Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

ΙΝΒΙ_INRI

 ("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η Παναγία κρατών κρίνον και τον κύριον
ΙΝΒΙ_INRI
ιωα:ΙΘ-17 Παρέλαβον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ' αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν. 19 ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. 20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ᾿Ιησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον ῾Εβραϊστί, ῾Ελληνιστί, Ρωμαϊστί.

ο Πιλάτος έγραψε σε μία πινακίδα, σε τρείς γλώσσες: εβραϊκά-ελληνικά-ρωμαϊκά, τον ΤΙΤΛΟΝ δηλαδή την επιγραφή-αιτία του ποιός ήταν αυτός που θα ήταν πάνω στον σταυρό  και ποια ήταν η αιτία καταδίκης του: 19 ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.δηλαδή ήταν-είναι αυτός ο οποίος (εξαιτίας του ότι-δήθεν) είπε ότι είμαι ο βασιλιάς των ιουδαίων (και συνεπώς παρέβη τον νόμο των ιουδαίων αφού δεν ήταν ο πραγματικός βασιλιάς τους αλλά και παραβίασε τον νομο των ρωμαίων αφού ο πραγματικός βασιλιάς ήταν ο ρωμαίος καισαρας) (άλλο τώρα ότι ο ιησούς ουδέποτε είπε ότι είναι βασιλιάς των ιουδαίων ή των ρωμαίων: ιωά.ΙΗ-37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ.ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς) .

ο λόγος των τριών γλωσσών ήταν: 
α) ο ιησούς ήταν εβραίος-ΕΒΡΑΙΟΙ
β) η εξουσία ήταν ρωμαϊκή-ΡΩΜΑΙΟΙ
γ) η "διεθνής" γλώσσα της εποχής ήταν η ελληνική-ΕΛΛΗΝΕΣ
(μήπως ολόκληρη η ευρώπη και ο χριστιανικός κόσμος δεν διαμορφώθηκε όντως απο αυτά τα τρία έθνη;)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4HXKjtcSDOXByrRDZwlUXe5wdZ1HtLo6rayGExRuZePYGmAfl
ΕΒΡΑΙΟΙ_ΕΛΛΗΝΕΣ_ΡΩΜΑΙΟΙ:῾Εβραϊστί, ῾Ελληνιστί, Ρωμαϊστί.
ΙΗΣΟΥΣ: ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: INRI_ΙΝΒΙ

ας δούμε πρώτα την ελληνική γραφή-λόγο:
  1. ΙΗΣΟΥΣ
  2. Ο
  3. ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ
  4. Ο
  5. ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  6. ΤΩΝ
  7. ΙΟΥΔΑΙΩΝ 
ιησούς=6γρ
ο=1γρ
ναζωραίος=9 γρ
ο=1γρ
βασιλεύς=8 γρ
των=3 γρ
ιουδαίων=8 γρ

6+1+9+1+8+3+8=36 γρ

είναι 7 λέξεις-λόγοι
και 36 γράμματα

ο 7 είναι ο αριθμός του νομου (7 πνεύματα του θεού)
ο 36 είναι η ολοκλήρωση του έργου του ουρανού στην γη (12+12 ουράνια τάγματα αγγέλων και 12 γηϊνα ισαγγελικά τάγματα =36 τάγματα.

ο 7 αναλύεται στον 28 (1-7=1+2+3+4+5+6+7=28)
ο 36 αναλύεται στον 666
 7
7 +
6
6 Δ

ο σταυρός= γη-κόσμος-άνθρωπος (Α_Δ_Β_Ν=ΑΔΑΜ).
το τρίγωνο= το πνεύμα (Ισχύς_Θέληση_Φαντασία)(αλήθεια_αγάπη_σοφία)
ο 6= η τελειότητα

αγάπη=28 (η αγάπη=ο λόγος=ο ιησούς χριστός) (α=1 ω=24)
ιαπετός=666 (ο ιαπετός=ο γενάρχης των ελλήνων) (α=1 ω=800)

Ι_Ο_Ν_Ο_Β_Τ_Ι = (συνθέτουν-συγκροτούν)=" ό,τι βίον "= (δηλαδή) ό,τι (αξίζει να) είναι ο σκοπός-λόγος-πεπρωμένον του βίου κάθε (εσταυρωμένου) ανθρώπου ! (η οδός του γολγοθά-ιησού) και μάλιστα τα τρία συνεχόμενα αρχικά γράμματα σχηματίζουν την λέξη "ίον" που σημαίνει άνθος-λουλούδι (μενεξέδες-βιολέτες-πανσέδες-κρίνα-ρόδα κλπ. ΣΗΜ: όλα τα λουλούδια ανήκουν σε 2 οικογένειες: του ρόδου=σοφία-αλήθεια και του κρίνου=αγάπη, γιαυτό την νέα τρίτη παρακλητική εποχή η ένωση του κρίνου με το ρόδο θα γεννήσει το ροδόκρινον!) .

ον-όντι=το ον-η υπάρχουσα ζωή
ίον =το άνθος (ιων-ιον)-το Ι-ώτα (ισχύς) του ΟΝτος
βιον (όντι)=ο βίος-η βιωτή-η υλική ζωή του ανθρώπινου όντος
κλπ .

Εσταυρωμένος ιησούς= (Ι_Ο_Ν_Ο_Β_Τ_Ι ) το ίον Β_Ι =το ίον=το άνθος Β=βασιλεύς Ι=ίων-των λουλουδιών= ο ιησούς πάνω στον σταυρό υπήρξε και είναι ο Βασιλιάς των ίων-λουλουδιών δηλαδή το ΡΟΔΟΝ (σύμβολο κατεξοχήν της αλήθειας και του πνεύματος της σοφίας του θεού=έων-ίων-άων) ή το ΚΡΙΝΟΝ (σύμβολο κατεξοχήν της αγάπης-ωραιότητος-παρθενίας-(το κρίνον της Μυήσεως) .
Ι_Ο_Ν_Ο_Β_Τ_Ι=
ίον =το άνθος (του ρόδου-κρίνου)
ο_β_τ_ι =ο Β(ασιλεύς)Τ(ων)Ι(ων)=ο βασιλιάς των ανθέων-λουλουδιών

ΙΝΒΙ=10+50+2+10=72
είναι τα 72 ρόδα ή οι 7 βασιλείς και οι 2 γεννήτορες τους

Ι_Ο_Ν_Ο_Β_Τ_Ι = το ΙΝΒΙ (πνεύμα) αλλά και ο ΙΝΒΙ (ιησούς-χριστός)

ιησούς=(σημαίνει) ο ΣΩΤΗΡΑΣ
ναζωραίος=ο αληθινός-ένδοξος-λαμπρός
βασιλεύς=ο βασιλιάς (βάση του λαού)
ιουδαίων=των εκλεκτών-επαινετών-αξιέπαινων 

ο εσταυρωμένος= ο κρεμάμενος-ο καρφωμένος (υψωμένος)στον σταυρό

αυτός ο εσταυρωμένος λαμβάνει την θέση του ρόδου-του ήλιου-της αλήθειας και επομένως οι άνθρωποι (πάντοτε-διαχρονικά) υπήρξαν-με σταυρωτές της αλήθειας- του ήλιου-του ρόδου και όλοι οι εσταυρωμένοι δέχθηκαν θεληματικά να γίνουν εξιλαστήρια θυματα προκειμένου να πληρωθεί (τραφεί) το τέρας-το κακό-ο δαίμων της διαβολής και εναντιότητος- ο αρχαίος δράκος-όφις .

ιησούς-ίον ρόδον και σταυρός (ΡοδόΣταυρος)

το ρόδον μυρίζει υπέροχα και ακτινοβολεί ωραιότητα αλλά και πληγώνει με τα αγκάθια του (ακάνθινος στέφανος) το δε κόκκινο χρώμα του υπενθυμίζει το αίμα και την χρειαζούμενη -απαιτούμενη θυσία του κάθε μαθητή ακόλουθου του εσταυρωμένου ιησού χριστού (θύτης-θύμα-θυσία) .
η Παναγία ρόδον το αμάραντον 

ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: (το ρόδον της Μυήσεως)
Ρ=ροδίτες προαιώνια εσφραγίσθητε
Ο=ό,τι ποιμένας αναδείξαι υμάς ηθέλησα
Δ=δούναι τοις ανθρώποις δώρια δώρα
Ο=όσα τα πέταλα του ρόδου.
Ν=νικητές επιστρέψατε το χρίσμα
(εσείς ροδίτες-υπηρέτες του έργου του ρόδου έχετε λάβει το χρίσμα του ρόδου-της ιερής αποστολής, προκαταβολής κόσμου, διότι εγώ ηθέλησα να σας καταστήσω ποιμένας ανθρώπων, για να διαδώσετε τα δώρια δώρα μου (δώρα αλήθειας-αγάπης-σοφίας-ελευθερίας-δικαιοσύνης) στους ανθρώπους, τα οποία δώρα είναι τόσα όσα και τα πέταλα ενός ρόδου ("τριαντάφυλλον")-που είναι το σύμβολο της αλήθειας. (είθε να γίνετε Νικητές) να εκπληρώσετε αυτή την αποστολή (το δέον χρέος ) και να επιστρέψετε σε μένα νικητές φέροντες αδιάφθορο και ανεξίτηλο το θείο χρίσμα-του ρόδου).

Ι_Ο_Ν_Ο_Β_Τ_Ι
το ΙΝΒΙ (πνεύμα-παράκλητος) αλλά και ο ΙΝΒΙ (ιησούς-χριστός)

Ι-ερείς (ιππότες)
Ν-αού (ναϊτες)
Β-ασιλείς (οι απο ανατολής ηλίου)
Ι-ερουσαλήμ (ΚΑ´\ΚΑΙ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.)

(αποκ.ΚΑ-16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί. 17 καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου).
Ι-σις (ιησούς)
Ν-ότου (ναζωραίος)
Β-ασίλισσα-του Σαβά (βασιλεύς)
Ι-ερουσαλήμ (ιουδαίων)

(ματθ.ΙΒ-42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε).


ίσις=
"Εγώ ειμί παν το γεγονός και το ον και το εσόμενον και το εμόν πέπλον ουδείς πω θνητός απεκάλυψεν"(δηλαδή εγώ είμαι ό,τι υπήρξε-στο παρελθόν-ΗΝ, υπάρχει-στο παρόν-ΩΝ, και πρόκειται να υπάρξει-στο μέλλον-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ (ώς αλήθεια) , και τον δικό μου πέπλον (της ύπαρξης-αλήθειας) ουδέποτε θνητός αποκάλυψεν (πλήρως).


Ι-ωνες (Ελληνες-Ιαπετοί)
Ν-έα ιερουσαλήμ(πνευματική=γ διαθήκη=α+β+γ)
Β-ίβλος (παλαιά+καινή=α+β διαθήκες)
Ι-ουδαίοι (Εβραίοι-Ισραήλ)
(ματθ.ΙΒ-38 Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰμὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου. 40 ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας).

ιωνάς-ίωνας=εβραίος-έλληνας

3+3=6= (ΙΝΒΙ=9+13+2+9=33=6)