Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

έτος 2016 στην δίνη δεινών οδυνών

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες και:)
2016= είναι το 16ον έτος του 21ου αιώνα (και συνέχεια του έτους 2004).
16=Π=Πύρ
21=Φ= φώς 
το Θείον Πυρφώς είναι εκδήλωση της αγάπης-σοφίας του Λόγου-Πνεύματος στον θεό αλλά και στον δισύνθετο κόσμο μας την γη και τους ανθρώπους της, εδώ όπου επικρατεί η πνευματική αμειγής δισυνθετότητα καλού-κακού πνεύματος και υφίσταται ως αντιδραστική παρουσία και αντενέργεια η αντίδραση στο πνευματικό πυρ-φως του θεού, το αντιπύρ της αντισοφίας του κακού και το σκότος της αντιαγάπης του κακού.

ΠΥΡ----ΑΝΤΙΠΥΡ
ΦΩΣ----ΣΚΟΤΟΣ

Γένεση:-1 ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. 4 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο  ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία. 

θείον πύρ-φως=αγάπη-σοφία=δημιουργός του παντός (τριπλή δημιουργία: πνευματική-ψυχική-υλική).
ενάντιον αντιπύρ-σκότος=αντιαγάπη-αντισοφία=καταστροφέας του παντός (υλικός και ψυχικός κόσμος).

Π= του θεού (αλήθεια-αγάπη-σοφία)
πνεύμα σοφίας-πνευματικό πύρ-παράκλητος (=παρήγορος)
(παντοκράτωρ-πρόδρομος-παναγία) 

Π= του κακού (πλάνη-αδικία-αναλήθεια)
πνεύμα πονηρόν-πνευματικός πειρασμός-πνευματικός πόλεμος
(κοσμικός άρχων-προδοσία-πτώση) 

το πνεύμα του θεού = Π (το +=συν=θετικόν)
ο δημιουργός δια μέσου των ανθρώπων του Πνεύματος: ΠΠΠ=πνευματικός παγκόσμιος πολιτισμός (που τέτοιος στο παρελθόν πολλές φορές-εξακολουθητικά υπήρξε ΜΟΝΟΝ ο ελληνικός πολιτισμός (προϊστορία- αρχαιότης- αλεξανδρινοί χρόνοι- βυζάντιο-μεταβυζαντινός και σύγχρονος πολιτισμός και βέβαια ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΗΣ).

το πνεύμα του κακού= Π (το -=μείον=αρνητικόν)
ο καταστροφέας του πολιτισμού δια των ανθρώπων του κακού πνεύματος: ΠΠΠ= (αντί) πύρινος παγκόσμιος πόλεμος (και τώρα την Γ' εποχή διαρκούντος του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου θα ολοκληρωθεί και ο (μετά τον πνευματο-ηθικό-οικονομικό) Πυρηνικός Παγκόσμιος Πόλεμος, η συνέχεια του ενός (ουσιαστικά) και μόνον πολέμου: Α' και Β' και Γ' παγκόσμιου πολέμου).

πύρινος πόλεμος=(αντιπύρινος) το πνεύμα του κακού-πλάνης δια του πονηρού-πειραστικού του πνεύματος, εξωθεί τον άνθρωπο (με διάφορα δέλεαρ: συμφέρον-χρήμα-φήμη κλπ) σε πράξεις κοσμικού προσανατολισμού και βιώσεως-διαβιώσεως της υλικής του ζωής: (κυρίως για τούς έχοντες και κατέχοντες- οι οποίοι θεωρούν ότι γιαυτούς δεν υπάρχουν όρια και όλα επιτρέπονται) ηδονές- μέθη- αγορές- μόδα- διασκεδάσεις- κοσμικά αγαθά- υλική ευμάρεια- κατανάλωση- υλισμός- ευδαιμονισμός-αθεϊα- ομοφυλοφιλία- κτηνοβασία- φαρμακεία- μαγεία- μαγκανεία- σατανισμός- όργια παντός είδους κλπ κλπ. κεντρικό σύνθημα του πύρινου πολέμου: "όλα για τους λίγους και τίποτα για τους πολλούς" και εξαιτίας αυτού υπάρχει η αιτία όλων των κακών: ο πόλεμος των αντιθέσων-συμφερόντων-θρησκειών-ιδεολογιών-θεωρειών-γεωπολιτικών και πλουτοπαραγωγικών πηγών-ελέγχου οικονομιών-παγκόσμιας εξουσίας και χρήματος κλπ (συμφέρον- χρήμα- (αυτο) προβολή: η οδός της εξουσίας-δηλαδή της απωλείας) .

πυρηνικός πόλεμος: = ο πόλεμος με χρήση πυρηνικών- ατομικών- υδρογονικών- χημικών-βιολογικών- θερμικών ακτινοβόλων- σεισμικών- κλπ.

πύρινη ειρήνη : = το πνεύμα του καλού-αλήθειας δια της σοφίας και της αγάπης του, έλκει και επηρρεάζει θετικά τον άνθρωπο σε πνευματικά και ηθικά και κοσμικά έργα- πράξεις- αποφάσεις- εφαρμογές- ενέργειες-δημιουργήματα, θετικά και δημιουργικά του καλού που ευεργετούν και εξυπηρετούν το σύνολο των ανθρώπων, τις κοινωνίες και καθε άνθρωπο ατομικά και προσωπικά : Δικαιοσύνη για όλους- Ισοτιμία- Ισομοιρία- Αγάπη και Αλληλεγγύη- συμμετοχή στην τέχνη και τον πολιτισμό όλων των πολιτών- ευνομία και ευπορία για όλους- κοινωνία και πρόνοια για όλους- κατάργηση των όποιων προνομίων των ολίγων και εξίσωση όλων κοινωνικά οικονομικά ηθικά και πνευματικά κλπ κλπ. κεντρικό σύνθημα της πύρινης ειρήνης: " δωρεάν διάθεση των δυνάμεων όλων για όλους και παροχή των πάντων προς πάντας" ! (αγάπη & δικαιοσύνη, σωφροσύνη & αλληλεγγύη, σωφία & αλήθεια: η οδός της σωτηρίας- ηθικοπνευματικής τελείωσης).

ειρήνη παρακλητου= η ειρήνη-πυρήνη του αγίου πνεύματος-της αληθείας-ελευθερίας, όπου εν είδει βροχής και υετού, θα κατακλυσθεί ο κόσμος-γη και ο άνθρωπος-ανθρωπότητα με νάματα καλού- ειρήνης- ευλογίας- πνευματικής χάριτος- πνευματικών χαρισμάτων- πύρινων πνευματικών του καλού ευεργεσιών- πνευματικών ρευμάτων φωτός- πυρός- σοφίας- αγάπης -πίστεως και δυνάμεων θαυματουργικών- ιαματικών- διακριτικών- προφητικών κλπ.

2016
20=Υ= Υδροχόος
16=Π= Παράκλητος (πνεύμα-πυρ)
(υδροχόος=126 και 2016= 126-υδροχόος & 0=η ανθρωπότης του κακού=με μηδενικό πνευματικό περιεχόμενο-0)

20=Υ= Υλη-Υλοκρατία (υλοφροσύνη-υλιστικότης)= ΥΠοδούλωση
16=Π= Πονηρόν Πνεύμα (παράγων προσβολής-πολέμου-πτώσεων των ανθρώπων)

και η αντι-μετώπιση του πνεύματος αυτού γίνεται:

με Πίστη στον θεό- προς τα άνω
με ΥΠομονή στο κακό- προς τα κάτω
(ΥΠαγωγή νοός Πνεύματι-θεού--ΥΠερβατική Προοπτική)

ο Πόλεμος πάντοτε επιφέρει 2 καταστάσεις:

α) την Πτώση-καταστροφή-θάνατο των κατεστημένων Πύργων του κακού (πύργοι-ουρανοξύστες, παράλογες-πλανεμένες φιλοσοφικές ιδεολογίες-αθεϊστικές και υλιστικές θεωρίες κλπ).
β) την Αφύπνιση-Αναγέννηση-ανάσταση μέσα απο τις στάχτες και τα ερείπια, ενός νέου ηθικοπνευματικού και τεχνοοικονομικού πολιτισμού και μία νέα προοπτική στις ανθρώπινες σχέσεις κλπ.

1Β-2Γ-3Δ-4Ζ-5Θ-6Κ-7Λ-8Μ-9Ν-10Ξ-11Π-12Ρ-13Σ-14Τ-15Φ-16Χ-17Ψ

το Π ευρίσκεται στην 11η σειρά των συμφώνων της ελληνικής ΑΒ
και στην 16η σειρά το Χ

το Χ (16η σειρά) = το κατεξοχή σύμβολο-σταυρός Χ (Χιασμός) της Δισυνθετότητος καλού και κακού: κάτω Δυαδικότητα καλού-κακού (- 2) και άνω άρση δυαδικότητος καλού-κακού και ταυτόχρονα Διπολικότητα αγάπη-σωφία (+ 2). (έργο Χ-ριστός)

το Π (11η σειρά)= το κατεξοχήν σύμβολο του Πνεύματος αλλά για τον άνθρωπο-κόσμο οι οποίοι είναι σε Καθεστώς Δισυνθετότητος, το Π= πνεύμα καλού ή πνεύμα κακού αλλά και η Π_ύλη του πνεύματος στην ύλη (καλού ή κακού). ο αριθμός 11 αποσυμβολίζεται και ως Λ= Λόγος (θεού-ανθρώπου) αλλά και ως Υ-δροχόος ο οποίος στον ζωδιακό κύκλο κατέχει την 11η σειρά (έργο Π-αρακλήτου). (Πνεύμα-Λόγος και εποχή-διαθήκη Υδροχόου).

2016=
Υ=20 + Π=16= 36
1-36= 666

ο αριθμός +666= η Τριαδική Τελειότητα
ο αριθμός -666= η Χαωτική Ατέλεια

2016= 2-1-6= 216= 6χ6χ6= 216 (το κακό (-=μείον) θα επιδιώξει την απόλυτη υλική χαωτική ατέλεια-καταστροφή της γης και της ανθρωπότητας και το καλό (+=σύν) θα επιφέρει την απόλυτη πνευματική τελειότητα στην γη και την ανθρωπότητα.

2016=
0= μηδέν= το εγώ-άνθρωπος
1= +1=μονάς-ο ών και -1=ο μη ων (μεί-ον)
2= +2=δυάς αγάπη_σοφία θεού και -2=αρνητική δυάς κακού
6= +6=τριαδική τελειότητα (1+2+3=6 και 1χ2χ3=6) και -6= χαωτική ατέλεια (πτωτικό πνεύμα ασώτου υιού-σκοτοφόρου-διαβόλου).

16= 16ον έτος 21ου αιώνα= 1+6=7 = νόμος
+7=ανταπόδοση καλού
-7=ανταπόδοση κακού

2016=2+1+6=9= εννεαδικόν υικόν-θυγατρικόν ανθρώπινον πνεύμα (διαδικόν καλού και κακού) και συνεπώς ισχύει το +9 και το -9 :
1 6 7
2 5 8
3 4 9
ο άνθρωπος απο την στιγμή της δημιουργίας του αποτέλεσε "το μήλον της έριδος" των δυνάμεων του κακού-του άρχοντος του κόσμου τούτου (διάβολος) και των δυνάμεων του καλού-των γήϊνων δυνάμεων των ανθρώπων του καλού-και των δυνάμεων του πνευματικού ουρανού: το έργο του ανθρώπου και ο σκοπός της δημιουργίας του στην γη είναι: η μετουσίωση του πνεύματος του κακού-ατομικά και συλλογικά όλων των ανθρώπων, μέσα τους και έξω τους στον κόσμο και η επικράτηση του θελήματος του θεού-της βασιλείας του στην γη-κόσμο.

το 2016 θα είναι μία χρονιά ΟΡΟΣΗΜΟ καθώς Ο ΠΟΛΕΜΟΣ των κακοποιών ανθρώπων της εξουσίας-κοσμικής δύναμης με τους συνανθρώπους τους (υπο την αιγίδα-φροντίδα του μέσα και έξω τους κακού καί του κοσμικού οικουμενικού αντι-πύρινου κακού:αποκ:ΙΒ-7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ –τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, – ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν....οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. ) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΙΩΤΟΣ και μάλιστα ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ (σημ: ο σκοπός βέβαια είναι προφανής: να κλέψουν τα πετρέλαια-τον ορυκτό ή φυσικό παραγόμενο πλούτο αυτών των λαών, να μειώσουν τον κίνδυνο τού να αναγκαστούν να ταϊσουν πεινασμένους, να αυξήσουν τα κέρδη τους, να κατακτήσουν όλο τον κόσμο θανατώνοντας ή υποδουλώνοντας την ανθρωπότητα με το πρόσχημα ότι αυτοί είναι εκλεκτοί και οι άλλοι όλοι οφείλουν να τους υπηρετούν-διαφορετικά δεν αξίζει να ζουν και πρέπει να πεθάνουν !) ΤΟ ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΑΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΕΞΕΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ, ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ-τους κοσμικούς άρχοντες, ΣΤΑ ΑΚΡΑ, ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ-ΤΟΝ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ
http://thumbs.dreamstime.com/z/%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85-32668923.jpg
η υπερ-ατλαντίδα πόρνη, η ιουδαία ηρωδιάς διψά περισσότερο ανθρώπινο αίμα και μεθύει διαρκώς με τον οίνο της πορνίας- εξουσίας- δυνάμεως της: (έτσι φαντάζεται ότι είναι-ισχυρά, και δεν υποψιάζεται ότι η κραταιά της δύναμη είναι φτερό στον άνεμο μπροστά στις δυνάμεις του καλού.(αποκάλυψη: ΙΗ-1 ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ, 2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου· .......20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς).

ΑΠΟΚ: ΙΣΤ´1 ΚΑΙ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ. 4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα. 5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος· δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας· 6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσι. 7 Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος· ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους, 9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 
http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Xartes/H_diadromh_tou_Abraam.jpg
12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι· 14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδών. 17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε. 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα.