Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ελλήνων Δώρα 14

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Η (Ελλήνων) ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ-Δ :
η Ακρόπολις των Αθηνών-ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενώνας Ναός της Αθηνάς, αποτελούν σήμερα, οικουμενικά, παγκοσμίως, το σήμα-σύμβολο με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται η ελληνίδα χώρα, η ελλάς και ο λαός των ελλήνων (όπως επίσης και ο Μαίανδρος και οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι) .
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ--ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Ιερός Βράχος--Ναός της Σοφίας Αθηνάς
Αποκαλύπτουν- Εικονίζουν- υλοΜορφοποιούν την Ιδέα της Θεού Αλήθειας (αγάπη+σωφία) που αφορά τον άνθρωπο της γής-κόσμου-δημιουργίας, ολοκληρωμένα- τελειωτικά (α+β+γ= Γ ή Ω διαθήκη- εποχή- νόμος- άνθρωπος). Η αλήθεια αυτή όταν συλλαμβάνεται απο το πνεύμα των ανθρώπων, βιούται ψυχικά και κατανοείται και εφαρμόζεται υλικά-διανοητικά, τότε ο άνθρωπος τελειούται-αυτοτελειούται-αυτοπνευματώνεται και μεγαλουργεί καθώς αφενός υπηρετεί το θέλημα του θεού και αφετέρου θαυματουργεί καθώς ενεργεί όμοια με τον δημιουργό του ο οποίος είναι Το Τέλειο Πνεύμα-Λόγος δηλαδή η Δημιουργός Αγάπη- Σοφία Θεού.

Η Ακρόπολις και ο Παρθενών (επίκεντρο της Πόλεως των Αθηνών) ομιλούν πνευματικά και λέγουν-αποκαλύπτουν :
  1. το σημείο-ναός-ομφαλός συνάντησης ουρανού και γης
  2. τον πνευματικό ναό-πρόσωπο της αλήθειας του υλικού σύμπαντος κόσμου
  3. τον ναό-πνευματική πυραμίδα της οικουμένης γήϊνης κοσμικής ανθρωπότητος
  4. την έδρα-ναό-οφθαλμό των ουράνιων πνευματικών γεννητόρων και των δυνάμεων τους στην γη (12 τάγματα αγγελικά και 12 αρχαγγελικά) .
  5. την Πύλη του ναού της πνευματικής πυραμίδος και την είσοδο έξοδο των μυστών προς τον αστρικό και ψυχικό ουράνιο αλλά και τον πνευματικό κόσμο-ουρανό
  6. την αποτύπωση της ιερής ελληνικής αλφαβήτου στον ιερό βράχο, τον παρθενώνα ναό και την αρχαία πόλη των Αθηνών
  7. την απεικόνηση του έλληνος λόγου-χριστού ως ποιμένος, κρατών την σιδηράν ράβδον και το ιερόν τρίγωνον ..............

Δεν υπάρχουν σχόλια: