Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ελλήνων Δώρα 16

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)

Η (Ελλήνων) Ελληνική Ιστορία-Μυθιστορία-Πολιτισμός-B

Μέσα στην Μακραίωνη παρουσία-ιστορία τους οι έλληνες ως λαός δημιούργησαν την Πόλη μέσα στην οποία εντάχθηκαν ως Πολίτες και όπου χωροχρονικά εξελικτικά-ανελικτικά-πνευματοποιητικά έγιναν οι δημιουργοί ενός μοναδικού υλικού-διανοητικού αλλά και ψυχοπνευματικού πολιτισμού ο οποίος εμβολίασε και εμπλούτισε όλους τους "πολιτισμούς" των υπόλοιπων εθνών-κρατών και λαών σε τέτοιο βαθμό που αν σήμερα τους αφαιρούσε κανείς το ελληνικό στοιχείο (της αλήθειας τους) θα κατέρρεαν και θα εξαφανίζοντο απο το προσκήνιο της ιστορίας.

Ιδέες-Αρετές-Καταστάσεις (πραγματικότητες της Δημοκρατίας-δημοκρατικής πόλεως και πολιτείας των ελλήνων πολιτών) όπως η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ η ΙΣΟΤΗΤΑ η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ισότητα ψήφου-γνώμης-δικαιωμάτων και υποχρεώσεων-συμμετοχής στα κοινά-ευθύνη έναντι του νόμου και της δικαιοσύνης-ελευθερία διακίνησης ιδεών-έκφρασης λόγου-συνάθροισης ανθρώπων δημοκρατικά και ισότιμα οι οποίοι ελεύθερα μπορούσαν να διαλεχθούν να εκφράσουν διαφωνία- αντιρρήσεις- κριτική- να απευθύνουν κατηγορίες- να προτείνουν και παρουσιάσουν νέες ιδέες σε όλα τα θέματα και δρώμενα της πόλεως-κοινωνίας-διακυβέρνησης-ιδεολογίας-θρησκείας-φιλοσοφίας-επιστημης κλπ, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στον τρίλογο: ισοκρατία-ισονομία-ισοτιμία αλλα και (καθολική και χωρίς εξαιρέσεις) συμμετοχή-συνεισφορά-συνεργασία, αποδεικνύουν το ανώτερο πνεύμα (και ψυχή-διάνοια) των προγόνων μας οι οποίοι δημιούργησαν τότε τον οικουμενικό ελληνικό πολιτισμό (βάση σημερα του πνευματικού παγκόσμιου πολιτισμού) και οι οποίοι ΕΘΕΣΑΝ αλλά και ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ σε όλα τα ερωτήματα και διανοήματα-απορίες που αφορούν :
 1. τον Θεό (θεοί-ήρωες-ημίθεοι-θεάνθρωποι-δαίμονες)
 2. τον Ανθρωπο (ζωον-ον-άτομον-κοινωνία)
 3. τον Κόσμο (γη-στοιχεία-περιβάλλον-φύσις-ουράνια φαινόμενα)
 4. την κοινωνία-πόλη-πολίτη-πολίτευμα(δημοκρατία και ιδανικη πολιτεία)
 5. το Κακόν-αισχρόν (νείκος-εχθρότης)
 6. το Καλόν-αγαθόν (φιλότης-αγάπη)
 7. την Φιλο-Σοφία-τον θείο Ερωτα (ψυχή-διάνοια)
 8. την Ηθική-Αρμονία-παγκόσμιος λόγος
 9. την Δικαιοσύνη-τον Νόμο
 10. την Αλήθεια-ιδέα του Αγαθού (καλόν-δίκαιον-αληθές)
 11. τον Πλούτο-Πενία και το ηδύ-λυπηρόν(πόνος-ηδονή)
 12. τον Πόλεμο-Ειρήνη
 13. τον Θάνατο και την πορεία-προωρισμό-τέρμα μετά τον φυσικό θάνατο
 14. την θυσία-αυτοθυσία-εύ αγωνίζεσθαι-ηρωϊκές πράξεις-έργα
 15. την φυσική και ηθική αρετή-ανδρεία-αριστεία
 16. την τύχη-πεπρωμένο-μοιραίο (στάση ζωής-συμπεριφορά)
 17. τον γάμο-τον βίο-την ευτυχία-ευδαιμονία (ύλη-μέτρον-συμμετρία)
 18. την υγεία-ασθένεια-γηρατειά (θεραπεία ύλης-ζωής)
 19. την πατρίδα-αγαπάν και αγωνίζεσθαι υπέρ βωμών και εστιών
 20. την επιστήμη και τα γράμματα και αριθμούς
 21. την τέχνη και τον λόγο (ποίηση-θέατρο κλπ)
την πίστη-αλήθεια, τις ιδέες-πεποιθήσεις-δοξασίες των ελλήνων διαχρονικά ανα τους αιώνας εξέφραζαν οι ξεχωριστοί-εκλεκτοί φιλόσοφοι-σοφοί οι οποίοι ήσαν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (καθώς δεν διεχώριζαν την επιστήμη απο την φιλοσοφία ούτε την θρησκεία απο την αλήθεια και τον θεό αλλά πότε με κέντρο την Φύση διάβαζαν την γη και τον ουρανό και πότε με κέντρο τον Θεό-τον οποίο όριζαν ως την κορυφή των ιδεών, το αγαθό, θεολογούσαν και πότε με κέντρο τον άνθρωπο μετρούσαν, αριθμούσαν, έκριναν, δια-λόγιζαν, υπο-λόγιζαν, ανα-λόγιζαν, τον εαυτό τους με την φύση την φυση με τον θεό και τον εαυτό τους καθωρίζοντας έτσι το δίκαιον το καλόν, το αληθές, την αρετή, την κακία και εν γένει τι είναι το φυσικόν, το μεταφυσικόν και το υπερφυσικόν-το υπερβατικόν (υπερίων-υπερβόρειον).

το έργο αυτό των σοφών προγόνων μας διεσώθηκε μέσα απο τα γραπτά κείμενα τους (αμφίβολο είναι εαν διασώθηκε 5% των κειμένων αυτών-τα περισσότερα αναδημοσιευμένα απο άλλους μεταγενέστερους) όπου εκεί μπορεί να διαπιστώνει κάθε σύγχρονος μελετητής διαχρονικά το ύψος και το βάθος των συλλήψεων και του λογισμού-των κατανοήσεων τους, την ποιότητα της σκέψεως τους και το απειραιώνιο των αληθειών και των νοημάτων-διδαχών που εμπεριέχουν και μεταφέρουν στον κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως οικουμενικά. Η γνώση αυτή που κυρίως διασώθηκε σε γραπτά αλλά και μεσω προφορικής παράδοσης και η οποία είναι λιτά διατυπωμένη ως "ρήσεις σοφών" και "ρητά σοφίας" "ποιήματα" "τεχνήματα" αλλά και "φιλοσοφικοί διάλογοι" "λόγοι και έργα σοφών", "έπη" "ποιητικά έπη" "φιλοσοφικοί διάλογοι" "τραγωδίες" "κωμωδίες" κλπ. είναι δηλαδή γραπτός λόγος-λογοτεχνήματα και αποφθέγματα σοφών ανθρώπων φιλοσόφων ερευνητών επιστημόνων, καλλιτεχνών, πολιτικών, νομοθετών, απλών ανθρώπων-ακόμη και δούλων (φτωχών ανθρώπων οι οποίοι ήταν ένα είδος όπως οι δικοί μας σημερινοί εργάτες) όπως ο αίσωπος κλπ δια των οποίων οι έλληνες μέσα στους αιώνες διεπαιδαγωγούντο (ομήρου ηλιάς-οδύσσεια, ησιόδου έργα και ημέρες, έπη πυθαγόρου, κωμωδίες- τραγωδίες-θεατρικά έργα-δρώμενα κλπ κλπ). Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε τα πανελλήνια Μαντεία και ιερατεία τα οποία υπήρξαν θεματοφύλακες της γνώσης-αλήθειας-παράδοσης-μύησης στην αλήθεια του θεού-των χρησμών αλλά και φύλακες των ρητών-λόγων των σοφών ανδρών διαχρονικά μέσα στους αιώνες όπως λόγου χάρη έκανε το μαντείο των Δελφών και οι ελευσίνιοι ιερείς αλλά και σε όλη την ελλάδα όπου υπήρχαν ιερά και ναοί θεών-ηρών.

Η ΣΚΕΨΗ και Ο ΛΟΓΟΣ είναι οι δύο βασικές δημιουργικές εκφράσεις του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ των ανθρώπων δια των οποίων εξαρτάται-καθωρίζεται η συνολική ποιότητα της ζωής τους, ο πολιτισμός δηλαδή που δημιουργούν βιωματικά και συλλογικά-συνολικά, οι κοινωνικές δομές-θεσμοί και το πολίτευμα τους, η ελευθερία τους η υλική ψυχική πνευματική, η δικαιοσύνη και οι νόμοι, το ύφος της εξουσίας και πως αυτή διαμορφώνει τους πολίτες της πόλεως-πολιτείας, η παιδεία και διαπαιδαγωγηση των πολιτών, οι τέχνες και εν γένει η μόρφωση και ψυχαγωγία των πολιτων κλπ (σημ: η σκέψη και ο λόγος, η ποιότητα τους, προέρχεται απο την ΕΝσυνείδηση της εσω-τερικής καταστάσεως-τελειοποίησεως του ατόμου στην αλήθεια κάθε φορά και η έκφραση τους-του λόγου-σκέψεως καθωρίζει την ποιότητα της ψυχής και ζωής του συγκεκριμένου ανθρώπου).

τα ρητά-λόγοι-σκέψεις-αλήθεια των αρχαίων ελλήνων είτε προέρχονται εκ παραδόσεως είτε ανεβρέθησαν σε γραπτή μορφή είτε αποσπάσθησαν απο ιερά-ναούς όπως τα δελφικά, συναποτελούν την ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και τον ΑΛΗΘΙΝΟ ΦΑΡΟ-ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ που οδήγησε-οδηγεί και θα οδηγεί τους έλληνες και διαυτών ολόκληρη την ανθρωπότητα, στην εν θεώ ζωή και την ηθική και πνευματική τελειοποίηση του κάθε ατόμου-προσώπου-ανθρώπου ξεχωριστά και όλων μαζί συλλογικά ως κοινωνίες-έθνη-λαοί . Η αλήθεια (αλήθειες) αυτή δείχνει επίσης και την παρελθούσα ποιότητα της ζωής των ελλήνων, τον πολιτισμό τους και το έργο τους στην ελλάδα και σε όλη την οικουμένη (αφού το έλληνον πνεύμα κάθε φορά ΜΕΤΑ- ΛΑΜΠΑΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ (αιτούντας-ζητούντας-κρούοντας) απο κάθε έλληνα απο όπου και εαν αυτός περνάει-διέρχεται-διαμένει.!)

ρήσεις σοφίας-αγάπης-αλήθειας (ούκ εν το πολλώ το εύ):
 • ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΚΟ, Η ΑΜΑΘΕΙΑ
 • Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΚΩΣ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ
 • ΕΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ, ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
 • ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ
 • ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ
 • ΤΟ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ
 • ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ
 • ΘΕΪΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
 • Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
 • ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΑΣ ΤΗ ΣΟΦΙΑ
 • ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟ
 • ΜΗ ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ
 • ΝΑ ΤΙΜΑΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
 • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ
 • ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΔΙΚΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΔΙΚΕΙΣ
 • ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΤΗ
 • Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ
 • Η ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟ
 • ΝΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΕΙΑ Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ Η ΚΑΚΙΑ
 • ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΜΕ ΒΙΑ
 • ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΗΔΟΝΕΣ ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ
 • Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΔΕ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ
 • ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ
 • Ο ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΣ
 • ΑΓΑΘΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΘΗ ΓΝΩΜΗ
 • ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ
 • Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΟΝΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΛΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ
 • Ο ΘΕΟΣ ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΝΕΙ ΤΑ ΤΑΠΕΙΝΑ
 • ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ
 • ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
 • ΤΟ ΓΛΥΚΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ
 • ΑΓΑΠΑ ΤΗ ΣΥΝΕΣΗ
 • ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΕΧΕ ΕΦΟΔΙΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ
 • ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
 • ....................
ο κατάλογος είναι μακρύς και επιφανής, σημασία έχει όμως η ουσία-πεμπτουσία του πνεύματος όλων αυτών των ρήρεων-τέκνων της αλήθειας-αγάπης-σοφίας και αυτή είναι "Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΠΟΛΙΤΗ (για να μπορέσει αυτός να καταφέρει-κατορθώσει-επιτύχει να γίνει πολιτισμένος-καλλιεργημένος-μορφωμένος-θετικά διαπαιδαγωγημένος-αγαθός-ηθικός-πνευματικός-τέλειοποιημένος ως οντότητα και προσωπικότητα, δηλαδή το να μπορέσει να γίνει ένας αυτο-πνευματούμενος εμπνευσμένος ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ" 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΥΗΤΙΚΕΣ (απόσπασμα ποιήματος):

1:μύησις-Ελλάς

εγώ είμαι η μεγάλη διδασκάλισσα Ελλάς,παρθένος και μήτηρ

εγώ είμαι η μούσα των μουσών και η παγκόσμιος αρμονία,

η μεγίστη δύναμι που συγκροτεί και συγκρατεί το σύμπαν,

η μυστική πνοή, ο μυστικός λόγος, μέσα σε κάθε ζωντανή ύπαρξι,

εγώ είμαι η μυριονόματη μήτηρ,η εύα-μαρία-σοφία,αυτή αύτη η ζωή

εγώ είμαι η μαία,η μαιευτική και το μέσα σου μαίευμα

εγώ είμαι η η λευκή μαγεία,η ιερή μαντεία και η ουράνια αστρολογία

εγώ είμαι η μυθική σφίγξ,η σοφή σίβυλλα και μεγάλη των μυστηρίων ιέρεια

εγώ είμαι η ελληνίς μητρόπολις αθηναϊς ,η ακρόπολις και ο λίθος της αθηνάς

εγώ είμαι η παγκόσμια ελεημοσύνη,η αδελφωσύνη και η αλληλεγγύη

εγώ είμαι αυτή αύτη η μνήμη της αλήθειας,η μύησις και αυτή που μυεί

5:μαθητής-μανθάνων

εσύ μήτηρ ήσουνα πάντα η θεία δήμητρα και η κόρη

εσύ η μουσική της μουσικής και η λύρα του μουσιγέτη θεού της αρμονίας

εσύ η μεγάλη παιδεύτρα των ηρώων ήρα, η ερωδιός αφροδίτη

και η τρίμορφος θεά της ζωής,της μαθητείας και της θυσίας

εσύ η μήτηρ του ερμού και η ελευθερώτρια ειλείθυϊα

εσύ η ελιξήριος αλχημεία,η σημαίνουσα προφητεία και η ερμηνεία των

σημείων και των καιρών

εσύ η λύσις και η απάντησις στο ερώτημα του ανθρώπου,εσύ η προφήτις και πυθία του θεού,εσύ η μεγάλη των μυστών μυητής

εσύ η ελλάς,αι δύο ελαίαι και η ελευθερία.εσύ ο ναός και οι κίονες,εσύ ο ομφαλός και η ασπίς των εκλεκτών σου

εσύ η πίστις ,η ελπίς,η αγάπη και η σοφία,εσύ η πάνσοφος νύμφη αικατερίνα

εσύ η αεί θάλλουσα αλήθεια, η κυριαρχούσα εγκράτεια και η αγαθοεργός υγεία

1:μύησις-Ελλάς
εγώ είμαι το ΕΙ το εν δελφοίς,το γνώθι σ’αυτόν και το μηδέν άγαν

εγώ είμαι το ΠΝΕΥΜΑ των ρημάτων ΕΙΜΑΙ και ΛΕΓΩ και ΟΡΩ και ΑΙΡΩ και ΕΡΩ

εγώ είμαι της ελευσίνος η μύησι του χρυσού στάχυ,του σίτου,της νεκραναστάσεως της φύσεως και της ελεύσεως του εκλεκτού παιδίου

εγώ είμαι της αθηνάς η γέννησι,η ζωή και τα έργα των χειρών της

εγώ είμαι το πύρ-φώς του ήλιου και της σελήνης, των διδύμων της λητούς

εγώ είμαι του ηρακλέους οι δώδεκα άθλοι

εγώ είμαι του θησέα ο μίτος της αριάδνης

εγώ είμαι του ιάσωνα η ναύς-οδηγός αργώ

εγώ είμαι η οδύσσεια του ομήρου και κάθε οδυσσέα

εγώ είμαι οι εννέα διόδοτες εντολές του κρήτα μίνωα

εγώ είμαι του οιδίποδα η μοίρα,η πρόνοια και το πεπρωμένο

εγώ είμαι του προμηθέα το πύρ, οι αλυσίδες και το μεγάλο μυστικό

6:μαθητής-μαθών

εσύ μήτηρ η απάντησις του θεού στον ερωτώντα άνθρωπο, η οδός της αυτογνωσίας του και το μέτρον της υπερβολής και της στέρησης του

εσύ η μήτηρ της πενταπλής αλήθειας του υπάρχοντος θεού και λόγου και πνεύματος,η ερούσα και αίρουσα τον σταυρόν του κόσμου και του ανθρώπου ,δια της πίστεως,της συγχωρήσεως,της μετανοίας ,της υπομονής,της ταπεινώσεως,εν αγάπη-σοφία

εσύ ,πάντα εσύ,η μυητής και μαία και μήτηρ μυήσεως και μυστηρίων

εσύ,μόνη εσύ,η τεχνίτις και προστάτις και νίκη στον αγώνα τον καλόν

εσύ,ηπνοή της αγάπης και της σοφίας του έλληνος λόγου

εσύ,ο λόγος των δωδεκάρετων ηράκλειων άθλων

εσύ ο τρόπος-το νήμα της ζωής, της μυήσεως και του θανάτου

εσύ η αστρική ναύς η διασχίζουσα τους αιθέρες και τα άστρα της μεγάλης θάλασσας

εσύ το θέατρον του κόσμου και η τρίλογος τραγωδία του αισχύλου «προμηθέας πυρφόρος,«προμηθέας δεσμώτης»,«προμηθέας λυόμενος»

εσύ ο μινωϊκός εννεάλογος νόμος περί:

α.ισότητος-δ.κοινότητος-η.ομοιότητος

β.ομόνοιας-ε.αμοιβαιότητος-θ.απλότητος

γ.εργασίας-ζ.ελευθερίας-ι.ενότητος

εσύ,ο πρό-λόγος του θεού προς τον ανθρώπο

και ο επί-λόγος του ανθρώπου προς τον θεόν

εσύ, τα δώρα:το αείζωον πύρ ,ο τροχός και ο εγράμματος λόγος,

που έσπασαν και σπάνε τις αλυσίδες του δεσμώτη ανθρώπου,

που απαντούν σε κάθε απορία ή ερώτημα ή άγνοια και λύνουν κάθε πλάνη,πρόβλημα,γρίφο,αίνιγμα και ένοχο μυστικό..............

Δεν υπάρχουν σχόλια: