Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Ελλήνων Γράμματα Σωφίας-5

 
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(Ελλήνων Γράμματα Σωφίας)
(Ελλήνων Γράμματα Σωφίας-2)
(Ελλήνων Γράμματα Σωφίας-3)
(Ελλήνων Γράμματα Σωφίας-4)
 1. Α-ΑΛΗΘΕΙΑ= 24. Ω-ΩΝ
 2. Β-ΒΟΥΛΗΣΙΣ=23.Ψ-ΨΥΧΗ
 3. Γ-ΓΕΝΕΣΙΣ=  22. Χ-ΧΙΑΣΜΟΣ
 4. Δ-ΔΥΝΑΜΙΣ= 21.Φ-ΦΩΣ
 5. Ε-ΕΓΩ-είναι =20.Υ-ΥΨΩΣΙΣ
 6. Ζ-ΖΩΗ=         19.Τ-ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ-τάξις
 7. Η-ΗΘΙΚΗ=    18. Σ-ΣΩΦΙΑ
 8. Θ-ΘΥΣΙΑ=    17. Ρ-ΡΑΒΔΟΣ
 9. Ι-ΙΣΧΥΣ=      16. Π-ΠΝΕΥΜΑ-ποιμήν
 10. Κ-ΚΟΣΜΟΣ=15.Ο-ΟΝ
 11. Λ-ΛΟΓΟΣ=   14. Ξ-ΞΥΛΟΝ-σταυρός
 12. Μ-ΜΥΗΣΙΣ= 13. Ν-ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ
Η ΜΥΗΣΙΣ είναι ταυτισμένη με την ΑΛΗΘΕΙΑ είναι η ΜΥΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-αγάπη- σοφία θεού: "και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" αποκάλυψε ο Λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός. Η ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ είναι η ΣΥΝΕΣΗ δηλαδή η αρετή που σχετίζεται με την ΦΡΟΥΡΗΣΗ την οποία οφείλει διαρκώς ο άνθρωπος να εκδηλώνει και να εγρηγορεί. ΝΟΥΝ_ΕΧΕΙΑ σημαίνει έχω τον νού-διάνοια μου σε εγρήγορση- προσοχή- σωφροσύνη-περίσκεψη-σύνεση-κατάσταση διαύγειας και αντιληπτικότητος (πχ. δεν είμαι αφηρημένος-απρόσεκτος-ανόητος-άσχετος-μεθυσμένος-άστατος-βίαιος κλπ.). η μύησις είναι μια διαδικασία-πόρευση-γνώση εσωτερική και όχι εξωτερική και η νουνέχεια είναι ο φρουρός της εξωτερικής πύλης που οδηγεί στην εσωτερικότητα και το ανθρώπινο πνεύμα.

ο άνθρωπος και ο κόσμος είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και είναι δημιουργημένοι δυαδικά απο πνεύμα καλού και πνεύμα κακού αμειγώς συγκροτημένα τα δύο πνεύματα εις τρόπον ώστε να μπορεί το αποτέλεσμα τους, το εγώ-ον-δισύνθετο πνεύμα, να λειτουργεί ισόρροπα και με αρμονικότητα αλλα και ενοποιημένα στο υλικό περιβάλλον που τοποθετήθηκε (σημ: ομοίως και ο κόσμος-γη-φύση: απο την μία πλευρά παρατηρεί-βιώνει κανείς την Αρμονικότητα και Φυσική-Κανονική λειτουργία της Υλικής Δημιουργίας-Φύσης και απο την άλλη παρατηρεί-βιώνει εντός αυτής τον "νόμου του ισχυρού" την φυσική και ανταποδοτική βία των έμβιων όντων και εν γένει βλέπει την δημιουργικότητα με τις φυσικές καταστροφές, την ζωή και τον θάνατο) .


κόσμος-γη=περιβάλλον-περιέχον

άνθρωπος-εγώ=ον-περιεχόμενο

ο άνθρωπος λοιπόν, έχει ανάγκη φρούρησης (νουνέχεια-σύνεση-προσοχή) αλλά και προστασίας (νόμος-θεός-θεία πρόνοια) για να μπορέσει α) να επιβιώσει β) να δια- παιδαγωγηθεί γ) να εργασθεί δ) να μυηθεί ε) να εκπληρώσει-υπηρετήσει το έργο της αποστολής-προωρισμό του .

σε έναν κόσμο όπου το κακό έχει την ίδια ελευθερία με τον άνθρωπο και το πνεύμα του καλού και καθώς στις μέρες μας η ζυγαριά (λόγω των ανθρώπινων σφαλμάτων- παθών- ελαττωμάτων- παραλείψεων- εγκλημάτων- αμετανοησιών- εχθροπραξιών- κακοποιών επιλογών κλπ) έχει γύρει προς το μέρος του κακού, αντιλαμβάνεται κάθε σώφρων και προσεκτικός άνθρωπος σε τι μοιρα-κατάσταση μειονεκτική έχει περιέλθει τόσο ο άνθρωπος όσο και οι κοινωνίες αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα η οποία εσχάτως απειλείται απο εξαφάνιση και ολοκληρωτική αυτο-καταστροφή λόγω των πυρηνικών όπλων και κακοποιών επιλογών των ηγετών της ανθρωποτητος και που αφορούν τόσο τους λαούς-κοινωνίες όσο και την φύση και το περιβάλλον.


1-επιβίωση= ανάγκη-ζωή (διαβίωση-συνβίωση)
2-δια-παιδαγώγηση= παιδεία- γνώση- επιστήμη- φιλοσοφία- ιστορία (έξω-τερικότητα)
3-εργασία=βίωση-θέληση-αγάπη- αλληλεγγύη (υποχρεώσεις-καθήκοντα)
4-μύηση= αυτοπνευμάτωση-αλήθεια και πνευματική σωφία (εσω-τερικότητα)
5-υπηρεσία=Ταπεινότης- Προσευχή- Διάχυση- Θαυματουργία- Αφάνεια
κόσμος=εξωτερική πύλη-είσοδος του ναού=
διάνοια=ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ-προσοχή-φρούρηση του κακού(απο το κακόν)


ουρανός=εσωτερική πόλις=ναός θεού=
πνεύμα=ΜΥΗΣΙΣ στην σωφία-αλήθεια-αγάπη-σοφία του θεού

ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ= 103=4=ύλη-κόσμος
νούν--Ε--χεια
4------1-----4


τα πρώτα 4 γράμματα=61= 7=ο νόμος-φρουρός-αγρυπνεί

το μεσαίον Ε========== 5=άνθρωπος-το εγώ-5Α=ορθοστατεί

τα 4 τελευταία=37= 10=1==1=ενοποιεί εξωτερικό-εσωτερικό έργο

ΜΥΗΣΙΣ= 84=12=3=πνεύμα-ουρανός

2-ΜΥ=32=5=το εγώ-=ορθοστατεί-πνευματικά-3 εν αγάπη-σωφία-2

2-ΗΣ=25=7=νόμος-ηθική τελείωση

2-ΙΣ=27= 9=πνευματική εν σωφία τελείωση-μύησις στην αλήθεια

νουνέχεια=νούν-έχω=νουνεχώ-φρονώ-είμαι σωφρων εφόσον βρίσκομαι έξω στον κόσμο-ύλη τον κόσμο όπου το κακον κυριαρχεί-εξουσιάζει .

μύησις=μή οίησις (όχι αλαζονεία) και μυεί ίσις (σε μυεί η θεά ίσις=αλήθεια) δεν μπορείς να εισέλθεις στον έσω χώρο-κόσμο του φωτός βέβηλος και αλαζών και ρυπαρός αλλά καθαρός- αγνός- θεληματικός- αγαπών- θέλων την αγνή πνευματική αλήθεια- τον θεόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: