Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Ελλήνων Γράμματα Σωφίας

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 1. Θεού Σοφία ("πνεύμα ο θεός")
 2. Ουρανού Σωφία ("ο θεός και αντ'αυτού")
 3. ανθρώπου σοφία-επιστήμη/φιλοσοφία (διάνοια)
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
 1. Α-ΑΛΗΘΕΙΑ= 24.   Ω-ΩΝ
 2. Β-ΒΟΥΛΗΣΙΣ=23.  Ψ-ΨΥΧΗ
 3. Γ-ΓΕΝΕΣΙΣ=  22.    Χ-ΧΙΑΣΜΟΣ
 4. Δ-ΔΥΝΑΜΙΣ= 21.   Φ-ΦΩΣ
 5. Ε-ΕΓΩ-είναι =20.   Υ-ΥΨΩΣΙΣ
 6. Ζ-ΖΩΗ=        19.    Τ-ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ-τάξις
 7. Η-ΗΘΙΚΗ=    18.    Σ-ΣΩΦΙΑ
 8. Θ-ΘΥΣΙΑ=    17.     Ρ-ΡΑΒΔΟΣ
 9. Ι-ΙΣΧΥΣ=      16.     Π-ΠΝΕΥΜΑ-ποιμήν
 10. Κ-ΚΟΣΜΟΣ=15.    Ο-ΟΝ
 11. Λ-ΛΟΓΟΣ=   14.    Ξ-ΞΥΛΟΝ
 12. Μ-ΜΥΗΣΙΣ= 13.    Ν-ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ και Ο ΩΝ είναι η ΑΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ της δημιουργίας- των πνευματικών όντων- των κόσμων κλπ. συνεπώς όλες οι προσπάθειες και ο καλός-θετικός αγώνας του ανθρώπου εκεί θα πρέπει να κατατείνει-στηρίζεται-κρατιέται κλπ. (σημ: ο αγώνας και η προσπάθεια προς κάθε τι που εμποδίζει την σχέση-επικοινωνία-ενότητα με την αλήθεια- τον θεό, χωρίς όμως την ανταποδοτική χρήση βίας-αδικίας-παραπλάνησης κλπ. δηλαδή χωρίς να γίνεται χρήση εκ μέρους του μαθητή-ασκητή-αθλητή-αγωνιστή των ίδιων μέσων πιου χρησιμοποιεί ο εχθρός το κακόν ή ο κακός άνθρωπος.) .
Η ΒΟΥΛΗΣΙΣ είναι αρετή της αγάπης του πνεύματος και Η ΨΥΧΗ είναι κατάσταση-έκφραση- διάχυση-μεταμόρφωση-θυσία της αγάπης με σκοπό να γίνει η γέφυρα-κλίμακα της ανόδου των κατώτερων πνευματικών όντων προς την αλήθεια και τον όντως ώντα .
Η ΓΕΝΕΣΙΣ είναι Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ της τριπλής δημιουργίας (πρώτον της Πνευματικής η οποία είναι αμειγής κακού-το στερέωμα και η οποία αποτέλεσε τον Γεννήτορα της ψυχής και της ύλης-τα ύδατα και η γη) και Ο ΧΙΑΣΜΟΣ είναι η κατάσταση της ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ) των δύο κόσμων της πτώσεως (αιθήρ-ύλη). Συνεπώς οφείλει ο άνθρωπος να φροντίζει να ΓΝΩΡΙΖΕΙ την δημιουργία όσο και την δισυνθετότητα που επικρατεί σε αυτήν- και στον εαυτό-εγώ του, αφού και αυτός είναι μέρος της δημιουργίας-το ον και να αγωνίζεται-προσπαθεί να ΑΙΡΕΙ (άρσις του σταυρού) αυτή την δισύνθετη κατάσταση, δια μεταλλαγής-μεταμόρφωσης-μετουσίωσης του κακού του και του κακού στον κόσμο (βία-αδικία-αναλήθεια-πλάνη κλπ).
Η ΔΥΝΑΜΙΣ είναι (δύναμις δυαδική) ΔΥΝΑΜΙΣ Θετική και ΔΥΝΑΜΙΣ Αρνητική (αντι-θετική/αντίθετη), συνεπώς η ΔΥΝΑΜΙΣ η θετική είναι φωτεινή-είναι ΤΟ ΦΩΣ και η δύναμις η αρνητική-αντίθετη είναι το ΣΚΟΤΟΣ. Είναι λοιπόν φυσικό ότι ολόκληρη η δημιουργία και ο άνθρωπος-το ον, ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ- ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ-ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΝΤΑΙ απο τις δύο αυτές δυνάμεις, την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ (δημιουργός) και την (αντι-δημιουργική) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ (Διάβολος), έτσι το πρωταρχικό Δημιουργικό έργο του ανθρώπου είναι να γίνει και να αποκτήσει ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ να γίνει Διακριτικός του καλού και του κακού (για να μπορεί να Διαχωρίζει την ήρα-το κακόν απο το στάρι-το καλόν).
ΤΟ ΕΓΩ-είναι, είναι ο (κατουσίαν) άνθρωπος ο οποίος είναι δυαδικός και δισύνθετος αμειγώς πνευματικώς καλού-κακού πνεύματος και ο οποίος χρήζει ηθικής τελειοποιήσεως (το κακό του) και ΥΨΩΣΕΩΣ πνευματικής (το εγώ του).ΤΟ ΕΓΩ του θα πρέπει να ΥΨΩΘΕΙ απο το γήϊνο επίπεδο της δισυνθετότητος στο ουράνιο της πνευματικής απλότητος.  Η ηθική τελειοποίηση γίνεται δια της αγάπης, απο αγάπη και με την αγάπη, η οποία εκπληρώνεται με την πλήρη άφεση-συγχώρεση του συνανθρώπου (εχθρού) και επιπροσθέτως με την προς αυτόν αλληλεγγύη-βοήθεια-συμπάθεια-υποστήριξη κλπ. Είναι η εντολή του ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ_ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ. Η ΥΨΩΣΙΣ είναι η Πνευματική εν Σωφία ανύψωσις δηλαδή Πνευματική Τελειοποίησις (πληρότητα-τελειότητα αγάπης-ηθικής και σωφίας πνευματος) .
πέρας του Α' μέλους 

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ο Τσίπριος και οι 300

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις" (αριστείδης ο δίκαιος)- τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
1
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
2
Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
17
Μόλις εἶδε τὴν ὁρμή σου
ὁ οὐρανός, ποὺ γιὰ τ᾿ς ἐχθροὺς
εἰς τὴ γῆ τὴ μητρική σου
ἔτρεφ᾿ ἄνθια καὶ καρπούς,
18
ἐγαλήνευσε καὶ ἐχύθη
καταχθόνια μία βοὴ
καὶ τοῦ Ρήγα σου ἀπεκρίθη
πολεμόκραχτη ἡ φωνή
 78
Ὢ τρακόσιοι! σηκωθῆτε
καὶ ξανάλθετε σ᾿ ἐμᾶς·
τὰ παιδιά σας θέλ᾿ ἰδῆτε
πόσο μοιάζουνε μ᾿ ἐσᾶς.
94
Ἄ! τὸ φῶς, ποὺ σὲ στολίζει
σὰν ἡλίου φεγγοβολὴ
καὶ μακρόθεν σπινθηρίζει,
δὲν εἶναι, ὄχι, ἀπὸ τὴ γῆ·
95
λάμψιν ἔχει ὅλη φλογώδη
χεῖλος, μέτωπο, ὀφθαλμός·
φῶς τὸ χέρι, φῶς τὸ πόδι,
κι ὅλα γύρω σου εἶναι φῶς.
123
Εἰς αὐτήν, εἶν᾿ ξακουσμένο,
δὲν νικιέσαι ἐσὺ ποτέ·
ὅμως, ὄχι, δὲν εἶν᾿ ξένο
καὶ τὸ πέλαγο γιὰ σέ.
127
Δὲν νικιέσαι, εἶν᾿ ξακουσμένο,
στὴν ξηρὰν ἐσὺ ποτὲ
ὅμως, ὄχι, δὲν εἶν᾿ ξένο
καὶ τὸ πέλαγο γιὰ σέ.
137
ἡ κατάρα ποὺ εἶχε ἀφήσει
λίγο πρὶν νὰ ἀδικηθῇ
εἰς ὁποῖον δὲν πολεμήσῃ
καὶ ἠμπορεῖ νὰ πολεμῇ.
138
Τὴν ἀκούω, βροντάει, δὲν παύει
εἰς τὸ πέλαγο, εἰς τὴ γῆ,
καὶ μουγκρίζοντας ἀνάβει
τὴν αἰώνιαν ἀστραπή.
139
Ἡ καρδιὰ συχνοσπαράζει...
Πλὴν τί βλέπω; Σοβαρὰ
νὰ σωπάσω μὲ προστάζει
μὲ τὸ δάκτυλο ἡ θεά.
140
Κοιτάει γύρω εἰς τὴν Εὐρώπη
τρεῖς φορὲς μ᾿ ἀνησυχιά·
προσηλώνεται κατόπι
στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἀρχινᾷ:
141
«Παλληκάρια μου! οἱ πολέμοι
γιὰ σᾶς ὅλοι εἶναι χαρά,
καὶ τὸ γόνα σας δὲν τρέμει
στοὺς κινδύνους ἐμπροστά. 
http://users.sch.gr/zskafid/dragon/lernea_hydra.jpg 
Ο Ηρακλής με την βοήθεια του Ιφικλή 
φονεύει την λερναία ύδρα