Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

η Παρθένος ΜαριάΜ

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 Χαίροις παρ' ημών αγία Θεοτόκε Παρθένε, τό σεπτόν κειμήλιον απάσης τής οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, τό χωρίον τού αχωρήτου, ο ναός ο ακατάλυτος. Χαίροις εξ ής Αμνός ετέχθη, ο αίρων τήν αμαρτίαν τού κόσμου.
το όνομα της Παρθένου-Θεοτόκου είναι ΜΑΡΙΑΜ (παρότι επικράτησε το Μαρία-χωρίς το τελευταίο Μ : Ματθ. 1:18-21 του δε ιησου χριστου η γεννησις ουτως ην μνηστευθεισης γαρ της μητρος αυτου μαριας τω ιωσηφ πριν η συνελθειν αυτους ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ πνευματος αγιου. ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων και μη θελων αυτην παραδειγματισαι εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην. ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντος ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη αυτω λεγων ιωσηφ υιος δαβιδ μη φοβηθης παραλαβειν μαριαμ την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ πνευματος εστιν αγιου. τεξεται δε υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άγγελος κυρίου την αποκαλεί ΜΑΡΙΑΜ και όχι Μαρία, ας εξετάσουμε τώρα το πόση σημασία έχει ένα Μ και μάλιστα ΕΛΛΗΝΙΚΟ !).
ΜΑΡΙΑΜ
Μ=12
Α=1
Ρ=17
Ι
=9
Α=1
Μ=12

Μ_αριά_Μ: το πρώτο-Α και το τελευταίο γράμμα-Ω του ονόματος της είναι Μ_Μ . το γράμμα Μ είναι το 12ο στην σειρά των 24 της ελληνικής ΑΒ=Α_Ω. η παρουσία των 2Μ δηλώνει αφενός ομοία διπολικότητα (ΜΜ) και αφετέρου περιλαμβάνει ισομερώς το σύνολο των 24 στοιχείων-γραμμάτων του Ελληνος Λογου-της ελληνικής γλώσσας:
αβγδεζηθικλΜ=12=Μ
νξοπρστυφχψω=12=Μ
12+12=24=απο το Α εως το Ω= το σύνολο των στοιχείων της ελληνικής ΑΒ, αλλά και ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ο ιδιαίτερος χαρακτήρας-η ιδιαίτερη παρασία(διπλή) του γράμματος Μ, το οποίον ορίζει-καθορίζει το πέρας της πρώτης δωδεκάδος η οποία πνευματικά αντιστοιχεί στην ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (1-12=Α) όπως και η 2η δωδεκάδα πνευματικά αντιστοιχεί στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΩΦΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (13-24=Ω).

στους εβραίους:
Μεσσίας=Mashiach=χριστός-κε-χρισμένος την χάρη-ευλογία-δύναμη του αγίου πνεύματος, ο Μεσσίας στους εβραίους είχε βασικά την έννοια του ερχόμενου λυτρωτή-ελευθερωτή του έθνους-λαού των εβραίων απο τους ρωμαίους και τους ειδωλολάτρες και ο οποίος θα κατέληγε να γίνει οικουμενικός βασιλιάς του κόσμου.
Μεναχέμ=MenacheM=Παράκλητος=ο ερχόμενος βασιλιάς-λυτρωτής-ελευθερωτής και παρήγορος του λαού (εν τέλει οι δύο όροι-επιθετικοί προσδιορισμοί μεσσίας-μεναχέμ, ταυτίζονται στο πρόσωπο ενός ερχόμενου βασιλιά λυτρωτή και προστάτη-παρήγορου του λαού του ισραήλ).

στούς έλληνες: αντίστοιχες ιδέες υπήρχαν στα πρόσωπα του Σωτήρος Διός, του ερχόμενου Υπερβόρειου Απόλλωνα-Ηλιου, της Λευκής Θεάς ή Λευκοθέας (Σαμοθράκη) και του ερχόμενου ελευσίνιου παιδίου (που όπως αποδείχθηκε υπονοούσαν τον ιησού χριστό) και του εσταυρωμένου Προμηθέα κλπ

Επιπροσθέτως τα 2Μ αποκαλύπτουν: το πρώτο Μ ότι αυτή-η ΜαριάΜ θα γινόταν η Μήτηρ του Μεσσία και συνεπώς ήταν η ΕΚΛΕΚΤΗ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ για να υποδεχθεί στους κόλπους της το φως του θεού-τον λόγο του θεού:ιησούν χριστόν και το δεύτερο Μ ότι αυτή ήταν-είναι-και θα είναι η ΑΕΙ_παντοτινή Μήτηρ της Μυήσεως στην αλήθεια του Λόγου-της Αγάπης του θεού (όλη η Μύηση στον έλληνα Λόγο-Σοφία είναι η ΑλφαΒήτα=Α_Ω στοιχεία_γράμματα).

Μ_αρία= Μεταξύ των 2Μ η λέξη_Λόγος αρία δηλαδή: η λευκή_εκλεκτή_αγνή του θεού και αυτή είναι α) η Μήτηρ του Μεσσία και β) η Μήτηρ της Μυήσεως στην αλήθεια-αγάπη.

ΜΑ_ρί_ΑΜ= ΜΑ+ΜΑ=μάμα=η μητέρα και Ρία=η μήτηρ ρέα=αυτή που γέννησε τον ΔΙΑ=αντιστοιχεί στον Χριστό-Λόγο (τραδικός-σε όλους τους κόσμους=Δίας-Ποσειδών-Πλούτων).

ΜΑΡΙΑΜ=(λατινικά)=εκ του Mare=θάλασσα (γη-θάλασσα-ουρανός) δηλαδή η αγάπη-θέληση του λόγου=ποσειδών.

το επόμενο 2ο γράμμα μετά το αρχικό Μ και πρίν το τελικό Μ, ειναι το Α που αντιστοιχει στην Μονάδα=1.
Α=1
Α=1
αλλα και συνθέτουν μαζί τόσο την Δυάδα (1+1=2=Β)= 2=Β το οποίο προσδιορίζει ως 2ο γράμμα την αγάπη-θέληση αλλά και την Βασίλισσα των ουρανών:

Α=1=ΙΣΧΥΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ
Β=2=ΘΕΛΗΣΗ-ΑΓΑΠΗ
Γ=3=ΦΑΝΤΑΣΙΑ=ΣΩΦΙΑ

τα προσδιορίζουν ακόμη την εντολή του Λόγου που θα γεννούσε στην γη ως άνθρωπο αλλα και του οποίου η ίδια αποτελεί ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ και η εντολή αυτή είναι: "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ"

το 3ο κατα σειράν γράμμα του ονόματος της Παρθένου-Μητέρας του Λόγου: μαΡιάμ: είναι το Ρ, δηλαδή το 17ο στοιχείο-γράμμα κατα σειράν (και 12 απο τα σύμφωνα, που αντιστοιχεί στο Μ). το Ρ, προσδιορίζει (εκτός των άλλων) για την εποχή των ιχθύων και του Λόγου του θεού-ανθρώπου Ιησού Χριστού: το Ρήμα Θεού δηλαδή τον Γεννώμενο απο την Θεία Παρθένο_Μητέρα: Λόγο_Ρήμα Θεού, τον ιησού χριστό (ιωά:14-10-οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα (οι λόγοι) ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα.).

το 4ο γράμμα του μαρΙάμ: είναι το γράμμα Ι_ώτα και βέβαια προσδιορίζει το όνομα του Ρήματος_Λόγου του θεού που ενσαρκώθηκε στον κόσμο, και αυτός ήταν-είναι-και θα είναι ο Ι_ησούς Χριστός !

μαριάμ=12+1+17+9+1+12=52=7
2=αγάπη-θέληση-πνεύμα(1_2_3)
5=λόγος-ψυχή (αιθήρ)
7=νόμος (τριπλή δημιουργία)-ύλη  


μαριάμ=6 γράμματα=τελειότης (3+3=σφραγίδα εκλεκτού)
μαριάμ=(αναδιατάσσεται σε)=άρμα + Μ_Ι

το άρμα= (ταρώ 7η)= βασιλικό σύμβολο-κινητός θρόνος των βασιλέων και τα αρχικά Μ=μαριάμ (η οποία θα γεννούσε τον Μεσσία) Ι=ιησούς (κάθετο δίπολο) (Μαρία-Ιωάννης=οριζόντιο δίπολο). η ΜαριάΜ υπήρξε και είναι το ΟΧΗΜΑ-ΑΡΜΑ του λόγου-ιησού χριστού στον κόσμο της ύλης.

Ταρώ 7η= ο αρματηλάτης άρχων βασιλεύς =ο σωτήρας-ανθρωπόθεος-θεάνθρωπος επι της γής, ο υπέρτατος κυρίαρχος του σύμπαντος=η ουράνια αγάπη του λόγου του θεού..(σημ: πνευματικά το πνεύμα είναι άυλον-άμορφον-απρόσωπον και δύναται ενσαρκούμενον να λάβη μορφή άρρενος ή θήλεως αναλόγως του χρεωστούμενου-υπηρετούμενου έργου..κλπ)

Μ_Α_Ρ_Ι_Α
Μήτηρ ΜαρίαΜ
Μήτηρ Μεσσία
Μήτηρ Μυήσεως
Αρία-Αγνή-Αγάπη(αριά-δνη)
Αγαπάτε Αλλήλους
Ρήμα-λόγος θεός
Ιησούς Χριστός

σημ: η Παναγία Παρθένος και Μήτηρ Θεού: η ΜαριάΜ: (η πνευματικη οντότητα-το πνεύμα που την δημιούργησε και που αυτή φιλοξενούσε) είναι η Βασίλισσα του Πνευματικού Ουρανού ( των ουρανών) και Γεννήτωρ-Ηγήτωρ των 12 + 12 αγγελικών και αρχαγγελικών ουράνιων ταγμάτων (12=Μ + 12= Μ) και κατεπέκταση Μήτηρ όλων των ανθρώπων οι οποίοι προωρίζονται να καταστούν Ισαγγελικά πνεύματα (+ 12=Μ). η Εικόνα της ΔΕΗΣΕΩΣ με την παναγία αριστερά και δεξιά τον πρόδρομο και τον ΧΡιστό στο κέντρο, («ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι' εμού» (Ιωάν.14,6). ) αποτυπώνει την μετά την έλευση του χριστού ουράνια ιεραρχία: άρχων ο ιησούς χριστός συνάρχοντες οι δύο εκλεκτοί γεννήτορες του ουρανού: Παρθένος Μαριάμ_Ιωάννης Πρόδρομος.(«ιδού εγώ μεθ ' υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος»(Ματθ.28,20).)

Δεν υπάρχουν σχόλια: