπη)
ΚΟΙΛΙΑ=πνεύμα (σοφία)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Amphora_birth_Athena_Louvre_F32.jpg/640px-Amphora_birth_Athena_Louvre_F32.jpg
Α-κροΠολι-Σ
Α=αγάπη
Π=πατήρ-πνεύμα
Σ=σοφία
δηλαδή η αρχή Α και η μέση Π και το τέλος Σ της λέξης "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" (στοιχεία-γράμματα που συνθέτουν την λέξη-λόγο ακρόπολις) μας αποκαλύπτουν το Πνεύμα που δημιούργησε την ακρόπολη : ο πατήρ-αγάπη-σοφία δηλαδή ο θεός ο ίδιος (συνεπώς και η Αθηνά ως εκπηγάζουσα-εκπηδήσασα απο την κεφαλή του Δία είναι ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ_ΘΕΟΣ)
και
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ :
το Α= το Αρνίον-Αλήθεια (ή και η Αθηνά-πνεύμα της Αληθείας) αλλά και ο Ανθρωπος ΑΔΑΜ (ιησούς υιός του ανθρώπου) .
το Κ= ο Κόσμος-ΚΡόνος= ο χωροχρονικός κόσμος-ύλη-γη (και αυτός ο ΚΡανίου Τόπος, ο Βράχος-Πέτρα πάνω στον οποίο κτίσθηκε ο ναός της Παρθένου Θεάς).
το Ρ=το ρήμα=λόγος= η Ράβδος Ποιμάνσεως
τα 2 Ο = ΟΟ= οι 2 κύκλοι-ήλιοι-Οντα (Ο_άπειρον-αιώνιον_Ο) της αγάπης-σοφίας του θεού πατρός-Διός (ο-μικρόν χ 2= όντα = Ω-Μέγα=ΩΝ) .
το Π=ο πατήρ-ποιμήν-πνεύμα ο οποίος έχει Ποίμνιον και Ποίμνη-ΠΡοβάτων
το Ο= το όν (τριαδικόν ΟΝ και όντα)
το Λ=ο Λόγος του θεού και ο λόγος του λαού της Αθηνάς-Αρνίου
το Ι = η Ισχύς της Αλήθειας-Αρνίου_Αθηνάς (ΙΣΧΥΣ=Πατήρ-Αλήθεια)
το Σ= η Σοφία του Πατρός (η Κεφαλή σε σχέση με την Καρδία-Λόγος).

ΟΝ- ΠΑΤΗΡ- ΛΟΓΟΣ- ΠΝΕΥΜΑ- ΙΣΧΥΣ- ΑΛΗΘΕΙΑ- ΑΓΑΠΗ- ΣΟΦΙΑ- ΑΘΗΝΑ-ΑΠΕΙΡΟΝ- ΑΙΩΝΙΟΝ- ΚΟΣΜΟΣ- ΑΔΑΜ- ΑΝΘΡΩΠΟΣ- ΑΡΝΙΟΝ- ΠΟΙΜΝΗ-ΠΡΟΒΑΤΑ.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=ΠΟΛΙΚΟΣ + ΡΑ
ΠΟΛΙΚΟΣ Αστέρας και διεθνώς Polaris είναι σήμερα η ιδιαίτερη ονομασία του αστέρα α (άλφα) του αστερισμού Μικρά Αρκτος Το όνομα αυτό, όπως και το συνώνυμο «Αστέρι του Βορρά».(ΒΟΡΡΑΣ= πνεύμα=ουρανός).
ΡΑ= Ο ΜΕΣΟΥΡΑΝΩΝ ήλιος : Άμμων-ΡΑ-Φθά (ανατολή-μεσημβρία-δύση). 

ουρανός
ΡΑ
Δ
ΑΜΜΩΝ          ΦΘΑ 
γη
Β-ορράς -πνεύμα
Ι
Ι
         Δ-ύση-ύλη-------Α-νατολή-διάνοια
Ι
Ι
Ν-ότος-ψυχή
η Ακρόπολις δείχνει τον Βορρά-τον ουρανό-τον πολικό-το πνεύμα-τον ήλιο-τον θεό-την οδό της αλήθειας .
Η Α-Κ-Ρ-Ο-Π-Ο-Λ-Ι-Σ=(ενυπάρχουν εντός της λέξης)
κόρος-κόρη= κούρος-κόρη=άρρεν-θήλυ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ-διπολικός
ρις=ρίνα=μύτη
όραση=2 μάτια(και όπις=ώπις=οφθαλμοί)
οπή=στόμα
http://kolliasrhinoplasty.gr/wp-content/uploads/2012/10/26.jpg
η ακρόπολις-ο βράχος είναι επίπεδος και σε σχήμα τραπεζίου=ΜΕΤΩΠΟΝ δηλαδή πάλι παραπέμπει στο ΠΡΟΣΩΠΟΝ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ= Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του ανθρώπου δηλαδή το σύνολον των ιδιαίτερων-μοναδικών ΘΕΤΙΚΩΝ του χαρακτηριστικών -αρετών -ιδιοτήτων -τεχνικών δεξιοτήτων κλπ .

http://s.enet.gr/resources/2013-04/12-13-5-thumb-medium.jpg
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=112
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ=112
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=112=ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ= Ε (γιαυτό οφείλει το "μηδέν άγαν" ώστε να μπορέσει να πραγματώσει το "γνώθι σ'αυτόν"). ο Ε= 5 = ΑΝΘΡΩΠΟΣ-5Α.

ΠΑΡΘΕΝΩΝ : είναι ο ΝΑΟΣ πάνω στο ΜΕΤΩΠΟΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ δηλαδή είναι ο ΝΟΥΣ-ΝΑΟΣ-ΝΟΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, (τέλειον πνεύμα) αυτό που εν τέλει θα επιφέρει την βασιλεία του θεού στην γη (αυτό μας διδάσκει η Αθηνά-θεά της σοφίας και ο ναός της των παρθένων ανθρώπων-ιερειών και ιερέων της σοφίας θεού. Μήπως και η οικοδόμηση του ναού δεν έγινε απο την θεία έμπνευση-καθοδήγηση της σοφίας Αθηνάς και των Χαρισματικών προσωπικοτήτων των αρχιτεκτόνων του ναού, δηλαδή απο την ΣΥΝ-εργασία Θεού και Ανθρώπου ;)
Οι  αρχιτέκτονες Ικτίνος και Καλλικράτης και Φειδίας( "πάντα ην σχεδόν επ' αυτώ, πάντων επίσκοπος ην και πάσιν επεστάτει τοις τεχνίταις δια φιλίαν Περικλέους") υπο την πεφωτισμένη καθοδήγηση του Περικλή, ηγεμόνα-στρατηγού της πόλης των αθηνών, οικοδόμησαν τον Παρθενώνα και δημιούργησαν τον Χρυσούν αιώνα ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως "ο 5ος χρυσούς αιώνας του Περικλή".
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/NAMA_Ath%C3%A9na_Varvakeion.jpg/320px-NAMA_Ath%C3%A9na_Varvakeion.jpg
ΠΑΡ=παράκλητος=πνεύμα
ΘΕ=θεός
Ν=νόμος
ΩΝ=ο υπάρχωνων=ο λόγος

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ=(ενυπάρχουν-εντός του λόγου-λέξης)
ΕΩΝ= ο ών
ΘΕΩΝ=των θεών
ΝΑΟΝ ΠΡΑΩΝ ΕΝΘΕΩΝ ΕΘΝΩΝ=ο παρθενών
ΑΡΝΕΟΝ=αρνίον και ΑΡΝΕΩΝ= των ανθρώπων του αρνίου-των αρνίων

ΠΑΡ=
ΠΑΡ-ΘΕΝΟΣ= η σωφία
ΠΑΡ-ΑΚΛΗΤΟΣ=Η ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡ-ΑΔΕΙΣΟΣ= η εδέμ-πνεύμα του ανθρώπου

ΘΕ=
ΘΕΟΣ-ΘΕΣΙΣ=1
ΘΕΛΗΣΗ=2
ΘΕΩΣΗ=3

Ν=
ΝΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΝΑΟΣ: εΝ-έος νούς-ανακαιΝισμέΝος και Νέος Νόμος-ο τρίτος Νόμος και Νέος Ναός-ο Ναός της τρίτης Αλήθειας .

ΩΝ=
ΩΝ=ο υπάρχων-ζων
ΩΝΥΜΟ=το όνομα (επ-ώνυμο)
ΩΝΤΟΠΟΙΗΣΗ=η θέωση (ΩΝ-των ποίηση)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/ParthenonGrundriss.jpg  
Οπως το : Ακρόπολις=112= Ανθρωπος=112, ομοίως και ο ναός πάνω στην ακρόπολη δηλαδή ο ναός εντός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος-το πνεύμα του θεού-ανθρώπου που είναι αδιαχώριστα ένα: Ο Παρθενών=112. η Ακρόπολις- ο ιερός βράχος-λόφος είναι σε σχήμα Μετώπου Ανθρώπου, το Μετωπον-η ΜΕΤΩΠΗ είναι το ΣΗΜΕΙΟΝ που συναντώνται το πνεύμα και η ψυχή και η διάνοια του ανθρώπου, με συμμετοχή και της ύλης-σώματος αφού το μέτωπον ανήκει στο σώμα, με άλλα λόγια το μετωπον είναι το σημείο συνάντησης και συνέκφρασης των στοιχείων-επενδυματων-εκφράσεων του εγώ= ύλη-ψυχή-διάνοια-πνεύμα, γιαυτό και δικαίως οι ανατολικοί το ονόμασαν "ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ" δηλαδή το εσωτερικό ματι το αιθερικό-πνευματικό μάτι του κάθε ανθρώπου το οποίο όταν ΑΝΟΙΞΕΙ (φυσιολογικά-υπερβατικά-εν αληθεία) ο άνθρωπος γίνεται ισχυρός στην έκφραση της αγάπης σοφίας-ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ του, δυνατός και θαυματουργός χάριν του έργου του θεού και προς πνευματικό όφελος των ανθρώπων-συνανθρώπων του .

ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ-την ακρόπολη,ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΝΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-πνεύμα-εγω-ον, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ-τον παρθενώνα του, ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ-τον βάρβαρο-εχθρό-διάβολο ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΓΙΟΣ ΑΓΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ-ως θεός ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ-ΖΩΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ . ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΔΑΧΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.

"η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(Αριστείδης ο Δίκαιος).

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ= (η βάση-έμπεδον- ΕΔΡΑ του ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ= ΠΑΡΘΕΝΩΝ)
 1. Α-ετός=σωφία
 2. Κ-ρίνον=αγάπη
 3. Ρ-όδον=αλήθεια
 4. Ο-ν=ο λόγος
 5. Π-νεύμα= το πνεύμα
 6. Ο-υρανός=ο Δημιουργός-Πνευματικός κόσμος
 7. Λέων=ο λόγος-αγάπη=παγκόσμια ψυχή-αιθερικός κόσμος
 8. Ι-ησούς=ο εκλεκτός-το αρνιον
 9. Σ-ταυρός=ο Ανθρωπος-Κόσμος=ΑΔΑΜ= η θυσία
ο αετός=η τελεία σωφία-πνεύμα
ο δικέφαλος αετός= τα 7 πνεύματα του θεού
το κρίνον=η τελεία αγάπη-λόγος
το ρόδον=η τελεία αλήθεια-πατήρ
το ον-αγάπη και το πνεύμα-σοφία οι δημιουργοί του ουρανού
ο ουρανός=ο δημιουργός (το δίπολον ζεύγος των γεννητόρων) της τριπλής δημιουργίας, υλικής-ψυχικής-πνευματικής .
ο λέων-λόγος-ήλιος-χριστός-αγάπη
ο ιησούς=ο θεάνθρωπος=υιός του θεού και ανθρωπόθεος=υιός του ανθρώπου
ο σταυρός=ο κόσμος-ανθρωπος(ΑΔΑΜ_KADEM)η θυσία του πνεύματος του θεού και του πνεύματος του ανθρώπου χάριν της σωτηρίας του ασώτου υιού- ασώτου πνεύματος (το οποίον κατέστη άσωτον δια αυτοδημιουργίας του, μετά την επιλογή-απόφαση φυγής-πτώσης-έκπτωσης του απο τον θεό-κύκλο του θεού).

Α-Κ-Ρ-Ο-Π-Ο-Λ-Ι-Σ=
οι ιδέες-εικόνες-μορφές αυτές της αλήθειας (σύμβολα-σημαίνοντα) που η λέξη-λόγος ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ εμπεριέχει στα στοιχεία-γράμματα που την συγκροτούν, αποδεικνύονται-βεβαιώνονται τόσο απο την ιστορία και τον μύθο που αποκαλύφθηκαν στους ανθρώπους εκ μέρους της σωφίας του θεού, όσο και απο τα ονόματα των συντελεστών του ναού της ακρόπολις, του ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ.

η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ο ιερός βράχος, είναι ταυτισμένη με τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, τον ιερό ναό της Αθηνάς και του ιερού-εκλεκτού Λαού της, των ΕΛλήνων.

σημ: ΙΕΡΟΝ είναι ότι προέρχεται απευθείας απο τον θεόν, με εντολή του θεού, εκφράζει και υπηρετεί τα σχέδια του θεού, όπως πχ. η Δημιουργία του ναού της ΣΙΩΝ-σολομώντος (που είναι δίπολος με τον ναό του όρους ΣΙΝΑ) του ναού της ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ στην κωνσταντίνου-πολη, ο ναός της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ο χώρος ολόκληρος του ναού των ΔΕΛΦΩΝ και η νήσος ΔΗΛΟΣ (δίπολος), ο ναός της ΔΩΔΩΝΗΣ, το όρος ΟΛΥΜΠΟΣ, η νησος ΠΑΤΜΟΣ και ο ναός της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ, η νήσος ΡΟΔΟΣ και ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ της, το ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ όρος και ο αρχαίος ναός του, ο ναός της ΕΦΕΣΟΥ κλπ, κλπ.

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ= (Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΣΟΦΙΑΣ-ΣΩΦΙΑΣ)
 1. Ο-Ν 3δικόν(1ον Ο-κύκλος του θεού)(2ον Ουρανός-Ωρανός)
 2. Π-ατήρ-ΠΟιμήν(καλός ποιμήν=λόγος)και ΠΟιμήν Παράκλητος
 3. Α-λήθεια(=σοφία-αγάπη)και ΑΡνίον-ΑΡρενας της Αγάπης-Σωφίας
 4. Ρ-άβδος Σιδηρά
 5. Θ-έλημα Θεού
 6. Ε-νοτης εν παντί (ανθρώπων-κόσμων)
 7. Ν-όμος Θεού-δικαιοσύνης-ισότητος
 8. Ω-Ν-ΟΜΑ:Ων-Ην-Ερχόμενος Εκλεκτός-θεάνθρωπος
 9. Ν-αός Θεού(νούς-νόμος άνθρωπος=βασιλεία θεού-Ουρανού)
Ο=(ο-μικρόν) Ο κύκλος του θεού(πατήρ-λόγος-πνεύμα)=το ΟΝ
ΟΥΡανός=είναι η προβολή του τριαδικού ΟΝτος= άνοιξε το Ο και έγινε Ω, είναι ο δημιουργημένος κύκλος του ουράνιου πνεύματος, των γεννητόρων, της Αγάπης-Σωφίας του λόγου-πνεύματος.
ΠΑΤΗΡ-ΠΟιμήν=ο Θεός-πατήρ, ο ΑΦΑΝΗΣ ΠΟΙΜΗΝ-ΠΝΕΥΜΑ ο οποίος εκφράζεται δια του ΛΟΓΟΥ- ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ (αρνίον-άρρενας)
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΠΟΙΜΗΝ (και ΧΡΙΣΤΟΣ=καλός ΠΟΙΜΗΝ)= Εκφράζει-εκδηλώνει το θέλημα-φύση του δια των 2 ουράνιων Γεννητόρων της  Αγάπης-Σωφίας (ο ουρανός είναι ο κύκλος των 2 γεννητόρων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον Θεό-Πατέρα, "ως ο θεός και ανταυτού", είναι οι "θεοί" των αρχαίων ελλήνων, και αναλόγως του έργου εντέλλονται απο τον Λογο-Χριστό ή τον Παράκλητο-Σοφία, κατεντολήν πάντοτε του Πατρός θεού) .
ΠΟΙΜΗΝ-ανθρωπότητος= 1ον ο ΠΑΤΗΡ 2ον ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-το Αρνίον 3ον το ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ-ο Ουρανός.

(ιωα: Κ-11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. είναι ο Ιησούς χριστός  

ΡΑΒΔΟΣ-ΣΙΔΗΡΑ=ο χριστός-αρνίον και ο παράκλητος-άρρενας του θεού και οι ουράνιοι Γεννήτορες- η αγάπη-σωφία .

αποκ.ΙΒ-5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· (είναι το Παράκλητον πνεύμα- ο άρρενας της Σοφίας)

αποκ.Β«Και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου, δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών 27 και ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσεται, 28 ως καγώ είληφα παρά τού Πατρός μου» (είναι ο τριτάνθρωπος- πνευματικά τέλειος Υιός Θεού, Ανθρωπος). 

αποκ.ΙΘ καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.(είναι ο ιησούς χριστός-το αρνίον) .

ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ=όλη η ιεραρχία-δημιουργία είναι-υπάρχει-εκφράζει το θέλημα του θεού-την Δόξα του Μοναδικού Θεού-της Αλήθειας-Αγάπης-Σοφίας Του.
ΕΝΟΤΗΣ= η εν αγάπη-σωφία και η εν (τω) Παντί ΕΝΟΤΗΣ όντων-πνευμάτων- δημιουργιών (ΣΥΝ-παν-τος Κόσμου) .
ΝΟΜΟΣ-ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ=ο ένας τριαδικός ΝΟΜΟΣ (= μόνος) ο οποίος υπηρετεί την ενότητα των δημιουργημένων κόσμων-ανθρωπων σύμφωνα με το θέλημα του θεού και την ιεραρχημένη θέση-τάξη του ουρανού και του θεού .
ΩΝ-ΟΜΑ/ΩΝΥΜΟ: ΩΝ-ΗΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ εκλεκτός-θεάνθρωπος, αυτός του οποίου το όνομα και το επώνυμο εκφραζουν την εντολή του τριαδικού θεού- ΟΝτος-ΩΝτος, ο οποίος είναι ο ων=υπάρχων αιωνίως, ο ην=υπήρχε αιωνίως, ο ερχόμενος=αυτός που είναι στην αιωνιότητα (ο ίδιος- όμοιος- ένας και μοναδικός) πάντοτε (αεί) ερχόμενος (ελθών και θέλων) θεός και άνθρωπος, εκλεκτός και σωτήρ (πνεύμα και χάρις) η σωφία και η αγάπη του θεού (ο λόγος και το πνεύμα του) .
ΝΑΟΣ ΘΕΟΥ(Νούς-Νόμος άνθρωπος=ο τελικός σκοπός πριν την θέωση είναι η εγκαθιδρυμένη και εγκατεστημένη στον κόσμο-γη και στούς κόσμους του παντός, ενοποιός βασιλεία της αγάπης-σωφίας του θεού-ουρανού=δηλαδή το να επέλθει ΕΝότης ΘΕού + ΑΝθρώπου και να ΟΙκοδομηθεί ΠΝευματικά ο ΕΝας ΑΧειροποίητος ΝΑός ΘΕού-η ΠΝευματική ΠΥραμίς-η ΚΑΙνή ΑΓία ΙΕρουσαλήμ-ο ΝΑός της ΑΛΗΘΕΙΑΣ).

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ=Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ=112 (1-12)
 1. Α-ετός------ Ο-υρανός=σωφία-όν
 2. Κ-ρίνον---- Π-οιμήν=αγάπη-παράκλητος
 3. Ρ-όδον----- Α-λήθεια=αλήθεια-αλήθεια
 4. Ο-ν---------- Ρ-άβδος=ο λόγος-ράβδος πομάνσεως
 5. Π-νεύμα--- Θ-έλημα=το πνεύμα-θέλημα θεού
 6. Ο-υρανός--Ε-νότης=πνευματικός κόσμος-ενότης εν παντί
 7. Λ-έων-------Ν-όμος=παγκόσμιος ψυχή-νόμος δικαιοσύνης
 8. Ι-ησούς----- Ω-ν-ομα=το αρνίον-ωνομα ερχόμενου εκλεκτού
 9. Σ-ταυρός--- Ν-αός=η θυσία-ο ναός του θεού

Δεν υπάρχουν σχόλια: