Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 14

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Η (Ελλήνων) ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ-Δ :
η Ακρόπολις των Αθηνών-ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενώνας Ναός της Αθηνάς, αποτελούν σήμερα, οικουμενικά, παγκοσμίως, το σήμα-σύμβολο με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται η ελληνίδα χώρα, η ελλάς και ο λαός των ελλήνων (όπως επίσης και ο Μαίανδρος και οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι) .
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ--ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Ιερός Βράχος--Ναός της Σοφίας Αθηνάς
Αποκαλύπτουν- Εικονίζουν- υλοΜορφοποιούν την Ιδέα της Θεού Αλήθειας (αγάπη+σωφία) που αφορά τον άνθρωπο της γής-κόσμου-δημιουργίας, ολοκληρωμένα- τελειωτικά (α+β+γ= Γ ή Ω διαθήκη- εποχή- νόμος- άνθρωπος). Η αλήθεια αυτή όταν συλλαμβάνεται απο το πνεύμα των ανθρώπων, βιούται ψυχικά και κατανοείται και εφαρμόζεται υλικά-διανοητικά, τότε ο άνθρωπος τελειούται-αυτοτελειούται-αυτοπνευματώνεται και μεγαλουργεί καθώς αφενός υπηρετεί το θέλημα του θεού και αφετέρου θαυματουργεί καθώς ενεργεί όμοια με τον δημιουργό του ο οποίος είναι Το Τέλειο Πνεύμα-Λόγος δηλαδή η Δημιουργός Αγάπη- Σοφία Θεού.

Η Ακρόπολις και ο Παρθενών (επίκεντρο της Πόλεως των Αθηνών) ομιλούν πνευματικά και λέγουν-αποκαλύπτουν :
 1. το σημείο-ναός-ομφαλός συνάντησης ουρανού και γης
 2. τον πνευματικό ναό-πρόσωπο της αλήθειας του υλικού σύμπαντος κόσμου
 3. τον ναό-πνευματική πυραμίδα της οικουμένης γήϊνης κοσμικής ανθρωπότητος
 4. την έδρα-ναό-οφθαλμό των ουράνιων πνευματικών γεννητόρων και των δυνάμεων τους στην γη (12 τάγματα αγγελικά και 12 αρχαγγελικά) .
 5. την Πύλη του ναού της πνευματικής πυραμίδος και την είσοδο έξοδο των μυστών προς τον αστρικό και ψυχικό ουράνιο αλλά και τον πνευματικό κόσμο-ουρανό
 6. την αποτύπωση της ιερής ελληνικής αλφαβήτου στον ιερό βράχο, τον παρθενώνα ναό και την αρχαία πόλη των Αθηνών
 7. την απεικόνηση του έλληνος λόγου-χριστού ως ποιμένος, κρατών την σιδηράν ράβδον και το ιερόν τρίγωνον ..............

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 13

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Η (Ελλήνων) ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ-Γ :
η Ακρόπολις των Αθηνών-ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενώνας Ναός της Αθηνάς, αποτελούν σήμερα, οικουμενικά, παγκοσμίως, το σήμα-σύμβολο με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται η ελληνίδα χώρα, η ελλάς και ο λαός των ελλήνων ( όπως επίσης και ο Μαίανδρος και οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι) .
 Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ
 1. Α' ΚΕΦΑΛΗ-άρρεν ΑΔΑΜ-σωφία/προσοχή
 2. Δ' ΚΕΦΑΛΗ-θήλυ ΕΥΑ-αγάπη/προσευχή
 3. Α' ΠΤΕΡΥΓΑ-υπομονή
 4. Δ' ΠΤΕΡΥΓΑ-σιωπή
 5. Α' ΠΟΔΙ-αγάπη
 6. Δ' ΠΟΔΙ-αλληλεγγύη
 7. ΟΥΡΑ-ταπεινοφροσύνη
Ο ΕΠΤΑΔΙΚΟΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΩΝ-παρθένος= (ποιές αλήθειες εμπεριέχονται στον λόγο-λέξη παρθένος και παρθενών)
ΕΩΝ=ο υπάρχων θεός- ο ων (ναός-ναίει-κατοικεί στον Παρθενώνα)
ΠΝΕΩΝ=ο θεός πνεύμα-ο πν-έων +ΑΡΘ=ΑΡιΘμούς ή ΑΡΘρα=γράμματα που αρθώνουν λέξεις δηλαδή λόγο ο οποίος είναι η ΑΒ=α-ω αλλά και το σύνολον των αριθμών 1-9 .
ΘΕΑ ΘΕΩΝ=η θεά (αθηνά-σοφία) των θεών (ουράνιοι) + ΕΘΝΩΝ= πλήθος ανθρώπων-λαών (η σοφία θεών και ανθρώπων= η ΑΘΗΝΑ)
ΕΡΩΝ= (ΕΩΝ Ρ) ο αγαπών-έων και ρέων
ΡΕΩΝ= αυτός που ρέει την χάρη-αλήθεια
ναός ΝΑΩΝ (ο Παρθενών)
ΕΝ-ΩΝ = το εν ο ων
ΠΑΡΝΩΝ=το ιερό βουνό των Δελφών-Απόλλωνος
ΘΕΡΑΠΩΝ + Ν=ναός= ο ναός είναι ο θεράπων- αυτός που θεραπευει-υπηρετεί τις βουλές του θεού-Εωνα και της θεάς Αθηνάς και διαμέσου αυτών θεραπεύει τις ψυχές και ζωές των πιστών- λάτρεων της θεότητος .
ΠΑΘΩΝ ΘΕΟΣ= ο πάσχων θεός= ο εσταυρωμένος, η αιώνια θυσία, ο αμνός του θεού, το εξιλαστήριον θύμα (διόνυσος-χριστός-ορφεύς κλπ) .
ΠΑΡΘΕΝ-ΩΝ= πάρθεν ο ιερός βράχος- ο χώρος του ναού- ο ναός έχει παρθεί, έχει κατασκηνωθεί απο τον έωνα τον αιώνιο, τον θεό τον ίδιο και όχι κάποια επιμέρους εκδήλωση του πνεύματος.
Π-αρθέν ων= η Πτώσις (εδώ στον τοπο-χώρο άχρονα) έχει αρθεί απο τον ών-τα θεό, τον υπάρχοντα τριαδικό θεό (ΗΝ_ΩΝ_ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ)
παρθενών-παρθένων= ο παρθενώντων παρθένων ανθρώπων
ΠΑΡ_ΘΕ_Ν_ΩΝ= ο ΠΑΡάκλητος ΘΕός-ΩΝ Ναί-ΩΝ-κατοικών-κάτοικος του ναού του παρθενώνος (η Αθηνά=Σοφία=ΠΑΡάκλητος) .

ΑΚΡΟ-ΠΟΛΙΣ:
άκρον= έσχατον-υψηλόν- η κορυφή= ο ουρανός- ο ήλιος=ο θεός- αρχι-τέκτων- ο δημιουργός
πόλις= πολίτης- πολιτισμός = ο άνθρωπος- τεχνίτης- πολίτης

Α=αετός=πνεύμα-σοφία
Κ=κρίνον=λόγος-αγάπη
Ρ=ρόδον=πατήρ-αλήθεια
Ο=ουρανός=εκδήλωση του τριαδικού όντος
ΠΟΛΙΣ ΑΕΤΟΥ-ΚΡΙΝΟΥ-ΡΟΔΟΥ-ΟΥΡΑΝΟΥ
(κριν-αετίς-ροδό-πολις-ουρανού-πολις)

Η ΑΚΡΟ-ΠΟΛΙΣ= ΑΚΡΟν ΗΛΙΟΣ Π = σε αυτό το άκρον έχει οικοδομηθεί η Π-όλις του Π-νευματικού Ηλιου, εδω-στον Π-αρθενώνα Ναίει-κατοικεί ο Ηλιος .

ΑΚΡΟ-γωνιαίος λίθος ΠΟΛΙΣ= δηλαδή ο ιερός βράχος της Ακρόπολης είναι η πόλις έδρα-βάση-θεμέλιον του ναού του θεού-θεάς Αθηνάς, του Παρθενώνος. Πάνω σε αυτόν ΑΚΡΑΙΟ-ΑΚΡΟ-ΓΩΝΙΑΙΟ ΛΙΘΟ (ελ-ΛΑΣ= ιερός-θείος βράχος-λίθος) η θεά θέλησε, ενέπνευσε και δημιούργησε τον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ, ΤΟΝ ΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΥΤΩ ΜΕΣΟΝ ΛΟΓΟ, την θεά ΑΡΜΟΝΙΑ την ΕΙΡΗΝΗ τον αποκαλούμενο και ΧΡΥΣΟΥΝ ΛΟΓΟ-αριθμό (ένα συν τετραγωνική ρίζα τού πέντε διά δύο ή ο αριθμός 1,618)http://upload.wikimedia.org/math/3/c/8/3c817bc4acbf6e8e395afb0c46ba5511.png Ή ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ που εκφράζει (εκφράζεται) την τέλεια αναλογία, τον Φ που είναι ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΣΩΦΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, εκπεφρασμένων- αποτυπωμένων στην ύλη και τον κόσμο των μορφών και εν προκειμένω στον χώρο-βράχο-ναό της Ακροπόλεως- του παρθενώνος (σχήμα παρθενώνος=χρυσούν ορθογωνιο παραλληλόγραμμο, στο οποίο ο λόγος της μεγαλύτερης πλευράς προς την μικρότερη είναι η χρυσή τομή), (μέσος- άκρος- ανάλογος λόγος με αέναη κίνηση-έκφραση επάπειρον και με τομές που επιφέρουν αναλογίες προσεγγίζουσες την τελειότητα της πηγής των μορφών, του φωτός) .........